Sunteți pe pagina 1din 2

ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA

NUME Postu
PRENUME Alina
Specializare KD-1

Va rugam sa marcati, conform opiniei dvs, care din urmatoarele actiuni/fapte încălca onestitatea
academice:
⃝ Plagiat;
⃝ Fabricarea datelor;
⃝ Reproducerea propriilor lucrări pentru a obține credite la alte cursuri ;
⃝ Predarea de lucrări de seminar, licență, disertație, doctorat care au fost parțial sau complet scrise
de altcineva (indiferent că au fost realizate gratuit de un prieten sau contra-cost de o firmă
specializată);
⃝ Copiatul la examen după materiale proprii sau după lucrarea unui alt coleg (inclusiv consultarea
cu un alt coleg în timpul examenelor);
⃝ Introducerea în sala de examen a unor materiale interzise (telefon, notebook, cărți, foi etc.);
⃝ Utilizarea inadecvată a echipamentelor electronice la examen pentru a accesa informații.

Faptul că depui un efort în scrierea unei lucrări este suficient pentru a beneficia de un drept de
autor?
⃝ Da;
⃝ Nu.

Pentru studenți sau absolvenți ai universităților invocarea motivului „nu cunoșteam regulile de
scriere academică” este unul acceptabil?
⃝ Da;
⃝ Nu.

Dacă folosesc cuvintele altui autor, cum pot să citez corespunzător?


Se iau în ghilimele și se menționează între paranteze numele, prenumele autorului respective.

Dacă folosesc ideea altui autor, cum pot să citez corespunzător?


Ideea altui autor trebuie să fie citată între paranteze la sfârșitul propoziției cu un număr care face
trimitere la sursa bibliografică de la sfârșitul lucrării.
Comportamente imorale în universitate și consecințele lor

O diagnoză morală pe baza unui un sondaj de opinii realizat informal arată că principalele
comportamente imorale sunt, în ordinea descrescătoare a frecvenţei, următoarele:
 Relația viciată profesor-student: adresare, hărțuire, tratarea arogantă a studenților
 Plagiat
 Conflict de interese, nepotism, concurență neloială
 Probleme de evaluare etică a proiectelor de cercetare
 Trafic de influență
 Corectitudinea notării – corupție
 Încălcarea dreptului la confidențialitate (în notare, în calificativele finale, în datele
statistice etc.)
 Statutul micilor cadouri instituționale
 Probleme de etichetă la ore și în serviciile administrative

Intrebari
Faptul că depui un efort în scrierea unei lucrări este suficient pentru a beneficia de un drept de
autor? Meriti (și) altceva?
Meriți să fii autor, dacă ai realizat o lucrare. Menționat poți fi în cadrul altei lucrări, în care autor este
altcineva.

Pentru studenți sau absolvenți ai universităților invocarea motivului „nu cunoșteam regulile de
scriere academică” este unul acceptabil?
Nu e valabil acest motiv. Aceste reguli se învață în procesul scrierii, sub ghidajul coordonatorului.

Putem prelua texte legale sau le putem parafraza fără a face trimitere la ele? Legile nu sunt
protejate de dreptul de autor și adesea nici nu știm autorii lor. Pot fi ele tratate drept „cunoaștere
comună”?
Nu este corect și nu e legal. Deci, trebuie de făcut referire. Da, este o cunoaștere comună.

Îl descalifică moral, ca om lipsit de onestitate, pe cel care a plagiat din ignoranță? Dar dacă o face de
mai multe ori?
Da, îl descalifică moral ca om lipsit de onestitate. Plus, se pedepsește, conform legii, mai ales în caz
de repetare ignorantă.

Dacă preiau niște date publice (deschise), dar colectate de alți cercetători, trebuie să precizez sursa?
Da, trebuie să precizez sursa.

În cazul unui plagiat într-o lucrare de licență, disertație sau teză de doctorat, cine are o
responsabilitate mai mare: studentul sau profesorul coordonator?
Ca atare, cel care este autorul lucrării. Profesorul, la fel este responsabil.