Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECTIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVĂ (56/35)

comisar șef de poliție penitenciară ZMEU Claudia Ionica

DIRECTIA REINTEGRARE SOCIALĂ (22/17)


comisar șef de poliție penitenciară ȘERPE Ion Florin

DIRECTIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI COMUNICAȚII (18/14)


comisar șef de poliție penitenciară IANOȘ Lucian Daniel

DIRECTIA SIGURANȚA DEȚINERII ȘI REGIM PENITENCIAR (98/85)


comisar șef de poliție penitenciară RANCU Emil

DIRECTRIA DE SUPRAVEGHERE MEDICALA (18/12)


comisar șef de poliție penitenciară ȘTEFAN Laurentia

DIRECTIA INSPECȚIE PENITENCIARĂ (20/15)


comisar șef de poliție penitenciară POPESCU Marian Cornel

DIRECTIA JURIDICĂ (22/18)


comisar șef de poliție penitenciară NIȚĂ Florin Cătălin

DIRECTIA PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ȘI TERORISMULUI(28/23)


comisar șef de poliție penitenciară BURCU Geo Bogdan

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE (45/32)


LUNCAȘU Gheorghe Cătălin

comisar șef de poliție penitenciară ROMÂNU Claudiu Silvian


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
comisar șef de poliție penitenciară

MORAR Ioana Mihaela

UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE (23/0)


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
comisar șef de poliție penitenciară

SERVICIUL PSIHOLOGIA PERSONALULUI (12/9)


comisar șef de poliție penitenciară CORDUNEANU Loredana

SERVICIUL COOPERARE SI PROGRAME (21/16)


DIRECTOR GENERAL

comisar șef de poliție penitenciară GEORGESCU Maria Elena


UNGUREANU Tiberiu Firinel
comisar șef de poliție penitenciară

SERVICIUL CABINET (26/18)


comisar șef de poliție penitenciară CRĂCIUN Cristina Maria

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN (11/7)


functionar public DUMITRACHE Ani

STRUCTURA DE SECURITATE (6/5)


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

COȚOFANĂ Răzvan Constantin

comisar șef de poliție penitenciară IGNUȚĂ Valentin Gigi


comisar șef de poliție penitenciară

BIROUL DE CONTROL AL CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII (8/3)

CONSILIERI (3/0)

COMPARTIMENT MANAGEMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ (1/1)

COMPARTIMENT SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCĂ ȘI


PROTECTIA MEDIULUI (2/1)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE A PENITENCIARELOR

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI


AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (3/1)

INSPECTȚA MUNCII (2/0)

CABINET MEDICAL (4/0)