Sunteți pe pagina 1din 2

Modul I: TEHNOLOGII GENERALE ÎN MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE

Unitatea de competență: Prepararea aluaturilor


Tema: Tehnologia de obținere a aluatului pentru fabricarea pâinii

PLAN DE RECAPITULARE
METODA CUBULUI

Activitatea este una de recapitulare a cunoştințelor a conținutului thematic:


,,Tehnologia de obținere a aluatului pentru fabricarea pâinii ”

O1 – Să prezinte materiile
prime și auxiliare utilizate la
prepararea aluatului pentru
pâine

O2 – Să descrie operațiile de
pregătire a materiilor prime
și auxiliare

O5 – Să interpreteze O3 – Să prezinte metodele O6 – Să identifice utilajele și


parametrii regimului de preparare a aluatului părțile componente necesare
tehnologic executării operațiilor din
faza de preparare a
aluatului

O4 – Să cunoască scopul
operațiilor din faza de
preparare a aluatului
Fiecare față a cubului are o temă:
Materiile prime și auxiliare utilizate la prepararea aluatului pentru pâine
Operațiile de pregătire a materiilor prime și auxiliare
Metodele de preparare a aluatului
Scopul operatiilor din faza de preparare a aluatului
Parametrii regimului tehnologic
Utilajele și părțile componente necesare executării operațiilor din faza de preparare a
aluatului
Aceaşi temă va fi analizată de toate echipele pentru ca în final să se poată
compara rezultatele.
Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru.
Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activității.

Etapele metodei sunt următoarele:


1. se împarte clasa în 6 grupe a câte 4 elevi
2. se alege un lider care să controleze derularea acțiunii
3. se împart activitățile între membrii grupului: fiecare elev din grup primeşte o foaie de
hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o “față” a cubului
4. pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerința de lucru a fiecărui elev şi anume:
,,fața” - 1 = Materiile prime și auxiliare utilizate la prepararea aluatului pentru pâine
,,fața” - 2 = Operațiile de pregătire a materiilor prime și auxiliare
,,fața” - 3 = Metodele de preparare a aluatului
,,fața” - 4 = Scopul operațiilor din faza de preparare a aluatului
,,fața” - 5 = Parametrii regimului tehnologic
,,fața” - 6 = Utilajele și părțile componente necesare executării operațiilor din faza de preparare a
aluatului
5. liderul coordonează şi verifică desfăşurarea acțiunii
6. după rezolvarea sarcinii se construieşte cubul.