Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 2

Valoarea banilor în timp. Compunerea şi actualizarea


1. capitalizare anuală

1. Ştiind că valoarea viitoare a unui depozit bancar constituit pe o perioadă de trei ani în regim de
dobândă compusă cu capitalizare anuală la o rată a dobânzii de 7% pe an este 10000 lei determinaţi
valoarea prezentă a plasamentului.
2. Dacă valoarea prezentă a sumei de 1000 lei disponibile peste un an este de 670 lei determinaţi rata de
randament la care va fi investită suma.
3. Timp de cinci ani, la sfârşitul fiecărui an o firmă investeşte suma de 20000 lei într-un depozit bancar cu
capitalizare anuală. Pe parcursul celor cinci ani ratele medii anuale ale dobânzii au fost de 6%, 7%, 7%,
8% şi 5%.
a). care este valoarea depozitului la finele anului cinci?
b). care este valoarea prezentă a plasamentului?
4. Timp de trei ani la începutul fiecărui an un investitor plasează o anumită sumă în regim de dobândă
compusă cu capitalizare anuală.
Ratele medii anuale ale dobânzii în cei trei ani sunt 5%, 7% şi 9% iar sumele investite sunt de 10000 în
primul an, 12000 în al doilea an şi 9000 în anul trei.
a). care este valoarea totală a plasamentului după cei trei ani?
b). care este valoarea prezentă a plasamentului?
5. Dacă timp de 20 de ani investiţi la sfârşitul fiecărui an suma de 2000 lei într-un depozit în regim de
dobândă compusă la o rată a dobânzii de 11% care este valoarea prezentă totală a acestor plasamente?
6. La începutul anului câştigaţi la loterie un premiu de 1 milion de lei care vi se va acorda în 10 rate
anuale. Prima rată vă este virată la sfârşitul anului curent. Stabiliţi valoarea reală a premiului în condiţiile
unei rate anuale medii constante a inflaţiei de 7%.

2. capitalizare la intervale mai mici de un an pe o perioada de n ani întregi

7. Stabiliţi capitalul final disponibil după o perioadă de 2 ani de la constituirea unui depozit cu
capitalizare: a). semestrială; b). trimestrială; c) lunară ştiind că plasamentul iniţial a fost de 10000 lei iar
rata dobânzii bonificate 10%.

8. Peste trei ani vom încasa 120000 lei dintr-un plasament constituit cu capitalizare trimestrială la o rată
de randament de 10%. Care este valoarea plasamentului în prezent?