Sunteți pe pagina 1din 10

Dezastrul platformei petroliere

PIPER ALPHA
Goia Ionela
581C

Ionela Goia
Academia Navala “Mircea cel Batran”
1/1/2019
1. ÎNVĂȚARE DE LA ACCIDENTUL PLATFORMEI PETROLIERE
ALPHA PIPER

Platforma offshore Piper Alpha, situată în sectorul britanic al câmpului petrolier


din Marea Nordului și
operate de Occidental Petroleum, a fost cuprins într-un incendiu catastrofal la 6
iulie 1988. „~~) Piper Alpha a primit și a trimis la țărm producția de petrol și gaze
a unui grup de platforme. Dezastrul a provocat moartea a 165 de bărbați (din 226)
la bordul platformei, și doi bărbați la bordul unei nave de salvare. Din acest
dezastru, se pot învăța multe pentru gestionarea viitoare a riscurilor, pe alte
platforme offshore, precum și în alte platforme industriale sectoare. Lecțiile de la
Piper Alpha ar trebui să permită a o mai bună evaluare a riscurilor implicate înainte
de alte accidente și ar trebui să indice o varietate de tehnici și măsuri de gestionare
a riscurilor organizaționale.
Analiza riscurilor pentru structurile off-shore se concentrează adesea pe
probabilitatea ca un eveniment extrem (de exemplu, o valoare extremă a sarcinii de
undă) să depășească capacitatea structurală reală. S-a arătat anterior că acest tip de
caz „ghinion” nu constituie decât o mică parte din riscul general de eșec al
platformei ~ (~, ~) Accidentul ThePiper Alpha a fost unul dintre cazurile greu de
atribuit „unui act al lui Dumnezeu ”: A fost cauzat în mare parte de sine. Deși
coincidența evenimentelor finale care au declanșat catastrofa nu a fost în sine
controlabilă, eșecul a rezultat în esență dintr-o acumulare de erori de gestionare.
De exemplu, un echipament (o pompă critică cu o redundanță) a fost oprit pentru
reparație, iar echipajul de noapte care a operat platforma nu a fost informat despre
acest lucru. La rândul său, această problemă a fost cea mai mare parte a unui eșec
al „sistemului de autorizare a muncii”, care nu asigura comunicări adecvate.
Lucrurile nu ar fi luat proporții catastrofale, cu toate acestea, dacă sistemele de
diluare ar fi funcționat corect și / sau dacă platforma nu ar fi fost „decapitată” la
debutul accidentului, atât din punct de vedere tehnic (camera de control era situată
în partea de sus a modulului de producție) și organizațional (managerul de instalare
offshore a murit în accident). În plus, proiectarea instalației nu a inclus o protecție
suficientă a structurii împotriva incendiilor intense, nici concedieri și „decuplarea”
corespunzătoare a sistemelor de siguranță.
Accidentul Piper Alpha implică mai întâi înțelegerea diferiți factori care au dus la
această tragedie și, în al doilea rând, actualizarea probabilităților diferitelor
elemente ale modul de eșec real care a avut loc. Această lucrare se adresează prima
problemă prin utilizarea cadrului de analiză a riscurilor și extensiile sale la factorii
de management pentru a capta nivelurile mai profunde ale cauzalității care au dus
la evenimentele de bază a modului de avarie (Fig. 1). În primul rând, elementele
secvența accidentelor (notat Ei) sunt identificate sistematic pe baza celor două
anchete majore care au urmat accident. ("S2) În al doilea rând, pentru fiecare
dintre aceste evenimente de bază, sunt descrise deciziile și acțiunile umane (notate
Aij) care au influențat aparițiile lor. În al treilea rând, rădăcinile organizaționale ale
acestor „erori umane” sau discutabile acțiunile sunt explozive. (~ * ~) Obiectivul
acestei analize nu este identificarea vinovaților, ci mai degrabă indicarea unor
măsuri de reducere a riscurilor care depășesc cele pur tehnice (de exemplu,
adăugați o redundanță la sistemul de protecție împotriva incendiilor) pentru a
include, de asemenea, îmbunătățiri organizaționale (de exemplu, asigurați-vă că
structura centrului de profit a corporației nu oferă stimulente directe pentru
reducerea veniturilor în operațiunile de întreținere a sectorului de producție).

Cazul accidentului Piper Alpha este deosebit de interesant din mai multe motive. În
primul rând, severitatea sa a fost de așa natură încât nu a putut fi (și nu este)
ignorată de industria petrolieră și de gaze la nivel mondial, unde un anumit număr
de măsuri sunt în prezent implementate pe baza acestui eveniment. (') În al doilea
rând, este generalizabil pentru mulți alte industrii și procese industriale: negarea
riscului, cuplaje nerecunoscute (și inutile) în proiectare, redundanțe insuficiente în
sistemele de siguranță, dificultăți în gestionarea distribuției între productivitate și
siguranță și tendința de a întinde operațiunile de întreținere când presiunile de
producție cresc, toate sunt probleme comună multor instalații industriale.cs)
Învățând de la Piper Alpha folosind o structură de model de evaluare a riscurilor
poate deci fi primul pas către îmbunătățirea și actualizarea riscului modele de
management pentru platforme similare și alte fabrici industriale. La rândul lor,
astfel de modele permit evaluarea rentabilității diferitelor măsuri de siguranță care
poate fi conceput pe baza acestei experiențe.
2. ACCIDENTUL ȘI CALEA DE ECHILIERE
Accidentul a început cu o perturbare a procesului, urmată de o scurgere de
flanșă care a provocat o eliberare de vapori. Mai multe explozii au urmat și au
despărțit o linie de petrol care a provocat un incendiu la piscină. Acest incendiu a
afectat un dispozitiv de ridicare a gazelor dintr-o altă platformă, care a alimentat un
foc extrem de intens sub puntea Piper Alpha. Dispunerea părții de sus a permis
focului să se propage rapid din modulele de producție B și C în centrele critice și
să distrugă camera de control și camera radio în primele etape ale accidentului
(Fig. 2). Generarea de energie electrică, adresa publică, alarma generală, oprirea de
urgență și sistemele de protecție și detectare a incendiilor au eșuat, de asemenea, la
puțin timp după primele explozii. Superintendentul platformei (Offshore
Installation Manager sau OIM) a intrat în panică, a fost ineficient aproape de la
început și a murit în timpul accidentului. Evacuarea nu a fost comandată și, chiar
dacă ar fi fost comandată, nu ar fi putut fi efectuată pe deplin, având în vedere
amplasarea camerelor de locuit, amenajarea părții de sus și ineficiența
echipamentului de siguranță. Multe rute de evacuare au fost blocate și barcile de
salvare, toate în aceeași locație, erau în mare parte inaccesibile. Echipamentele de
combatere a incendiilor la bord nu au putut fi operate deoarece pompele diesel,
care au fost puse în regim manual, erau inaccesibile și par să fi fost deteriorate de
la început. Barcile de pompieri erau la îndemână, dar au așteptat comenzi de la
OIM pentru a lupta cu focul. Când stăpânul uneia dintre navele de la fața locului a
decis să își asume rolul de comandant la fața locului (OSC), monitoarele sale de
stingere a incendiilor nu au funcționat corect. Piper Alpha s-a pierdut în cele din
urmă într-o succesiune de eșecuri structurale. În afară de tragica pierdere de viață,
daunele financiare au depășit 3 miliarde de dolari (SUA).
Structura modelului de analiză a riscurilor2 este instrumentul analitic de bază
pentru a identifica „calea de eșec” sau accident secvență care a avut loc pe Piper
Alpha, inclusiv: (1) evenimente inițiative, (2) dezvoltări intermediare și consecințe
directe ale acestor evenimente inițiative, (3) final stările sistemelor și (4)
consecințele (adică pierderile accidentului). Evenimentele de bază ale modului de
eșec și dependențele dintre ele sunt prezentate în diagrama de influență din Fig. 3.
Modul de eșec al acestui postfuct identificarea exclude evenimentele secundare
care pot fi promovate evenimentele de bază, dar nu fac parte din modul de avarie -
de exemplu, eroarea făcută mai devreme la montarea flanșei orb. Rețineți că
etichetarea evenimentelor de bază (Eis) a fost aleasă în scopuri analitice și nu
implică o ordine cronologică; de exemplu, evenimentele inițante și încărcările
majore (incendii și explozii) au fost separate de consecințele lor. Referințele la
investigațiile descrise în Raportul Cullen („) și raportul Petrie (*) includ secțiuni
specifice ale acestor documente detaliate. Orarul este indicat pentru unele
evenimente. Sunt incluse în „inițierea evenimentelor” nu numai explozia inițială și
incendiul inițial, ci și cele ulterioare care au inițiat defecțiuni suplimentare ale
componentelor.

S-ar putea să vă placă și