Sunteți pe pagina 1din 4

Tema nr.

Analiză caz I
Comportament-simptom Încadrare psihopatologică
…dar puricii au incept să-l ”atace” și să-i Halucinații vizuale în psihopatologia percepției
”invadeze” casa…
…nu numai că-și spăla zilnic hainele… Comportament obsesiv-compulsiv în
psihopatologia personalității
…folosea multe substanțe chimice speciale … Idee delirantă în psihopatologia cognitivă de
conținut
…a consultat mai mulți medici… Tulburări ale instinctului de apărărare- prin stări
hipocondriace- în psihopatologia proceselor
voliționale
…nimic nu s-a schimbat, el continuând să Halucinații vizuale în psihopatologia percepției
vadă puricii….
…apoi se enervează brusc… Impulsivitate în pshihopatologia proceselor
voliționale
…a început să nu-și mai viziteze prietenii și să Retragere afectivă, hipotimie în tulburările afective
se izoleze… cantitative

…convingerea sa privind infestarea este de Idei delirante în psihopatologia cognitivă de


neclintit… conținut

A fost căsătorit în tinerețe, soția părăsindu-l, trăiește singur. Se arată afabil la începutul
convorbirii apoi se enervează brusc atunci când începe să vorbească despre medicii care l- au
examinat, mergând până la ai considera incompetenți că nu au reușit să îl trateze. Iritarea sa
crește atunci când este întrebat dacă puricii nu sunt doar efectul imaginației sale. Capacitățile
senzoriale și cognitive sunt normale la fel și starea sa afectivă cu excepția puseelor de furie
menționate. Se pare a fi stabilă convingerea sa privind infestarea este de neclintit alte credințe
false.

Analiză caz II
Comportament-simptom Încadrare psihopatologică
Se îmbracă în culori țipătoare, cu o fustă Dezordine vestimentară, bizarerii și excentrități
roșie lungă și o cămașă cu motiv rustice, vestimentare în psihopatologia onduitei motorii
împdobită cu cercei mari, numreroase coliere
și brățări precum și o serie de medalii
Eva vorbește foarte repede Bavardaj în psihopatologia comunicării
..a început să abordeze relația sa intimă cu Idee delirantă în psihopatologia cognitivă de
Dumnezeu.. conținut
…Bucuria pe care o resimte… Distimie în psihopatologia afectivă

…vocea sa este un cadou făcut personal de Idee delirantă în psihopatologia cognitivă de


Dumnezeu pentru a-I compensa nebunia. conținut
Este convinsă că acesta comunică cu dânsa Idee mistică în psihopatologia gândirii
prin intermediul unei statii de radio locale,
dîndu-I instrucțiuni privind modul de viață
dintre două ședințe
Deasemenea afirmă că primește Idee delirantă în psihopatologia cognitivă de
”iluminări”de la două personalități conținut
religioase…
…ale căror convorbiri pretinde ca le aude. Halucinație auditivă în psihopatologia percepției

Analiză caz III


Comportament-simptom Încadrare psihopatologică
…a început să fie dezinteresat de școală… Hipobulie (insuficiență volițională) în psihopatologia
voinței
…în clasă stătea și privea în gol fără să audă Hipomimie (amimie) în psihopatologia
ce spune profesorul. comportamentului, hipoprosexie în psihopatologia
atenției
După ore nu se mai juca cu prietenii… Retragere afectivă, hipotimie în tulburările afective
cantitative

…se întorcea acasă pentru a se instala lângă Steoretipii de atitudine (akinetice) în psihopatologia
sobă… comportamentului
El stătea într-un colț complet indiferent la Retragere afectivă, hipotimie în tulburările afective
ceea ce se petrecea în jurul lui… cantitative

El răspunde la întrebări cel mai adesea prin Mutism (hipoactivitate verbală) în psihopatologia
”da”, ”nu” sau ”poate”… comunicării
…este nervos… Stări de nervozitate

…nu doarme bine…. Tulburări de somn

Nu se simte bine în compania persoanelor Retragere afectivă, hipotimie în tulburările afective


străine cantitative

…privirea este fixată în pământ… Privirea fixă, imobilă în psihopatologia conduitei


motorii
…Paddy stă așezat toată ziua lângă focul din Steoretipii de atitudine (akinetice), catalepsie,
cămin. catatonie în psihopatologia comportamentului

Nu-și schimbă hainele decât forțat și nu se Dezordine vestimentară în psihopatologia


spală singur. conduitei motorii
Refuză să asiste la reuniunile de familie sau Retragere afectivă, hipotimie în tulburările afective
să participle la obligațiile sociale. cantitative

A trecut mult timp de când a fost vizitat de Retragere afectivă, hipotimie în tulburările afective
vreun prieten. cantitative

..pentru a se așeza într-un colț al sălii. Steoretipii de atitudine (akinetice) în


psihopatologia comportamentului
În rarele situații când poate fi convins să Disabulie (insuficiență volițională) în psihopatologia
participe la munca de la fermă, rezistă maxim voinței
un sfert de oră după care se întoarce la locul
lui.

Analiză caz La capătul puterilor


Comportament-simptom Încadrare psihopatologică
… ar fi amenințat cu suicidul prin tăierea Tentative suicidale
venelor
…ea a început să se izoleze…
… să se îndoiască de propria identitate.
…rezultatele școlare au început să devină din
ce în ce mai proaste.
A consumat droguri..

A abandonat religia familiei și a căutato


figură religioasă charismatică cu care să se
identifice
Atunci când era invadată de angoasă masivă,
Își tăia venele cu o lamă