Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA

SC SF. AN SCOLAR 2019-2020

... Elevi înscrişi la început de an

... Total(1.1) din care feminin(1.2): din care: Total rromi (din Total)(1.3)

DIRIGINTE,
nceput de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrulu

din care: fete rrome (din total rromi)(1.3.1) Total(2.1) din care feminin(2.2):
Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului

din care: Total rromi (din Total)(2.3) din care: fete rrome (din total rromi)(2.3.1) Total(3.1)
Număr elevi promovaţi

din care feminin(3.2): din care: Total rromi (din Total)(3.3) din care: fete rrome (din total rromi)(3.3.1)
Total
Frec
pro
venţ Din care: Promovaţi pe medii: Corigenţi la:
mov
a
aţi %
% (4) 5-6.99(5.1)/S 7-8.99(5.2)/B 9-10(5.3)/FB 1 obiect(6.1) 2 obiecte(6.2) 3 obiecte(6.3)
(F)
Cu situatia şcolară neîncheiată
Corigenţi la: Neşcolarizaţi
(inclusiv corigenţi)
4 obiecte(6.4) >4 obiecte(6.5) Total(7.1) din care feminin(7.2): Total(8.1) din care feminin(8.2):
Neşcolarizaţi Repetenţi la 15 iunie

din care: Total rromi (din Total)(8.3) din care feminin(8.3.1): Total(9.1) din care feminin(9.2):