Sunteți pe pagina 1din 1

Nechita Dumitru-Dan

Tema: ”Dansul popular românesc”

Structura lucrării

Cuprins
Argument
1. Originile dansului
2. Dansul românesc în context european
3. Dansul popular românesc
2. Structura dansului popular românesc
3. Specificul dansului popular românesc
4. Dansul popular din județul Iași
Bibliografie
Anexe
Bibliografie propusă

Alecsandri, V., Elogiu folclorului românesc, Bucureşti, 1969.


Anca Giurchescu, Analiza structurii dansului popular românesc,R.E.F, nr.5, 1967,
Bucureşti.
Ovidiu Bîrlea ”Eseu despre dansul popular românesc”. București 1982.
Bucşan A. “Specificul dansului popular românesc”, Bucureşti 1971.
Teodor Burada ”Opere”, volumul I. București 1914.
Chițimia I. C. ”Folcloriști și folcloristică românească. București 1968.
Doina Ferenţ ” Istoria dansului(curs)”. Editura Universităţii de Artă Teatrală,
Târgu-Mureş.
Adrian, Fochi ” Mioriţa, tipologie, circulaţie, geneză texte”, cu un studiu
introductiv de Pavel Apostol, Editura Academiei, RSR,
Bucureşti, 1964.
Noverre I. G. ”Scrisori despre dans și balet”. București 1967.
Nicolae Varone ”Jocurile noastre naționale”. București 1993
Tudorel Stănescu ”Jocuri populare din județul Iași” Iași, 1978.