Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI " DIN IAŞI

Facultatea CMMI / Departamentul TCM


Domeniul: Inginerie Industrială Specializarea: TCM, IS
Disciplina: ARPT Anul de studii: IV Sesiunea: iunie/2020

BILET DE EXAMEN Nr. 21


Subiecte:

1. Sisteme automate – Definiţie. Clasificare.


2. Depozite magazin. Depozite paleta si container.
3. Automatizarea funcţiei de separare – Distribuitoare.

Departamentul de TCM
Director department Examinator,
Conf.dr.ing. Gheorghe CREȚU Conf.dr.ing. Vasile MERTICARU

S-ar putea să vă placă și