Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:_____________________ Data:______________

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a


– Semestrul I –

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

O văz ca prin vis. O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu
gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. (...) Ne duceam la umbra
dudului din fundul grădinii. Ea își înfingea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să
răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi
sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie
albastră.
‒ Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
‒ Să spui...
Și niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam,
uneori tresăream ș-o întrebam câte ceva; ea începea să spuie și eu visam înainte.
(Barbu Ștefănescu Delavrancea – Bunica)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: uscățivă, crestată, părea. 6 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Indică numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte: caierul, răsucească, înfingea. 6 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Indică tipul de sunete din cuvintele următoare: legăna, spuie. 4 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Precizează modul, timpul, persoana și numărul verbelor: părea, zice. 8 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Alcătuiește câmpul lexical al gradelor de rudenie (4 cuvinte). 4 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Scrie antonimele cuvintelor: naltă, lung, niciodată. 6 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: creț, isprăvea, glasul. 6 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

B. Înţelegerea textului
8. Menționează personajele care participă la acțiune. 4 p.
__________________________________________________________________________________
9. Indică locul desfășurării acțiunii din fragmentul citat. 4 p.

10. Formulează o idee principală din textul dat. 6 p.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Transcrie, din fragmentul citat, enunțul în care se regăsește portretul bunicii. 6 p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Subiectul al II-lea (30 puncte)


1. Folosind dialogul, continuă textul dat cu cel puțin 8 replici. 10 p.
2. Redactează o compunere narativă de 15- 20 de rânduri despre o întâmplare petrecută în casa
bunicilor. Dă un titlu potrivit compunerii. 20 p.

Vei avea în vedere:


- Să respecţi tema şi să prezinţi întâmplarea sub forma unei relatări.
- Să existe introducere, cuprins şi încheiere.
- Să te exprimi corect, clar şi adecvat.
- Să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie, lizibilitatea şi aşezarea în pagină.

S-ar putea să vă placă și