Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Indicele bursier BET de la BVB este - indice de piata

2. Coeficientul Beta arata : - cu cat se modifica in medie rentabilitatea pietei la


modificarea cu o unitate a rentabilitatii titlului
- sensibilitatea titlului la variatia de ansamblu a pietei

3. In calculul sau , indicele bursier de rentabilitate : ia in considerare doar variatia


preturilor

4. In calculul sau , indicele bursier de pret : ia in considerare doar variatia preturilor

5. In cazul indicilor bursieri profilati - titlurile sunt grupate in functie de valoarea de


piata a companiei

6. Un portofoliu de active financiare este eficient daca : are cea mai mare rentabilitate
asteptata si cel mai mic risc

7. Introducerea activului fara risc in portofoliu : - imbunatateste raportul rentabilitate


risc din portofoliu

8. Portofoliul M de pe frontiera eficienta care combina investitia in active financiare


riscante si activul fara risc : - este format din active financiare riscante si bonuri de
trezorerie

9. Prima de risc total a investitorului arata cu cat se modifica rentabilitatea asteptata a


investitorului la modificarea cu o unitate a riscului portofoliului

10. Riscul unui portofoliu de active financiare riscante depinde de : - numarul de


active financiare in care se investeste
- nivelul corelarii dintre rentabilitatile activelor financiare din portofoliu
-riscul individual a titlurilor incluse in portofoliu

11. Risculunui portofoliu de active financiare riscante nu poate sa fie redus la zero
pentru că: - rentabilităţile titlurilor de pe o piaţă de capital tind să fie corelate

12. Un investitor are tot interesul sa : - introduca in portofoliul sau titluri corelate pozitiv
- introduca in portofoliul sau titluri cu risc scazut

13. Frontieraeficientă a portofoliilor care conţin active riscante:


- este formată din portofolii care la o anumită rentabilitate aşteptată au cel mai mic
risc;
- este formată din portofolii care la un anumit risc au cea mai mare rentabilitate
aşteptată
- este formată din portofolii dominante;

14. Un investitor se poate plasa pe frontiera eficienta cu activ fără risc:


- investind o parte din buget în activul fără risc şi o parte într-un portofoliu de active
riscante obţinut în urma unui proces de optimizare care maximizează panta frontierei;
- împrumutând o parte din buget la rata activului fără risc şi plasând întreaga sumă
într-un portofoliu de active riscante obţinut în urma unui proces de optimizare care
maximizează panta frontierei;

15. Un portofoliu situat pe frontiera eficienta cu activ fără risc:


- are cea mai mare rentabilitate aşteptată şi cel mai mic risc;

16. Care din afirmaţiile următoare sunt corecte?


- Portofoliul M este situat pe ambele frontiere eficiente, cu activ fără risc şi cea
formată doar din active riscante;
- Frontiera eficientă cu activ fără risc are o pantă mai mare decât frontiera eficientă
formată doar din active riscante;

17. Portofoliul M este format din:


- bonuri si certificate de trezorerie si active financiare riscante

18. In cazul titlurilor slab lichide - intotdeauna subunitar


- subestimat

Coeficientul beta al portofoliului M de piaţă este: - unitar

Un portofoliu perfect diversificat ar trebui să aibă un coeficient beta: - unitar

Coeficientul beta a unui titlu se estimează: - raportând covarianţa dintre rentabilităţile


pieţei şi a titlului la varianţa rentabilităţii pieţei;

Coeficientul beta al bonurilor şi certificatelor de trezorerie este: - zero

Pe o piaţă de capital eficientă informaţional: - nu se poate previziona cursul bursier


- nu se pot realiza operaţiuni de arbitraj;

Pe o piaţă de capital eficientă informaţional cursul bursier urmează: - un proces de


mers aleatoriu;

Pe o piaţă eficientă informaţional în formă slabă: - analiza tehnică este inutilă;

Pe o piaţă eficientă informaţional în formă semiputernică: - analiza fundamentală este


inutilă;

CAPM este: - un model teoretic

CML este:- dreapta pe care sunt situate la echilibru toate portofoliile în funcţie de
riscul lor total;

SML este:
A. dreapta pe care sunt situate la echilibru toate titlurile în funcţie de riscul lor de
piaţă beta;
Titlurile care nu sunt situate pe SML - Nu sunt in echilibru in raport cu riscul lor de
piata
- Pot sa fie supra sau subevaluate

Comparand CML cu SML urmatoarele afirmatii sunt corecte - CML ia in considerare


riscul total, iar SML riscul de piata
- SML este dreapta de piata a titlurilor, iar CML este frontiera eficienta

Utilizarea CAPM in practica este dificila pentru ca


- este un model de tip ex-ante
C. este imposibila identificarea portofoliului de piata
D. este dificil sa estimam parametrii acestuia
E. este dificil sa estimam prima de risc de piata

Portofoliul de piata este - diversificat

CAPM este un model - unifactorial


- construit in termeni de anticipatii

Care dintre urmatoarele masuri ale performantei au la baza CAPM - Jensen


- Jensen si Treynor

La modificarea anticipatiilor privind rata activului fara risc, in sensul cresterii


acesteia, care afirmatii sunt corecte:
- Titlurile volatile devin supraevaluate, iar cele nevolatile subevaluate

La modificarea anticipatiilor privind rentabilitatea asteptata a portofoliului de piata, in


sensul cresterii acesteia, care afirmatii sunt corecte:
- Toate titlurile devin supraevaluate

La modificarea anticipatiilor privind rentabilitatea asteptata a portofoliului de piata, in


sensul scaderii acesteia, care afirmatii sunt corecte:
- Toate titlurile devin subevaluate

La modificarea anticipatiilor privind rata activului fara risc, in sensul cresterii


acesteia, care afirmatii sunt corecte:
- Titlurile nevolatile devin supraevaluate, iar cele volatile subevaluate