Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

ANUL II
FORMA ID

DISCIPLINA : CONTABILITATE FINANCIARA A ACTIVITATII DE


FINANTARE SI INVESTITII

TEMA DE CONTROL NR.1


TEMA DE CONTROL NR.2
TEMA DE CONTROL NR.1

I. 1. Prezentarea generala a societatii – S.C MINDO S.A Dorohoi

Societatea S.C. MINDO S.A. Dorohoi face parte din grupul SIF MUNTENIA. MINDO
S.A. este, încă din 1967, un punct de reper în industria extractivă românească (nisipuri
cuarțoase și bile de silex), exploatând inițial zăcământul de la Miorcani și apoi cel de la
Hudești, județul Botoșani.
Începând cu anul 1999 si accentuat din anul 2001, cresterea pretului gazelor naturale, a
combustibililor precum si deschiderea pietei europene pentru produsele din China a condus
la o involutie a industriei române de sticlărie (cu un pronuntat caracter energofag), ceea ce
a determinat o scădere substantială a cifrei de afaceri si profitului MINDO, principalul
furnizor de nisipuri pentru sticlărie. MINDO a fost nevoită să îsi extindă domeniul de
activitate, orientându-se spre piata materialelor de constructii, prin punerea în functiune a
unei linii de productie a mortarelor uscate si adezivilor pe bază de ciment. Investitia în
această linie de productie s-a realizat în cursul anului 2006, cu o capacitate de 10.000 de
tone pe an.
Finalizarea investiţiei „Producţie polistiren expandat” (în iulie 2012) şi începerea
promovării pe piaţă a produselor din gama EPS, a fost răspunsul MINDO la cererea în
continuă crestere de produse necesare reabilitării termice a clădirilor si totodată intrarea pe
un nou segment de piată.
Principala activitate a sectiei Dorohoi o constituie productia si comercializarea de adezivi
si mortare uscate, care cunoaste o revenire în 2017 fată de 2016, estimările arătând
continuarea trendului ascendent, inclusiv în anul 2017.
Productia si comercializarea de polistiren expandat EPS, ca activitate secundară, dar cu
pondere foarte apropiată de cea de adezivi si mortare uscate, si-a continuat trendul de
crestere manifestat în al doilea semestru al anului 2016, cu o pantă usor redusă pe parcursul
anului 2017, dar cu acelasi manifest trend crescător.
Valorile mobiliare emise de societate se tranzactionau pe piata RASDAQ, simbol de piata
MINO, societatea avand emise un numar total de 115.541.564 actiuni cu valoarea nominala
de 0,1 lei, valoarea capitalului social fiind de 11.554.156,40 lei.
Structura actionariatului Societatii la data de 31.12.2017 este:
- SIF Muntenia SA : 113.252.009 actiuni; 98,0184% din capitalul social
- Pers.Fizice : 2.117.777 actiuni; 1,8329 % din capitalul social
- Pers.Juridice : 171.778 actiuni; 0,1487 % din capitalul social
- Total 115.541.564 actiuni 100

Numărul mediu al angajaţilor societăţii în anul 2017 a fost de 64 de persoane. Nivelul de


pregatire al salariatilor este:
- Salariati cu studii superioare: 10 (15,63 %)
- Salariati cu studii medii: 5 (7,81%)
- Muncitori calificati: 23 (35,94%)
- Muncitori necalificati: 26 (40,62%)
Societatea este platitoare de TVA, cota aplicata fiind de 19%.
Comparativ cu anul 2016, în anul 2017, cifra de afaceri a societăţii a crescut cu
aproximativ 30,78 %. Din cifra de afaceri totala a anului 2017,in suma de 33.293.914
lei,veniturile din activitatea de baza reprezinta 19.815.902 lei,respectiv 66,04 %
(nisip,mortare uscate si polistiren).
La sfarsitul exercitiului financiar 2017 societatea inregistreaza o pierdere in suma de
1.302.620 lei.
Cladirile societatii si terenul in suprafata de 3700 m.p.sunt ipotecate in totalitate in
favoarea bancii Credit Agricole Bank pentru linia de credit in suma de 700.000 lei,cu
destinatia capital de lucru si cu scadenta la data de 22.08.2025.

BILANT INITIAL SC MINDO S.A


    ACTIV       PASIV  
NR. SIMB NR. SIMB
DENUMIRE SUMA DENUMIRE SUMA
CRT OL CRT OL
Capital subscris
1 201 Cheltuieli de constituire 38000 1 1012 varsat 11554156
Concesiuni, Rezerve di n
2 205 brevete,licente,etc 6162 2 105 reevaluare 559454
3 211 Terenuri 62962 3 1061 Rezerve legale 147589
4 212 Constructii 2992985 4 1068 Alte rezerve 268719
Echipamente
tehnologice( masini,utilaje si
5 2131 inst de lucru) 6115884 5 121 Profit 1302620
Credit bancar pe
6 2133 Mijloace de transport 3182204 6 1621 termen lung 700000
7 301 Materii prime 650120 7 401 Furnizori 5975801
8 3023 Materiale pentru ambalat 12560 8 419 Clienti creditori 9734
Materii si materiale aflate la Personal-salari
9 351 terti 991444 9 421 datorate 76773
Productie in curs de Contrib.unitatii la
10 331 executie 140015 10 4311 sigurari sociale 32046
Contrib.pers. la
11 345 Produse finite 541511 11 4312 sigurari sociale 16177
Furnizori-debitori pt Contrib.angajatorulu
cumparari de natura i la sigurari sociale de
12 4091 stocurilor 448009 12 4313 sanatate 8012
Contrib.pers. la
sigurari sociale de
13 411 Clienti 2925158 13 4314 sanatate 8474
Contrib.unitatii la fd
14 413 Efecte de primit de la clienti 1980027 14 4371 de somaj 770
Contrib.pers.la fd de
15 5311 Casa in lei 515 15 4372 somaj 770
Fd de garantare
16 5121 conturi la banci in lei 80610 16 4381 creante salariale 385
17 5124 Conturi la banci in valuta 448525 17 444 Impozit pe salarii 10661
18 542 Avansuri de trezorerie 55450      
    TOTAL ACTIV 20672141     TOTAL PASIV 20672141

2. Prezentarea generala a societatii –S.C ARTA STICLEI SRL

ARTA STICLEI 2 S.R.L a fost infiintata in 2003 si are sediul in Dorohoi, judetul
Botosani.
Domeniul de activitate conform codului de clasificare CAEN: 2313 – “Fabricarea
articolelor din sticla”
In Romania au ramas doar cateva fabrici de sticla iar una dintre ele este  ARTA STICLEI
DOROHOI. Cu un efectiv de 45 angajati ,societatea incearca sa faca fata tranzitiei si sa se
bucure de frumusetea obiectelor din sticla lucrate de artizani
Arta Sticlei a fost infiintata din dorinta de a veni in sprijinul persoanelor pasionate de
secretul sticlariei, cu idei si servicii variate, menite sa satisfaca nevoile acestora. Produsele
sunt realizate cu pasiune, pricepere si imaginatie, la o inalta calitate ce intampina cerintele
si nevoile clientilor.

Informatii fiscale:
S.C. ARTA STICLEI S.R.L.
CUI:  RO 15388408
Nr. reg.: J/07/189/2003
Str.: Marasti nr.1
Dorohoi, jud.  Botosani
Tel/Fax.: 004 0231 612310
Mob. 0745827918
e-mail: artasticlei@yahoo.com
web: www.artasticlei.ro
Structura actionariatului :
Asociati persoane fizice :Anton Marin Dumitru (calitate :asociat 50%) ;Anton
Angela (calitate asociat 50%).
  Persoane imputernicite : Marin Dumitru -calitate administrator,functia
nespecificata,durata mandatului nelimitat ;
Numărul mediu al angajaţilor societăţii în anul 2017 a fost de 28 de persoane. Societatea este
platitoare de TVA, cota aplicata fiind de 19%.
Cifra de afaceri: In anul 2017 cifra de afaceri este de 1 734 120 Lei, In anul 2017
societatea inregistreaza un profit net de 45 485 Lei .
    ACTIV       PASIV  
NR.CR NR.CR
SIMBOL DENUMIRE SUMA SIMBOL DENUMIRE SUMA
T T
1 201 Cheltuieli de constituire   1 1012 Capital subscris varsat 2000
2 205 Concesiuni, brevete,licente,etc   2 105 Rezerve di reevaluare 6112
3 211 Terenuri 2000 3 1061 Rezerve legale 309
4 212 Constructii 540700 4 1068 Alte rezerve 2129483
Echipamente tehnologice( masini,utilaje
5 2131 si inst de lucru) 909858 5 121 Profit 45485
Credit bancar pe
6 2133 Mijloace de transport 371843 6 1621 termen lung 125000

Mobilier,aparatura,birotica,echipamente
7 214 de protectie a valorilor umane 6885 7 1671 Leasing 38355
8 2311 Amenajari teren, constructii 756317 8 2812 Amortizare constructii 69435
Amortizarea
instalatiilor,mij.de
9 301 Materii prime 406782 9 2813 transport 230322
Amortizarea altor
10 3021 Materiale auxiliare 17507 10 2814 imob.corporale 373597
11 345 Produse finite 249814 11 401 Furnizori 94544
12 371 Marfuri 35609 12 404 Furnizori imobilizari 6871
Personal-salari
13 381 Ambalaje 6843 13 421 datorate 16943
Furnizori-debitori pt cumparari de
14 4091 natura stocurilor 49361 14 431 Asigurari sociale 7708
15 411 Clienti 20058 15 437 Ajutor somaj 220
16 413 Efecte de primit de la clienti 24328 16 4411 Impozit profit curent 4465
17 4428 TVA neexigibil 1701 17 444 Impozit salarii 1477
Fonduri speciale si
18 461 Debitori diversi 3774 18 447 taxe 53
19 471 Cheltuieli inreg.in avans 2695 19 4551 Asociati cont curent 147043
Credit bancar pe
20 5121 Conturi la banci in lei 22950 20 5191 termen scurt 130129
21 5124 Conturi la banci in valuta 21        
22 5311 Casa in lei 505        
               
    TOTAL ACTIV 3429551     TOTAL PASIV 3429551
BILANT INITIAL SC ARTA STICLEI SRL

TEMA DE CONTROL NR.2