Sunteți pe pagina 1din 73

Universitatea “Stefan Cel Mare” Suceava

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publică


Specializarea C.I.G
ANUL II

PROIECT CONTABILITATE
PUBLICA
Aplicația 1. O instituție finanțată de la bugetul de stat achiziționează o
licență ce va face parte din domeniul public al statului în valoare de 60000 lei.
După 5 ani licența expiră.

1. achiziționarea licenței

206 =105 60000 60000


Concomitent
6822 = 404 60000 60000

2. plata furnizorului

404 = 7701 60000 60000

3. scoaterea din gestiune a licenței

100 = 206 60000 60000


FACTURA
Furnizor Cumparator Primăria Șcheia
Nr.ord.reg.com./an Nr.ord.reg.com/an 4327421
C.I.F C.I.F
Sediul Sediul Șcheia
Judetul Judetul Suceava
Capital Cod IBAN
social Cod Nr. Facturii 43756 Banca
IBAN Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)
Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea
crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 Licență Buc. 1 60000,00 60000,00 0,00

60000,00 0,00

Semnatura Total de plata 60000,00


de primire (col. 5+col.6)
Unitatea Nr. document Data
Primăria Șcheia Notă de contabilitate
Nr. Explicații Simbolul conturilor SUMA
crt Debitor Creditor
1 Scoaterea din gestiune a 100 206 60000,00
licenței

Întocmit Verificat TOTAL 60000,00


O instituție finanțată de la bugetul de stat achiziționează o licență ce va face parte
din domeniul public al statului în valoare de 50000 lei. După 5 ani licența expiră.

FACTURA
Furnizor Cumparator
Nr.ord.reg.com./an Nr.ord.reg.com/an
C.I.F C.I.F
Sediul Sediul
Judetul Judetul
Capital Cod IBAN
social Cod Nr. Facturii Banca
IBAN Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)
Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea
crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

Semnatura Total de plata


de primire (col. 5+col.6)
Unitatea Nr. document Data
Notă de contabilitate
Nr. Explicații Simbolul conturilor SUMA
crt Debitor Creditor

Întocmit Verificat TOTAL


Aplicația 2. O instituție publică a contractat un credit pe termen de 5 ani de
la o instituție financiară din România, valoarea nominală a creditului este
de 1000000 lei, iar dobânda practicată de bancă este de 16%.

1. înregistrăm contractarea creditului

516 01 02 = 162 02 00 10000000

2. înregistrăm dobânda

666 00 00 = 168 02 00 160000

3. înregistrăm achitarea dobânzii

168 02 00 = 770 00 00 160000


Unitatea creditoare Primăria Șcheia
Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .......... , unitatea dvs. figurează cu
următoarele debite: ...................................................... ............................................
..................................................................................................

Documentul (felul,
Explicaţii Suma
numărul şi data)

Contractarea creditului 1 000 0000

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în
cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine
loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......din ..........


.................... Către ...................................
.................... .........................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc) ............................ cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) ............................. nr.
......................... din data de ......................
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de .............. .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................

Unitatea Primăria Șcheia


ORDIN DE PLATĂ Nr. 112 DATA EMITERII TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 160 000 LEI o sută șaizeci de mii

PLĂTITOR CONTUL BANCAR RO015BCR044533XXXX


Primăria Șcheia CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLĂTITOARE CODUL BĂNCII

BENEFICIAR CONTUL BANCAR

Banca Transilvania CODUL FISCAL


CONTUL TREZORERIAL

BANCA BENEFICIARĂ CODUL BĂNCII

Banca Transilvania
DESTINAŢIA PLĂŢII TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT
Achitarea dobânzii
U
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

112
SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ş.
SEMNĂTURA BĂNCII

MOTIVUL REFUZULUI
O instituție publică a contractat un credit pe termen de 5 ani de la o
instituție financiară din România, valoarea nominală a creditului este de
1100000 lei, iar dobânda practicată de bancă este de 17%.

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .......... , unitatea dvs. figurează cu
următoarele debite: ..................................................................................................
..................................................................................................

Documentul (felul, numărul şi data) Explicaţii Suma

14-6-3 t2

(verso)

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării
de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform
procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......din ..........


.................... Către ...................................
.................... .........................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc) ............................ cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) .......... ................... nr.
......................... din data de ......................
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de .............. .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................

...............................Unitatea ......................Contul
ORDIN DE PLATĂ Nr. DATA EMITERII TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI LEI

PLĂTITOR CONTUL BANCAR


CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLĂTITOARE CODUL BĂNCII

BENEFICIAR CONTUL BANCAR


CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA BENEFICIARĂ CODUL BĂNCII

DESTINAŢIA PLĂŢII TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT

U
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ş.
SEMNĂTURA BĂNCII

MOTIVUL REFUZULUI
Aplicația 3. O instituție publică finanțată de la bugetul local a achiziționat
un teren în valoare de 130 000 lei ce face parte din domeniul privat al unității
administrative – teritoriale . Plata furnizorului se face din finanțări de la
bugetul local. După 7 ani activul este transferat altei instituții publice.

1.Înregistrăm achiziția de teren

2111 = 104 130 000


Concomitent
6821 = 404 130 000

2. Înregistrăm plata furnizorului

404 = 7702 130 000

3. Înregistrăm scoaterea din gestiune a terenului vîndut

104 = 2111 130 000


FACTURA
Furnizor Construcții S.R.L Cumparator Primăria Șcheia
Nr.ord.reg.com./an J 144/ 18/ 1994 Nr.ord.reg.com/an 4327421
C.I.F C.I.F
Sediul Suceava Sediul Șcheia
Judetul Suceava Judetul Suceava
Capital social Cod IBAN
Cod IBAN Nr. Facturii 37645 Banca
Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitate Pretul unitar Valoarea Valoarea


crt serviciilor a (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 TEREN h 1 130 000,00 130 000,00 0,00

130 000,00 0,00

Semnatura de Total de plata 130 000,00


primire (col. 5+col.6)
Unitatea Nr. document Data
Primăria Șcheia Notă de contabilitate
Nr. Explicații Simbolul conturilor SUMA
crt Debitor Creditor
1 Scoaterea din gestiune a 104 2111 130 000,00
terenului vîndut

Întocmit Verificat TOTAL 130 000,00


O instituție publică finanțată de la bugetul local a achiziționat un teren în
valoare de 150 000 lei ce face parte din domeniul privat al unității
administrative – teritoriale . Plata furnizorului se face din finanțări de la
bugetul local. După 8 ani activul este transferat altei instituții publice.

FACTURA
Furnizor Cumparator
Nr.ord.reg.com./an Nr.ord.reg.com/an
C.I.F C.I.F
Sediul Sediul
Judetul Judetul
Capital Cod IBAN
social Cod Nr. Facturii Banca
IBAN Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)
Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea
crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 0,00

0,00

Semnatura Total de plata ,00


de primire (col. 5+col.6)
Unitatea Nr. document Data
Notă de contabilitate
Nr. Explicații Simbolul conturilor SUMA
crt Debitor Creditor

Întocmit Verificat TOTAL


Aplicația 4. O instituție publică finanțată de la bugetul local achiziționează
doua clădiri, fiecare în valoare de 350 000 lei. Ambele clădiri vor face parte
din domeniul public al unității administrativ – teritoriale.

1.Înregistrăm achiziția
212 = 103 350 000
Concomitent
6821 = 404 350 000
2. Înregistrăm plata furnizorului
404 = 7701 350 000

FACTURA
Furnizor Construcții S.R.L Cumparator Primăria Șcheia
Nr.ord.reg.com./an J 144/ 18/ 1994 Nr.ord.reg.com/an 4327421
C.I.F C.I.F
Sediul Suceava Sediul Șcheia
Judetul Suceava Judetul Suceava
Capital social Cod IBAN
Cod IBAN Nr. Facturii 37645 Banca
Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitate Pretul unitar Valoarea Valoarea


crt serviciilor a (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 CLĂDIRE 2 350 000,00 700 000,00 0,00

700 000,00 0,00

Semnatura de Total de plata 700 000,00


primire (col. 5+col.6)
O instituție publică finanțată de la bugetul local achiziționează doua clădiri,
fiecare în valoare de 410 000 lei. Ambele clădiri vor face parte din domeniul
public al unității administrativ – teritoriale.

FACTURA
Furnizor Cumparator
Nr.ord.reg.com./an Nr.ord.reg.com/an
C.I.F C.I.F
Sediul Sediul
Judetul Judetul
Capital Cod IBAN
social Cod Nr. Facturii Banca
IBAN Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)
Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea
crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 0,00

0,00

Semnatura Total de plata ,00


de primire (col. 5+col.6)
Aplicația 5. O instituție publică achiziționează de la o televiziune înregistrarea
unui document științific de interes național în valoare de 4000 lei.

1 Înregistrăm achiziția

206 = 1000 4 000


Concomitent
6822 = 4621 4 000

FACTURA
Furnizor PRO TV Cumparator Primăria Șcheia
Nr.ord.reg.com./an Nr.ord.reg.com/an 4327421
C.I.F C.I.F
Sediul București Sediul Șcheia
Judetul București Judetul Suceava
Capital Cod IBAN Banca
social Cod Nr. Facturii 37654
IBAN Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)
Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea
crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 Inregistrarea unui 1 4 000,00 4 000,00 0,00


Document Științific

4 000,00 0,00

Semnatura Total de plata 4 000,00


de primire (col. 5+col.6)
Aplicația 6. O instituție publică achiziționează un obiectiv de mobilier
considerat obiectiv de patrimoniu , în valoare de 150 000 lei de la o persoana
fizică. Mobilierul urmează a face parte din patrimonial public al statului.

1. Înregistrăm achiziția de mobilier

214 = 101 150 000


Concomitent
6821 = 4621 150 000

FACTURA
Furnizor Vasilache Andrei Cumparator Primăria Șcheia
Nr.ord.reg.com./an Nr.ord.reg.com/an 4327421
C.I.F C.I.F
Sediul Suceava, str. Victoriei, nr. 12 Sediul Șcheia
Judetul Suceava Judetul Suceava
Capital social Cod IBAN
Cod IBAN RO014BRN004335X Nr. Facturii 36547 Banca
Banca BCR Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea


crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 Mobilier Buc. 1 150 000,00 150 000,00 0,00

150 000,00 0,00

Semnatura Total de plata 150 000,00


de primire (col. 5+col.6)
Aplicația 7. La finele anului N o instituție publică a majorat fondul din rulment din
excedentul bugetar cu suma de 5 000 000 lei . Din acestea în anul următor s-au
acordat avansuri pentru efectuarea de investiții in sumă de 1 100 000 lei.
Investiția (construcția) s-a finalizat pâna la finele anului N+1 și a fost recepționată
(face parte din domeniul public al unității administrative - teritoriale).

1. Îregistrăm majorarea fondului de rulment

121 = 139 5 000 000


Concomitent
522 = 5212 5 000 000

2. Înregistrăm acordarea avansului pentru investiții

232 = 5221 1 100 000

3. Înregistrăm recepția construcției

212 = 103 1 100 000


Concomitent
682 = 231 1 100 000

4. Înregistrăm diminuarea fondului de rulment cu suma aferentă


construcției recepționate

139 = 682 1 100 000


Unitatea creditoare Primăria Șcheia
Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .......... , unitatea dvs. figurează cu
următoarele debite: ..................................................................................................

..................................................................................................

Documentul (felul,
Explicaţii Suma
numărul şi data)

Majorarea fondului de rulment 5 000 0000

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul
constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine loc de
conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......din ..........


.................... Către ...................................
.................... .........................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc) ............................ cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) ............................. nr.
......................... din data de ......................
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de .............. .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................

Unitatea Primăria Șcheia


ORDIN DE PLATĂ Nr. 122 DATA EMITERII TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 1 100 000 LEI un million o sută de mii

PLĂTITOR CONTUL BANCAR RO015BCR044533XXXX


Primăria Șcheia CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLĂTITOARE CODUL BĂNCII

BCR
BENEFICIAR CONTUL BANCAR

BCR CODUL FISCAL


CONTUL TREZORERIAL

BANCA BENEFICIARĂ CODUL BĂNCII


BCR
DESTINAŢIA PLĂŢII TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT
Acordarea avansului pentru investiții
U
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

122
SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ş.
SEMNĂTURA BĂNCII

MOTIVUL REFUZULUI
FACTURA
Furnizor Construcții S.R.L Cumparator Primăria Șcheia
Nr.ord.reg.com./an J 144/ 18/ 1994 Nr.ord.reg.com/an 4327421
C.I.F C.I.F
Sediul Suceava Sediul Șcheia
Judetul Suceava Judetul Suceava
Capital social Cod IBAN
Cod IBAN Nr. Facturii 37685 Banca
Banca Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitate Pretul unitar Valoarea Valoarea


crt serviciilor a (fara T.V.A) -lei- TVA
-lei- lei
0 1 2 3 4 5 6

1 CONSTRUCȚII 1 100 000,00 1 1000 000,00 0,00

1 1000 000,00 0,00

Semnatura de Total de plata 1 1000 000,00


primire (col. 5+col.6)
Unitatea creditoare Primăria Șcheia
Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .......... , unitatea dvs. figurează cu
următoarele debite: ............................................................ ......................................
..................................................................................................

Documentul (felul,
Explicaţii Suma
numărul şi data)

Diminuarea fondului de rulment 1 100 0000

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în
cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine
loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......din ..........


.................... Către ...................................
.................... .........................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc) ............................ cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) ............................ . nr.
......................... din data de ......................
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de .............. .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................

Unitatea Primăria Șcheia


Aplicația 8. Primăria constituie fondul de risc astfel:
 Din comisioane de la beneficiarii împrumuturilor - 300 000 lei
 Din sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului
de risc – 200 000 lei.
1 . Înregistrăm constituirea fondului de risc
% = 139 500 000
461 300 000
555 200 000

Unitatea creditoare Primăria Șcheia


Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .......... , unitatea dvs. figurează cu
următoarele debite: ..................................................................................................

..................................................................................................

Documentul (felul,
Explicaţii Suma
numărul şi data)

Constituirea fondului de risc 500 000

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în
cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine
loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......din ..........


.................... Către ...................................
.................... .........................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc) ............................ cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) .......... ................... nr.
......................... din data de ......................
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de .............. .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................
Unitatea Primăria Șcheia
Aplicația 9. În anul N instituția publică primește un credit extern de 15 000
$ la curs valutar de 2,3 lei / $. La finele anului cursul de schimb lei/$ era de:
a) 2,5 lei/$
b) 2,7 lei/$

1. Îrefistrăm primirea creditului

15 000 $ * 2,3 lei = 34 500 lei

516 = 162

2. Înregistrăm diferența de curs valutar la finele anului

a) 15 000$ * 2,5 lei = 37 500 lei

37 500 – 34 500 = 3 000 lei

665 = 162 3 000 lei

b) 15 000$ * 2,7 lei = 40 500 lei

40 500 – 34 500 = 6 000 lei

162 = 765 6 000 lei


Unitatea creditoare Primăria Șcheia
Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .......... , unitatea dvs. figurează cu
.................
următoarele debite: .................................................................................

..................................................................................................

Documentul (felul,
Explicaţii Suma
numărul şi data)

Primirea creditului 34 500

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul
constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine loc de
conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......din ..........


.................... Către ...................................
.................... .........................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc) ............................ cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) ............................. nr.
......................... din data de ......................
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de .............. .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................

Unitatea Primăria Șcheia


Unitatea Nr. document Data
Primăria Șcheia Notă de contabilitate
Nr. Explicații Simbolul conturilor SUMA
crt Debitor Creditor
1 Înregistrăm diferențe de 665 162 3 000 lei
curs valutar la finele anului 162 765 6 000 lei

Întocmit Verificat TOTAL 9 000 lei


Aplicația 10. O institușie publica a efectuat în cursul anului
următoarele cheltuieli pentru o acțiune finanțată din bugetul propriu:
 Cheltuieli cu materii prime – 150 000 lei
 Cheltuieli cu materiale consumabile – 550 000 lei
 Cheltuieli cu obiectele de inventar – 150 000 lei
La finele anului instituția repartizează cheltuielile către contul de rezultate.

1) Înregistrăm consumul stocurilor

601 = 301 150 000

602 = 302 550 000

603 = 303 150 000

2) înregistrăm repartizarea cheltuielilor

121 = %
601 150 000
602 550 000
603 150 000
Aplicația 1: Consiliul Județean X a contractat în anul N un credit pe termen de 3
ani de la o instituție financiară din România. Valoarea nominală a creditului este
de 500 000 lei, iar dobânda practicată de bancă este de 14%. În contract se
prevede plata dobânzii anual. După cei 3 ani , instituția nu poate plăti în
integralitate creditul, suma restantă fiind de 200 000, iar dobânda este de 17%.
După cel de-al 4-lea an, insituția plătește restul de credit și dobânda aferentă.

a) Înregistrarea primirii creditului în anul N:

516 = 162 500 000

b) Calculul dobânzii anuale și achitarea acesteia:

500 000*14%=70 000

666 = 1682 70 000

1682 = 770 70 000

c) În anul N+3 se restituie o parte din credit și dobânda aferentă:

162 = % 500 000


516 250 000
16201 250 000
666 = 1682 70 000
1682 = 516 70 000

d) În anul N+4 se calculează dobânda aferentă și la finele anului se achită


partea de credit nerambursat la scadență și dobânda aferentă:

250 000*17%=42 500

666 = 1682 42 500

% = 516 85 000
1682 42 500
162101 250 000
Unitatea creditoare Primăria Șcheia
Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .......... , unitatea dvs. figurează cu
următoarele debite: .............................................................................. ....................
..................................................................................................

Documentul (felul,
Explicaţii Suma
numărul şi data)

Primirea creditului 500 000


Aplicația 2: În anul 2011,insituția primește un credit extern de 40 000$ la
curs valutar de 3,50 lei/$. La finele anului cursul de schimb lei/$ era 3,60 lei/$.

a) Înregistrarea primirii creditului:

40 000$*3,50 lei = 140 000 lei


516 = 162 140 000
b) Înregistrarea diferenței de curs valutar la finele anului:

40 000$*3,60 lei/dolar=144 000


40 000$*3,50 lei/dolar=140 000

Diferenta nefavorabilă de curs valutar=144 000 – 140 000= 4000

665 = 162 4000

Obs: Dacă cursul valutar ar fi scăzut sub pragul de 3,5(putem considera


ipotetic un curs de 3,4 lei/dolar),atunci articolul contabil din Registrul-
Jurnal ar fi următorul:

40 000$*3,50 lei/dolar=140 000 lei


40 000$*3,40 lei/dolar=136 000 lei

Diferența favorabilă de curs valutar=136 000 - 140 000=4000

162 = 765 4000


Unitatea creditoare Primăria Șcheia
Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .........., unitatea
dvs. figurează cu următoarele debite: ....................................................................................... ...........
..................................................................................................

Documentul (felul, numărul şi data) Explicaţii Suma

Primirea creditului 140 000


Unitatea Nr. document Data
Primăria Notă de
Șcheia contabilitate
Nr. Explicații Simbolul conturilor SUMA
crt Debitor Creditor
1 Înregistrăm diferențe 665 162 4 000 lei
de curs valutar la 162 765 4 000 lei
finele anului

Întocmit Verificat TOTAL 8 000 lei


Aplicația 3: Ministerul Finanțelor Publice emite , în anul N 100 000
obligațiuni la valoarea de emisiune de 850 lei/obligațiune, valoarea
nominală 900 lei/obligațiune, valoarea de rambursare 1 200; dobânda
anuală este de 11%, iar durata împrumutului este de 3 ani.

În anul N, se fac următoarele înregistrări:

a) Emisiunea obligațiunilor:

% = 161 120 000 000


461 85 000 000
169 35 000 000

VR=100 000*1 200=120 000 000


VE=90 000 000*850= 76 500 000
VR>VE-> prima de rambursare= 120 000 000- 76 500 000=
=43 500 000

b) Primirea banilor în contul Ministerului Finanțelor:


521 = 461 76 500 000

c) 90 000 000*17%=15 300 000 lei/an


666 = 1681 15 300 000

d) 43 500 000:3=14 500 000 lei/an


868 = 169 14 500 000

e) Plata dobânzilor:

1681 = 521 15 300 000

f) Înregistrări similare se vor face și în anii N+2 și N+3:


161 = 521 120 000 000
│ Unitatea........................... │
│ Cod de identificare fiscală......... │
│ Nr. din registrul comerţului ....... │
│ Sediul (localitatea, str., număr)................. │
│ Judeţul............................ │
│ │
│ CHITANŢA Nr. ..... │
│ Data............. │
│ │
│ │
│ │
│ Am primit de la ................................. │
│ │
│ Adresa .......................................... │
│ │
│ Suma de ..15 300 000............ adică .......... │
│ │
│ ................................................. │
│ │
│ Reprezentând ................................... │
│ │
│ │
│ Casier, │
│ │

1.Primaria municipiului Suceava constituie fondul de risc astfel:
-din comisioane de la beneficiarii imprumuturilor-300000
-din sumele incasate de la bugetul local in completarea surselor de constituire a
fondului de risc : 250000
% = 135 550000
461 300000
555 250000

2.Primaria constituie fondul de dotare pentru dotarea birourilor in suma de 300000


.Aceasta suma s-a investit in totalitate pana la finele anului, institutia incepand
amortizarea aparaturii in valoare lunara de 15000

Constituirea fondului
550 = 104 300000

Diminuarea fondului cu amortizarea inregistrata


104 = 6811 15000

3.In anul N institutia are un litigiu cu un debitor pentru care constituie un


provizion pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 4000 lei.In anul N+1 in urma
hotararii definitive a tribunalului se constata ca din cei 4000 de lei clientul va
primi 3000 restul fiind castigati de institutie

Inregistrarea in anul N
681 = 1511 4000

Inregistrarea in anul N+1


654 = 461 3000
1511 = 781 4000

O instituie publica finanatata integral de la bugetul de stat efectueaza plati catre


furnizori in valoare de 400000.La sfarsitul anului se inchide contul de finantare cu
soldul platilor nete efectuate din bugetul de stat din anul precedent

Se inregistreaza plata furnizorului


4010100 = 7700000 400000

Data 31.12
7700000 = 5200200 400000

Data 31.12
5200000 = 4890000 400000

Data 01.01
4890000 = 1170000 400000

Se inregistreaza sumele incasate in casierie reprezentand taxe si impozite si alte


venituri de ia agentii economici, institutii publice si contribuabili,

Jurnal inregistrare..sinteza

104 = % 100000
2133 40000
212 60000

Se inregistreaza sumele încasate în numerar prin casieria trezoreriei, de la populatie,


reprezentând subscrierea la certificatele de trezorerie, prin debitul contului, 10 "Casa"

103 = 411 40000

Se inregistreaza sumele platite în numerar prin trezorerie la data rascumpararii


certificatelor de trezorerie de catre populatie, prin creditul contului; 10 "Casa"

103 = 411 40000

. Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de agenţii


economici, reprezentând comisioane de risc
11.20.01 = 27.21.01 15000
Si concomitent
54.03 = % 22000
36.20.01.01 13000
36.20.01.02 9000

. Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a dobânzii calculate şi virate pentru


disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului

11.20.01 = 36.20.01.03 23000

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor primite de la bugetul de stat în


completarea fondului de risc
11.20.01 = 36.20.01.04 16000

Efectuarea plaţilor din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobânzilor şi ale
altor costuri aferente împrumuturilor interne garantate de stat, în cazul executării garanţiilor
27.20.01 = 11.20.01 15000
. Recuperarea de la agenţii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de
stat, a ratelor de capital, dobânzilor şi a altor costuri care au fost suportate din contul de
disponibil al fondului de risc
11.20.01 = 27.20.01 15000

Efectuarea plaţilor din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobânzilor
şi ale altor costuri aferente împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate
beneficiarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001

27.20.03 = 11.20.01
- 22 = 11.20.01
şi concomitent
27.20.3 =27 analitic
Recuperarea de la agenţii economici beneficiari ai împrumuturilor externe contractate de stat
şi subîmprumutate beneficiarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, a
ratelor de capital, dobânzilor şi a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al
fondului de risc
11.20.01 = 27.20.03 13000

La sfârşitul anului, regularizarea cu bugetul de stat în limita sumelor primite


36.20.01.4 =11.20.01

Sume încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor interne garantate


de stat
11.20.01 = 25.29.01 14000

. Restituirea sumelor încasate în plus de la agenţii economici beneficiari ai împrumuturilor


interne garantate de stat

25.29.01 = 11.20.01 14000


Aplicatia nr. 1. In cursul exercitiului N se contracteaza un imprumut extern guvernamental in
valoare de 5000 Euro, cu dobanda de 3%, la cursul valutar de 4,3 lei, pentru acordarea avansului
unui antreprenor. Imprumutul se restituie pe o perioada de 2 ani, in transe egale, din venituri
proprii. Dobanda se calculeaza si se plateste la finele fiecarui an din valoarea ramasa de
rambursat din venituri proprii. La finalul primului an cursul valutar este de 4,6 lei/euro, iar la
finalul anului 2 cursul valutar este de 4,4 lei/euro.
1. Inregistrarea contractarii imprumutului

5000 euro x 4,3 = 21500


232 = 164 21500 21500

In primul an inregistrarile contabile sunt:

2. Calcularea si inregistrarea dobanzii

5000 x 3% = 150
150 x 4,6 = 690
666 = 1684 690 690

3. Achitarea ratei aferente anului I si a dobanzii


aferente 5000 ÷ 2 ani = 2500 euro/an
2500 x 4,6 = 11500
% = 560 12190
164
1684
Unitatea creditoare Primăria Șcheia
Nr de înregistrare la Oficiul reg.com 4327421
Sediul Șcheia
Județul Suceava

4. Deoarece cursul valutar a crescut, se impune inregistrarea diferentei nefavorabile


de curs valutar calculate la valoarea ramasa a imprumutului

2500 x (4,6 – 4,3) = 750


665 = 164 750 750

In al doilea an inregistrarile sunt:


5. Calcularea si inregistrarea dobanzii

2500 x 3% = 75
75 x 4,4 = 330

666 = 1684 330 330

6. Achitarea transei a doua din imprumut si a dobanzii aferente

2500 x 4,4 = 11000

% = 560 11330
164 11000
1684 330

7. Deoarece cursul valutar a crescut, se impune inregistrarea diferentei


nefavorabile de curs valutar calculate la valoarea ramasa a imprumutului

2500 x (4,4 – 4,3) = 250

164 = 765 250 250


EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de .........., unitatea dvs.
figurează cu următoarele debite: ............................................................................................ ......
..................................................................................................
Documentul (felul,
Explicaţii Suma
numărul şi data)

Contractarea imprumutului 21.500

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul
constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere
conform procedurii arbitrale.

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului


financiar-contabil,
L.S. ......................... ...................................

Unitatea debitoare Nr. de înregistrare ......din ..........


.................... Către ...................................
.................... .........................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):
a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc) ............................ cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) .............................
nr. ......................... din data de ......................
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de .............. .
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
L.S. ........................ ................................
Unitatea Primăria Șcheia

ORDIN DE PLATĂ Nr. 112 DATA EMITERII TIP. DOC. 1


PLĂTIŢI 12190 LEI Douăsprezece mii o sută nouă zeci

PLĂTITOR CONTUL BANCAR RO015BCR044533XXXX


Primăria Șcheia CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLĂTITOARE CODUL BĂNCII

BENEFICIAR CONTUL BANCAR

Banca Transilvania CODUL FISCAL


CONTUL TREZORERIAL

BANCA BENEFICIARĂ CODUL BĂNCII

Banca Transilvania
DESTINAŢIA PLĂŢII TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT
Achitarea tranșei I și dobânzii aferente
U
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

112
SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ş.
SEMNĂTURA BĂNCII

MOTIVUL REFUZULUI
ORDIN DE PLATĂ Nr. 112 DATA EMITERII TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 11330 LEI Unsprezece mii trei sute treizeci

PLĂTITOR CONTUL BANCAR RO015BCR044533XXXX


Primăria Șcheia CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLĂTITOARE CODUL BĂNCII

BENEFICIAR CONTUL BANCAR

Banca Transilvania CODUL FISCAL


CONTUL TREZORERIAL

BANCA BENEFICIARĂ CODUL BĂNCII

Banca Transilvania
DESTINAŢIA PLĂŢII TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT
Achitarea tranșei II și dobânzii aferente
U
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

112
SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ş.
SEMNĂTURA BĂNCII

MOTIVUL REFUZULUI
+Diferențele din reevaluare = 77 561,53 - 71 079,12 = 6482,41
Amortizarea actualizată = 71 079,12 x 109,12 = 77 561,58

Un consiliu județean a contractat un credit pe termen de 5 ani de la o instituție financiară


din România.
Valoarea nominală a creditului este de 10 000 lei iar dobânda practicată de bancă este de

25%. În contract se prevede ca plata dobânzii să se facă anual iar rambursarea inițială
a creditului la scadență.
După cei 5 ani instituția nu poate plăti în totalitate creditul, suma restantă fiind
de 2000 lei, iar dobânda este de 28%. După cel de-al 6-lea an, instituția plătește
restul de credit și dobânda aferentă.

516 01 02 = 162 02 00 10 000 10 000


666 00 00 = 168 02 00 2 500 2 500
168 02 00 = 770 00 00 2 500 2 500
162 02 00 = 162 01 00 10 000 10 000
162 02 00 = 77 00 00 2 000 2 000
666 00 00 = 168 02 00 2 500 2 500
168 02 00 = 770 00 00 2 500 2 500
666 00 00 = 168 01 00 560 560
168 01 00 = 770 00 00 560 560
162 01 00 = 770 00 00 2 000 2 000

Un spital încasează 150.000 lei reprezentând fondul de dezvoltare pentru dotarea


secției de cardiologie, spitalul achiziționează un aparat, durata de funcționare fiind de 4 ani.

560 01 00 = 139 01 00 156 000 156 000


213 02 00 = 404 01 00 156 000 156 000
139 01 00 = 117 00 00 39 000 39 000
La data de 31 decembrie 2009 o instituție publică finanțată de la bugetul de stat și din
venituri proprii reevaluează valoarea unui autocar intrat în patrimoniu în luna decembrie
2007. Valoare de achiziție este de 142 158,5. Durata de funcționare este de 48 luni.
Indicile de actualizare la 31.12.2009 este 109,12% ??????
dec. 2007. 2130 03 00 = 404 01 00 142 158,5 142 158,5

dec. 2007-2009. 681 01 00 = 281 03 00 2 961,63 2 961,63


Valoarea actualizată:
142 158, 5 x 109,12% = 155 123,35
*Diferența din reevaluare = valoarea actualizată – valoare de intrare
= 155 123,35 – 142 158,5 = 12 964,85
*Amortizarea cumulată (dec.2007 – dec.2009) =
= 2 961,63 x 24 = 71 079,12

O societate publică potrivit acordului de îmorumut garantat de stat, primește


suma de 1500 lei pentru efectuarea unor lucrări.
513 = 160 1 500 1 500
-înregistrarea sumei împrumutate
401 = 513 1 500 1 500
-plata facturii furnizorului

Instituția publică „x” este beneficiară a unui împrumut garantat de administrația publică
locala ân suma de 50.000 Euro la cursu l de 4,40 lei, pentru achiziționarea de aparatură de
birotică cu o dobândă de 5.000 Euro.

516 = 162 220 000 220 000


-înregistrarea primirii împrumutului
404 = 516 217 500 217 500
-se plătește factura furnizorului la cursul de 4,35 lei
-înregistrarea diferenței de curs valutar favorabil
50 000 Euro x (4,40 – 4,35) =2 500
516 = 765 2 500 2 500
666 = 526 21 500 21 500
-înregistrarea dobânzii plătite ( 5.000 Euro, la cursul de 4,35 lei) = 21 500