Sunteți pe pagina 1din 60

Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Audit energetic
pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuințe
P 6 situat în strada Tineretului,
municipiul Giurgiu, județul Giurgiu

ELABORATOR: ing. Marian COTEȚ

AUDITOR ENERGETIC: ing. Marian COTEȚ

- iulie 2018 -

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 1 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Audit energetic pentru creşterea performanţei energetice a


imobilului situat în strada Tineretului, Bloc P 6,
municipiul Giurgiu, județul Giurgiu

CUPRINS
Preambul - obiectul lucrării

1. Capitolul I. Fișa de analiză termică și energetică (FA)

2. Capitolul II. Certificatul de performanță energetică (CPE)


2.1. Certificatul energetic
2.2. Anexa la certificatul energetic
2.3. Raport de rezultate
2.4. Calculul coeficientului global de izolare termica GN

3. Capitolul III. Raportul de Audit Energetic (RAE)


1.Prezentarea generală a clădirii
2.Fișa de analiză termică și energetică (F.A.)
3. Date generale privind consumurile anuale de energie (căldură, apă caldă,
iluminat, ventilație mecanică, climatizare, energie primară) și calculul emisiilor de
CO2 (raportul de rezultate al Certificatului de performanță energetică al obiectivului
inițial – inainte de aplicarea măsurilor de îmbunătățire energetică);
4. Măsuri și/sau pachete de măsuri cu detalierea măsurilor propuse pentru
modernizarea energetică a clădirii
4.1 Masuri de modernizare termoenergetică a clădirii
4.2 Justificările privind stabilirea soluțiilor / pachetului de măsuri considerat
pentru clădirea modernizată
- Calculul coeficientului global de izolare termica GN
- Raportul de rezultate
- Certificatul de Performanță Energetică al clădirii modernizate
- Analiza rezultatelor obținute din punct de vedere al consumurilor anuale
de energie și emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE)
pentru clădire, în starea inițială și după aplicarea măsurilor pentru
modernizare energetică
5. Măsuri care vizează utilizarea de resurse regenerabile de energie;
6. Analiza economică a lucrărilor de intervenție.

7. Anexe – fotografii

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 2 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

OBIECTUL LUCRĂRII
Reabilitare termică a blocului de locuințe P6, strada Tineretului, municipiul
Giurgiu, județul Giurgiu –S+P+4E, total 20 apartamente, cu respectarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii şi a regulamentelor emise în aplicarea acesteia,
Legii nr. 50/1991, cu completarile si modificarilor ulterioare, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, Legii 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificările si
completările ulterioare prevăzute în Legea 160/2016, O.U.G. nr. 69/2010 si a Normelor de
aplicare a O.U.G. 69/2010 şi a celorlalte acte normative şi reglementări tehnice în vigoare
(C107-2005, NP 048-2000, Mc 001 – 2006, etc.), prin aplicarea Legii nr. 163/2016 cu
modificarile ulterioare.
Măsurile de intervenţie asupra clădirii trebuie să asigure incadrarea in
cerintele Ordinului Ministrului MDRAP nr. 2641/2017.

Capitolul I.

FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ


A BLOCULUI DE LOCUINȚE P 6 (FA)

Proiectant S.C. SMART ENERGY BUSINESS S.R.L.


Auditor energetic C&I grd. I Ing. Coteț Marian
Data elaborării 09/07/2018
Adresa blocului de locuințe Bloc P 6, str. Str.Tineretului, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
Zona climatică II, conform SR 1907-1 din 2014
Anul construirii 1973
[X] tip - (IPCT, seria 770)
Tipul Proiectului […] unicat
[…] refolosit
Regim de înălțime S+P+4 E
Subsol tehnic există

Descrierea stării constructive a blocului de locuințe


Clădirea este situată în municipiul Giurgiu, B-dul Tineretului, și a fost realizat, dupa
proiect tip IPCT, seria 770, prevăzut în MP-19/2002. Anul de construire al blocului este
1973.
Clădirea face parte dintr-un ansamblu arhitectural şi are funcţiunea de bloc de
locuinţe, fiind alcatuita este alcătuită din 1 scăra cu 20 apartamente pe scară, iar subsolul
este unul tehnic cu inaltimea de 2.3 m. Subsolul este uscat si bine intretinut.
Intrarea principala în clădire este orientata spre sud-vest. Faţadele laterale sunt
orientate nord-vest si sud-est. Pe faţada principala usile sunt metalice .
Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit sunt
următoarele:
- orientarea faţă de punctele cardinale: Sud-Vest faţada principală;
- categoria de importanţă a construcţiei conform H.G.R. nr.766/1997, anexa3: C
(construcţie de importanţă normală)
Regimul de înălţime: subsol tehnic, parter, etaj 1, etaj 2,etaj 3, etaj 4. Clădirea este
independentă fiind alcătuită dintr-o secţiune, corespunzatoare unei scari de bloc.
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 3 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Clădirirea are formă dreptunghiulară în plan, cu o suprafaţă construită de 233.70m 2.


Clădiria are două intrări fata - spate .
Clădirea are pe scară 20 apartamente de 2 şi 3 camere, câte patru apartamente pe
nivelul al scări. În total exista 20 apartamente cu 2 si 3 camere.
Sunt prevăzute balcoane (semiînchise), la etaj, cu închideri parțiale și parapete din
materiale diferite. Închiderile balcoanelor au fost realizate individual fara a se deține
autorizatie de construire.
Clădirea are acoperis tip terasă. Accesul pe terasă se face printr-un chepeng
prevăzut cu scară metalică, în planşeul de peste ultimul etaj, din casa scării.

Descrierea elementelor de construcție (pereți, planșee, terasă/acoperiș,


ferestre/uși exterioare, alte elemente de construcție, inclusiv ariile corespunzătoare
elementelor de construcție)
Descrierea anvelopei cladirii
Pereţii exteriori sunt alcătuiţi din panouri mari prefabricate de faţadă de tip tristrat de
27 cm grosime (strat interior portant 12 cm b.a. + plăci din vata minerala 8.5 cm + strat
exterior b.a. 5 cm). Faţada este finisată din fabrică cu caramida aparenta 25 %, în prezent
în stare buna.
Acoperişul este tip terasă necirculabilă cu stratul de pantă din beton şi termoizolaţia
din plăci b.c.a de 12 cm aşezat pe strat de nisip de 1 cm peste care există şapă cu
grosimea de 2 cm cu hidroizolaţie bituminoasă protejată cu dale din beton de 2 cm
grosime pozate pe un strat de nisip de 3 cm grosime. Hidroizolaţia a fost întreținută. Nu s-
au semnalat evenimente.
Planşeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolaţie. Subsolul este uscat si
curatat.
Tâmplăria exterioară de la ferestre este din PVC, cu 2 foi de geam (tip termopan) prin
inlocuirea ferestrelor cuplate din lemn, originale. Nu se cunosc performantele
termoenergetice ale acestora .
Descrierea structurii derezistenţa
Structura de rezistenţă a clădirilor este cu pereţi structurali – panouri maricu îmbinări
realizate monolit pe şantier şi planşee din beton armat integral prefabricate.
Pereţii exteriori, avand grosimea de 27 cm, sunt alcătuiţi din panouri prefabricate de
faţadă de tip tristrat cu stratul interior structural din beton armat.
Pereţii structurali interiori sunt din beton armat de 14 cm grosime iar planşeele sunt
realizate din dale prefabricate din beton armat.
Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat
Clădirea are asigurate toate utilităţile: electrice, canalizare, gaz, telefonie, energie
termică.
Proiectul 770 a fost calculat termotehnic pentru incalzire si preparare acc (cu
conducte de recirculare), din termoficare urbana.
Clădirea a fost prevăzută cu instalaţii interioare de încalzire, alimentate cu agent
termic apă caldă 90/70oC. În prezent încalzirea se face individual, preponderent cu
centrale murale, alimentate cu gaz natural pentru fiecare apartament.Corpurile statice din
încăperile apartamentelor sunt in general de tabla, tip panou cu diverse tipuri de robineti.
Pe aceste baze, rezultă o putere termică instalată de aproximativ 400 kW (20 ap x
20 kw/ apartament).
Clădirea este prevazută cu instalaţii sanitare aferente băilor şi bucătăriilor.
Producerea apei calde se realizează independent la nivelul fiecărui apartament, prin
centralele murale mentionate la incalzire.
Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat tip aplică cu lampi
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 4 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

incandescente sau fluorescente, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.


Instalațiile electrice existente sunt în stare bună. Cladirea nu a fost dotata cu
instalatie de climatizare/ventilare Ventilarea naturala a fost organizata , prin intermediul
coloanelor de ventilare, dar care au fost desfiintate fara autorizatie.

Aria construită: (m2) 233.70


Aria desfășurată: (m2) 1168.50
Aria utilă: (m2) 1120.05
Număr apartamente 20
din care:
1 cameră -
2 camere 15
3 camere 5
4 camere -
5 camere -
[…] da (total)
Spații cu altă destinație (la
[…] da (parțial)
parter/mezanin)
[X] nu
Număr și tip tronsoane (de 1 de capăt
capăt, de mijloc) 0 de mijloc
Subsol [X] tehnic vizitabil
[…] canal termic
[…] spații cu altă destinație decât cea de locuință
Forma în plan [X] simetrică
[…] nesimetrică
Poziția în ansamblu […] izolată
[X] cu vecinătăți
Terasa […] circulabilă
[X] necirculabilă
[…] acoperiș tip șarpantă
Structura anvelopei opace […] cărămidă plină (37,5 cm)
(pereți exteriori) […] cărămidă cu goluri (37,5 cm)
[…] panouri maritristratbetonarmatși BCA (27 cm)
[…] panouri mari tristrat beton armat șivată mineral (22 cm)
[…] panouri mari tristrat beton armat și BCA GBN (30 cm)
[…] panouri mari tristrat beton armat și polistiren (27 cm)
[X] panouri mari tristrat beton armat și vată mineral (27 cm)
[…] panouri maritristrat beton armat și BCA (30 cm)
[…] alta: BCA (30 cm)
[…] alta: BCA (30 cm)
Structura de rezistență
- verticală Conform raportului de expertiză tehnică calitativă
- orizontală Conform raportului de expertiză tehnică calitativă
Instalația interioară de […] sistem de încălzire districtuală
încălzire […] central termică de bloc care utilizează
[…] gaz metan
[…] combustibil lichid (CLU, motorină)
[…] lemn
[…] cărbune
[X] centrale apartament (centrale murale cu gaz metan)

 Zona eoliană în care este amplasată clădirea: II


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 5 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Proiectant / constructor: IPCTB / ___

 Existența documenției construcției și instalației aferente acesteia:

[….] partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ și RELEVEU

[….] secțiuni reprezentative ale construcției

[X] detalii de construcție

[….] planuri pentru instalația de încălzire interioară

[….] schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară

[….] planuri pentru instalația sanitară

 Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării fațșă de punctele


cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și
poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură
exterioară .

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 6 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

ANVELOPA

 Gradul de expunere la vânt:

[….] adăpostită; [X] moderat adăpostită; [….] liber expusă (neadăpostită)

 Starea subsolului tehnic al clădirii:

[….] fără subsol;

[X] uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună;

[….] uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună;

[….] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea


exterioară)

 Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii


principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din
componența anvelopei clădirii:

 Pereți exteriori opaci:

 Suprafața totală a pereților exteriori opaci [m2]: 1959.57 m2

Straturi compomente
Coeficient
Suprafață (i - ˃ e)
Descriere de
[m2] Grosime
Material reducere
[m]
Pereți tristrat Strat interior portant b.a. 0.12
(R=0,435m2K . 1959.57 Placă vată minerală 0,085 0,8
/W) Strat exterior b.a. 0,05

 Stare:[X] bună [….] pete condens [….] igrasie

 Starea finisajelor: [X] bună [….] tencuială căzută parțial

 Tipul și culoarea materialelor de finisaj la exterior: finisaje din tencuială


(cenușiu deschisă și crem) . Există și zone tencuite fără coloratură.

 Elemente de umbrire a fațadelor: NU -

 Rosturi despărțitoare:

 Tipul rostului: […] închis [….] deschis

Suprafața totală a pereților către rosturile de dilatație [m2]: 0.00

 Deschiderearostului (distanțadintrepereți), d [m]: 0,00

 Planșeu peste subsol

 Suprafața totală a planșeului peste subsol neîncălzit [m2]: 208.60m2


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 7 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Straturi compomente Coeficient


Suprafață
Descriere (i - ˃ e) de
[m2]
Material Grosime [m] reducere
Placă beton, șapă, Sapă egalizare 0.050
pardoseală rece 208.60 Placă de BA 0,120 1
(R = 0,444m2K/W)

 Terasă:

 Suprafața totală a terasei [m2]: 224.01m2

 Tip: [X] necirculabilă […] circulabilă […] șarpantă

 Stare [X] bună […] deteriorată

[…] uscată […] umedă

 Ultima reparație: […] ˂ 1 an […] 1-2 ani

[…] 2-5 ani [X] ˃ 5 ani

Straturi compomente
Suprafață (i - ˃ e) Coeficient
Descriere
[m2] de reducere
Grosime
Material
[m]
Planșeu BCA 0.12
prefabricat, Nisip 0,01
BCA Șapă 0.02
224.01 0,70
(R = Hidroizolație bituminoasă 0.02
0.80m2K/W) Dale b.a. 0,02
Nisip 0,03

 Material finisaj: carton bituminat

 Ferestre / uși exterioare:


Orientare Suprafața [m2]
E 26.70
V 20.70
S 21.68
N 29.00
Total 98.08

 Stare tâmplărie

[X] bună (PVC);

[…] evident neetanșată (lemn, metal);

[…] fără măsuri de etanșare (lemn, metal);

[…] cu garniture de tanșare (PVC);

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 8 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

[…] cu măsuri special de etanșare

 Elemente de construcție mobile din spațiile comune

 ușa de intrare în clădire:

[X] ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță


(interfon, cheie);

[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în
perioada de neutilizare;

[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată


frecvent deschisă în perioada de neutilizare.

 ferestre de pe casa scărilor - starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de


etanșare:

[…] ferestre / ușiîn stare bună și prevăzute cu garniture de etanșare;

[X] ferestre / uși în stare bună dar neetanșe;

[…] ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte

 Caracteristici ale spațiului de locuit

 Suprafața constuită desfășurată / suprafața pardoselii spațiului încălzit (utilă):


Suprafața construită Suprafața încălzită
desfășurată [m2] [m2]
1168.50 1120.05

 Volumul spațiului încălzit / volumul total al clădirii:


Volumul încălzit Volumul total
[m3] [m3]
3046.54 3046.54

 Înălțimea medie liberă a unui nivel:


Regim înălțime Înălțime [m]
Subsol 2,34
Parter 2,60
Etaj curent 2,60

 Regim de ocupare a spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației


de încălzire: 24 h / zi

INSTALAȚIILE

 Temperatura interioară echivalentă pentru spațiul încălzit: aprox. 20 oC


Destinație Temperatura [oC]
Camera de locuit 20
Bucătării 18
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 9 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Baie 22
Casa scării 16

 Instalația de încălzire interioară

 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor

[X] surse proprii, cu combustibil: gaze natural;

[…] centrală termică de cartier;

[…] termoficare – punct termic central;

[…] termoficare – punct termic local;

[…] altă sursă sau sursă mixtă.

 Tipul sistemului de încălzire:

[…] încălzire locală cu sobe;

[…] încălzire central cu corpuri statice;

[X] încălzire locală cu corpuri statice;

[…] încălzire central cu aer cald;

[…] încălzire centrală cu planșee încălzitoare;

[…] alt sistem de încălzire

 Date privind instalațiile de încălzire interioare cu corpuri statice:

- corpuri statice din tabla, tip panou cu diverse tipuri de robineti.

 necesarul de căldură de calcul aproximativ: 178692.138 kW;

 contor de căldură: nu există

 Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul coloanelor): nu există;

 Elemente de reglaj termic și contorizare (la nivelul corpurilor statice): nu


există;

 Rețeaua de distribuție amplasată în spațiile neîncălzite:nu este cazul

- Lungime: conform tabel (estimat);

- Diametru nominal: conform tabel (estimat):


Diametru conducte Lungime [m]
- -

- Termoizolație: stare – nu este cazul

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 10 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Starea instalație de încălzire interioară din punct de vedere al


depunerilor:

[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate


după ultimul sezon de încălzire;

[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate


înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani;

[X] corpurile statice nu au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu


mai mult de trei ani în urmă

 Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

[…] coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golirea


acestora, funcționale;

[…] coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și


golirea acestora sau nu sunt funcționale.

 Date privind instalația de incălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu


este cazul

 Instalația de apă caldă menajeră:

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

[X] sursăproprie, cu: gaze naturale;

[…] central termică de cartier;

[…] termoficare – punct termic central;

[…] termoficare – punct termic local;

[…] altă sursă sau sursă mixtă

 Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

[…] din sursă centralizată;

[X] microcentrale termice proprii;

[…] boiler cu acumulare;

[…] preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.

[…] preparare locală pe plită;

[…] alt sistem de prepararea.c.m.

 Puncte a.c.m. / a.r.: 60 / 60

 Număr de obiecte sanitare – pe tipuri


Tip consumator Număr
WC 20
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 11 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Lavoar 20
Cadă baie 20
Spălator 20
Cadă duș 0

 Diametru nominal [mm], presiune necesară (nominal) [mmCA]:nu este


cazul

- lungime (m): conform tabel (estimate)

- diametru nominal: conform tabel (estimat)


Diametru conducte Lungime [m]
- -

 Contor de căldură general:nu există

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul

 Alte informații:

- accesibilitate la racordul de apă rece: DA;

- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalație


proprie de producere a.c.m. funcționând cu gaze naturale: nu este cazul.

- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată


clădirea

tar (vara) = 150C, tar (iarna) = 50C

- numărul mediu de persoane: 44.4

 Instalația de iluminat:

 Tip iluminat:sisteme mixte 9 fluorescent, LED, incandenscent

[…] fluorescent […] incandescent [X] mixt

 Starea rețelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:

[…] bună […] uzată [X] date indisponibile

 Puterea instalată a sistemului de iluminat: aproximativ 3200W

 Instalația de ventilare/climatizare:

În clădire nu există instalație de ventilare mecanică și/sau instalație de climatizare


centralizată
Date privind instalația de climatizare: aparate tip split, aleatoriu montate sub 15%
din total apartamente; produc efecte locale.
Date privind instalația de ventilare mecanică: ventilare naturala necontrolata;
ventilatia din starea initiala (prin intermediul coloanelor de ventilare) este desființată de
locatari.

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 12 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Capitolul II
CERTIFICATULUI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ
A BLOCULUI DE LOCUINȚE (CPE)

2.1. Certificatul energetic

2.2. Anexa la certificatul energetic

2.3. Raport de rezultate

2.4. Calculul coeficientului global de izolare termica GN

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 13 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

2.1 CERTIFICATUL ENERGETIC

Cod poştal Nr. înregistrare la Data


localitate Consiliul Local înregistrării
z z l l a a
- -

Notare
Performanţa energetică a clădirii Energetică: 55
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al
Clădirea Clădirea de
Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în
certificată referinţă
aplicarea Legii 372/2005
Eficienţă energetică ridicată

Eficienţă energetică scazută


Consum anual specific de energie [kWh/m2an] 307.89 100.02
Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m2an] 64.155 28.956

Consum anual specific de energie Clasa energetică


[kWh/m2an] pentru: Clădirea Clădirea de
certificată referinţă
Încălzire: 218.67 D A
Apă caldă de consum: 79.01 D C
Climatizare: -
Ventilare mecanică: -
Iluminat artificial: 10.21 A A
Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]: 0
Date privind clădirea certificată
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 14 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Adresa clădirii: bloc locuinte, Tineretului, P 6, Giurgiu, Aria utilă: 1120.05 m2


Giurgiu Aria construită desfăşurată: 1168.5 m2
Categoria clădirii: Cladiri de locuit cu mai multe Volumul interior al clădirii: 3046.54 m3
apartamente
Regim înălţime: S+P + 4E
Anul construirii: 1973
Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare POR 3
Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v9.0
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:
Specialitatea Seria şi Nr. şi data înregistrării Semnătura
(c, i, ci) Numele şi prenumele Nr. certificat certificatului în registrul şi ştampila
de atestare auditorului auditorului

ci Cotet Marian BA00694 2716/09.07.2018 .......................

 Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a


clădirii:
 Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:
reabilitarea termica a terasei; montarea suportilor pentru panouri fotovoltaice sau
termosolare;reabilitarea termica a planseului peste subsol; montarea jaluzelulor
termoventilate;reabilitarea termica a anvelopei; înlocuirea tâmplăriei exterioare.
 Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz:
sisteme de producere a energiei din surse alternative; sistem iluminat cu led pe casa scării;
refacerea coloanelor de ventilatie din apartamenete; montarea grilelor higroreglabile la
tamplaria pvc;

Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 15 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

2.2. ANEXA LA CERTIFICATUL ENERGETIC

INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ


Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. 2716 / 09.07.2018

1. Date privind construcția:


 Categoria clădirii:  de locuit, individuală  de locuit cu mai multe apartamente
(bloc)
 cămine, internate  spitale, policlinici
 hoteluri și restaurante  clădiri pentru sport
 clădiri socio-culturale  clădiri pentru servicii de comerț
 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie

 Nr. niveluri:  Subsol  Demisol


 Parter + 4 etaje

 Nr. de apartamente și suprafețe utile:


Aria unui apartament
Tip. ap. Nr. ap. Sut [m²]
[m²]
1 cam.
2 cam. 51.34 20 48.6
3 cam.
4 cam.
5 cam.
TOTAL 20 48.6

 Volumul total al clădirii: 3046.54 m3

 Caracteristici generale și termotehnice ale anvelopei:

Tip element de construcție Rezistența termică Aria [m2]


corectată [m2K/W]
ferestre vest (FEv) 0.48 20.7
ferestre nord (FEn) 0.48 29
ferestre est (FEe) 0.48 26.7
ferestre sud (FEs) 0.48 29
perete cs (Pcs) 0.435 17.28
terasa (Ter) 0.8 15.41
usa acces (Ua) 0.17 4.4
perete vest (PEv) 0.435 188.74
perete nord (PEn) 0.435 195.4
perete est (PEe) 0.435 182.74
perete sud (PEs) 0.435 195.4
usi apartamente (Ua) 0.5 36
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 16 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

planseu cald (Pc) 0.444 208.6


pereti interiori (Pi) 0.319 184.32
Total arie exterioară AE - 1333.69

 Indice de compactitate al clădirii, AE/V : 0.438 m-1

2. Date privind instalația de încălzire interioară:


 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:
 Sursă proprie, cu combustibil: gaz natural
 Centrală termică de cartier
 Termoficare - punct termic central
 Termoficare - punct termic local
 Altă sursă sau sursă mixtă:

 Tipul sistemului de încălzire:


 Încălzire locală cu sobe,
 Încălzire centrală cu corpuri statice,
 Încălzire centrală cu aer cald,
 Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,
 Alt sistem de încălzire:

 Datele instalatiilor de incalzire nu se pot culege cu acuratete intru-cat apartamentele s-au


debransat de la sistemul centralizat al CET Giurgiu . Incalzirea se face individual în cea mai
mare parte cu centrale termice murale.

 Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:


Număr corpuri statice Suprafața echivalentă termic
Tip corp [buc.] [m2]
static în spațiul în spațiu în spațiul în spațiu
Total Total
locuit comun locuit comun
panou tb
TOTAL 0 0 0 0 0 0

- Tip distribuție a agentului termic de încălzire:  inferioară,


 superioară,
 mixtă

- Necesarul de căldură de calcul: 160 kW


- Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,
 multiplu: puncte
- diametru nominal: mm
- disponibil de presiune (nominal): mmCA
- Contor de caldură: - tip contor: nu există
- anul instalării:
- existența vizei metrologice:

- Elemente de reglaj termic și hidraulic:


- la nivel de racord: -
- la nivelul coloanelor: -
- la nivelul corpurilor statice: da

- Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite: ;


- Debitul nominal de agent termic de încălzire: - l/h;
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 17 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [oC] -15 -10 -5 0 +5 +10


Temp. tur. [oC]
Qinc mediu orar [W]

 Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor:


- Aria planșeului încălzitor: - m2
- Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare:

Diametru serpentină [mm]


Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației:

3. Date privind instalația de apă caldă de consum:


 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
 Sursă proprie, cu: - gaz natural
 Centrală termică de cartier
 Termoficare - punct termic central
 Termoficare - punct termic local
 Altă sursă sau sursă mixtă:

 Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:


 Din sursă centralizată,
 Centrală termică proprie,
 Boiler cu acumulare,
 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
 Preparare locală pe plită,
 Alt sistem de preparare a a.c.m.:

 Puncte de consum a.c.m.: 60

 Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 20


Spălător - 20
Cadă de baie - 20
Duș -
WC – 20
 Racord la sursa centralizată cu caldură:

 racord unic,  multiplu: puncte,


- diametru nominal: - mm,
- necesar de presiune (nominal): - mmCA
 Conducta de recirculare a a.c.m.:  funcțională,
 nu funcționează
 nu există
 Contor de căldură general: - tip contor:
- anul instalării:
- existența vizei metrologice:
 Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu există
 parțial
 peste tot
4. Informații privind instalația de climatizare: aparate de aer conditionat, aprox. 15 %

5. Informații privind instalația de ventilare: ventilare naturala necontrolata

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 18 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

6. Informații privind instalația de iluminare: sisteme mixte

Întocmit,
Auditor energetic pentru clădiri,
Cotet Marian,

Ștampila și semnătura

2.3. RAPORT DE REZULTATE

Raport Rezultate

Adresă imobil: bloc locuinte, Tineretului, P 6, Giurgiu, Giurgiu

Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire


 Regim de înălțime: S+P + 4E
 Aria desfășurată construită: Ad = 1168.5 m2
 Suprafața utilă a spațiilor încălzite: Ainc = 1120.05 m2
 Suprafața locuibilă: Aloc = 505 m2
 Volumul încălzit: V = 3046.54 m3
 Rata de ventilare a spațiilor: na = 0.6 h-1

 Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:

 Elemente spre exterior:


Elementul de construcție Simbol S [m2]
ferestre vest FEv 20.7
ferestre nord FEn 29
ferestre est FEe 26.7
ferestre sud FEs 29
perete cs Pcs 17.28
terasa Ter 15.41
usa acces Ua 4.4
perete vest PEv 188.74
perete nord PEn 195.4
perete est PEe 182.74
perete sud PEs 195.4
TOTAL - 904.77

 Elemente spre spații secundare:


Elementul de construcție Simbol S [m2]
usi apartamente Ua 36
planseu cald Pc 208.6
pereti interiori Pi 184.32
TOTAL - 428.92

 Rezistențe termice ale elementelor de construcție:

 Elemente spre exterior:


Elementul de construcție R r R’
[m2K/W] [m2K/W]
ferestre vest (FEv) 0.48 1 0.48
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 19 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

ferestre nord (FEn) 0.48 1 0.48


ferestre est (FEe) 0.48 1 0.48
ferestre sud (FEs) 0.48 1 0.48
perete cs (Pcs) 0.544 0.8 0.435
terasa (Ter) 1.143 0.7 0.8
usa acces (Ua) 0.17 1 0.17
perete vest (PEv) 0.544 0.8 0.435
perete nord (PEn) 0.544 0.8 0.435
perete est (PEe) 0.544 0.8 0.435
perete sud (PEs) 0.544 0.8 0.435

 Elemente spre spații secundare:


Elementul de construcție R r R’
[m2K/W] [m2K/W]
usi apartamente (Ua) 0.5 1 0.5
planseu cald (Pc) 0.444 1 0.444
pereti interiori (Pi) 0.319 1 0.319

Rezultate obținute:

 Rezistența termică corectată


medie pe toată anvelopa clădirii: RS = 0.42 m2K/W

 Temperatura interioară rezultantă


o
medie a spațiului încălzit: θio = 20 C
o
 Temperatura interioară redusă: θiRS = 17.955 C

 Durata sezonului de încălzire: DZ = 242 zile

 Numărul corectat de grade-zile: NGZ = 2066 grade-zile

Luna TiRS TeRS DZ


ianuarie 17.955 3.727 31
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 20 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

februarie 5.025 28
martie 8.974 31
aprilie 13.685 30
mai 18.128 14
iunie 21.177 0
iulie 22.575 0
august 21.988 0
septembrie 17.864 16
octombrie 13.087 31
noiembrie 8.273 30
decembrie 4.543 31

Consumul anual de căldura pentru încălzire ¿


la nivelul spațiilor încălzite: Qalignl¿inc ¿ an¿ = 178692.138 kWh/an
 Consumul anual de energie pentru încălzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qinc = 244915.751 kWh/an
finala:
 Consumul anual specific de energie pentru încălzire
qinc = 218.665 kWh/m2an
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala:
 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire
la nivelul sursei aferent energiei finale:
e CO 2inc = 44.905 kgCO2/m2an
 Consumul anual de energie primara pentru incalzire:
E Pinc = 287902.829 kWh/an
 Consumul anual specific de energie primara pentru
incalzire:
q Pinc = 257.045 kWh/m2an
 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei primare
E P CO2inc = 59249.259 kgCO2/an

Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum

 Număr de persoane: Np = 44.4


 Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 60 l/om*zi
 Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obținute:

 Consumul anual de apă caldă de consum:


Vac = 959.04 m3/an
 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat din
sursa clasica, energie finala : Qan
acc = 88500.055 kWh/an

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c


asigurat din sursa clasica, energie finala : q an
acc = 79.014 kWh/m2an

 Indice de emisii de CO2 pentru a.c. aferent energiei


finale: e an
CO2acc = 16.198 kgCO2/m2an

 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: E Pac = 103545.064 kWh/an


 Consumul anual specific de energie primara pentru q Pac = 92.447 kWh/m2an
a.c. :
 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei primare E P CO2inc = 21226.738 kgCO2/an

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 21 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

A. Blocuri de locuințe
 Număr de apartamente cu 1 camera N1 = 0
2 camere N2 = 20
3 camere N3 = 0
4 camere N4 = 0
5 camere N5 = 0

Rezultate obținute:
Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din = 11431.2 kWh/an
Wilum
sursa clasica, energie finala :

Consumul anual specific de căldură pentru iluminat an = 10.206 kWh/m2an


asigurat din sursa clasica, energie finala :
qilum

Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent energiei an = 3.052 kgCO2/m2an


finale:
e CO 2ilum
Consumul anual de energie primara pentru iluminat: E Pilum = 29949.744 kWh/an
Consumul anual specific de energie primara pentru q Pilum = 26.74 kWh/m2an
iluminat :
Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei primare E P CO2ilum = 8954.973 kgCO2/an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare


Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică


Nu este cazul

Rezultate finale:
 Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie
finala
Qan
total = 344847.006 kWh/an

 Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),


energie finala
an
q total = 307.885 kWh/m2an

 Indice de emisii echivalent CO2 aferent energiei finale


e an
CO 2 = 64.155 kgCO2/m2an

 Consumul anual de energie primara


E P = 421397.637 kWh/an

 Consumul anual specific de energie primara


q P = 376.231 kWh/m2an

 Emisiile de CO2 aferente energiei primare


E PCO2 = 89430.97 kgCO2/an
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 22 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Emisiile specifice de CO2 aferente energiei primare


e PCO 2 = 79.846 kgCO2/m2an

2.4. CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA G.N.

BREVIAR DE CALCUL
pentru determinarea coeficietului global de izolare termică G 1 [W/m3 K]

1. Date Generale:
Denumirea Proiectului: P 6;
Destinatia Cladirii: bloc locuințe
Adresa: Giurgiu, Giurgiu, Tineretului, P 6, bloc locuințe
Număr de niveluri al clădirii: N=5
Volumul clădirii: Vc = 3046.54 m3
Rata de ventilare a spațiilor datorită infiltrațiilor de aer exterior: na = 0,6 h -1

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie Simbol A j [m2 ]


perete cs Pcs 17.28
terasa Ter 15.41
usa acces Ua 4.4
perete vest PEv 188.74
perete nord PEn 195.4
perete est PEe 182.74
perete sud PEs 195.4
ferestre vest FEv 20.7
ferestre nord FEn 29
ferestre est FEe 26.7
ferestre sud FEs 29
usi apartamente Ua 36
planseu cald Pc 208.6
pereti interiori Pi 184.32
T O T A L – Arie anvelopă ∑A j = A - 1333.69

3. Indicele de formă (de compactitate) al clădirii: A


a= = 0.438 m-1
Vc
4. Rezistentele termice ale elementelor de
constructie ale anvelopei cladirii:
Elementul de constructie Rj rj R’j
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 23 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

/Simbol [ m2 K / W ] [-] [m2 K/W]


perete cs (Pcs) 0.544 0.8 0.435
terasa (Ter) 1.143 0.7 0.8
usa acces (Ua) 0.17 1 0.17
perete vest (PEv) 0.544 0.8 0.435
perete nord (PEn) 0.544 0.8 0.435
perete est (PEe) 0.544 0.8 0.435
perete sud (PEs) 0.544 0.8 0.435
ferestre vest (FEv) 0.48 1 0.48
ferestre nord (FEn) 0.48 1 0.48
ferestre est (FEe) 0.48 1 0.48
ferestre sud (FEs) 0.48 1 0.48
usi apartamente (Ua) 0.5 1 0.5
planseu cald (Pc) 0.444 1 0.444
pereti interiori (Pi) 0.319 1 0.319
Rezistenta termică corectată medie pe anvelopa clădirii, R’ [m2K/W] 0.42

5. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), L j [ W/K ]:


Elementul de Aj R’j L j = A j / R’j j j*Lj
constructie [ m2] 2
[m K/W] [W/ K] [-] [ W/K]
Simbol
perete cs (Pcs) 17.28 0.435 39.724 1 39.724
terasa (Ter) 15.41 0.8 19.262 1 19.262
usa acces (Ua) 4.4 0.17 25.882 1 25.882
perete vest (PEv) 188.74 0.435 433.88 1 433.88
perete nord (PEn) 195.4 0.435 449.19 1 449.19
perete est (PEe) 182.74 0.435 420.09 1 420.09
perete sud (PEs) 195.4 0.435 449.19 1 449.19
ferestre vest (FEv) 20.7 0.48 43.125 1 43.125
ferestre nord (FEn) 29 0.48 60.417 1 60.417
ferestre est (FEe) 26.7 0.48 55.625 1 55.625
ferestre sud (FEs) 29 0.48 60.417 1 60.417
usi apartamente (Ua) 36 0.5 72 0.5 36
planseu cald (Pc) 208.6 0.444 469.82 0.5 234.91
pereti interiori (Pi) 184.32 0.319 577.80 0.5 288.90
TOTAL, ∑ j*Lj 2616.6

6. Coeficientul global de izolare termica, G [W/m3K]:

G = 1.06 [W/m3K]

7. Coeficientul global normal de izolare termica, G N [W/m3K]:


Pentru N = 5 niveluri și a = 0.438 m-1, rezultă GN = 0.435 [W/m3K]

8. Concluzii
Din compararea valorilor G si GN rezulta ca:
3 3
G = 1.06 [W/m K] > GN = 0.435 [W/m K] si in consecinta nivelul de
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 24 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

izolare termica globala al cladirii este necorespunzator, se impune corectarea


caracteristicilor geometrice, termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii
pentru incadrarea in prevederile normate de O.M. 2641 / 2017.

Capitolul III

Audit energetic
pentru creşterea performanţei energetice a imobilului situat
în strada Tineretului, Bloc P 6, muncipiul Giurgiu, județul
Giurgiu

Beneficiar U.A.T. GIURGIU


Auditor energetic C&I grd. I Ing. Coteț Marian
Data elaborării 09.07.2018

Cuprins

1. Prezentarea generală a clădirii


2. Fișa de analiză termică și energetică (F.A.)
3. Date generale privind consumurile anuale de energie (căldură, apă caldă, iluminat,
ventilație mecanică, climatizare, energie primară) și calculul emisiilor de CO 2 (raportul de
rezultate al Certificatului de performanță energetică al obiectivului inițial – inainte de
aplicarea măsurilor de îmbunătățire energetică)
4. Măsuri și/sau pachete de măsuri cu detalierea măsurilor propuse pentru
modernizarea energetică a clădirii
4.1 Masuri de modernizare termoenergetică a clădirii
4.2 Justificările privind stabilirea soluțiilor / pachetului de măsuri considerat pentru
clădirea modernizată
4.2.1. Calculul coeficientului global de izolare termica GN
4.2.2. Raportul de rezultate
4.2.3. Certificatul de Performanță Energetică al clădirii modernizate

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 25 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

4.2.4. Analiza rezultatelor obținute din punct de vedere al consumurilor anuale de energie
și emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE) pentru clădire, în starea inițială
și după aplicarea măsurilor pentru modernizare energetică
5. Măsuri care vizează utilizarea de resurse regenerabile de energie;
6. Analiza economică a lucrărilor de intervenție.

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 26 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

1. PREZENTAREA GENERALĂ A CLĂDIRII


Descrierea stării constructive a blocului de locuințe
Clădirea este situată în municipiul Giurgiu, B-dul Tineretului, și a fost realizat, dupa
proiect tip IPCT, seria 770, prevăzut în MP-19/2002. Anul de construire al blocului este
1973.
Clădirea face parte dintr-un ansamblu arhitectural şi are funcţiunea de bloc de
locuinţe, fiind alcatuita este alcătuită din 1 scăra cu 20 apartamente pe scară, iar subsolul
este unul tehnic cu inaltimea de 2.3 m. Subsolul este uscat si bine intretinut.
Intrarea principala în clădire este orientata spre sud-vest. Faţadele laterale sunt
orientate nord-vest si sud-est. Pe faţada principala usile sunt metalice .
Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit sunt
următoarele:
- orientarea faţă de punctele cardinale: Sud-Vest faţada principală;
- categoria de importanţă a construcţiei conform H.G.R. nr.766/1997, anexa3: C
(construcţie de importanţă normală)
Regimul de înălţime: subsol tehnic, parter, etaj 1, etaj 2,etaj 3, etaj 4. Clădirea este
independentă fiind alcătuită dintr-o secţiune, corespunzatoare unei scari de bloc.
Clădirirea are formă dreptunghiulară în plan, cu o suprafaţă construită de 233.70m 2.
Clădiria are două intrări fata - spate .
Clădirea are pe scară 20 apartamente de 2 şi 3 camere, câte patru apartamente pe
nivelul al scări. În total exista 20 apartamente cu 2 si 3 camere.
Sunt prevăzute balcoane (semiînchise), la etaj, cu închideri parțiale și parapete din
materiale diferite. Închiderile balcoanelor au fost realizate individual fara a se deține
autorizatie de construire.
Clădirea are acoperis tip terasă. Accesul pe terasă se face printr-un chepeng
prevăzut cu scară metalică, în planşeul de peste ultimul etaj, din casa scării.

Descrierea elementelor de construcție (pereți, planșee, terasă/acoperiș,


ferestre/uși exterioare, alte elemente de construcție, inclusiv ariile corespunzătoare
elementelor de construcție)
Descrierea anvelopei cladirii
Pereţii exteriori sunt alcătuiţi din panouri mari prefabricate de faţadă de tip tristrat de
27 cm grosime (strat interior portant 12 cm b.a. + plăci din vata minerala 8.5 cm + strat
exterior b.a. 5 cm). Faţada este finisată din fabrică cu caramida aparenta 25 %, în prezent
în stare buna.
Acoperişul este tip terasă necirculabilă cu stratul de pantă din beton şi termoizolaţia
din plăci b.c.a de 12 cm aşezat pe strat de nisip de 1 cm peste care există şapă cu
grosimea de 2 cm cu hidroizolaţie bituminoasă protejată cu dale din beton de 2 cm
grosime pozate pe un strat de nisip de 3 cm grosime. Hidroizolaţia a fost întreținută. Nu s-
au semnalat evenimente.
Planşeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolaţie. Subsolul este uscat si
curatat.
Tâmplăria exterioară de la ferestre este din PVC, cu 2 foi de geam (tip termopan) prin
inlocuirea ferestrelor cuplate din lemn, originale. Nu se cunosc performantele
termoenergetice ale acestora .
Descrierea structurii derezistenţa
Structura de rezistenţă a clădirilor este cu pereţi structurali – panouri maricu îmbinări
realizate monolit pe şantier şi planşee din beton armat integral prefabricate.
Pereţii exteriori, avand grosimea de 27 cm, sunt alcătuiţi din panouri prefabricate de
faţadă de tip tristrat cu stratul interior structural din beton armat.
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 27 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Pereţii structurali interiori sunt din beton armat de 14 cm grosime iar planşeele sunt
realizate din dale prefabricate din beton armat.
Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat
Clădirea are asigurate toate utilităţile: electrice, canalizare, gaz, telefonie, energie
termică.
Proiectul 770 a fost calculat termotehnic pentru incalzire si preparare acc (cu
conducte de recirculare), din termoficare urbana.
Clădirea a fost prevăzută cu instalaţii interioare de încalzire, alimentate cu agent
termic apă caldă 90/70oC. În prezent încalzirea se face individual, preponderent cu
centrale murale, alimentate cu gaz natural pentru fiecare apartament.Corpurile statice din
încăperile apartamentelor sunt in general de tabla, tip panou cu diverse tipuri de robineti.
Pe aceste baze, rezultă o putere termică instalată de aproximativ 400 kW (20 ap x
20 kw/ apartament).
Clădirea este prevazută cu instalaţii sanitare aferente băilor şi bucătăriilor.
Producerea apei calde se realizează independent la nivelul fiecărui apartament, prin
centralele murale mentionate la incalzire.
Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat tip aplică cu lampi
incandescente sau fluorescente, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.
Instalațiile electrice existente sunt în stare bună. Cladirea nu a fost dotata cu
instalatie de climatizare/ventilare Ventilarea naturala a fost organizata , prin intermediul
coloanelor de ventilare, dar care au fost desfiintate fara autorizatie.

2. FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI (FA)

S.C. SMART ENERGY BUSINESS S.R.L.


Proiectant
Auditor energetic C&I grd. I Ing. Coteț Marian
Data elaborării 09/07/2018
Adresa blocului de locuințe Bloc P 6, str. Str.Tineretului, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
Zona climatică II, conform SR 1907-1 din 2014
Anul construirii 1973
[X] tip - (IPCT, seria 770)
Tipul Proiectului […] unicat
[…] refolosit
Regim de înălțime S+P+4 E
Subsol tehnic există

Descrierea stării constructive a blocului de locuințe


Clădirea este situată în municipiul Giurgiu, B-dul Tineretului, și a fost realizat, dupa
proiect tip IPCT, seria 770, prevăzut în MP-19/2002. Anul de construire al blocului este
1973.
Clădirea face parte dintr-un ansamblu arhitectural şi are funcţiunea de bloc de
locuinţe, fiind alcatuita este alcătuită din 1 scăra cu 20 apartamente pe scară, iar subsolul
este unul tehnic cu inaltimea de 2.3 m. Subsolul este uscat si bine intretinut.
Intrarea principala în clădire este orientata spre sud-vest. Faţadele laterale sunt
orientate nord-vest si sud-est. Pe faţada principala usile sunt metalice .
Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit sunt
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 28 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

următoarele:
- orientarea faţă de punctele cardinale: Sud-Vest faţada principală;
- categoria de importanţă a construcţiei conform H.G.R. nr.766/1997, anexa3: C
(construcţie de importanţă normală)
Regimul de înălţime: subsol tehnic, parter, etaj 1, etaj 2,etaj 3, etaj 4. Clădirea este
independentă fiind alcătuită dintr-o secţiune, corespunzatoare unei scari de bloc.
Clădirirea are formă dreptunghiulară în plan, cu o suprafaţă construită de 233.70m 2.
Clădiria are două intrări fata - spate .
Clădirea are pe scară 20 apartamente de 2 şi 3 camere, câte patru apartamente pe
nivelul al scări. În total exista 20 apartamente cu 2 si 3 camere.
Sunt prevăzute balcoane (semiînchise), la etaj, cu închideri parțiale și parapete din
materiale diferite. Închiderile balcoanelor au fost realizate individual fara a se deține
autorizatie de construire.
Clădirea are acoperis tip terasă. Accesul pe terasă se face printr-un chepeng
prevăzut cu scară metalică, în planşeul de peste ultimul etaj, din casa scării.
Descrierea elementelor de construcție (pereți, planșee, terasă/acoperiș,
ferestre/uși exterioare, alte elemente de construcție, inclusiv ariile corespunzătoare
elementelor de construcție)
Descrierea anvelopei cladirii
Pereţii exteriori sunt alcătuiţi din panouri mari prefabricate de faţadă de tip tristrat de
27 cm grosime (strat interior portant 12 cm b.a. + plăci din vata minerala 8.5 cm + strat
exterior b.a. 5 cm). Faţada este finisată din fabrică cu caramida aparenta 25 %, în prezent
în stare buna.
Acoperişul este tip terasă necirculabilă cu stratul de pantă din beton şi termoizolaţia
din plăci b.c.a de 12 cm aşezat pe strat de nisip de 1 cm peste care există şapă cu
grosimea de 2 cm cu hidroizolaţie bituminoasă protejată cu dale din beton de 2 cm
grosime pozate pe un strat de nisip de 3 cm grosime. Hidroizolaţia a fost întreținută. Nu s-
au semnalat evenimente.
Planşeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolaţie. Subsolul este uscat si
curatat.
Tâmplăria exterioară de la ferestre este din PVC, cu 2 foi de geam (tip termopan) prin
inlocuirea ferestrelor cuplate din lemn, originale. Nu se cunosc performantele
termoenergetice ale acestora .
Descrierea structurii derezistenţa
Structura de rezistenţă a clădirilor este cu pereţi structurali – panouri maricu îmbinări
realizate monolit pe şantier şi planşee din beton armat integral prefabricate.
Pereţii exteriori, avand grosimea de 27 cm, sunt alcătuiţi din panouri prefabricate de
faţadă de tip tristrat cu stratul interior structural din beton armat.
Pereţii structurali interiori sunt din beton armat de 14 cm grosime iar planşeele sunt
realizate din dale prefabricate din beton armat.
Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat
Clădirea are asigurate toate utilităţile: electrice, canalizare, gaz, telefonie, energie
termică.
Proiectul 770 a fost calculat termotehnic pentru incalzire si preparare acc (cu
conducte de recirculare), din termoficare urbana.
Clădirea a fost prevăzută cu instalaţii interioare de încalzire, alimentate cu agent
termic apă caldă 90/70oC. În prezent încalzirea se face individual, preponderent cu
centrale murale, alimentate cu gaz natural pentru fiecare apartament.Corpurile statice din
încăperile apartamentelor sunt in general de tabla, tip panou cu diverse tipuri de robineti.
Pe aceste baze, rezultă o putere termică instalată de aproximativ 400 kW (20 ap x
20 kw/ apartament).
Clădirea este prevazută cu instalaţii sanitare aferente băilor şi bucătăriilor.
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 29 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Producerea apei calde se realizează independent la nivelul fiecărui apartament, prin


centralele murale mentionate la incalzire.
Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat tip aplică cu lampi
incandescente sau fluorescente, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.
Instalațiile electrice existente sunt în stare bună. Cladirea nu a fost dotata cu
instalatie de climatizare/ventilare Ventilarea naturala a fost organizata , prin intermediul
coloanelor de ventilare, dar care au fost desfiintate fara autorizatie.

Aria construită: (m2) 233.70


Aria desfășurată: (m2) 1168.50
Aria utilă: (m2) 1120.05
Număr apartamente 20
din care:
1 cameră -
2 camere 15
3 camere 5
4 camere -
5 camere -
[…] da (total)
Spații cu altă destinație (la
[…] da (parțial)
parter/mezanin)
[X] nu
Număr și tip tronsoane (de 1 de capăt
capăt, de mijloc) 0 de mijloc
Subsol [X] tehnic vizitabil
[…] canal termic
[…] spații cu altă destinație decât cea de locuință
Forma în plan [X] simetrică
[…] nesimetrică
Poziția în ansamblu […] izolată
[X] cu vecinătăți
Terasa […] circulabilă
[X] necirculabilă
[…] acoperiș tip șarpantă
Structura anvelopei opace […] cărămidă plină (37,5 cm)
(pereți exteriori) […] cărămidă cu goluri (37,5 cm)
[…] panouri maritristratbetonarmatși BCA (27 cm)
[…] panouri mari tristrat beton armat șivată mineral (22 cm)
[…] panouri mari tristrat beton armat și BCA GBN (30 cm)
[…] panouri mari tristrat beton armat și polistiren (27 cm)
[X] panouri mari tristrat beton armat și vată mineral (27 cm)
[…] panouri maritristrat beton armat și BCA (30 cm)
[…] alta: BCA (30 cm)
[…] alta: BCA (30 cm)
Structura de rezistență
- verticală Conform raportului de expertiză tehnică calitativă
- orizontală Conform raportului de expertiză tehnică calitativă
Instalația interioară de […] sistem de încălzire districtuală
încălzire […] central termică de bloc care utilizează
[…] gaz metan
[…] combustibil lichid (CLU, motorină)
[…] lemn
[…] cărbune

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 30 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

[X] centrale apartament (centrale murale cu gaz metan)

 Zona eoliană în care este amplasată clădirea: II

 Proiectant / constructor: IPCTB / ___

 Existența documenției construcției și instalației aferente acesteia:

[….] partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ și RELEVEU

[….] secțiuni reprezentative ale construcției

[X] detalii de construcție

[….] planuri pentru instalația de încălzire interioară

[….] schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară

[….] planuri pentru instalația sanitară

 Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării fațșă de punctele


cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și
poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură
exterioară .

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 31 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

ANVELOPA

 Gradul de expunere la vânt:

[….] adăpostită; [X] moderat adăpostită; [….] liber expusă (neadăpostită)

 Starea subsolului tehnic al clădirii:

[….] fără subsol;

[X] uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună;

[….] uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună;

[….] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea


exterioară)

 Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii


principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din
componența anvelopei clădirii:

 Pereți exteriori opaci:

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 32 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Suprafața totală a pereților exteriori opaci [m2]: 1959.57 m2

Straturi compomente
Coeficient
Suprafață (i - ˃ e)
Descriere de
[m2] Grosime
Material reducere
[m]
Pereți tristrat Strat interior portant b.a. 0.12
(R=0,435m2K . 1959.57 Placă vată minerală 0,085 0,8
/W) Strat exterior b.a. 0,05

 Stare:[X] bună [….] pete condens [….] igrasie

 Starea finisajelor: [X] bună [….] tencuială căzută parțial

 Tipul și culoarea materialelor de finisaj la exterior: finisaje din tencuială


(cenușiu deschisă și crem) . Există și zone tencuite fără coloratură.

 Elemente de umbrire a fațadelor: NU -

 Rosturi despărțitoare:

 Tipul rostului: […] închis [….] deschis

Suprafața totală a pereților către rosturile de dilatație [m2]: 0.00

 Deschiderearostului (distanțadintrepereți), d [m]: 0,00

 Planșeu peste subsol

 Suprafața totală a planșeului peste subsol neîncălzit [m2]: 208.60m2

Straturi compomente Coeficient


Suprafață
Descriere (i - ˃ e) de
[m2]
Material Grosime [m] reducere
Placă beton, șapă, Sapă egalizare 0.050
pardoseală rece 208.60 Placă de BA 0,120 1
(R = 0,444m2K/W)

 Terasă:

 Suprafața totală a terasei [m2]: 224.01m2

 Tip: [X] necirculabilă […] circulabilă […] șarpantă

 Stare [X] bună […] deteriorată

[…] uscată […] umedă

 Ultima reparație: […] ˂ 1 an […] 1-2 ani

[…] 2-5 ani [X] ˃ 5 ani

Suprafață Straturi compomente Coeficient


Descriere
[m2] (i - ˃ e) de reducere
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 33 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Grosime
Material
[m]
Planșeu BCA 0.12
prefabricat, Nisip 0,01
BCA Șapă 0.02
224.01 0,70
(R = Hidroizolație bituminoasă 0.02
0.80m2K/W) Dale b.a. 0,02
Nisip 0,03

 Material finisaj: carton bituminat

 Ferestre / uși exterioare:


Orientare Suprafața [m2]
E 26.70
V 20.70
S 21.68
N 29.00
Total 98.08

 Stare tâmplărie

[X] bună (PVC);

[…] evident neetanșată (lemn, metal);

[…] fără măsuri de etanșare (lemn, metal);

[…] cu garniture de tanșare (PVC);

[…] cu măsuri special de etanșare

 Elemente de construcție mobile din spațiile comune

 ușa de intrare în clădire:

[X] ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță


(interfon, cheie);

[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în
perioada de neutilizare;

[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată


frecvent deschisă în perioada de neutilizare.

 ferestre de pe casa scărilor - starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de


etanșare:

[…] ferestre / ușiîn stare bună și prevăzute cu garniture de etanșare;

[X] ferestre / uși în stare bună dar neetanșe;

[…] ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte

 Caracteristici ale spațiului de locuit

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 34 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Suprafața constuită desfășurată / suprafața pardoselii spațiului încălzit (utilă):


Suprafața construită Suprafața încălzită
desfășurată [m2] [m2]
1168.50 1120.05

 Volumul spațiului încălzit / volumul total al clădirii:


Volumul încălzit Volumul total
[m3] [m3]
3046.54 3046.54

 Înălțimea medie liberă a unui nivel:


Regim înălțime Înălțime [m]
Subsol 2,34
Parter 2,60
Etaj curent 2,60

 Regim de ocupare a spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației


de încălzire: 24 h / zi

INSTALAȚIILE

 Temperatura interioară echivalentă pentru spațiul încălzit: aprox. 20 oC


Destinație Temperatura [oC]
Camera de locuit 20
Bucătării 18
Baie 22
Casa scării 16

 Instalația de încălzire interioară

 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor

[X] surse proprii, cu combustibil: gaze natural;

[…] centrală termică de cartier;

[…] termoficare – punct termic central;

[…] termoficare – punct termic local;

[…] altă sursă sau sursă mixtă.

 Tipul sistemului de încălzire:

[…] încălzire locală cu sobe;

[…] încălzire central cu corpuri statice;

[X] încălzire locală cu corpuri statice;

[…] încălzire central cu aer cald;


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 35 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

[…] încălzire centrală cu planșee încălzitoare;

[…] alt sistem de încălzire

 Date privind instalațiile de încălzire interioare cu corpuri statice:

- corpuri statice din tabla, tip panou cu diverse tipuri de robineti.

 necesarul de căldură de calcul aproximativ: 178692.138 kW;

 contor de căldură: nu există

 Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul coloanelor): nu există;

 Elemente de reglaj termic și contorizare (la nivelul corpurilor statice): nu


există;

 Rețeaua de distribuție amplasată în spațiile neîncălzite:nu este cazul

- Lungime: conform tabel (estimat);

- Diametru nominal: conform tabel (estimat):


Diametru conducte Lungime [m]
- -

- Termoizolație: stare – nu este cazul

 Starea instalație de încălzire interioară din punct de vedere al


depunerilor:

[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate


după ultimul sezon de încălzire;

[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate


înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani;

[X] corpurile statice nu au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu


mai mult de trei ani în urmă

 Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

[…] coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golirea


acestora, funcționale;

[…] coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și


golirea acestora sau nu sunt funcționale.

 Date privind instalația de incălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu


este cazul

 Instalația de apă caldă menajeră:

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

[X] sursăproprie, cu: gaze naturale;


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 36 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

[…] central termică de cartier;

[…] termoficare – punct termic central;

[…] termoficare – punct termic local;

[…] altă sursă sau sursă mixtă

 Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

[…] din sursă centralizată;

[X] microcentrale termice proprii;

[…] boiler cu acumulare;

[…] preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.

[…] preparare locală pe plită;

[…] alt sistem de prepararea.c.m.

 Puncte a.c.m. / a.r.: 60 / 60

 Număr de obiecte sanitare – pe tipuri


Tip consumator Număr
WC 20
Lavoar 20
Cadă baie 20
Spălator 20
Cadă duș 0

 Diametru nominal [mm], presiune necesară (nominal) [mmCA]:nu este


cazul

- lungime (m): conform tabel (estimate)

- diametru nominal: conform tabel (estimat)


Diametru conducte Lungime [m]
- -

 Contor de căldură general:nu există

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul

 Alte informații:

- accesibilitate la racordul de apă rece: DA;

- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalație


proprie de producere a.c.m. funcționând cu gaze naturale: nu este cazul.

- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată


clădirea

tar (vara) = 150C, tar (iarna) = 50C


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 37 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

- numărul mediu de persoane: 44.4

 Instalația de iluminat:

 Tip iluminat:sisteme mixte 9 fluorescent, LED, incandenscent

[…] fluorescent […] incandescent [X] mixt

 Starea rețelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:

[…] bună […] uzată [X] date indisponibile

 Puterea instalată a sistemului de iluminat: aproximativ 3200W

 Instalația de ventilare/climatizare:

În clădire nu există instalație de ventilare mecanică și/sau instalație de climatizare


centralizată
Date privind instalația de climatizare: aparate tip split, aleatoriu montate sub 15%
din total apartamente; produc efecte locale.
Date privind instalația de ventilare mecanică: ventilare naturala necontrolata;
ventilatia din starea initiala (prin intermediul coloanelor de ventilare) este desființată de
locatari.

3. CONSUMURI ANUALE DE ENERGIE (CĂLDURĂ, APĂ CALDĂ,


ILUMINAT, VENTILAȚIE MECANICĂ, CLIMATIZARE, ENERGIE
PRIMARĂ) ȘI CALCULUL EMISIILOR DE CO2

Raportul de Rezultate emis în urma elaborării Cerificatului de performanță energetică


al obiectivului, cu nr . 2716/09.07.2018
– înainte de aplicarea măsurilor de îmbunătățire energetică -

Adresă imobil: bloc locuinte, Tineretului, P 6, Giurgiu, Giurgiu

Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire


 Regim de înălțime: P+4
 Aria desfășurată construită: Ad = 1168.5 m2
 Suprafața utilă a spațiilor încălzite: Ainc = 1120.05 m2
 Suprafața locuibilă: Aloc = 505 m2

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 38 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Volumul încălzit: V = 3046.54 m3


 Rata de ventilare a spațiilor: na = 0.6 h-1

 Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:

 Elemente spre exterior:


Elementul de construcție Simbol S [m2]
ferestre vest FEv 20.7
ferestre nord FEn 29
ferestre est FEe 26.7
ferestre sud FEs 29
perete cs Pcs 17.28
terasa Ter 15.41
usa acces Ua 4.4
perete vest PEv 188.74
perete nord PEn 195.4
perete est PEe 182.74
perete sud PEs 195.4
TOTAL - 904.77

 Elemente spre spații secundare:


Elementul de construcție Simbol S [m2]
usi apartamente Ua 36
planseu cald Pc 208.6
pereti interiori Pi 184.32
TOTAL - 428.92

 Rezistențe termice ale elementelor de construcție:

 Elemente spre exterior:


Elementul de construcție R r R’
2 2
[m K/W] [m K/W]
ferestre vest (FEv) 0.48 1 0.48
ferestre nord (FEn) 0.48 1 0.48
ferestre est (FEe) 0.48 1 0.48
ferestre sud (FEs) 0.48 1 0.48
perete cs (Pcs) 0.544 0.8 0.435
terasa (Ter) 1.143 0.7 0.8
usa acces (Ua) 0.17 1 0.17
perete vest (PEv) 0.544 0.8 0.435
perete nord (PEn) 0.544 0.8 0.435
perete est (PEe) 0.544 0.8 0.435
perete sud (PEs) 0.544 0.8 0.435

 Elemente spre spații secundare:


Elementul de construcție R r R’
[m2K/W] [m2K/W]
usi apartamente (Ua) 0.5 1 0.5
planseu cald (Pc) 0.444 1 0.444
pereti interiori (Pi) 0.319 1 0.319

Rezultate obținute:

 Rezistența termică corectată


medie pe toată anvelopa clădirii: RS = 0.42 m2K/W
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 39 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Temperatura interioară rezultantă


o
medie a spațiului încălzit: θio = 20 C
o
 Temperatura interioară redusă: θiRS = 17.955 C

 Durata sezonului de încălzire: DZ = 242 zile

 Numărul corectat de grade-zile: NGZ = 2066 grade-zile

Luna TiRS TeRS DZ


ianuarie 3.727 31
februarie 5.025 28
martie 8.974 31
aprilie 13.685 30
mai 18.128 14
iunie 21.177 0
17.955
iulie 22.575 0
august 21.988 0
septembrie 17.864 16
octombrie 13.087 31
noiembrie 8.273 30
decembrie 4.543 31

Consumul anual de căldura pentru încălzire ¿


la nivelul spațiilor încălzite: Qalignl¿inc ¿ an¿ = 178692.138 kWh/an
 Consumul anual de energie pentru încălzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qinc = 244915.751 kWh/an
finala:
 Consumul anual specific de energie pentru încălzire
qinc = 218.665 kWh/m2an
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala:
 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire
la nivelul sursei aferent energiei finale:
e CO 2inc = 44.905 kgCO2/m2an
 Consumul anual de energie primara pentru incalzire:
E Pinc = 287902.829 kWh/an

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 40 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Consumul anual specific de energie primara pentru


incalzire:
q Pinc = 257.045 kWh/m2an
 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei primare
E P CO2inc = 59249.259 kgCO2/an

Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum


 Număr de persoane: Np = 44.4
 Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 60 l/om*zi
 Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obținute:
 Consumul anual de apă caldă de consum:
Vac = 959.04 m3/an
 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat din
sursa clasica, energie finala : Qan
acc = 88500.055 kWh/an

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c


asigurat din sursa clasica, energie finala : q an
acc = 79.014 kWh/m2an

 Indice de emisii de CO2 pentru a.c. aferent energiei


finale: e an
CO2acc = 16.198 kgCO2/m2an

 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: E Pac = 103545.064 kWh/an


 Consumul anual specific de energie primara pentru q Pac = 92.447 kWh/m2an
a.c. :
 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei primare E P CO2inc = 21226.738 kgCO2/an

Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

A. Blocuri de locuințe
 Număr de apartamente cu 1 camera N1 = 0
2 camere N2 = 20
3 camere N3 = 0
4 camere N4 = 0
5 camere N5 = 0

Rezultate obținute:
Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din = 11431.2 kWh/an
Wilum
sursa clasica, energie finala :

Consumul anual specific de căldură pentru iluminat an = 10.206 kWh/m2an


asigurat din sursa clasica, energie finala :
qilum

Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent energiei an = 3.052 kgCO2/m2an


finale:
e CO 2ilum
Consumul anual de energie primara pentru iluminat: E Pilum = 29949.744 kWh/an
Consumul anual specific de energie primara pentru q Pilum = 26.74 kWh/m2an
iluminat :
Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei primare E P CO2ilum = 8954.973 kgCO2/an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare


Nu este cazul
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 41 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică


Nu este cazul

Rezultate finale:
 Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie
finala
Qan
total = 344847.006 kWh/an

 Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),


energie finala
an
q total = 307.885 kWh/m2an

 Indice de emisii echivalent CO2 aferent energiei finale


an
e CO 2 = 64.155 kgCO2/m2an

 Consumul anual de energie primara


E P = 421397.637 kWh/an

 Consumul anual specific de energie primara


q P = 376.231 kWh/m2an

 Emisiile de CO2 aferente energiei primare


E PCO2 = 89430.97 kgCO2/an

 Emisiile specifice de CO2 aferente energiei primare


e PCO 2 = 79.846 kgCO2/m2an

4. MĂSURI / PACHET DE MĂSURI CU DETALIEREA MĂSURILOR


PROPUSE PENTRU MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII

4.1. Masuri de modernizare termoenergetică a clădirii


În decursul exploatării blocului de locuințe s-au semnalat următoarele tipuri
principale de degradări:
- diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere;
- infiltraţii de aer mari prin rosturile neetanșate ale ferestrelor, ceea ce a
condus la acumulari de apă în anumite zone (colțuri reci) în anvelopă;
- degradarea tencuielilor exterioare;
- degradarea hidroizolației la terasă.
Prin planşeul terasei şi prin planşeul dintre parter și subsol sunt mari pierderi de
căldură datorită faptului că nu sunt termoizolate.

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 42 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Pentru încadrarea în valorile rezistențelor termice corectate pentru elementele


de construcție, prevăzute în O.M. 2641 / 2017 se folosesc soluții în cadrul a două
pachete de măsuri, astfel.
a) Pachetul de măsuri nr. 1, cu utilizarea polistirenului în cadrul termosistemelor
cu λ = 0.036 w/mK;
b) Pachetul nr. măsuri nr. 2, cu utilizarea vatei bazaltice în cadrul
termosistemului λ = 0.036 w/mK.
rezultând rezistențe termice cortectate medii ce se încadrează în prevederile
OM 26141/2017

Pe baza expertizei energetice se propun următoarele soluţii de îmbunătăţire a


izolării termice a clădirii:
a) Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori (soluția 1)
Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de termosistem , cu λ =
0.036 W/mK montat pe faţa exterioară a pereţilor.
Rezistenţa termică a pereţilor exteriori parte opacă va fi:
R = 5.014 m 2K/W, R’ = 2,758 m2K/W (rezistenţă termică corectată ponderata pe
partea opacă a peretilor exteriori, unde s-au luat in calcul si puntile termice ca efect al
diblurilor de prindere a termosistemului);

b) Soluția de reabilitare pentru soclu (soluția 2)


Termoizolare soclu cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm cu λ = 0.038w/mK.
Rezistenţa termică a pereţilor exteriori parte opacă va fi: R = 3,18 m2K/W, R’ = 2,91
m2K/W (rezistenţă termică corectată ponderata pe partea opacă exterioară a peretilor
supraterani);
c) Soluția de reabilitare pentru terasă (soluția 3)
Termoizolarea planşeului de la ultimul nivel cu un strat termosistem de terasa de 25
cm grosime si λ = 0.036w/mK , şi refacerea acesteia cu materiale performante.
Rezistenţa termică a planşeului este: R = 7.325 m2K/W R’ = 6.226 m2K/W;
d) Soluția de reabilitare pentru planșeul peste subsol (soluția 4)
Termoizolarea suplimentară a planşeului dintre subsolul neîncălzit şi parter cu un
strat de polistiren de 10 cm grosime cu λ = 0.038w/mK; protejat cu tencuială armată,
montat pe faţa inferioară a planşeului.
Rezistenţa termică a planşeului parter/subsol este: R = 3.222 m2K/W R’ = 3.061
m2K/W
e) Soluția de reabilitare pentru tâmplăria exterioară, inclusiv balcoane / logii,
asociată cu lucrări pentru asigurarea ventilației naturale a locuințelor (soluția 5)
Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu rama din PVC
pentacamerală prevăzută cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat low-e.
În această situaţie rezistenţa termică a pereţilor exteriori parte vitrată este: R’ = 0,77
m2K/W
Este obligatorie decuparea garniturilor şi montarea unor clapete autoreglabile care
să asigure o ventilare corespunzătoare a încăperilor.
Executarea de inchideri de balcoane cu parapet din materiale termoizolante si
tamplarie PVC cu R’ = 0,77 m2K/W, prevazuta la partea inferioara cu clapete
autoreglabile pentru ventilarea naturala organizata.
Se vor reface obligatoriu coloanele de ventilare din interiorul apartamentelor.

În tot proiectul tehnic de executie al lucrarii, se vor respecta prevederile


normativului SC – 007/2013.
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 43 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

4.2. Justificările privind stabilirea soluțiilor / pachetului de măsuri


considerat pentru clădirea modernizată se realizează prin „Calculul coeficientului
global de izolare termica GN”, „Raportul de rezultate” și „Certificatul de
Performanță energetică”

4.2.1. Calculul coeficientului global de izolare termică GN pentru clădirea


modernizată;

BREVIAR DE CALCUL
pentru determinarea coeficietului global de izolare termică G 1 [W/m3 K]

1. Date Generale:
Denumirea Proiectului: P 6 V1.1;
Destinatia Cladirii: bloc locuințe
Adresa: Giurgiu, Giurgiu, Tineretului, P 6 pachet soluții, bloc locuințe;
Număr de niveluri al clădirii: N=5
Volumul clădirii: Vc = 3046.54 m3
Rata de ventilare a spațiilor datorită infiltrațiilor de aer exterior: na = 0,6 h -1
3. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie Simbol A j [m2 ]


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 44 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

usa acces Ua 4.4


perete vest PEv 188.74
perete nord PEn 195.4
perete est PEe 182.74
perete sud PEs 195.4
terasa Ter 15.41
perete cs Pcs 17.28
ferestre vest FEv 20.7
ferestre nord FEn 29
ferestre est FEe 26.7
ferestre sud FEs 29
pereti interiori Pi 184.32
planseu cald Pc 208.6
usi apartamente Ua 36
T O T A L – Arie anvelopă ∑A j = A - 1333.69

3. Indicele de formă (de compactitate) al clădirii: a A


= 0.438 m-1
= Vc
4. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii:
Elementul de Rj rj R’j
constructie /Simbol [ m2 K / W ] [-] [m2 K/W]
usa acces (Ua) 0.28 1 0.28
perete vest (PEv) 3.322 0.8 2.658
perete nord (PEn) 3.322 0.8 2.658
perete est (PEe) 3.322 0.8 2.658
perete sud (PEs) 3.322 0.8 2.658
terasa (Ter) 7.325 0.8 5.86
perete cs (Pcs) 3.322 0.8 2.658
ferestre vest (FEv) 0.77 1 0.77
ferestre nord (FEn) 0.77 1 0.77
ferestre est (FEe) 0.77 1 0.77
ferestre sud (FEs) 0.77 1 0.77
pereti interiori (Pi) 0.319 1 0.319
planseu cald (Pc) 2.948 1 2.948
usi apartamente (Ua) 0.5 1 0.5
Rezistenta termică corectată medie pe anvelopa clădirii, R’ [m2K/W] 1.141

5. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), L j [ W/K ]:


Elementul de Aj R’j Lj = Aj / j j*Lj
constructie [ m2] [m2 K/W] R’j [-] [ W/K]
Simbol [W/ K]
usa acces (Ua) 4.4 0.28 15.714 1 15.714
perete vest (PEv) 188.74 2.658 71.008 1 71.008
perete nord (PEn) 195.4 2.658 73.514 1 73.514
perete est (PEe) 182.74 2.658 68.751 1 68.751
perete sud (PEs) 195.4 2.658 73.514 1 73.514
terasa (Ter) 15.41 5.86 2.63 1 2.63
perete cs (Pcs) 17.28 2.658 6.501 1 6.501
ferestre vest (FEv) 20.7 0.77 26.883 1 26.883
ferestre nord (FEn) 29 0.77 37.662 1 37.662
ferestre est (FEe) 26.7 0.77 34.675 1 34.675
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 45 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

ferestre sud (FEs) 29 0.77 37.662 1 37.662


pereti interiori (Pi) 184.32 0.319 577.80 0.5 288.90
planseu cald (Pc) 208.6 2.948 70.76 0.5 35.38
usi apartamente (Ua) 36 0.5 72 0.5 36
TOTAL, ∑ j*Lj 808.79

6. Coeficientul global de izolare termica, G [W/m3K]:

G = 0.433 [W/m3K]

7. Coeficientul global normal de izolare termica, G N [W/m3K]:


Pentru N = 5 niveluri și a = 0.438 m-1, rezultă G = 0.435 [W/m3K]
N

8. Concluzii
Din compararea valorilor G si GN rezulta ca:
3 3
G = 0.433 [W/m K] ˂ GN = 0.435 [W/m K] si in consecinta nivelul de
izolare termica globala al cladirii este corespunzator cu prevederile O.M. 2641/2016.

4.2.2 Raport de rezultate pentru clădirea modernizată

Adresă imobil: bloc locuinte, Tineretului, P 6 pachet solutii, Giurgiu, Giurgiu

Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire


 Regim de înălțime: S+P + 4E
 Aria desfășurată construită: Ad = 1168.5 m2
 Suprafața utilă a spațiilor încălzite: Ainc = 1120.05 m2
 Suprafața locuibilă: Aloc = 505 m2
 Volumul încălzit: V = 3046.54 m3
 Rata de ventilare a spațiilor: na = 0.5 h-1
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 46 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

 Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:

 Elemente spre exterior:


Elementul de construcție Simbol S [m2]
ferestre vest FEv 20.7
ferestre nord FEn 29
ferestre est FEe 26.7
ferestre sud FEs 29
usa acces Ua 4.4
perete vest PEv 188.74
perete nord PEn 195.4
perete est PEe 182.74
perete sud PEs 195.4
terasa Ter 15.41
perete cs Pcs 17.28
TOTAL - 904.77

 Elemente spre spații secundare:


Elementul de construcție Simbol S [m2]
pereti interiori Pi 184.32
planseu cald Pc 208.6
usi apartamente Ua 36
TOTAL - 428.92

 Rezistențe termice ale elementelor de construcție:

 Elemente spre exterior:


Elementul de construcție R r R’
[m2K/W] [m2K/W]
ferestre vest (FEv) 0.77 1 0.77
ferestre nord (FEn) 0.77 1 0.77
ferestre est (FEe) 0.77 1 0.77
ferestre sud (FEs) 0.77 1 0.77
usa acces (Ua) 0.28 1 0.28
perete vest (PEv) 3.322 0.8 2.658
perete nord (PEn) 3.322 0.8 2.658
perete est (PEe) 3.322 0.8 2.658
perete sud (PEs) 3.322 0.8 2.658
terasa (Ter) 7.325 0.8 5.86
perete cs (Pcs) 3.322 0.8 2.658

 Elemente spre spații secundare:


Elementul de construcție R r R’
[m2K/W] [m2K/W]
pereti interiori (Pi) 0.319 1 0.319
planseu cald (Pc) 2.948 1 2.948
usi apartamente (Ua) 0.5 1 0.5

Rezultate obținute:

 Rezistența termică corectată


medie pe toată anvelopa clădirii: RS = 1.141 m2K/W

 Temperatura interioară rezultantă


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 47 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018
o
medie a spațiului încălzit: θio = 20 C
o
 Temperatura interioară redusă: θiRS = 15.253 C

 Durata sezonului de încălzire: DZ = 180 zile

 Numărul corectat de grade-zile: NGZ = 909 grade-zile

Luna TiRS TeRS DZ


ianuarie 7.201 31
februarie 8.45 28
martie 11.732 31
aprilie 15.611 12
mai 19.279 0
iunie 21.809 0
15.253
iulie 22.894 0
august 22.546 0
septembrie 19.138 0
octombrie 15.091 17
noiembrie 10.886 30
decembrie 7.815 31

Consumul anual de căldura pentru încălzire ¿


la nivelul spațiilor încălzite: Qalignl¿inc ¿ an¿ = 33896.408 kWh/an
 Consumul anual de energie pentru încălzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qinc = 47213.682 kWh/an
finala:
 Consumul anual specific de energie pentru încălzire
qinc = 42.153 kWh/m2an
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala:
 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire
la nivelul sursei aferent energiei finale:
e CO 2inc = 8.72 kgCO2/m2an
 Consumul anual de energie primara pentru incalzire:
E Pinc = 56591.408 kWh/an
 Consumul anual specific de energie primara pentru q Pinc = 50.526 kWh/m2an
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 48 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

incalzire:
 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei primare
E P CO2inc = 11830.417 kgCO2/an

Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum

 Număr de persoane: Np = 44.4


 Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 60 l/om*zi
 Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obținute:

 Consumul anual de apă caldă de consum:


Vac = 959.04 m3/an
 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat din
sursa clasica, energie finala : Qan
acc = 88500.055 kWh/an

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c


asigurat din sursa clasica, energie finala : q an
acc = 79.014 kWh/m2an

 Indice de emisii de CO2 pentru a.c. aferent energiei


an
finale: e CO2acc = 16.198 kgCO2/m2an

 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: E Pac = 103545.064 kWh/an


 Consumul anual specific de energie primara pentru q Pac = 92.447 kWh/m2an
a.c. :
 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei primare E P CO2inc = 21226.738 kgCO2/an

Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

A. Blocuri de locuințe
 Număr de apartamente cu 1 camera N1 = 0
2 camere N2 = 20
3 camere N3 = 0
4 camere N4 = 0
5 camere N5 = 0

Rezultate obținute:
Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din = 11431.2 kWh/an
Wilum
sursa clasica, energie finala :

Consumul anual specific de căldură pentru iluminat an = 10.206 kWh/m2an


asigurat din sursa clasica, energie finala :
qilum

Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent energiei = 3.052 kgCO2/m2an


finale:
e an
CO 2ilum
Consumul anual de energie primara pentru iluminat: E Pilum = 29949.744 kWh/an
Consumul anual specific de energie primara pentru q Pilum = 26.74 kWh/m2an
iluminat :
Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei primare E P CO2ilum = 8954.973 kgCO2/an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare


Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 49 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică


Nu este cazul

Rezultate finale:

 Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie


finala
Qan
total = 147144.937 kWh/an

 Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),


energie finala
q an
total = 131.374 kWh/m2an

 Indice de emisii echivalent CO2 aferent energiei finale


e an
CO 2 = 27.97 kgCO2/m2an

 Consumul anual de energie primara


E P = 190086.216 kWh/an

 Consumul anual specific de energie primara


q P = 169.712 kWh/m2an

 Emisiile de CO2 aferente energiei primare


E PCO2 = 42012.128 kgCO2/an

 Emisiile specifice de CO2 aferente energiei primare


e PCO 2 = 37.509 kgCO2/m2an

4.2.3. Certificatul de performanță energetică obținut după aplicarea măsurilor


de modernizare energetică al clădirii
Cod poştal Nr. înregistrare la Data
localitate Consiliul Local înregistrării
z z l l a a
- -

Notare
Performanţa energetică a clădirii Energetică: 97
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 50 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al


Clădirea Clădirea de
Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în
certificată referinţă
aplicarea Legii 372/2005
Eficienţă energetică ridicată

Eficienţă energetică scazută


Consum anual specific de energie [kWh/m2an] 131.37 97.61
2
Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m an] 27.97 28.463

Consum anual specific de energie Clasa energetică


[kWh/m2an] pentru: Clădirea Clădirea de
certificată referinţă
Încălzire: 42.15 A A
Apă caldă de consum: 79.01 D C
Climatizare: -
Ventilare mecanică: -
Iluminat artificial: 10.21 A A
Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]: 0
Date privind clădirea certificată
Adresa clădirii: bloc locuinte, Tineretului, P 6 pachet solutii, Aria utilă: 1120.05 m2
Giurgiu, Giurgiu Aria construită desfăşurată: 1168.5 m2
Categoria clădirii: Cladiri de locuit cu mai multe Volumul interior al clădirii: 3046.54 m3
apartamente
Regim înălţime: P + 4
Anul construirii: 1973
Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare POR 3
Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v9.0
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:
Specialitatea Seria şi Nr. şi data înregistrării Semnătura
(c, i, ci) Numele şi prenumele Nr. certificat certificatului în registrul şi ştampila
de atestare auditorului auditorului

ci Cotet Marian BA00694 xxxx/09.07.2018 .......................

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII


 Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 51 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM: ILUMINAT:

42.15 Kwh/m2an 79.01 Kwh/m2an 10.21 Kwh/m2an


TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDA DE
CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ:
CONSUM, ILUMINAT

131.37 Kwh/m2an - Kwh/m2an - Kwh/m2an

 Performanţa energetică a clădirii de referinţă


Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m2an] pentru: energetică
Încălzire: 46.05
Apă caldă de consum: 42.37
Climatizare: - 100
Ventilare mecanică: -
Iluminat: 9.19

 Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora


P0 = 1.05 după cum urmează:
 Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p1 = 1
 Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon,
p2 = 1
cheie)
 Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare p3 = 1
 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale p4 = 1
 Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei
p5 = 1.05
ani in urma
 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora,
p6 = 1
functionale
 Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice p7 = 1
 Stare buna a tencuielii exterioare p8 = 1
 Pereti exteriori uscati p9 = 1
 Acoperis etans p10 = 1
 Alte tipuri de cladiri p11 = 1
 Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica p12 = 1

 Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a


clădirii:
 Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:
reabilitare termica conf OM 2641/2017
 Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz:
sisteme de producere energie din surse alternative sau regenerabile; iluminat CS cu stocator, led si
panouri fotovoltaice

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 52 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestui

4.2.4 Analiza rezultatelor obținute din punct de vedere al consumurilor anuale de


energie și emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE) și CPE ale clădirii,
în starea inițială și după aplicarea măsurilor pentru modernizare energetică
Rezultate Rezultate Nivelul de
consumuri consumuri reducere al
Indicatori U/M
clădire clădire consumurilor
inițială modernizată (economie)
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 53 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Consumul anual de
energie din surse
clasice (combustibili 344847.00
kWh/an 147144.937 - 197702.07
fosili), energie finala 6
Qan
total
Consumul specific anual
de energie din surse
clasice (combustibili kWh/m2an 307.885 131.374 - 176.511
fosili), energie finala
q an
total
Indice de emisii
echivalent CO2 aferent
energiei finale kgCO2/m2an 64.155 27.97 - 36.185
an
e CO 2
Consumul anual de
energie primara 421397.63
kWh/an 190086.216 - 231311.42
EP 7
Consumul anual specific
de energie primara kWh/m2an 376.231 169.712 - 206.519
qP
Emisiile de CO2 aferente
energiei primare kgCO2/an 89430.97 42012.128 - 47418.842
E PCO2
Emisiile specifice de
CO2 aferente energiei
primare kgCO2/m2an 79.846 37.509 - 42.337
e PCO 2
Consum anual specific
de energie pentru [kWh/m2an] 218.67 42.15 - 176.52
încălzire

Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezultă eficiența pachetelor de
măsuri propuse privind consumul anual specific de energie pentru încălzire,
respectiv 42.15 [kWh/m2an] mai mic decât cerința de 90 kWh/m 2an prevăzut în
documentația POR 3 iar economia anuală de energie primară este 17 tepi.
Totodată se realizează o reduce a cantității de emisii specfice de CO2, de
42.337 kgCO2/m2an (emisii reduse cu 47.419 tone CO2 / an)

5. Măsuri care vizează utilizarea de resurse regenerabile de energie.


Avand in vedere complexitatea lucrarilor pentru realizarea instalatiilor de încalzire
prin cogenerare sau trigenerare cu eficienta energetica superioara, recomandată pentru
aglomerările urbane, UAT Giurgiu a prevăzut măsuri de mărire a eficienței energetice,
prin aplicarea tehnologiilor inovative de obtinere a energiei necesare regenerabila
si/sau alternativă, cu încadrare în ținta 2030, a strategiei energetice naționale. Ca atare,

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 54 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

raportul s-a axat pe soluțiile existente în teren, cu principalele surse de energie primară
gazul natural și energia electrică, urmând ca rezultatele raportului să conducă la
aplicarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute în strategiile de
dezvoltare ale UAT Giurgiu, conform Legii 121/2014, completată de legea 160/2016.
Clădirea nu dispune de echipamente care să utilizeze surse regenerabile de
energie și nici prin măsurile de intervenție necesare modernizării blocului, stabilite prin
prezentul material nu au fost identificate astfel de soluții datorită atât costurilor cât și
nevoilor de primă urgență ale clădirii pentru reabilitare energetică.
Din punct de vedere al utilizării resurselor regenerabile, au fost identificate măsuri
pentru perioada următoare, dar sunt necesare fonduri distincte. Executarea unor astfel
de lucrări vor afecta pozitiv performanța energetică a clădirii.
Pentru blocul de locuințe auditat, măsurile privind utilizarea resurselor regenerabile
sunt limitate și au fost identificate în domeniul conversiei energiei solare în energie
electrică. În acest sens modernizarea blocului de locuințe poate consta în montarea unor
surse fotovoltaice cu stocator de energie, cel puțin pentru iluminatul spațiilor comune.

Spre exemplu un pachet fotovoltaic monofazat, montat pe bloc in Giurgiu, cu


o inclinare de 45° si instalare pe sud, va genera maxim: 1451,1 x (112/100) x 2,95 x
0,9 = 4315 kWh/an.

6. ANALIZA ECONOMICĂ
Analiza economică a soluțiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o
formă simplificată de evaluare a rentabilității investițiilor, la nivel de studiu de
prefazabilitate și nu poate face obiectul unui dosar de finanțare a lucrărilor.
Indicatori de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor:
- rata anuală de creştere a preţului energiei, f = 0,10.
Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii
Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 55 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

- rata anuală de depreciere a monedei de referinţă – Euro, i = 0,05.


- durata de utilizare normala Ns;
- costul investiţiei totale în anul zero, C0 - [Euro]
- costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referinţă, CE [Euro/an]
- reducerea costurilor de exploatare anuale urmare a aplicării măsurilor de eficienţă
energetică, la nivelul anului de referinţă, ΔCE [Euro/an
- durata fizică de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică, Ns[an]
- economia anuala de energie care se obtine prin aplicarea solutiei de reabilitare
/modernizare energetica, ΔE [KWh/an].

Elaborator: Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


Auditor energetic ANRE, CLASA I ing. Marian COTEȚ
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 56 din 60
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

TABEL REZULTATE

NS C0 Δ E c Δ CE Δ VNA e NR
Soluția Ani Euro kWh/an Euro/kWh Euro/an Euro Euro/kWh Ani Observații
pachet 1 25 109583 290076 0.05 14503.8 -79960.43 0.015 10.2 P 1 se valid econ e<c
pachet 2 25 131014 290076 0.05 14503.8 -58529.43 0.018 13.1 P 2 se valid econ e<c

Elaborator: ing. Marian COTEȚ - Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


- Auditor energetic ANRE, CLASA I
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 57 din 58
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

7. ANEXE
ANEXA 1 – FOTOGRAFII

Elaborator: ing. Marian COTEȚ - Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


- Auditor energetic ANRE, CLASA I
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 58 din 58
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Elaborator: ing. Marian COTEȚ - Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


- Auditor energetic ANRE, CLASA I
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 59 din 58
Primăria Giurgiu AUDIT ENERGETIC, bloc P 6, strada Tineretului, Giurgiu iulie 2018

Elaborator: ing. Marian COTEȚ - Auditor energetic – GRAD I, Cladiri si Instalatii


- Auditor energetic ANRE, CLASA I
Program informatic: AllEnergy v 9.0 Pag. 60 din 58

S-ar putea să vă placă și