Sunteți pe pagina 1din 19

Yin si Yang

În traditia întelepciunii orientale, SUPREMUL ABSOLUT (BRAHMAN sau D


UMNEZEU TATAL) are tainica sa JUMATATE FEMININA care este totodata c
onsiderata ca fiind Natura Sa feminina manifestatoare, ce este cunos
cuta în Orient sub numele de MAHA SHAKTI. Dupa cum se stie si în tra
ditia crestina, DUMNEZEU TATAL se manifesta si creeaza totul prin in
termediul misterioasei sale puteri feminine, care este SFÂNTUL DUH.

Faptul ca atât în traditia milenara orientala, cât si în traditia milen


ara occidentala crestina este în mod egal prezenta o tainica Natura fem
inina manifestatoare prin intermediul careia Dumnezeu creeaza întregul
MACROCOSMOS, nu este deloc o întâmplare. În traditia orientala, MAHA SH
AKTI sau Natura Feminina Eterna reprezinta în realitate PUTEREA FEMININ
A MANIFESTATOARE A LUI DUMNEZEU, prin intermediul careia întreaga Creat
ie (întregul MACROCOSMOS sau altfel spus TOTUL CEL MISTERIOS), ce este
alcatuita din cele trei universuri (Universul Fizic, Universul Astral s
i Universul Cauzal), ia nastere si se mentine.

DUMNEZEU TATAL îsi manifesta fara încetare atotputernicia Sa si manifes


ta Tot si toate câte sunt numai prin intermediul lui MAHA SHAKTI. MAHA
SHAKTI este întotdeauna aceea în si prin care se exprima VOINTA OMNIPOT
ENTA a lui DUMNEZEU TATAL (BRAHMAN). Nu este deloc întâmplator ca în tr
aditia orientala toti zeii fara exceptie, cum ar fi BRAHMA, VISHNU sau
SHIVA au fiecare dintre ei una sau mai multe naturi feminine manifestat
oare, ce sunt totodata iubitele lor. Fiecare dintre aceste iubite pe ca
re ei le adora reprezinta totodata în cazul fiecareia dintre ei NATURA
SA FEMININA MANIFESTATOARE. Privind însa dincolo de aparente, se poate
spune ca aceste iubite ale zeilor sunt de fapt SHAKTI-urile lor, prin i
ntermediul carora ei îsi manifesta vointa lor omnipotenta divina. SHAKT
I-urile zeilor reprezinta PUTERILE FEMININE ALE NATURII LOR ENIGMATICE
care alcatuiesc împreuna cu ei o perfecta unitate tainica. În absenta a
cestor naturi feminine manifestatoare (SHAKTI-uri) sau altfel spus în a
bsenta acestor PUTERI FEMININE MANIFESTATOARE ALE NATURII LOR DIV
are este caracteristica în cazul fiecarui zeu), ei nu ar fi supranatura
l înzestrati si nu ar putea sa manifeste nicio putere divina absolut ex
traordinara, nefiind totodata capabili sa exercite nicio influenta mira
culoasa, benefica, oculta.

În lumina acestor revelatii, ne putem da seama ca vointa enigmatica si atotpu


ternica a acestor zei se poate manifesta în mod eficient numai prin intermedi
ul fortelor lor feminine manifestatoare care sunt intim unite cu ei (în toate
sferele lor de existenta si manifestare care îi caracterizeaza). De altfel,
aceasta unire perfecta este figurata adeseori în traditia orientala prin inte
rmediul cuplului amoros divin ce este reprezentat fiind unit într-o comuniune
amoroasa neîntrerupta, în postura clasica tantrica YAB-YUM.

În absenta uneia sau mai multor SHAKTI-uri prin intermediul carora zeii îsi
manifesta fara încetare vointa, influentele lor spirituale tainice si putere
a lor divina oculta, oricare dintre acesti zei ar fi – analogic vorbind – în
tocmai precum un cadavru întepenit, inert si neputincios. În absenta prezent
ei lui SHAKTI, care îi permite sa se manifeste plenar, prin intermediul natu
rii sale feminine manifestatoare, zeul ar fi, analogic vorbind, întocmai ca
un trup paralizat. Aceasta straveche învatatura orientala secreta era cunosc
uta de catre marii initiati si ea este exprimata printr-un dicton clasic înt
r-un anumit tratat tantric stravechi: „SHIVA fara SHAKTI este SHAVA (un cada
vru întepenit si neputincios). SHAKTI fara SHIVA este KALILA (existenta fara
sens, confuzie, haos), KACHAKULAM (larvaritate, refuz, rasturnarea valorilo
r) si MAYA (iluzie, dezordine, entropie).”

Mai ales în Orient, importanta uriasa a PUTERII FEMININE MANIFESTATO


ARE (SHAKTI), prin intermediul careia întreaga creatie apare si este
mentinuta si în absenta careia NIMIC NU POATE FI MANIFESTAT, este c
unoscuta de mii de ani de catre marii întelepti. Asa cum am amintit
anterior, si în traditia crestina DUMNEZEU TATAL este asistat în per
manenta, în procesul creatiei si al manifestarii a TOT si a TOATE ca
re au fost, care sunt sau care vor fi, de PUTEREA TAINICA FEMININA M
ANIFESTATOARE a SFÂNTULUI DUH (care, dupa cum am mentionat anterior,
în traditia orientala este cunoscut sub numele de MAHA SHAKTI sau M
AREA MAMA A-TOATE-NASCATOARE), în si prin intermediul careia totul,
fara exceptie, apare în cadrul Creatiei lui DUMNEZEU TATAL.

În traditia milenara a Orientului se mentioneaza adeseori ca întregul


MACROCOSMOS în care exista în simultaneitate cele trei universuri (Uni
versul Fizic-material, Universul Astral si Universul Cauzal) este mani
festat în întregime prin intermediul lui MAHA SHAKTI. Întregul MACROCO
SMOS, fara exceptie, a fost „nascut” si este mentinut fara încetare pr
in intermediul lui MAHA SHAKTI. Marii initiati stiu ca MACROCOSMOSUL,
în totalitatea sa, reprezinta de fapt opera lui MAHA SHAKTI. MACROCOSM
OSUL a fost manifestat ca o expresie a VOINTEI ATOTPUTERNICE a lui Dum
nezeu Tatal (BRAHMAN). Marii initiati ai sistemului milenar TANTRA YOG
A au specificat în cadrul anumitor tratate secrete ca în realitate înt
regul MACROCOSMOS este „RODUL” sau altfel spus, „COPILUL MAGIC” ce a f
ost nascut din MAHA YONI-ul (gigantica matrice nascatoare a) MARII MAM
E (MAHA SHAKTI), ce a manifestat la origine întreaga creatie. În lumin
a acestei revelatii, putem sa întelegem de ce adeptii tantrici avansat
i adora YONI-ul femeii iubite si îl privesc într-un mod transfigurator
ca fiind corespondenta în trupul femeii a MAHA YONI-ului lui MAHA SHAKTI.

Viziunea profund transfiguratoare si plina de adoratie asupra trupului si


fiintei femeii iubite le permite adeptilor avansati ai sistemului TANTRA s
a intre în felul acesta într-o tainica stare de comuniune cu MAHA SHAKTI,
care exista în vesnicie, fiind intim unita cu Spiritul Atotputernic, cel e
nigmatic. Prin intermediul lui MAHA SHAKTI se manifesta vointa omnipotenta
a lui DUMNEZEU TATAL. Intuirea acestor taine spirituale fundamentale ne p
ermite totodata sa întelegem viziunea milenara si profund transfiguratoare
asupra LINGAM-ului, ca fiind expresia falusului perfect erect al lui SHIV
A, care este si ramâne astfel datorita faptului ca SHIVA este perfect cont
inent. La rândul sau, cultul YONI-ului (matricea femeii) reprezinta de fap
t viziunea transfiguratoare a MAHA YONI-ului lui MAHA SHAKTI, din care s-a
nascut întregul MACROCOSMOS. O astfel de viziune tainica, profund transfi
guratoare, sublim spirituala asupra trupului femeii iubite îi permite tant
ricului sa descopere în mod gradat (prin intermediul acestei viziuni) o ta
inica unitate între MICROCOSMOSUL fiintei iubite, în care trupul este o pa
rte componenta importanta a acestuia si MACROCOSMOS, în care Universul fiz
ic este o parte importanta a acestuia.

Este însa evident ca numai fiintele umane care au o înalta realizare spiritua
la sunt capabile sa intuiasca realitatea tainica, grandioasa ce exista dincol
o de aceste reprezentari simbolice ce contin o multime de semnificatii. Tantr
icii initiati afirma ca trupul femeii prezinta o extraordinara complexitate s
i atunci când este privit dintr-un anumit punct de vedere, el ni se dezvaluie
ca fiind mult mai complex. Printre altele, trupul femeii se dovedeste a fi s
uperior trupului barbatului, datorita faptului ca trupul femeii prezinta unel
e caracteristici distincte care sunt unice în comparatie cu trupul barbatului
. Spre exemplu, trupul femeii contine, deloc întâmplator, 12 deschizaturi dis
tincte (printre aceste deschizaturi distincte care sunt în plus în cazul trup
ului femeii amintim colul, uretra si orificiile mameloanelor, care sunt în mo
d constant active la femeie. Prin intermediul mameloanelor se manifesta în si
prin trupul femeii anumite fluide feminine tainice). În comparatie cu trupul
femeii, trupul barbatului contine numai noua deschizaturi distincte (în cazu
l barbatului orificiile mameloanelor nefiind deloc deschise si active). Mai e
xista însa si alte diferente pe care doar trupul femeii le prezinta, pe care
nu le vom mentiona aici. În cazul trupului femeii, toate aceste diferente evi
dentiaza superioritatea sa, pe care numai femeile care reusesc sa îsi trezeas
ca pe deplin starea de SHAKTI o constientizeaza si o apreciaza la justa sa valoare.

Printre alte diferente pe care tantricii le cunosc, mentionam si pe aceea ca


femeia este capabila sa traiasca peste 20 de forme distincte de orgasm, în
timp ce barbatul nu este capabil sa traiasca o asemenea gama de orgasme, toc
mai datorita faptului ca trupul sau nu prezinta aceeasi complexitate precum
acela al femeii.

O alta capacitate cu totul extraordinara, ce este înnascuta si pe care femeia


o are si o poate manifesta oricând, este posibilitatea de a practica imediat s
i cu o mare usurinta continenta amoroasa, fara a fi nevoie, în cazul ei, de un
antrenament prealabil, asa cum este necesar în cazul barbatului.

O alta capacitate cu totul extraordinara pe care femeia o manifesta spontan e


ste intrarea si mentinerea pentru perioade foarte lungi de timp în felurite s
tari de orgasm, care pot sa fie extinse pe perioade de ore în sir, neîntrerup
t. Atunci când practica extraordinar de bine continenta amoroasa, femeia poat
e sa atinga cu usurinta stari de orgasm cosmic (astfel de stari sunt stari ex
tatice de orgasm coplesitor, profund si foarte intens, chiar daca acest conce
pt în sine le provoaca dispretul cretinilor care batjocoresc ceea ce în reali
tate niciodata nu au fost capabili sa experimenteze). O alta capacitate extra
ordinara este si aceea ca trupul femeii care este trezita erotic si devine co
nstienta de anumite energii tainice care se manifesta în trupul sau (prin dec
lansarea anumitor procese de rezonanta oculta cu focarele nesfârsite de puter
e din MACROCOSMOS) fac ca femeia respectiva sa manifeste cu usurinta felurite
procese alchimice care se declanseaza în interiorul YONI-ului ei. Un proces
fascinant si misterios de acest gen este aparitia si materializarea asa-zisel
or KALA-uri în interiorul YONI-ului ei, atunci când femeia traieste stari int
ense si coplesitoare de orgasm fara descarcare.

Un alt proces tainic este transmutarea integrala în energie a secretiilor sexu


ale specifice care, atunci când nu sunt transmutate în energie si sublimate, f
ac sa se declanseze menstruatia. Prin intermediul unei asemenea realizari (sus
pendarea menstruatiei datorita transmutatiei biologice a potentialului ei sexu
al în energie) femeia va avea la dispozitie o energie launtrica uriasa pe care
o poate directiona si focaliza în diferitele etaje ale universului ei launtri
c prin intermediul unor sublimari armonioase. Speram ca prin intermediul acest
or revelatii, femeile inteligente si intuitive care vor citi aceste rânduri vo
r reusi sa îsi dea seama ca privilegiul de a fi femeie nu este nicio exclusivi
tate si niciun argument de seductie, ci printre altele aceasta presupune const
ientizarea avantajelor sale, ca fiind o necesitate stringenta. Aceasta descope
rire se realizeaza într-un mod gradat, pe masura ce femeia îsi trezeste si îsi
dinamizeaza din ce în ce mai mult acest potential fabulos care i se dezvaluie
atunci când ea devine pe deplin constienta de starea sa de SHAKTI.

Iata cum sunt descrise aceste aspecte oculte fundamentale într-un


faimos tratat tantric secret: „NESFÂRSITA PUTERE FEMININA MANIFEST
ATOARE (MAHA SHAKTI) este în realitate manifestatoarea si sustinat
oarea cea misterioasa a întregului univers. Ea (MAHA SHAKTI) este
aceea care a nascut din MAHA YONI-ul sau gigantic si a adus la lum
ina marele TOT al Universului (MACROCOSMOSUL). Marele TOT al Unive
rsului (MACROCOSMOSUL) este de fapt FORMA CEA NECESARA pe care Ea
(MAHA SHAKTI) i-a oferit-o la origini. MAHA SHAKTI este fara încet
are fundamentul si energia manifestatoare atât a celor trei lumi,
cât si a tuturor tarâmurilor paralele ce exista în UNIVERSUL ASTRA
L. MAHA SHAKTI este cea care a creat si a manifestat cele zece MAR
I PUTERI COSMICE (DASHA MAHA VIDYA) care prin intermediul ei (a lu
i MAHA SHAKTI) au devenit în felul acesta o expresie a VOINTEI ATO
TPUTERNICE a lui BRAHMAN (DUMNEZEU TATAL). Manifestând în felul ac
esta VOINTA ATOTPUTERNICA a lui BRAHMAN (DUMNEZEU TATAL), Marea
meie (MAHA SHAKTI) este si ramâne manifestatoarea nebanuita si sus
tinatoarea întregului Univers (MACROCOSMOSUL).

Întregul Univers (MACROCOSMOS) este forma Sa (a lui MAHA SHAKTI). Marea F


eie (MAHA SHAKTI) este fundamentul cel tainic al acestei lumi si al tuturor
lumilor. Nicio lume si niciun univers nu exista în absenta sustinerii sale
. În lumea fizica, forma proprie a trupului femeii este o forma perfecta. O
rice forma pe care MAHA SHAKTI si-o asuma, fie masculina (virila), fie femi
nina este în realitate forma sa tainica suprema. În universul fiintei femei
i este mereu prezenta forma cea misterioasa a TOTULUI. În universul trupulu
i fiecarei femei, exista în stare dinamizata (trezita) sau latenta tot ceea
ce este însufletit, atât în aceasta lume, cât si în celelalte lumi tainice
care exista dincolo de ea. Pentru acela care o adora si care este capabil
sa o descopere în toata splendoarea ei – cu exceptia Sinelui Suprem Nemurit
or (ATMAN) – nu exista bijuterie superioara femeii. Cu exceptia Sinelui Sup
rem Nemuritor (ATMAN) nu exista conditie superioara aceleia a femeii. În ca
zul aceluia care este capabil sa o descopere dincolo de aparente, cât si în
cazul femeii care îsi da seama, prin cunoastere de Sine, de aceste înzestr
ari fabuloase, nu exista, nu a existat si nu va exista niciodata un destin
egal cu acela al femeii.

Nu exista împaratie, nu exista asceza, care sa se poata compara cu tot ceea


ce poate sa ofere universul mirific al femeii, care este trezit pe deplin,
atunci când ea este adorata si transfigurata asa cum trebuie. Cu exceptia
Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN) nu exista, nu a existat si nu va exista ni
ciodata un loc sfânt care ar putea fi comparabil cu universul fiintei femei
i. Oricât am cauta, nu putem descoperi o ruga asemanatoare cu ruga perfect
naturala, extatica, pe care femeia o manifesta în mod spontan atunci când a
tinge starea perfecta de orgasm (este unanim cunoscut de catre barbatii ini
tiati ca, atunci când femeile ating stari ample si profunde de orgasm fara
descarcare, ele au în mod spontan tendinta sa-si focalizeze ferm privirea c
atre zona crestetului la nivelul centrului esential de forta SAHASRARA, car
e dupa cum stim face posibila reconectarea fiintei umane cu DUMNEZEU TATAL
(nota traducatorului)).

Nu exista, nu a existat si nu va exista niciodata o modalitate sau un exerci


tiu spiritual care sa fie asemanator cu ceea ce ne poate oferi atât trupul p
erfect dinamizat, cât si universul pe deplin trezit al fiintei femeii. Nu ex
ista MANTRA, nu exista TAPAS, care sa poata egala multimea comorilor pe care
ni le dezvaluie universul tainic al fiintei femeii. Nu exista bogatie, oric
ât de mare ar fi ea, care sa se asemene cu bogatiile nenumarate pe care le p
utem descoperi în trupul si în universul fiintei femeii. Nu exista, nu a exi
stat si niciodata nu va exista placere mai mare, bucurie mai coplesitoare de
cât aceea pe care o putem descoperi în si prin trupul si universul fiintei f
emeii. Acela care o adora cu nesat descopera cu usurinta, pâna la urma, cu a
jutorul femeii, existenta cea misterioasa a lui BRAHMAN (DUMNEZEU TATAL), c
care femeia este fara încetare tainic unita, chiar si atunci când nu banuie
ste aceasta. Fara ajutorul puterii feminine manifestatoare (SHAKTI), chiar s
i zeii nu au nicio forta si în absenta ei (a lui SHAKTI) nu pot actiona.”

În lumina revelatiilor fundamentale care ne sunt oferite prin intermediu


l acestui citat (de mai sus), ne putem da seama cu usurinta ca cele doua
aspecte polar opuse, complementare, respectiv masculinul si femininul,
aspectul YANG (+) si aspectul YIN (-) sunt în realitate cele doua princi
pii care sunt manifestate de Eternul Feminin (MAHA SHAKTI). Despre DUMNE
ZEU TATAL, care manifesta totul prin intermediul vointei sale atotputern
ice numai cu ajutorul Eternului Feminin (MAHA SHAKTI), se poate spune ca
El este în realitate neutru si transcendent. În cadrul universului (MAC
ROCOSMOSULUI) care este manifestat de MAREA MAMA (MAHA SHAKTI), ma
ul si femininul, YANG-ul si YIN-ul sunt cele doua principii polar opuse
complementare care guverneaza Universul, asigurându-i totodata coerenta
si unitatea. În cadrul acestui univers (MACROCOSMOSUL), care a fost mani
festat la origini de MAREA MAMA (MAHA SHAKTI), YANG-ul si YIN-ul, mascul
inul si femininul nu sunt doua stari care se opun si se razboiesc între
ele, ci sunt, în realitate, doua faze (una pozitiva si alta negativa) al
e alternantei unei aceleiasi miscari.

În anumite conditii care sunt cunoscute de catre cei initiati, masculinul est
e expresia transformarii progresive a femininului sau, altfel spus, a transfo
rmarii lui YIN în YANG, iar femininul este expresia transformarii progresive
a masculinului sau, altfel spus, expresia transformarii lui YANG în YIN. În f
elul acesta, se poate spune ca cele doua energii polar opuse se completeaza s
i formeaza o perfecta Unitate. Masculinul si femininul, YANG-ul si YIN-ul, su
nt un cuplu antitetic si totodata perfect unit ce exista în cele mai depline
comuniuni. Aspectul YANG, masculin, semnifica actiunea, exteriorizarea, expan
siunea, nordul, focul, plenitudinea vietii, notele muzicale ascutite, soarele
, ziua, vara, dinamismul, caldul. YIN-ul, femininul, reprezinta interiorizare
a, intuitia, pasivitatea, receptivitatea, sudul, apa, notele grave în muzica,
luna, noaptea, umiditatea, iarna, repaosul, frigul.

Faimoasa reprezentare clasica a masculinului si a femininului, a YANG-ului s


i a YIN-ului, se bazeaza pe un cerc (care simbolizeaza Unicul Primordial) ce
se divizeaza în doua aspecte componente. Aceasta reprezentare simbolica con
tine o parte alba (barbatul, +, YANG-ul) si o parte neagra (femeia, -, YIN-u
l) pentru a exprima starea de dependenta reciproca a celor doua jumatati, de
scoperim un mic cerc negru (sâmburele femininului) ce exista în partea alba
(barbatul) si un mic cerc alb (sâmburele masculinului) în partea neagra (fem
eia). În cadrul fiecarui pol este pozitionat punctul focar al fortei contrar
ii, care reprezinta germenele tainic al transformarii. Totodata, aceasta ne
permite sa intuim misterul starii androginale glorioase pe care fiecare fiin
ta umana este chemata sa o atinga, chiar si atunci când deocamdata ea nu îsi
da seama de aceasta aspiratie inconstienta.
Acest simbolism ne aminteste, printre altele, ca în întreaga manifestare tot
ul nu este niciodata complet feminin sau complet masculin si ca fortele femi
nine (YIN) si fortele masculine (YANG) nu pot în realitate sa existe una far
a cealalta. Starea androginala glorioasa îi permite fiintei umane care o ati
nge prin intermediul unor transformari launtrice fundamentale, sa acceada la
o stare psihomentala si spirituala net superioara de autonomie. În cadrul a
cestei stari (starea androginala glorioasa), în care ea exista în simultanei
tate într-o stare constanta de echilibru, în care aspectele feminine (YIN) s
i aspectele masculine (YANG) sunt captate în mod egal în universul ei launtr
ic, nu mai exista o preponderenta masculina sau o preponderenta feminina ce
este caracteristica în cazul fiintelor umane obisnuite (care deocamdata nu a
u atins aceasta stare net superioara care este cunoscuta sub numele de stare
a androginala glorioasa).

Separarea principiului masculin de principiul feminin nu face sa dispara logi


ca tainica ce le vrea complementare. Daca ne analizam cu atentie si luciditat
e descoperim ca în fiecare dintre noi exista si vibreaza, chiar si atunci cân
d nu banuim aceasta, o parte feminina si o parte masculina. Aspectul care pre
domina determina în felul acesta polaritatea generala a fiintei noastre si ne
face astfel sa fim barbat sau femeie. În realitate, nu exista niciun fel de
antagonism între cei doi poli, ci numai o interpenetrare, o reciprocitate, un
amestec, o fuziune cât mai profunda. Toate acestea genereaza în noi dorinte,
pasiuni, aspiratii si ne determina sa actionam pentru a trezi si a realiza a
ceasta în universul nostru launtric.

Aspectul masculin (YANG) si aspectul feminin (YIN) sunt niste tonalitati vibr
atorii distincte, certe, care totodata se afla într-o deplina simbioza. Atât
masculinul cât si femininul se hranesc în permanenta unul pe celalalt, au str
ingenta nevoie unul de celalalt. Atât forta în cazul naturii feminine, cât si
forta în cazul naturii masculine apare prin asimilarea polaritatii opuse, co
mplementare. Barbatul are o stringenta nevoie de energia feminina, pentru a s
e polariza si pentru a deveni în felul acesta o forta triumfatoare. La rândul
ei, femeia are nevoie de energia masculina complementara, pentru a deveni în
felul acesta si ea o forta triumfatoare. În anumite conditii care sunt cunos
cute de cei initiati, este cu putinta sa se trezeasca mult mai repede atât în
femeie, cât si în barbat starea androginala glorioasa. Atunci, femeia are to
todata plenar trezita în ea barbatul interior, iar barbatul are trezit în el
femeia interioara. Aceasta stare face totodata sa apara si sa fie dinamizate
în mod gradat anumite puteri paranormale (SIDDHI-uri).

Atât femininul, cât si masculinul simbolizeaza aspectul unei singure si acelei


asi realitati, care este realitatea cea misterioasa a lui MAHA SHAKTI. Masculi
nul si femininul, YANG-ul si YIN-ul sunt fiecare un factor de multiplicare si
chiar de aparenta divergenta. Totodata ei sunt fiecare un factor de fuziune, d
e reintegrare, de putere, de fericire, de placere, de sanatate, de iubire, de
unitate deplina. Starea de echilibru în care ei se situeaza provine întotdeaun
a din armonia si frenezia interactiunii lor si ea este în strânsa legatura cu
durata acestei interactiuni, care îi ofera astfel celuilalt acumularea energie
i tainice de care fiecare dintre cei doi are nevoie.

În cazul jocurilor amoroase care se bazeaza pe continenta perfecta, transfigur


are si iubire, aceasta interactiune între cei doi iubiti poate sa fie pe depli
n satisfacatoare, plenar armonioasa si aceasta atrage dupa sine stari extraord
inare de fericire si chiar permite atingerea unor stari extraordinare de beati
tudine. În cazul fiintelor umane care nu angreneaza jocuri amoroase cu contine
nta, transfigurare si iubire, schimburile energetice cu celalalt si interactiu
nea dintre cei doi iubiti sunt superficiale, scurte ca durata, nesatisfacatoar
e, incomplete si tocmai de aceea ele dau nastere frustrarilor, tensiunilor, ne
multumirilor si chiar unei lupte surde. Cei initiati stiu ca actiunea conjugat
a a celor doua forte tainice complementare, respectiv forta masculina (YANG) s
i forta feminina (YIN), sustine si regleaza viata oamenilor si ecourile aceste
i interactiuni exista si se oglindesc în regnul animal si vegetal. Acest joc p
olar este prezent în întregul Univers si exista pretutindeni acolo unde exista
viata. Din unirea celor doua energii polare complementare apare forta, ferici
rea, placerea, echilibrul si armonia suprema.

Despre diferitele schimburi si relatii tainice ce exista


între aspectul masculin (YANG, +) si aspectul feminin (YIN, - )

1. Opozitia aparenta
În întreaga natura, aproape fiecare fenomen prezinta doua aspecte distincte. A
ceste aspecte sunt caracteristice atât în ceea ce priveste miscarea astrelor,
cum ar fi spre exemplu Soarele si Luna, cât si în ceea ce priveste manifestare
a ciclica a anotimpurilor, a zilei si a noptii, a cresterii si a descresterii.
Starea de unitate apare sau, altfel spus, este creata, prin intermediul opozi
tiei aparente a acestor doua aspecte polar opuse si complementare, care la pri
ma vedere sunt contradictorii.

2. Interdependenta
În mod paradoxal, aceste doua forte polar opuse (masculinul, YANG – feminin
ul, YIN) sunt interdependente. Ele au neaparat nevoie de prezenta uneia sau
a celeilalte dintre cele doua polaritati complementare pentru a exista în
mod individual.
3. Cresterea si descresterea
Masculinul (YANG, +) si femininul (YIN, -) cresc si descresc în mod alternati
v. Aceasta miscare tainica mentine un echilibru relativ favorabil pentru cele
doua energii (care sunt respectiv energiile masculine si energiile feminine)
. Acest neîncetat du-te-vino se afla la originea vietii si a fiecarei stari d
e echilibru dinamic.

4. Transformarea reciproca
În anumite conditii care sunt cunoscute de cei initiati, cum ar fi spre exemp
lu fuziunile amoroase frenetice, sublim pasionale, care sunt realizate cu con
tinenta (declansând în felul acesta transmutatia biologica a potentialului fi
zic sexual în energie si sublimarea energiei rezultante în diferitele etaje s
uperioare ale fiintei) masculinul (YANG, +, solar) si femininul (YIN, -, luna
r) pot sa se transforme integral unul în celalalt. În felul acesta se poate s
pune ca masculinul devine feminin, iar femininul devine masculin, YIN-ul devi
ne YANG, YANG-ul devine YIN, plusul devine minus, minusul devine plus, solaru
l devine lunar, lunarul devine solar. În felul acesta apare o transformare pr
ofunda, rapida, survine un reviriment si pot sa apara surprinzatoare rasturna
ri a unor situatii. În felul acesta pot sa apara mutatii uimitoare si salturi
calitative neasteptate.

Ce se petrece la ora actuala

De peste 5000 de ani, viziunea asa-zis „divina” predominanta pe aceasta pla


neta este în totalitate o viziune a atitudinii plina de superioritate a bar
batilor fata de femei. Fie ca Îl considera pe DUMNEZEU TATAL ca fiind o rea
litate spirituala infinita, fie ca Îl considera „O INTELIGENTA SUPREMA”, fi
e ca Îl considera O VOINTA ATOTPUTERNICA, fie ca Îl considera ca fiind Supr
emul Absolut, în zilele noastre atât barbatii cât si femeile fac sa rimeze
toate acestea la masculin si în felul acesta atât barbatii, cât si femeile
comit astfel o eroare fundamentala.

Marii întelepti ai acestei planete au stiut si stiu, chiar si la ora actua


la, ca DUMNEZEU TATAL nu este masculin, ci neutru. În procesul tainic al m
anifestarii a tot ceea ce exista, DUMNEZEU TATAL cel neutru, nemanifestat
si transcendent a creat si a manifestat tot ceea ce exista, tot ceea ce ar
e forma, cu ajutorul si prin intermediul Eternului Feminin. Acest Etern Fe
minin este în Orient MAHA SHAKTI sau Marea Mama. În traditia crestina Mare
a Mama este SFÂNTUL DUH. Tocmai pentru ca au înteles foarte bine aceasta t
aina fundamentala, practicantii avansati ai sistemului milenar TANTRA YOGA
au privit femeia cu întelepciune si au descoperit, cu mult timp înainte,
ca ea este expresia perfecta a lui MAHA SHAKTI, prin a carei adorare frene
tica poate fi astfel descoperit cu usurinta DUMNEZEU TATAL, ce este intim
unit în vesnicie cu Aspectul Feminin Manifestator (Eternul Feminin), prin
intermediul caruia vointa Sa omnipotenta face sa apara întreaga Creatie (c
u ajutorul Eternului Feminin).

Microcosmosul fiintei femeii se afla într-o tainica comuniune si legatura cu


Eternul Feminin MAHASHAKTI. Mai mult decât atât, o serie întreaga de descoper
iri stiintifice au evidentiat deja la ora actuala ca, în realitate, nu femeia
a fost aceea care a rezultat dintr-o sui generis adaptare a unei „coaste” a
barbatului, ci, în realitate, procesul a fost exact invers. De fapt, barbatul
a rezultat dintr-o sui generis adaptare partiala ce s-a realizat pornind de
la trupul mult mai complex al femeii. Altfel spus, femeia nu a rezultat din b
arbat, ci barbatul a rezultat din femeie. Practicantii avansati ai sistemului
TANTRA au descoperit aceasta taina importanta în urma cu mii de ani. Tocmai
de aceea, ei au apreciat în mod obiectiv, la justa ei valoare, femeia si au a
dorat-o pe baza unei cunoasteri profunde a acestei realitati tainice.

Sistemul milenar SHAKTA este o dovada vie a acestei descoperiri a superior


itatii trupului si a microcosmosului fiintei femeii. De altfel, cunoastere
a acestui adevar fundamental era ceva comun si firesc în urma cu mai multe
mii de ani. Aceasta explica de ce elementul feminin sau, altfel spus, fem
eia a fost adeseori si din plin zeificata în toate culturile care sunt con
siderate la ora actuala în mod peiorativ ca fiind „PAGÂNE”. În timpurile i
memoriale, femeii îi era acordata importanta pe care o merita (ÎN IPOSTAZA
DE FEMEIE INITIATOARE) tocmai datorita acestei revelatii fundamentale.

Cultul Marii Mame (MAHASHAKTI) sau al Marii Zeite Mama, care este în strânsa
legatura cu viata, cu agricultura, cu fecunditatea, cu abundenta recoltelor
, cu misterele amorului cu continenta, cu potentialitatile extraordinare pe
care femeia le are (inclusiv aceea de a practica cu o usurinta surprinzatoar
e continenta amoroasa) a persistat foarte mult timp, dar la un moment dat, F
EMEIA a început, putin câte putin, sa fie detronata de arhetipul asa-zis MAS
CULIN IDEAL, care a fost si este în strânsa legatura cu virilitatea, cu cuce
ririle, cu curajul si cu forta.

Moartea culturilor în care a fost adorata asa cum se cuvine „MAREA MAMA A LU
MII” (care în realitate este MAHA SHAKTI) a dat nastere unei ordini sociale
patriarhale, în cadrul careia barbatii au supus femeile autoritatii lor desp
otice. Din aceasta cauza, încetul cu încetul, statutul femeilor s-a deterior
at. Templele stravechi care erau consacrate Zeitei Mama au fost distruse si
în locul lor au fost construite altele, care erau consacrate unei divinitati
masculine. În felul acesta, Eva cea gigantica (MAHA SHAKTI), care a dat nas
tere umanitatii, si-a schimbat statutul si, astfel, Eva a fost unanim consid
erata ca a devenit femeia cea proasta si nesupusa, tentatoarea cea rea.

Culmea acestei prabusiri a conditiei femeii a fost atinsa atunci când s-a aju
ns sa se afirme ca, de fapt, femeile nu au suflet si nu sunt oameni. La ora a
ctuala se stie ca apostolul Pavel a pledat cu o foarte mare vehementa pentru
subordonarea totala a femeilor fata de barbati. În secolul al VI-lea, teologi
i au ajuns sa se întrebe daca femeile aveau sau nu suflet. În timpul Evului M
ediu, femeile au fost adeseori considerate în mod fals si aberant ca fiind ni
ste dezgustatoare creaturi, care întretineau legaturi cu diavolul. Inchizitia
s-a dedat la o vânatoare a vrajitoarelor care a fost fara precedent. Toate a
ceste aspecte sunt cu atât mai bizare daca avem în vedere ca în Geneza se men
tioneaza ca omul sau altfel spus atât femeia, cât si barbatul a fost creat de
catre DUMNEZEU TATAL androgin, sau altfel spus si femeie si barbat în acelas
i timp.

În cadrul sistemului milenar TANTRA YOGA, prin trezirea gradata si dinamizare


a starii de SHAKTI femeia devine în felul acesta constienta de o serie de pot
entialitati extraordinare, care cel mai adesea zac în ea fiind nebanuite. Est
e adevarat ca tratamentul la care femeia a fost supusa de-a lungul miilor de
ani, dupa sfârsitul perioadei matriarhale, a facut-o sa regreseze foarte mult
. Mii de ani la rând femeii i s-a repetat ca este „proasta”, „incapabila”, „i
nferioara”, „neputincioasa”, etc. Dat fiind faptul ca orice minciuna care est
e neîncetat repetata sfârseste în cele din urma prin a deveni un asa-zis „ade
var”, femeia a ajuns, încetul cu încetul, sa fie convinsa si sa creada toate
relele care i s-au repetat aproape fara încetare de catre barbatii ignoranti,
despotici, egoisti, insensibili, avizi de putere, dominatori si posesivi, ca
re pe deasupra aveau în mod fals impresia ca îi sunt net superiori. În felul
acesta s-a produs regresul, prin asimilarea de catre femei a acestor convinge
ri false, de nezdruncinat. Aceasta stare de fapt face ca la ora actuala subco
nstientul femeilor sa fie cel mai adesea îmbâcsit de convingeri aberante fals
e, cum ar fi: „femeia este inferioara”, „femeia nu poate niciodata sa reuseas
ca cea ce poate barbatul”, „femeia are numai defecte si nicio calitate”, „fem
eia nu are niciun fel de înzestrari extraordinare în comparatie cu acelea ale barbatului”

În lumina acestor revelatii, este evident ca descoperirea de catre un numar


cât mai mare de femei a amorului cu continenta va contribui la aparitia un
ei veritabile revolutii în ceea ce priveste trezirea si dinamizarea potenti
alitatilor fabuloase care exista în microcosmosul fiecarei femei care aspir
a sa-si trezeasca starea de SHAKTI. Pentru aceasta, femeile initiate (CARE
AR TREBUI SA DEVINA CÂT MAI REPEDE FEMEI INITIATOARE) trebuie sa d
stiente ca mai ales ele sunt acelea care pot sa îi învete pe barbati amorul
cu continenta. Superioritatea neta a femeii în ceea ce priveste realizarea
fuziunilor amoroase cu continenta este un atu esential în procesul de trez
ire a potentialitatilor fabuloase, care dorm în fiecare femeie care aspira
sa-si trezeasca starea de SHAKTI.

Aforisme si cugetari

1. Orice barbat obisnuit care iubeste o singura femeie, cel mai adesea iubeste,
de fapt, fara sa-si dea seama, doua femei. Una este femeia respectiva, care ch
iar exista în realitate, iar cealalta este o creatie a imaginatiei sale.

2. Femeia nu este toata. Femeia în care se trezeste din ce în ce mai mult sta
rea de SHAKTI începe sa fie toata.

3. Barbatul care nu-i va ierta niciodata femeii pe care o iubeste micile sale d
efecte, nu se va bucura niciodata asa cum trebuie de marile ei calitati si virt
uti.

4. Atunci când DUMNEZEU TATAL vrea sa faca ceva extraordinar de important,


El ascunde aceasta pentru ochii barbatilor. Cei initiati stiu deja ca atu
nci când DUMNEZEU vrea sa faca ceva extraordinar de important, se ajuta de
o femeie care deja este pregatita sa manifeste ceea ce El vrea sa faca.

5. Atunci când o femeie îsi trezeste pe deplin starea de SHAKTI (putere fem
inina a naturii), ea devine la scurt timp dupa aceea un SUI GENERIS pod înt
re doua universuri, Universul Fizic si Universul Astral.

6. În fiecare femeie extraordinara exista mii de fatete fermecatoare, car


e se trezesc si încep sa se manifeste rând pe rând, facând astfel sa înmu
gureasca în lume, în toata splendoarea sa, MISTERUL ETERNULUI FEMININ.

7. În textul Apocalipsei exista un citat profetic ce poate fi interpretat în


sensul ca, în viitorul apropiat, femeia va începe sa devina constienta la niv
el planetar de potentialitatile sale fabuloase latente si în felul acesta va
ajunge sa îsi trezeasca în mod gradat starea de FEMEIE COSMICA, ce implica tr
ezirea egala în propriul sau univers launtric a tuturor celor douasprezece co
nstelatii zodiacale. Aceasta trezire se poate realiza cu usurinta prin interm
ediul jocurilor amoroase cu continenta, transfigurare si consacrare. Va oferi
m acest citat semnificativ din textul Apocalipsei: „Un semn grandios a aparut
pe cer: o Femeie! Pe acea femeie, Soarele o învaluia, iar Luna se afla sub p
icioarele sale. Douasprezece stele (n.n. este vorba de o aluzie semnificativa
la cele 12 constelatii zodiacale) îi încoronau capul.” – Apocalipsa (XII.1)
UN CITAT SEMNIFICATIV DIN CARTEA LUI GITTA MALLASZ:
„DIALOGURI INSPIRATOARE CU ÎNGERII”
„Anuntati tuturor legile noi ale lui DUMNEZEU!
Ceea ce înainte era imposibil – acum este posibil.
Ceea ce înainte era valoare – acum cade si devine pulbere.
Ceea ce înainte era esential – acum este întunecos.
Ceea ce înainte era – acum dispare în neant.
Dar materia cea virgina, pura, fara pata, ETERNUL FEMININ, ramâne.
Pe capul sau se afla coroana cea tainica de stele,
Sub picioarele sale se afla Luna.
Pe rochia sa se aflã razele Soarelui.
Prin intermediul ETERNULUI FEMININ se manifesta nebanuit surâsul Crea
tiei.
Ea este miracolul care planeazã deasupra apelor.
Virginitatea candorii si a puritatii mereu reînoite este prezentã în Materie si
în Lumina materiei.
Ea este MATERIA-LUMINA care straluceste întocmai ca un Soare orbitor,
Ea locuieste acum în fiecare dintre voi.
Fiul Luminii cel de-al saptelea,
S-a nascut din EA(Marea Mama),
El, al carei Nume este Sete,
El, al carui Nume este Iubirea eternã.
Noul Nume al ETERNULUI FEMININ este Co-nastere.
Ea este Arborele care da întotdeauna fructe acolo sus si aici jos.
Ea este Arborele care poarta în el
Marul Luminii în locul marului
otravit.
Anuntati tuturor: Eliberarea este
aproape!”

8. Daca femeia si barbatul nu ar fi polar opusi si complementari, fara îndoial


a ca ar fi fost un mare impas daca ei ar fi fost identici. Pentru ca în fiecar
e dintre ei sa apara si sa se amplifice energia, ei au fost, tocmai de aceea,
conceputi polar opusi si complementari. Daca femeia si barbatul nu ar fi fost
asa cum sunt si ar fi fost identici, atunci pe Pamânt ar fi aparut un mare imp
as. Atunci când pamântul este plat apa, nu se scurge ci stagneaza. Daca apa nu
s-ar fi scurs, pamântul ar fi fost steril.

9. Pentru o femeie care a descoperit cât este de minunat si împlinitor sa daru


iesti cât mai multa iubire, nu este dificil sa daruiasca iubire. Pentru o asem
enea femeie este dificil sa nu daruiasca, de fiecare data, o iubire fara masur
a.

10. Nu este deloc dificil sa te lasi trezita si coplesita de trairi si aspiratii su


blime atunci când iubesti frenetic, iar stelele îsi revarsa în fiinta ta deschisa e
nergiile lor misterioase.

11. Femeia care îsi trezeste din ce în ce mai mult starea de SHAKTI face toto
data pasi importanti pentru a deveni în felul acesta o fiinta completa.

12. Fiecare femeie îsi traieste si îsi focalizeaza senzualitatea în strânsa leg
atura cu temperamentul ei.

13. Pe masura ce femeia începe sa îsi trezeasca din ce în ce mai amplu si pr


ofund starea de SHAKTI, ea descopera totodata în felul acesta ca are o origi
ne spirituala pe care înainte nici macar nu o banuia.

14. Sageata ajunge departe si-si atinge tinta, daca arcul este puternic. Norii
se deplaseaza repede, atunci când vântul sufla în mod constant si cu putere. To
t asa si reusita barbatului este direct proportionala cu energia oculta a femei
i adorate si cu toate calitatile iubitei sale.

15. Femeia care si-a trezit starea de SHAKTI devine astfel constienta ca în s
i prin fiinta ei se manifesta acea tainica forta feminina suprema si arzatoar
e, ce face sa tâsneasca în jerbe neîncetate scânteile vietii. În ea frica de
moarte nu mai exista. Ea simte adeseori ca este acea indescriptibila substant
a divina ce tâsneste în jerbe mirifice de culori, atunci când admira frumuset
ea naturii. Ea simte în mod intuitiv ca este, într-un mod indescriptibil, str
alucirea fermecatoare a apei. Ea simte ca arde în simultaneitate în Soare, în
Luna si în stele. Forta încântatoare si misterioasa a vântului trezeste ecou
ri multiple în fiinta ei. Ea simte, într-un mod inefabil, ca exista în suflul
subtil a tot ceea ce traieste. Ea simte ca respira la unison cu iarba, cu fl
orile si cu copacii. Atunci când admira apele ce curg întocmai ca niste fiint
e vii, ea simte în simultaneitate ca se revarsa la unison cu ele. Atunci când
forta feminina colosala si binefacatoare a MARII MAME ( MAHA SHAKTI ) se man
ifesta din plin prin ea, ea simte ca se afla printre COLOANELE FUNDAMENTALE c
are sustin întregul Pamânt... Ea simte ca toate aceste fenomene mirifice care
o înconjoara traiesc la unison cu ea, pentru ca ea este în ele si ele sunt î
n ea. Adeseori când se afla în natura ea simte ca este una cu izvorul secret
al vietii lor. Ea simte ca este întelepciunea lui DUMNEZEU. Atunci când se ma
nifesta explozia tunetului ce apartine verbului creator al tuturor lucrurilor
, ea intuieste ca acel sunet creator este ea însasi. Uneori, ea simte ca exis
ta, dilatata în imensitate, în toate fiintele, sustinându-le pentru ca ele sa
nu moara. Când face dragoste frenetic, ea simte ca este viata cea misterioas
a, ce exista în tot si în toate.

16. Un pod este ceea ce ne permite sa trecem de pe un mal pe celalalt. Atunc


i când podul se darâma, malurile exista, dar cu toate acestea nu mai exista
comunicare si nici nu mai exista trecere. Aceasta se petrece atunci când fem
eia nu este constienta de rostul sau în aceasta lume.

17. SHAKTI

Ea este forta feminina a arcului încordat


Ce tocmai lanseaza sageata.
Ea este podul nebanuit,
Ea este miscarea energiei KUNDALINI
Ce ascensioneaza
Din CHAKRA în CHAKRA.
Ea este aparenta nemiscare a creatiei lui DUMNEZEU.
Ea este semnul si simbolul
Ce le vorbeste doar acelora care sunt capabili sa o înteleaga.
Ea este mama, sora, iubita si amanta.
Ea este tot ceea ce este prezent în manifestare.
Ea cunoaste toate caile,
Chiar si acelea ce conduc catre lumile subterane.
Ea ne conduce catre centru
Pe caile secrete ale labirinturilor.
Ea cunoaste Numele cel misterios
Care deschide poarta cunoasterii.
Ea ne ajuta sa ne înaltam
Din adâncurile tenebrelor
Si ne catapulteaza în lumina divina.
Marea majoritate a barbatilor
Nu i-au descoperit înca
Mirifica ei splendoare paradisiaca.
Atunci când ea face sa apara
În toata splendoarea
puterea ei nebanuita,
Barbatii fug îngroziti
De aceasta strafulgerare
Feminina esentiala.
Sunt mereu aceeasi
Care întotdeauna am fost
Atunci, la începuturi,
Când lumea înca se bâlbâia.
Astept rabdatoare
Sa fiu redescoperita
Atunci când domnia barbatilor
Razboinici si incapabili sa ma descopere
Se va sfârsi.

18. Starea de forta a unei SHAKTI


În Tarot, Lamela numarul 11, care evoca Forta, simbolizeaza puterea colosala
, tainica a feminitatii. În cazul unei SHAKTI, aceasta putere devine capabil
a sa îmblânzeasca si sa domine animalitatea. Forta tainica a femeii fascinan
te care si-a trezit din plin starea de SHAKTI este nelimitata, pentru ca, în
felul acesta, ea s-a bransat la o sfera de forta nesfârsita ce exista în MA
CROCOSMOS. Leul care are labele puternice se afla chiar lânga ea. Gura mare
si puternica a leului este acum deschisa cu ajutorul mâinilor blânde ale fem
eii care si-a trezit starea de SHAKTI. Leul are colti puternici, dar el nu v
a putea totusi sa muste femeia care si-a trezit starea de SHAKTI, deoarece e
a îi mentine gura deschisa si leul nu-i poate rezista. Femeia care si-a trez
it starea de SHAKTI reuseste sa faca aceasta fara efort. Forta sa misterioas
a, pe care ea o manifesta, este de o asemenea natura încât, pentru femeia ca
re si-a trezit starea de SHAKTI, este un joc sa-l subjuge pe puternicul leu
si sa-l tina fara încetare sub influenta ei irezistibila. Oare care este nat
ura acestei forte tainice, superioare aceleia a celui mai puternic dintre an
imale, leul? Aceasta forta care învinge totul si careia nimic nu-i rezista e
ste forta cea misterioasa a lui SHAKTI, care este fara îndoiala cea mai pute
rnica forta din lume. În forta cea misterioasa a unei SHAKTI este totodata p
rezenta iubirea. Iubirea este energia tainica nesfârsita ce vine de la DUMNE
ZEU si ne conduce catre Unitate. Atunci când forta iubirii fara masura se ma
nifesta în om, acesta ajunge sa iubeasca tot universul. Tocmai de aceea, fem
eia în care se trezeste starea de SHAKTI se simte una cu tot ceea ce exista
si are o noua viata. În fiinta unei femei care si-a trezit starea de SHAKTI,
iubirea este forta cea mai puternica din lume. Pentru o SHAKTI, iubirea est
e viata, iubirea este hrana fiintei ei. Pentru o femeie care si-a trezit sta
rea de SHAKTI iubirea este DUMNEZEU cel etern.

19. Iubind fara masura fiintele de sex opus care merita iubirea noastra, trans
figurându-le, realizând jocuri amoroase cu continenta, este foarte bine sa mer
gem pâna la capat pe calea spirituala pe care toate aspiratiile noastre sublim
e sunt împlinite. Mai ales atunci, femeia devine capabila sa materializeze, pr
in intermediul naturii ei manifestatoare, aspiratiile divine ale barbatului. L
a rândul sau, barbatul se ajuta de puterea creatoare colosala a femeii si, în
felul acesta, el este catapultat în lumina divina. Atunci când, în sfârsit, at
ing starea androginala glorioasa, ei merg împreuna si au forte egale. În caz c
ontrar, daca femeia nu ascensioneaza, atunci ea îl distruge pe barbat. La rând
ul sau, daca barbatul nu trezeste în el pe deplin Împaratia Tatalui Ceresc, at
unci o pierde.

20. Trezirea plenara a starii de SHAKTI de catre un numar cât mai mare de fe
mei va face în felul acesta sa apara pe aceasta planeta femeia superioara a
viitorului.

21. Pentru a-si trezi starea de SHAKTI, femeia trebuie sa fie, printre altele, î
nsetata de libertate; ea trebuie sa-si exploreze cu curaj misterele si fiind foa
rte atenta la ceea ce descopera, nu trebuie sa se împrastie.

MISTERELE STARII DE SHAKTI

Un vechi proverb folcloric spune: „În spatele fiecarui barbat faimos exista
întotdeauna o femeie mare si puternica.” În cazul barbatilor divini, eroic
i si perfect continenti, precum SHIVA sau KRISHNA, este binecunoscut faptul
ca în spatele lor s-au aflat o multime de femei extraordinare, cum ar fi P
ARVATI sau RADHA, care si-au trezit pe deplin starea de SHAKTI cu ajutorul
puterii lor masculine, virile formidabile (VIRYA ), care dupa cum se stie e
ste unul dintre cele sase atribute legendare ale lui ISHVARA. Spre exemplu,
este binecunoscut la ora actuala faptul ca una dintre realizarile legendar
e ale zeului KRISHNA a fost aceea când a facut, în simultaneitate, dragoste
cu continenta si transfigurare cu cele 10000 de pastorite, printre care se
afla si RADHA (care ulterior a devenit iubita sa faimoasa). În cazul lui S
HIVA se stie de asemeni ca el a avut o multime de iubite carora le-a trezit
starea de SHAKTI în urma jocurilor amoroase frenetice care erau realizate
întotdeauna cu continenta si transfigurare.

LINGAMUL, care este adorat în INDIA ca simbol legendar al lui SHIVA, il


ustreaza în realitate într-un mod foarte clar si elocvent STAREA DE CON
TINENTA PERFECTA a lui SHIVA. CONTINENTA AMOROASA PERFECTA îi p
celuia care o atinge sa se uneasca amoros cu iubita sa la nesfârsit, fa
ra sa ejaculeze. În felul acesta, barbatul este înzestrat cu o virilita
te cu totul extraordinara si poate sa faca dragoste oricât de mult timp
cu femeia adorata, satisfacând-o amoros într-un mod plenar si profund.
Toate femeile sunt perfect înzestrate în mod nativ de la Dumnezeu pent
ru a practica jocuri amoroase cu continenta. Femeile pot sa atinga cu u
surinta stari coplesitoare de ORGASM FARA DESCARCARE, în care pot sa ra
mâna ore în sir. Atunci când dispun de o ENERGIE EROTICA MARE si fuzion
eaza amoros frenetic cu un barbat care este perfect continent ele pot s
a atinga STARI EXTRAORDINARE DE ORGASM COSMIC si au chiar posibilitate
sa experimenteze anumite forme de EXTAZ DIVIN (SAMADHI). În cadrul ace
stei scoli de yoga exista o multime de femei exceptional înzestrate car
e au atins adeseori astfel de stari amoroase extraordinare care se afla
în strânsa legatura cu ceea ce se numeste în cadrul sistemului TANTRA
– EROTISM MISTIC SACRU.

Calea erotismului sacru le permite celor doi iubiti care fac dragost
e numai cu continenta, transfigurare si consacrare sa-L descopere în
felul acesta pe DUMNEZEU. Aceasta este ceva firesc si cu putinta da
ca avem în vedere ca înainte de toate DUMNEZEU ESTE IUBIRE, IAR UNDE
EXISTA IUBIRE ESTE TOTODATA PREZENT SI DUMNEZEU.

Procedând în felul acesta, cei doi iubiti care se adora frenetic si fara masur
a combina în simultaneitate necesitatea de a se transforma spiritual cu placer
ea, bucuria, fericirea divina si extazul amoros.