Sunteți pe pagina 1din 1

NR.1 TEST DE EVALUARE NR.

2 TEST DE EVALUARE

CLASA a VI-a CLASA a VI-a

SUBIECTUL 1 (4 puncte) SUBIECTUL 1 (4 puncte)

0,5p 1. Scrieți mulțimea divizorilor numărului 24. 0,5p 1. Scrieți mulțimea divizorilor numărului 45.

0,5 p 2. Scrieți toți multipli naturali de două cifre pentru numărul 8. 0,5 p 2. Scrieți toți multipli naturali de două cifre pentru numărul 9.

0,5p 3. Calculează suma numerelor prime cuprinse între 11 și 30. 0,5p 3. Calculează suma numerelor prime cuprinse între 30 și 45.

0,5p 4. Determină numerele de forma52´ x divizibile cu 4. 0,5p 4. Determină numerele de forma1 ´x 6 divizibile cu 4.

0,5p 5. Descompuneți în factori primi numărul 180. 0,5p 5. Descompuneți în factori primi numărul 140.

0,5p 6. Calculează c.m.m.d.c. al numerelor 20, 5 și 45. 0,5p 6. Calculează c.m.m.d.c. al numerelor 21, 7 și 49.

0,5p 7. Calculează c.m.m.m.c. al numerelor 15 și 30. 0,5p 7. Calculează c.m.m.m.c. al numerelor 10 și 40.

0,5p 8. Determină numerele de forma3 ´x 2 divizibile cu 3. 0,5p 8. Determină numerele de forma5 ´x 7 divizibile cu 3.

SUBIECTUL 2 (4 puncte) SUBIECTUL 2 (4 puncte)

1p 1. Determinați numerele naturale a și b, știind că (a,b) =15 și a+b =180.


1p 1.Determinați numerele naturale a și b, știind că (a,b) =23 și a+b =115.
1p 2. Să se calculeze c.m.m.d.c. al numerelor 250 şi 650.
1p 2.Să se calculeze c.m.m.d.c. al numerelor 600 şi 480.
1p 3. Determinaţi c.m.m.m.c. al numerelor 264 şi 44.
1p 3.Determinaţi c.m.m.m.c. al numerelor 128 şi 160.
1p 4. Un muncitor a executat un număr de piese. Numărându-le câte 8, 10, 12 îi
1p 4. Intr-un coş sunt mai multe fructe. Dacă le numărăm rămâne de fiecare dată o piesă. Determinaţi numărul de piese executate
câte 15, 20 sau 24 rămân de fiecare dată 8 fructe. considerând că el este cel mai mic număr cu această proprietate.
Determinaţi cel mai mic număr de fructe.