Sunteți pe pagina 1din 132

MATEMATICĂ

Anicuța Todea | Anca Veronica Tăut | Adina Achim | Elena Lăpușan

caiet de
aplicații 3
Design: Iuliu Duma
Ilustraţii: Flavius Pătraşcu
Redactor: Corina Şaitiş

© Copyright 2015 Sinapsis Publishing Projects. Toate drepturile rezervate

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Matematică: caiet de aplicaţii: clasa a III-a /
Anca Veronica Tăut, Anicuţa Todea, Elena Lăpuşan, Adina Achim. -
Cluj-Napoca: Sinapsis Publishing Projects, 2015
ISBN 978-606-8616-28-5
I. Tăut, Anca Veronica
II. Todea, Anicuţa
III. Lăpuşan, Elena
IV. Achim, Adina
51(075.33)

Dă-ne Like pe

www.facebook.com/editura.sinapsis

www.sinapsis.ro
Cuprins
Reactualizarea cunoştinţelor din clasa a II-a ........................................................................................................... 5
Numerele naturale de la 0 la 1 000 ................................................................................................................ 5
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără sau cu trecere peste ordin .......................... 8
Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 – 100 ............................................................................ 11
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000 .......................................................................................................... 17
Formarea numerelor naturale ....................................................................................................................... 17
Citirea și scrierea numerelor naturale ............................................................................................................ 19
Compararea și ordonarea numerelor naturale .............................................................................................. 21
Rotunjirea sau aproximarea numerelor naturale ........................................................................................... 23
Formarea, citirea și scrierea numerelor cu cifrele romane ............................................................................ 25
Numerele de la 1 la 10 ........................................................................................................................ 25
Numerele de la 10 la 39 ...................................................................................................................... 26
Repet ce am învățat! ...................................................................................................................................... 27
Vreau să știu mai mult! .................................................................................................................................. 28
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără sau cu trecere peste ordin ................................ 29
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără trecere peste ordin ...................................................... 29
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără trecere peste ordin ....................................................... 30
Adunări şi scăderi fără trecere peste ordin .................................................................................................... 31
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul unităţilor ..................................... 32
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul zecilor .......................................... 33
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul sutelor ......................................... 34
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinele unităţilor şi zecilor ..................... 35
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinele zecilor şi sutelor ........................ 36
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinele unităţilor, zecilor şi sutelor ........ 37
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul unităţilor ...................................... 38
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul zecilor ........................................... 39
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul sutelor .......................................... 40
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul unităţilor şi zecilor ........................ 41
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul zecilor şi sutelor ........................... 42
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordinul unităţilor, zecilor şi sutelor ........... 43
Alte scăderi .................................................................................................................................................... 44
Repet ce am învățat! ...................................................................................................................................... 45
Vreau să știu mai mult! .................................................................................................................................. 47
Înmulţirea numerelor naturale ................................................................................................................................ 48
Înmulţirea când unul dintre factori este o sumă ............................................................................................ 52
Înmulţirea când unul dintre factori este o diferenţă ...................................................................................... 53
Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră ........................................................................ 54
Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră ........................................................................... 56
Înmulţirea numerelor de două cifre ............................................................................................................... 58
Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre ...................................................................... 60
Înmulţirea numerelor naturale cu 10, 100 ..................................................................................................... 62
Repet ce am învăţat! ...................................................................................................................................... 65
Vreau să ştiu mai mult! .................................................................................................................................. 66
Împărţirea numerelor naturale ................................................................................................................................ 67
Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră când restul este 0 (zero) ................................. 71
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde ................................................................... 73
Împărţirea unei sume sau diferenţe la un număr de o cifră .......................................................................... 77
Repet ce am învăţat! ...................................................................................................................................... 78
Vreau să ştiu mai mult! .................................................................................................................................. 79
Probleme .................................................................................................................................................................. 80
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă (grafică) ............................................................................ 80
Probleme în care se cunoaşte suma şi câtul / raportul numerelor ................................................................ 82
Probleme în care se cunoaşte diferenţa şi câtul / raportul numerelor .......................................................... 84

3
Fracţii ........................................................................................................................................................................ 86
Elemente intuitive de geometrie ............................................................................................................................. 92
Localizarea unor obiecte ................................................................................................................................ 92
Punct, linie dreaptă, semidreaptă, segment de dreaptă ................................................................................ 94
Linie frântă, linie curbă .................................................................................................................................. 95
Jocuri de construcție ...................................................................................................................................... 96
Unghiul ........................................................................................................................................................... 97
Poligoane ....................................................................................................................................................... 98
Pătratul ........................................................................................................................................................... 99
Dreptunghiul .................................................................................................................................................. 101
Triunghiul ....................................................................................................................................................... 103
Cercul ............................................................................................................................................................. 105
Cubul, paralelipipedul .................................................................................................................................... 106
Cilindrul, sfera, conul ..................................................................................................................................... 107
Repet ce am învăţat ....................................................................................................................................... 108
Vreau să ştiu mai mult! .................................................................................................................................. 109
Unităţi şi instrumente de măsură ............................................................................................................................ 110
Unităţi de măsură pentru lungime ................................................................................................................. 110
Metrul. Multiplii şi submultiplii metrului ............................................................................................ 110
Organizarea şi reprezentarea datelor ................................................................................................. 113
Unități de măsură pentru volumul lichidelor ................................................................................................. 114
Litrul. Multiplii şi submultiplii litrului .................................................................................................. 114
Unităţi de măsură pentru masă ..................................................................................................................... 116
Kilogramul. Multiplii şi submultiplii kilogramului ............................................................................... 116
Unități de măsură pentru timp ...................................................................................................................... 118
Ora (citirea ceasului) ........................................................................................................................... 118
Ziua, săptămâna, anul ......................................................................................................................... 120
Unități de măsură monetare .......................................................................................................................... 122
Leul și banul ........................................................................................................................................ 122
Euro şi eurocentul ............................................................................................................................... 125
Repet ce am învăţat! ...................................................................................................................................... 127
Vreau să ştiu mai mult! .................................................................................................................................. 128

4
Reactualizarea cunoştinţelor din clasa a II-a
Numerele naturale de la 0 la 1000
❶ Descompune numerele în sute, zeci şi unităţi, completând tabelele.
397, 240, 605, 79, 485, 186, 907, 450, 281, 369, 504, 65.
S Z U S Z U S Z U

❷ Scrie numerele:
a) cu cifre b) cu litere
nouă sute optzeci și doi 591
trei sute cinci 414
opt sute douăzeci 609
șase sute șaizeci și șase 918
patru sute opt 760
❸ Scrie numerele:
a) de la 298 până la 304;

b) de la 901 până la 895;

c) cuprinse între 599 şi 606;

d) mai mici decât 703 şi mai mari decât 694;

e) pare, cuprinse între 788 şi 802;

f) impare, cuprinse între 345 şi 331;

g) formate din trei cifre consecutive;

h) care au cifra sutelor 7, iar cifra zecilor cu 3 mai mare decât cifra unităţilor.

5
❹ Scrie:
a) cel mai mare număr de trei cifre impare
b) cel mai mic număr de trei cifre pare
c) cel mai mare număr par de trei cifre consecutive
d) cel mai mic număr impar de trei cifre diferite
e) cel mai mic număr impar de trei cifre identice
❺ Ordonează numerele:
a) crescător: 675, 842, 109, 307, 262, 847, 317;

b) descrescător: 459, 908, 980, 632, 745, 450, 623.

❻ Compară numerele:
500 498 480 840 219 129 951 941

612 321 714 701 347 342 825 852

❼ Completează căsuţele pentru ca relaţiile să fie adevărate:


246 700 475 627 364

309 564 207 293 390

6 2 6 2 6 6

4 5 4 5 5 6

7 1 7 8 7 4

0 4 5 2 8 9

❽ Notează numerele:
a) de trei cifre diferite care se pot forma cu cifrele: 2, 9, 7;

b) de trei cifre diferite care se pot forma cu cifrele: 3, 0, 8, 5, 1, astfel încât numerele
obţinute să respecte relaţiile:

6
❾ Scrie:
a) vecinii impari ai numerelor: b) vecinii pari ai numerelor:
299 498
403 752
701 900

c) vecinii formaţi din sute şi zeci: d) vecinii formaţi din sute:


428 320
584 814
600 972

❿ Descoperă regula şi continuă şirul cu încă patru numere:


a) 393, 396, 399, , , , ;
b) 681, 677, 673, , , , ;
c) 123, 321, 234, 432, , , , ;
d) 207, 217, 227, , , , ;
e) 132, 234, 336, , , , .
⓫ Aproximează / Rotunjeşte la zeci şi sute numerele:

Numărul S Z Numărul S Z
172 709
326 342

⓬ Ştefan se află în dreptul casei cu numărul 297. Casa bunicului este a cincea pe acea parte a
străzii. La ce număr locuieşte bunicul lui Ştefan?

⓭ Ioana citeşte în Enciclopedia animalelor că într-o rezervaţie naturală trăiesc între


400 şi 450 de cerbi. Ajut-o pe Ioana să găsească numărul exact de cerbi, ştiind că:
● cifra zecilor şi unităţilor reprezintă numere impare, iar suma lor este egală cu
numărul sutelor;
● numărul unităţilor este mai mic decât numărul zecilor.

⓮ Rotunjind la zeci un număr, Adrian a obţinut numărul 780.


Ce număr a rotunjit Adrian? Găseşte toate variantele.

7
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000
fără sau cu trecere peste ordin
❶ Calculează:
725+ 354+ 295+ 308+ 672− 703− 900− 1000−
196 479 165 594 493 584 368 375

❷ Completează tabelul:
Calculează aici!
+ 176 − 89

395
464
189
528
97

❸ Efectuează:
Calculează aici!
(625+285)−489=

(375+286)−(600−473)=

(960−895)+(723−547)=

❹ Află numărul necunoscut.


a–572=238 b+309=700 611–c=384

(3 7 5 – 2 8 9 ) + d = 1 0 0 0 e–(288+165)=357 (688+97)−a=486

8
❺ Calculează şi completează cu numere potrivite.

+ + + −

168 312 647 736


513 800 1000 901
97 175
232 623
712 458

Calculează aici!

❻ Observă şi completează:

adună 176

scade 88
285

❼ Pune semnele de relaţie potrivite.


437 + 275 618 + 192 803 − 439 288 + 536

912 − 635 540 − 184 486 + 279 700 − 211

9
❽ Dana şi Vlad au de rezolvat următoarea problemă:
Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 900 şi 237 decât suma numerelor 314 şi 98?
Observă operaţiile făcute de fiecare copil.
● scădere ● adunare
● adunare ● adunare
● scădere ● scădere
● Care dintre ei a rezolvat corect? Argumentează răspunsul.

● Rezolvă problema:

❾ Maria, Bogdan şi Mihai se duc la magazinul de jucării. Preţurile jucăriilor sunt cele din tabel.
Observă tabelul şi rezolvă cerinţele.

197 lei 139 lei 258 lei 128 lei

● Cât costă păpuşa şi mingea?

● Cât costă toate jucăriile?

● Cu cât este mai ieftină păpuşa decât jocul de Lego?

● Câţi lei îi mai trebuie Mariei pentru a cumpăra păpuşa dacă are 150 lei?

● Ce rest primeşte Mihai de la 500 de lei dacă îşi cumpără jocul de Lego?

● Bogdan doreşte să-şi cumpere două jucării. El are 300 de lei. Ce jucării poate să-şi cumpere?

10
Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100
❶ Completează tabelele.
a)
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b)
: = : = : : =
48 6 24 3 36 4 9
72 8 63 9 24 8 1
56 7 54 6 40 5 4
40 10 49 7 64 8 2
32 4 80 10 45 5 3
27 3 24 4 81 9 9
18 9 28 7 27 3 3
63 7 56 8 20 5 4
❷ Află numărul necunoscut:
a) 6 x a = 4 2 b x 8 = 7 2 c : 7 = 7 4 8 : d = 8

3 6 : e = 6 5 x f = 5 0 g : 3 = 7 8 1 : h = 9

11
b) 7 x a − 11 = 31 6 x b − 10 = 26 24 + 8 x c = 64

18 : d + 3 = 12 e : 10 + 35 = 41 32 − f : 4 = 7 x 4

❸ Completează cu numerele potrivite:

x
9 7
x
7
x
8 51
− 48 24
: 2
x

81 − 21 − x 3 x 8

❹ Află numerele:
● de 8 ori mai mari decât: 7, 5, 9, 6.

● cu 8 mai mari decât: 75, 99, 148, 315.

● de 7 ori mai mici decât: 49, 63, 21, 56.

● cu 7 mai mici decât: 401, 256, 300, 1000.

❺ Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:


8x9+7x7= 7x9− 4x8= 4x2x6+63:7:3=

4 5 : 5 x 6 − 4 2 : 6 :7 = 200−9x9+8x7= 157+72:8−6x8=

12
❻ La produsul numerelor 2, 4 şi 6 adună triplul numărului 8.

❼ De câte ori este mai mare diferenţa numerelor 115 şi 73 decât produsul numerelor 2 şi 3?

❽ Unul dintre termenii adunării este dublul numărului 9, iar celălalt este câtul numerelor 72 şi 8.
Află suma.

❾ Pentru ora de științe, Victor a trebuit să semene într-un ghiveci o boabă de fasole.
După trei săptămâni, planta avea 27 cm.
Știind că în fiecare săptămână planta a crescut cu un număr egal de centimetri, află câți
centimetri a crescut planta după două săptămâni.

❿ Determină valoarea de adevăr, notând cu A (adevărat) sau cu F (fals):


42:6x7+36:6x8−29=68 4x10:5x4−18:2x3+68=70

81:9+49:7+5x9−28=38 64:8:4x6+6x4:8x7+56:8=40

⓫ Colorează cu aceeaşi culoare etichetele care conţin exerciţii cu rezultate egale.


9 0 − 6 x 8 + 15 : 3 8x6+359−81:9x6 152+8x8+487

1000–387+5x2x9 200–63:9x8–97 450–7x7–6x8

13
⓬ Pune paranteze pentru a obţine rezultatele indicate.
5 + 3 x 6 = 23 7 + 10 – 4 : 2 = 15
5 + 3 x 6 = 48 7 + 10 – 4 : 2 = 10

⓭ Descoperă regula şi completează.


a) a b) a
64 8 17 36 6 2
32 4 13 24 4 0
40 48
9 9
16 3
⓮ Arată că, dacă:

a=7x7–3x3–5x6

b=63:7+5x4–3x3

c=42:6+5x6+3x1

atunci:

6xa–2xb+c=4xa+3xb–c

⓯ Calculează produsul dintre numărul cu 25 mai mic decât 34 şi numărul cuprins între 7 şi 9.

⓰ Unul dintre factori este triplul numărului 2, iar celălalt este dublul numărului 4. Află produsul.

⓱ La câtul numerelor 64 şi 8, adună produsul numerelor 9 şi 7.

⓲ Într-un sac au fost 50 kg de zahăr. S-au luat de 8 ori câte 6 kg.


Câte kg au rămas?

14
⓳ Într-o clasă sunt 29 de elevi. Învăţătoarea are 8 cutii, a câte 4 creioane.
Poate să dea câte un creion fiecărui copil?

⓴ La un club sportiv s-au înscris 72 de elevi. A noua parte din ei s-au înscris la înot, iar restul la
fotbal.
Câţi copii s-au înscris la fotbal?

21 Elevii unei clase se grupează câte trei. Se obţin opt astfel de grupuri.
Câţi elevi sunt în acea clasă, dacă pentru a se forma încă un grup mai trebuie un elev?

22 Denis are 4 bile albe. El schimbă fiecare bilă albă pe 2 bile verzi, iar apoi fiecare bilă verde pe 3
bile roşii.
Câte bile roşii are Denis?

23 Dan are 4 mașinuțe albe şi de 9 ori mai multe mașinuțe roşii. El aşază mașinuțele câte 8 într-o
cutie.
Câte cutii a folosit?

15
24 Într-o clasă sunt 17 fete şi 13 băieţi. Fiecare copil donează câte o carte, pentru biblioteca şcolii
din satul vecin. Pentru a le expedia se fac colete de câte 10 cărţi.
Câte colete au expediat?

25 Viorel rezolvă exerciţii şi probleme timp de o oră. El şi-a împărţit timpul astfel: în primele 30 de
minute rezolvă exerciţii, câte 5 minute pentru fiecare exerciţiu, iar în a doua jumătate de oră
rezolvă probleme, câte 10 minute pentru o problemă.
Câte exerciţii şi probleme a rezolvat în acea oră?

26 Din livadă s-au cules 4 coşuri a câte 10 kg de mere fiecare. Merele au fost puse apoi în lădiţe de
câte 5 kg.
Câte lădiţe au fost necesare?

27
Bunica are 5 nepoţi. Ea împarte fiecăruia câte 5 mere, 3 pere şi 6 prune.
Câte fructe a împărţit în total bunica?

16
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000
Formarea numerelor naturale
❶ Ce numere sunt reprezentate pe numărătorile cu bile? Scrie-le.

S Z U S Z U S Z U S Z U S Z U S Z U
clasa clasa clasa clasa clasa clasa
miilor unităților miilor unităților miilor unităților

❷ Scrie în tabele numerele date, respectând ordinele şi clasele.


5 678, 1 203, 4 002, 10 000, 6 234, 8 040, 4 015, 9 999, 2 000, 3 700, 9 002, 5 145.
Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa
miilor unităților miilor unităților miilor unităților
S Z U S Z U S Z U S Z U S Z U S Z U

❸ Mihai, Victor și Bogdan au cartonașe pe care sunt scrise diferite numere. Ce număr obține
fiecare dacă adună numerele scrise pe cartonașe?

MIHAI VICTOR BOGDAN

70 3 4 000 200 5 10 100 7 000 3 000 40 5

❹ Compune numerele date, după model. ❺ Descompune numerele date, după model.

7 000 + 400 + 30 + 5 = 7 435 9 867 = 9 000 + 800 + 60 + 7


9 000 + 200 + 10 + 1= 2 583 =
2 000 + 60 + 4= 5 700 =
5 000 + 9= 8 040 =
8 000 + 700 + 6= 4 016 =

17
❻ Ce ordin reprezintă cifra 7 în următoarele numere?
7 020 3 721

2 007 6 175
❼ Încercuiește numerele care:
● au cifra miilor 6: 4 600, 6 240, 3 600, 5 066, 6 900, 4 060, 6 806;
● au la sute o cifră pară: 3 124, 4 261, 7 603, 8 528, 5 411, 4 805, 1 013;
● au la mii o cifră impară: 2 713, 1 461, 4 523, 3 040, 5 872, 4 313, 9 007.
❽ Pentru a accesa un joc, Andreea a introdus codul jocului care reprezintă un număr.
Observă tabelul dat și descoperă și tu codul.

1000 100 10 1

Codul jocului este:


❾ Drumul de la pirat la comoară este „marcat“ cu numere pare.
Descoperă care este acesta, fără a merge pe diagonală.

8 881 6 003 1 247 5 401 9 011 8 673 9 996 3 204


5 907 469 4 221 785 2 489 475 6 342 6 175
863 1 243 1 666 3 452 5 604 2 122 7 818 769
6 782 3 132 7 008 111 35 9 999 6 323 51
1 240 675 1 113 27 8 885 787 801 5 009

❿ Observă produsele și etichetele care cuprind indicații privind prețurile lor. Colorează eticheta
care conține prețul corect.

cel mai mic


cel mai mic cel mai mare cel mai mic cel mai număr de
număr de patru număr de patru număr de patru mic număr par patru cifre
cifre distincte cifre identice cifre consecutive de patru cifre impare distincte

1 000 8 999 1 023 1 112 1 111

1 011 9 999 9 876 1 000 1 035

1 023 10 000 1 234 1 002 1 357

18
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000
Citirea și scrierea numerelor naturale
❶ Scrie numerele:
● de la 4 995 la 5 003;

● cuprinse între 7 004 și 6 995;

● mai mari decât 3 197 și mai mici decât 3 205;

● mai mici sau egale cu 8 002 și mai mari decât 7 993.

❷ Corina a completat la un oficiu poștal câteva mandate poștale, pe care a scris cu litere sumele de lei.
Care sunt sumele de lei pe care le-a notat cu cifre?

Suma în cifre Suma în cifre Suma în cifre Suma în cifre

Suma în litere Suma în litere Suma în litere Suma în litere


nouă mii șase șapte mii patru
două mii patru sute trei mii nouă
sute douăzeci și trei sute șaptesprezece

❸ Completează şi tu cu litere, pe niște mandate poștale sumele de bani depuse.

Suma în cifre Suma în cifre Suma în cifre Suma în cifre


8 645 7 230 10 000 3 214
Suma în litere Suma în litere Suma în litere Suma în litere

❹ Între anii 1991 și 2011, Dan a organizat expediții în Munții Himalaya din 2 în 2 ani.
Care sunt anii în care a organizat expedițiile, dacă aceștia reprezintă numere pare?

❺ Scrie numerele:
● impare, cuprinse între 7 982 și 8 006;

● pare, cel mult egale cu 3 006, dar mai mari decât 2 993.

❻ La un concurs de alergare s-au înscris 1 204 de concurenți.


Ce numere au primit ultimii șapte concurenți înscriși în competiție?

19
❼ Scrie câte șapte numere:
● consecutive, dintre care primul să fie 4 698;

● pare consecutive, dintre care al doilea să fie 8 002;

● impare consecutive, dintre care ultimul să fie 9 993.

❽ Mihaela se joacă jocul „Magia cifrelor”. Scopul jocului este să formeze numere folosind cifrele:
5, 9, 6, 2, respectând anumite reguli scrise pe catonașe. Ce numere poate forma Mihaela, dacă
ea a extras cartonașele cu următoarele reguli?

5 numere de 4 cifre diferite

5 numere de 4 cifre

cel mai mare număr de 4 cifre diferite

cel mai mic număr de 4 cifre diferite

❾ Notează câte 6 numere scrise cu 4 cifre, mai mici decât 6 000, dar mai mari decât 4 000, care au
cifra 5 la ordinul:
● unităților:
● sutelor:
● miilor:

❿ Găsește toate numerele naturale care îndeplinesc simultan condițiile:

● cifra miilor este 7;


● cifra zecilor este cea mai mică cifră impară;
● cifra unităților cea mai mare cifră pară.

⓫ Imaginează-ți că ești jurnalist.


Citește articolul dat, descoperă numerele scrise cu litere, apoi scrie-le folosind cifre.

În anul o mie nouă sute douăzeci și unu au fost făcute primele încercări de
cucerire a Everestului, cel mai înalt vârf al Munților Himalaya. George Mallory, un
mare alpinist britanic, a fost printre primii care au reuşit să depășească bariera celor
opt mii de metri. Nu se va şti niciodată dacă a ajuns sau nu în vârf. Nouă ani mai
târziu, un alt grup de alpiniști a descoperit la opt mii cinci sute de metri, pioletul său
(un fel de mic târnăcop folosit de alpinişti pentru a se căţăra pe gheaţă).

20
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000
Compararea și ordonarea numerelor naturale
❶ Care sunt numerele:
● formate doar din mii, de la 1 000 la 10 000?

● mai mari decât 8 000 și mai mici decât 9 000, formate doar din mii și sute?

❷ Compară numerele.
3 567 2 567 7 432 7 461 7 162 7 089
6 013 7 013 8 654 8 614 2 143 3 145
4 500 4 700 1 019 1 018 5 555 5 550
3 912 3 812 2 134 2 138 4 127 4 127
❸ În graficul de mai jos vei descoperi cele mai înalte vârfuri muntoase de pe diferitele continente
ale lumii. Citește cu atenție datele din grafic și rezolvă cerințele.
8 852
6 952
6 194
5 963
5 642
4 897
4 810
2 228
0
Kilimanjaro Masivul Vinson Denali Kosciuszko
Everest Mont Blanc Aconcagua Elbrus
a) Care este cel mai înalt vârf?
b) Care este cel mai scund vârf?
c) Notează numerele care indică înălțimea vârfurilor muntoase, în ordine crescătoare.

❹ Formația „LaLa Band“ a susținut concerte în diferite orașe ale țării. Tabelul de mai jos îți oferă
informații despre numărul de bilete vândute. Observă datele și rezolvă cerințele.
Timșioara Cluj-Napoca Iași Brașov București Constanța Sibiu Craiova
4 385 6 590 6 260 6 510 8 375 4 325 3 580 4 670
a) În ce oraș s-au vândut cele mai puține bilete?
b) În ce oraș s-au vândut cele mai multe bilete?
c) Ordonează descrescător numerele de bilete vândute în diferitele orașe.

21
❺ Un supermarket a vândut la promoție mai multe produse, operând reduceri de prețuri.
Colorează caseta corespunzătoare prețului promoțional (cel mai mic preț).

2 375 lei 5 900 lei 1 099lei 4 899 lei 1 000 lei 2 799 lei

2 300 lei 5 499 lei 1 199 lei 4 699 lei 1 125 lei 2 599 lei

● La care produs s-a efectuat cea mai mare reducere de preț?


❻ În care dintre următoarele șiruri, numerele au fost ordonate crescător în mod corect?
Încercuiește litera corespunzătoare șirului.
a) 4 782, 4 982, 4 979, 4 989, 4 785, 4 689, 4 600, 4 790, 4 699;
b) 4 600, 4 699, 4 782, 4 689, 4 785, 4 979, 4 982, 4 989, 4 790;
c) 4 600, 4 689, 4 699, 4 782, 4 785, 4 790, 4 979, 4 982, 4 989.
❼ De-a lungul unui traseu turistic lung de 9 000 metri, s-au plasat indicatoare din
100 în 100 metri, în sectorul cuprins între limitele 7 100 metri și 8 200 metri.
Care sunt numerele care indică locurile în care s-au amplasat indicatoarele?

❽ Numără:
● din 100 în 100 de la 1 640 până la 2 340;

● din 500 în 500 de la 9 500 până la 5 000.

❾ Completează vecinii numerelor date.

1 100 8 400 3 999 2 490


9 999 6 070 4 001 8 001
❿ Observă regula de formare a următoarelor șiruri și completează fiecare șir cu câte patru numere.

a) 1 991, 1 993, 1 995, ;


b) 8 623, 8 523, 8 423, ;
c) 6 992, 6 995, 6 998, ;
d) 4 700, 4 697, 4 694, ;
e) 3 681, 3 677, 3 673, ;
⓫ Se dau numerele: 5 462, 5 246, 5 264, 4 562, 4 652, 6 542, 5 624.
Dacă aceste numere ar fi așezate în ordine crescătoare, atunci al treilea număr ar fi:
a. 5 462 b. 4 652 c. 5 246 d. 5 264

22
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000
Rotunjirea sau aproximarea numerelor naturale
❶ Câte numere naturale de patru cifre încep cu 261?
a) 8 numere b) 10 numere c) 9 numere d) niciunul

❷ Câte numere naturale de patru cifre se termină cu 261?


a) 8 numere b) 10 numere c) 9 numere d) niciunul
❸ Scrie numărul format din zeci, cel mai apropiat de:
a) 34 b) 65
72 89
63 76
51 47

❹ Scrie numărul format din sute, cel mai apropiat de:


a) 234 b) 397
421 451
812 672
645 780

REȚINE!
Când rotunjești / aproximezi un număr trebuie să îl înlocuiești cu cel mai
apropiat număr format numai din zeci, sute, mii întregi.

❺ Sub laptopurile de mai jos sunt notate prețurile acestora.


Scrie numerele care reprezintă cele mai apropiate prețuri de 2 000 lei.

1 399 lei 1 899 lei 2 699 lei 2 100 lei 1 499 lei 2 499 lei

❻ Rotunjește numerele 4 839 și 3 463 la cea mai apropiată zece, sută și mie, după modelul de mai
jos.
zeci sute mii zeci sute mii zeci sute mii
6 748 6 750 6 700 7 000 4 839 3 463
❼ Scrie câte cinci numere:
● mai apropiate de 3 000 decât de 4 000;

● care pot fi rotunjite la ordinul miilor prin 7 000.

23
❽ Subliniază numerele care sunt mai apropiate de 8 000 decât 9 000.

8 990, 8 458, 8 700, 8 189, 8 881, 7 890, 9 100, 7 992, 8 378, 7 555, 8 550, 7 909, 8 505.

❾ În anul 2011 s-a realizat un recensământ pentru a stabili numărul de locuitori din localitățile țării
noastre. În tabelul dat, poți observa populația existentă în orașele mai mici.
● Completează fiecare enunț, rotunjind la mii numărul de locuitori.

Orașul Numărul de locuitori Numărul rotunjit de locuitori


HUEDIN 9 346 Sunt aproximativ locuitori.
MURFATLAR 9 634 Sunt aproximativ locuitori.
TEIUȘ 6 695 Sunt aproximativ locuitori.
PIATRA-OLT 6 299 Sunt aproximativ locuitori.
CEHU SILVANIEI 7 214 Sunt aproximativ locuitori.
SIRET 7 976 Sunt aproximativ locuitori.

● Scrie numele orașelor în ordinea crescătoare a numărului de locuitori.

❿ Radu și Ana se joacă jocul „Aruncă la țintă!“. Pentru a câștiga, ei trebuie să cumuleze
din 3 încercări 6 000 de puncte. Fără a calcula, află cine a fost câștigătorul, rotunjind
la mii numerele „țintite“ de cei doi copii.

RADU ANA

1 120 2 010 2 445 1 620 2 700 1 310

Câștigătorul este: .

⓫ Rotunjind la mii numerele notate pe cartonașe, Adriana a obținut numărul 5 000.


● Colorează cartonașele pe care sunt scrise numerele rotunjite de Adriana.

4 578 4 378 5 423 5 623 5 050

6 050 4 821 4 499 5 550 3 990

● Ce alte numere mai putea rotunji fetița? Notează încă cinci exemple.

● Rotunjește la mii celelalte numere de pe cartonașe.

24
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000
Formarea, citirea și scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X
Numerele de la 1 la 10
❶ Scrie cu cifre romane numerele de la 1 la 10.
ȘTIAI CĂ...
1= 6= ● cifrele romane sunt litere
REȚINE! ale alfabetului latin folosite
I=1 2= 7= pentru scrierea numerelor
V=5 3= 8= în civilizația antică romană?
X = 10 ● în numerologia romană
4= 9= nu exista cifra 0?
5= 10 =
● Dacă ai reușit să scrii cu cifre romane numerele de mai sus, completează cu informațiile
necesare, regulile de formare a numerelor scrise cu aceste cifre.
● Cifra romană I se poate repeta într-un număr de maximum ori.
● Când cifra romană I precede o cifră mai mare, se face operația de .
Când cifra romană I se află după o cifră mai mare, se face operația de
● .
❷ Colorează cu aceeași culoare numărul scris cu cifre romane și operația pe care o faci pentru a
obține acel număr.
IV VI IX III VIII VII

10 - 1 1+1+1 5+1 5-1 5+2 5+3

❸ Într-un muzeu de istorie au fost expuse câteva obiecte din diferite secole.
Citește cu atenție etichetele exponatelor și notează cu cifre arabe secolul.

secolul al IV-lea secolul al VI-lea secolul al X-lea secolul al VIII-lea

❹ Sandu trebuie să posteze pe ușile sălilor de clasă din școală, niște plăcuțe care indică în ce clasă
sunt elevii. El trebuie să folosească cifrele romane. Ce crezi că va scrie pe plăcuțe? Notează și tu
ordinea claselor.
clasa întâi clasa a cincea
clasa a doua clasa a șasea

clasa a treia clasa a șaptea


clasa a patra clasa a opta

❺ Scrie numerele de la 1 la 10 în ordine descrescătoare, utilizând cifrele romane.

25
Numerele de la 10 la 39 REȚINE!
● Numerele formate doar din zeci sunt:
X = 10
XX = 20
❶ Elevii clasei a III-a B au participat la un XXX = 30
concurs, obținând punctajele trecute în ● Cifra X (care are valorea 10) se poate
tabelul de mai jos. Notează cu cifre repeta într-un număr de cel mult 3 ori.
romane locul ocupat de fiecare.

Numele DIANA ANDRA RALUCA SANDA ANA LIA


Punctaj 100 140 125 120 150 115
Locul

❷ Scrie cu cifre romane numerele de la 11 la 20.


11 = 16 =
ȘTIAI CĂ... 12 = 17 =
● numerele de la 1 la 20 scrise cu cifre
romane sunt folosite și azi pentru a indica 13 = 18 =
secolele ? 14 = 19 =
● un secol are 100 de ani?
15 = 20 =
Observă cum poți stabili secolul în care a avut loc un eveniment istoric important!
1600 Mihai Viteazul devine domn al Ţării Româneşti, al Transivaniei şi al
Moldovei. (secolul al XVI-lea)
1601 Mihai Viteazul este ucis pe câmpul de luptă de lângă Câmpia
Turzii. (secolul al XVII-lea)

❸ Scrie cu cifre romane secolul în care au avut loc evenimentele de mai jos.

1859 Unirea Moldovei cu Țara Românească secolul al 19-lea

1918 Unirea Transilvaniei cu România secolul al 20-lea

❹ Notează cu cifre arabe anul în care te-ai născut, iar apoi cu cifre romane secolul în care te-ai
născut.

❺ Ce numere ascund cartonașele pe care sunt scrie numere cu cifre romane?


XXI XXXIV XXIX XXXV XXVII XXXVIII

26
Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000
Repet ceea ce am învățat!
❶ Suma numerelor scrise pe etichete, reprezintă distanța de la București la Madrid.
Încercuiește litera corespunzătoare distanței dintre cele două capitale.
BUCUREȘTI 3 000 Km 400 Km 70 Km 5 Km MADRID

a) 3 742 b) 3 574 c) 3 475 d) 3 457


❷ Serviciul de înmatriculare a autovehiculelor a emis într-o zi 10 plăcuțe de înregistrare temporară
(perioadă limitată de timp) pentru mașini. Fiecare plăcuță reprezintă un număr de patru cifre.
Ce numere conțin plăcuțele, dacă primul număr emis a fost 4 994?

4 994
❸ Scrie numerele:
● de la 7 997 la 8 007;

● cuprinse între 5 012 și 5 003;

❹ Se dau numerele naturale:


2 034 2 671 3 567 2 789 2 123 2 556 2 449
Încercuiește numerele mai mari decât 2 450.
❺ Ordonează numerele date:
3 125, 5 325, 3 215, 3 152, 5 532, 5 123, 5 231, 3 325
● crescător:
1 748, 1 874, 4 781, 8 471, 8 741, 1 478, 7 481, 8 714
● descrescător:
❻ Încercuiește numărul corespunzător pentru fiecare număr scris cu litere.
șapte mii patru sute unsprezece 7 014, 7 410, 7 114, 7 411
o mie opt sute șaptezeci și nouă 9 879, 1 978, 1 879, 1 989
trei mii două sute șaisprezece 3 016, 3 216, 3 160, 3 006
❼ Subliniază numerele care sunt cele mai apropiate de 5 000.
4560 4 449 5 890 5 289 4 706 5 684 5 449
❽ Scrie:
cel mai mic număr par scris cu patru cifre diferite;

cel mai mic număr impar scris cu patru cifre identice;

cu cifre romane numerele 1, 4, 5, 9, 10, 20;

27
Vreau să știu mai mult!
❶ Completează casetele pentru a descompune numerele date.
6 789 = 6 x 1 000 + 7 x + x 10 + 9
5 324 = x 1000 + x 100 + 2 x +
4 860 = 4 x +8x + x 10 + 0
1 111 = x + x + x 10 +
❷ Marchează enunțul adevărat.
● În numărul 8 374, ● Cel mai mare număr scris cu cifre impare este:
□ 8 reprezintă cifra zecilor; □ 9 000;
□ 9 759;
□ 4 reprezintă cifra unităților; □ 9 999;
□ 3 reprezintă cifra miilor; □ 9 753.
❸ □toate
Scrie 7 reprezintă
numerele cifra sutelor.
cuprinse între 7 400 și 7 500, care au cifra sutelor 4 și cifra unităților 6.

❹ Încercuiește tabletele cu numerele care au cifra miilor egală cu suma celorlalte cifre.

6 222 7 320 7 115 8 234 8 341 9 243

❺ Completează tabelul, respectând cerințele.


cel mai mic cel mai mare cel mai mic cel mai mare
cifrele numărului număr par număr par număr impar număr impar
5, 8, 3, 6
0, 1, 4, 9
7, 8, 1, 2

❻ Completează astfel încât relațiile să fie adevărate.


3 863 3 63 564 2 101 61 9 6 188
4 00 4 782 85 7 8 568 45 1 190
❼ Descoperă regula fiecărui șir și completează cu încă trei numere.

4 765 4 775 4 785


1 724 1 824 1 924
3 203 4 203 5 203
❽ Completează casetele cu cifre potrivite, astfel încât numerele obținute prin rotunjire la mii să fie
3 000.
799 3 56 462 585 85 8

28
Adunarea şi scăderea numerelor naturale
de la 0 la 10 000 fără sau cu trecere peste ordin
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
fără trecere peste ordin
❶ Calculează:

5 213 + 6 034 + 8 315 + 4 051+ 1 930 + 7 150 +


1 672 1 351 644 26 3 054 729

❷ Află suma numerelor: 6 505 şi 1 270, 5 613 şi 274, 6 512 şi 1 255.

❸ Află numerele cu 1 523 mai mari decât:


472, 3 106, 241, 4 260, 56, 1 042.

❹ Completează casetele cu cifre potrivite.

2 8 + 9 3 + 7 3 + 4 + 3 +
2 5 5 2 2 5 2

5 5 9 6 9 5 7 8 8 9 6 8 5 8 6 9 5 9 8 4

❺ Află numărul necunoscut.


a – 2 513 = 4 233 b – 1 208 = 2 660 c – 425 = 2 351

❻ Estimează rezultatele prin rotunjire la ordinul miilor, apoi verifică prin calcul. Scrie rezultatele în
tabel.
Rezultatul estimat Rezultatul obţinut prin calcul
6 028 + 1 330 =
3 608 + 1 390 =
6 134 + 2 613 =
3 012 + 1 772 =
4 732 + 2 261 =

29
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
fără trecere peste ordin
❶ Calculează:
6 597 − 8 094 − 7 754 − 9 915 − 5 893 − 5 899 −
1 230 3 072 4 203 814 91 2 547

❷ Notează cu „A” relaţiile adevărate şi cu „F” pe cele false. Calculează aici!


5 428 – 2 316 = 3 112 7 810 – 5 200 = 2 600
9 342 – 320 = 9 320 8 756 – 1 504 = 7 252

❸ Află numărul necunoscut.


a + 2 507 = 6 958 7 850 – b = 4 410 6 358 + c = 9 988

❹ Completează casetele cu numere potrivite:


9 5 – 6 8 – 7 4 3 – 5 8 –
5 2 5 8 4 2 2 4

9 2 3 4 4 7 3 1 4 2 1 1 7 1 0
❺ Află diferenţa dintre cel mai mare număr par, scris cu 4 cifre diferite şi cel mai mic număr impar,
scris cu 4 cifre diferite.

❻ Diferenţa este 4 316. Descăzutul este cel mai mare număr par scris cu 4 cifre identice.
Află scăzătorul.

❼ Sorin a folosit o regulă să ajungă de la numerele din dreptunghiuri la cele din triunghiuri.
Găseşte regula şi aplic-o și la celelalte numere din dreptunghiuri.
● regula lui Sorin
6 485 5 263 8 543

7 958 9 752

30
Adunări şi scăderi fără trecere peste ordin
❶ Calculează:
a) 4 527 + 1 341 – 2 214 = c) 8 738 – 6 515 + 463 =

b) 3 998 – ( 978 + 349 ) + 4 125 = d) 2 513 + ( 856 – 682 ) – 1 654 =

❷ Alcătuieşte exerciţii de adunare şi scădere cu numerele scrise pe floare.

9 854
4 152 1 275
3 211
2 023 1 423
6 574

❸ Compară:

6 851 – 4 520 597 + 379 1 254 + 2 314 8 572 − 461

❹ La suma vecinilor numărului 729, adună diferenţa numerelor 3 785 şi 684.

❺ Într-o zi de toamnă, dintr-un stejar au căzut 1 230 de frunze. În ziua următoare


au căzut cu 215 mai puţine, iar în a treia zi cât în primele două zile la un loc.
Câte frunze au căzut din stejar în cele trei zile?

31
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul unităţilor
❶ Calculează:
4 135 + 6 017 + 5 127 + 1 508 + 6 734 + 4 819 +
259 1 724 633 2 379 1 149 2 039

● Ordonează rezultatele obținute în ordine crescătoare.

❷ Află numerele cu 1 528 mai mari decât: 2 439, 3 147, 4 218.

❸ Completează casetele libere astfel încât egalităţile să fie adevărate.

Calculează aici!
6 158 + 1 229 = 3 149 +

2 566 + = 4 254 + 2 736

4 123 + 1 204 + 429 = 1 304 + 2 103 +

❹ Află numărul necunoscut.


a – 4 209 = 715 b – 1 348 = 2 537 c – 348 = 1 426

❺ La sosirea toamnei, un stol de rândunele străbate drumul spre ţările calde în trei etape, astfel: în
prima etapă 4 012 km, în a doua etapă cu 321 km mai mult, iar în a treia 2 135 km.
a) Formulează o întrebare al cărei răspuns să fie rezultatul unei adunări cu doi termeni.

b) Formulează o întrebare al cărei răspuns să fie rezultatul unei adunări cu trei termeni.

32
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul zecilor
❶ Calculează:

a 6 153 4 241 153 5 063 4 581 1 075


b 674 2 386 3 486 1 380 394 3 484
a+b
● Ordonează rezultatele în ordine descrescătoare.

❷ Află suma dintre numărul cuprins între 1 494 şi 1 496 şi predecesorul numărului 2 371.

❸ Află descăzutul:
a – ( 397 + 494 ) = 2 037 b – ( 1 000 – 317) = 3 145

❹ La suma numerelor 1 372 şi 4 183 adaugă cel mai mic număr par de 4 cifre diferite.

❺ În dreptul numelui fiecărui copil este scris numărul de


puncte obţinut la concursul „Micul botanist”.
Andreea 956
Corina 1 010
Mihai 968
Ionuţ 1 111
Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor.
● Andreea a obţinut cel mai mare punctaj.
● Andreea, Mihai şi Ionuţ au obţinut 3 034 puncte.
● Mihai a obţinut cu 12 puncte mai mult decât Andreea.
● Punctajele obţinute de Corina şi Ionuţ sunt două numere consecutive.

Calculează aici!

33
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul sutelor
❶ Calculează:
1 732 + 3 807 + 6 815 + 2 331 + 4 807 + 5 618 +
925 1 931 2 863 925 1 752 860

● Scrie doar rezultatele care reprezintă numere pare.

❷ Stabileşte pe axa numerelor locul rezultatelor următoarelor exerciţii.

4 940 + 3 700 = 6 880 + 1 800 =


5 770 + 2 810 = 7 910 + 820 =

8 550 8 600 8 650 8 700 8 750

❸ În vizita sa la Grădina Zoologică, Ştefan a aflat de la ghidul grupului


următoarele informaţii: ursul tată cântăreşte 679 kg, ursul mamă
cântărește cu 185 mai puţin, iar cei doi pui câte 215 kg fiecare.
a) Cât cântăresc împreună mama şi puii?
b) Cât cântăreşte întreaga familie de urşi?

❹ Compune şi rezolvă o problemă după exerciţiul:


1 580 + ( 1 580 – 470 ) =

34
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinele unităţilor şi zecilor
❶ Calculează:
a) 1 579 + 6 245 + 4 086 + 3 463 + 4 279 + 5 166 +
385 1 395 785 1 278 1 386 478

b) 4 659 + 293 = Calculează aici!


1 378 + 3 259 =
4 099 + 876 =
3 175 + 1 097 =

● Scrie pentru fiecare rezultat obţinut la punctul b) succesorul şi predecesorul.

❷ Scrie în casete cifrele care lipsesc şi reconstituie adunările.

2 9 + 1 8 + 2 3 + 5 8 +
4 5 1 9 0 8 2 4

2 8 9 2 7 5 7 4 6 9 5 0 5 8 5 1
❸ Se dau numerele 3 078, 6 783, 4 671 şi 1 336.
Află:
● suma numerelor pare
● diferența numerelor impare
● diferenţa rezultatelor

❹ La Universitatea de Ştiinţe Agricole, în anul trecut erau 1 379 băieţi şi 1 183


fete. Anul acesta sunt 2 797 studenţi, dintre care 1 512 sunt băieţi.
Cu câte fete sunt mai multe anul acesta decât anul trecut?

35
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinele zecilor şi sutelor
❶ Pentru numerele date, găseşte numerele care sunt : ●

cu 985 mai mari;


Numerele cu 985 cu 623 Calculează aici!
date mai mari mai mici
1 954
3 873
2 651
4 790

❷ Dacă valoarea diferenţei şi a scăzătorului sunt reprezentate de numerele din casete, care este
valoarea descăzutului?
Diferenţă Scăzător Descăzut Calculează aici!
1 720 3 495

2 854 3 662

7 135 983

6 542 896

❸ Suma a trei numere este 4 968. Primul număr este 965, al doilea este cu 828 mai mare decât
primul. Află al treilea număr.

❹ Bunicul lui Radu vrea să îngrădească pajiştea care are forma ca în desen.
Află lungimea gardului.

m
590
37
0 m
m

215 m
350

6m
610 m
36
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinele unităţilor, zecilor şi sutelor
❶ Calculează:
a 4 567 1 687 868 3 809 6 781 5 087
b 953 2 395 2 572 2 593 389 993
a+b
❷ Pune unul dintre semnele „<”, „>”, „=”.
3 508 + 992 6 134 + 985 Calculează aici!

2 708 + 1 993 3 714 + 598

7 108 + 995 4 813 + 1 997

❸ Află numărul necunoscut:


a – ( 3 478 + 1 675 ) = 999 b – ( 756 + 1 597 ) = 3 085

❹ Adaugă la cel mai mic număr impar scris cu 4 cifre diferite, răsturnatul său, iar la suma obţinută
adună succesorul numărului 4 774.

❺ Află suma a trei numere consecutive impare, ştiind că al doilea este 1 789.

❻ Pentru aniversarea sa, Maria a decis să pregătească salată de crudităţi după rețeta de mai jos.
Ea estimează că fiecare persoană nu consumă mai
roşii – 800 g mult de 300 g. Câţi invitaţi are Maria la masă?
castraveţi – 500 g
salată verde – 350 g
ceapă – 300 g
ardei – 225 g
brânză – 625 g
sos – 200 g

37
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul unităţilor
❶ Calculează: ❷ Completează tabelul:
6 781 − 2 972 − 4 940 − − 1 242 − 1 319
1 567 538 1 327

7 692

4 325 − 8 675 − 9 713 −


1 219 569 408 3 856

4 682
● Ordonează crescător diferenţele care
reprezintă numere pare. 9 575

6 863

❸ Află numărul necunoscut.


a + 578 = 2 993 b + 3 475 = 5 782 c + 1 586 = 4 792

❹ Descăzutul este cel mai mare număr par de 4 cifre diferite care are la mii cifra 8. Diferenţa este
cel mai mic număr impar de 4 cifre diferite care are la unităţi cifra 9. Află scăzătorul.

❺ Mirela a vrut să utilizeze calculatorul pentru a aduna numerele 1 373 şi 245. Din
neatenţie, a introdus numerele 1 371 şi 349.
Ce operaţie trebuie să facă pentru a corecta greşeala?

38
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul zecilor
❶ Calculează.
3 527 – 5 702 – 8 816 – 6 839 – 4 741 – 9 938 –
1 273 631 2 453 745 1 590 3 785

● Ordonează descrescător diferenţele care reprezintă numere impare.

❷ Află diferenţa dintre cel mai mare număr de 4 cifre diferite care are la sute cifra 9 şi cel mai mic
număr de 3 cifre diferite care are la zeci cifra 9.

❸ Află numărul necunoscut.


4 807 – a = 1 356 9 175 – b = 4 093 5 837 – c = 3 286

❹ Estimează rezultatele prin rotunjire la ordinul miilor, apoi verifică prin calcul. Trece rezultatele în
tabel.
Rezultatul estimat Rezultatul obţinut prin calcul
8 507 – 5 231 =
6 958 – 1 370 =
3 516 – 483 =
9 730 – 5 190 =
❺ La ferma „Stâna Nouă“ sunt 3 480 de animale. Dintre acestea 975 sunt vaci, 1 275 sunt oi, iar
restul porci.

● Observă graficele.
975 3 480 975 ?
A. vaci porci B. vaci porci

1 275 1 275
oi oi
3 480 animale
● Alege graficul corect.
● Câţi porci sunt la fermă?

39
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul sutelor
❶ Calculează:

5 831 − 9 765 − 4 572 − 3 263 − 8 364 − 9 035 −


3 920 4 813 910 812 1 752 3 204

❷ Află diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic, dintre numerele următoare:

● 4 568, 4 976, 1 753; Calculează aici!


● 5 397, 3 815, 4 997;
● 6 238, 4 879, 2 736;
● 4 913, 5 807, 7 815;

❸ Află diferenţa dintre succesorul numărului 7 259 şi predecesorul numărului 946.

❹ La numărul cu 879 mai mare decât 3 780, adună diferenţa numerelor 3 278 şi 2 752.

❺ Terenul pe care familia lui Andrei urmează să ridice o casă, are forma unui dreptunghi cu o
suprafaţă de 2 078 metri pătraţi (m²).
Observă schiţa! ● Ştiind că pe suprafaţa rămasă vor să
semene iarbă, află această suprafaţă.

iarbă
270 m² ? m²
via
750 m²
grădina cu flori
80 m²
Calculează aici!
livadă
grădina 450 m²
cu legume
150 m²

40
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul unităţilor şi zecilor
❶ Calculează:
7 521 − 9 134 − 6 712 − 4 563 − 5 915 − 1 730 −
5 378 3 078 4 527 275 729 658

❷ Calculează şi completează:
a 6 234 9 840 8 521 5 832 4 701 7 332
b 1 175 3 672 3 165 978 1 953 406
a−b 1 386 3 049 4 697 2 583 1 437 189

❸ Observă desenul. Alcătuieşte cât mai multe exerciţii de adunare şi scădere cu numerele scrise în
desen.

4 980 1 989 3 785

1 859 1 918

1 877
1 738 3 408

❹ Observă graficul.
Nr. ● Cu câţi stejari sunt mai puţini decât brazi?
4 721

2 850 ● Cu câţi fagi sunt mai mulţi decât stejari?

1 475
● Formulează o întrebare, al cărei răspuns este o
895 operaţie de adunare cu mai mult de doi termeni.

Fagi Mesteceni Copaci


Stejari Brazi

Calculează aici!

41
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul zecilor şi sutelor
❶ Calculează:

a b c a-b-c Calculează aici!


4 329 1 735 1 691
5 634 2 991 972
7 756 4 983 1 982
6 867 2 895 2 981

❷ Scrie exerciţii cu numerele din triunghiuri.

3 415 ?
434 , − 8 655 , −
? 2 981 6 713 1 942

+ = + =
+ = + =
− = − =
− = − =

4 7 0 8
❸ Daria are 4 cartonaşe pe care sunt scrise următoarele cifre:
Ce rezultat a obţinut la exercițiul de scădere dintre cel mai mare număr scris cu cifrele de pe
cartonașe și cel mai mic număr?

❹ 8 450 tone de grâu trebuiau încărcate în două camioane.


După ce în primul camion s-au încărcat 5 680 de tone, iar restul cantităţii în al
doilea, s-a constatat că în primul camion trebuiau puse doar 4 790 t. Surplusul
s-a luat din primul camion şi s-a pus în al doilea.
Câte tone de grâu s-au încărcat în al doilea camion la final?

42
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordinul unităţilor, zecilor şi sutelor
❶ Calculează.
6 234 − 2 510 − 4 872 − 4 153 − 6 351 − 3 472 −
1 579 956 1 983 2 978 984 1 798

❷ Completează casetele cu cifre potrivite.


4 5 − 6 2 − 3 1 − 3 2 −
9 5 6 8 6 7 9 8
2 6 7 9 1 6 8 2 2 8 6 6 2 4 8 9
❸ Află numărul necunoscut.
a – 3 481 = 2 973 b + 874 = 3 250 6 823 – c = 4 953

( 2 758 + 987 ) – d = 1 582 f – ( 7 245 – 5 862) = 1 486

❹ Se dă şirul de numere: 8 792, 8 675, 8 558.


● Descoperă şi indică regula de formare a şirului.

● Completează şirul cu încă trei numere.

❺ Observă situaţia financiară a familiei Popescu pe trei luni.


Luna Venituri Cheltuieli Economii
martie 4 250 2 576
aprilie 3 925 2 368
mai 4 180 2 735

● Calculează economiile realizate de


familia Popescu în fiecare lună.
Calculează aici!
● Ajung economiile familiei Popescu
pentru a pleca în vacanță în luna iunie,
dacă aceasta costă 3 500 lei?

43
Alte scăderi
❶ Calculează.
7 207 − 3 402 − 8 005 − 5 003 − 6 007 − 1 005 −
988 1 546 4 378 2 376 4 324 482

4 000 − 5 000 − 8 000 − 9 000 − 10 000 − 10 000 −


2 587 1 723 4 580 3 730 3 752 7 218

❷ Descăzutul este 10 000. Scăzătorul este numărul cuprins între 4 985 şi 4 987. Află diferenţa.

❸ Se dau numerele: a = 6 175, b = 1 298, c = 2 750.


Calculează:

a–b Calculează aici!

c–b
a–b–c

❹ Din diferenţa numerelor 10 000 şi 6 829, scade numărul 987.

❺ Completează propoziţiile matematice, cu numere potrivite pentru florile de la sera „Paradisul


florilor“.
● Dacă ar mai înflori ar fi lalele înflorite. Deci sunt de lalele
înflorite.
● Dacă ar culege narcise, ar rămâne narcise. Deci sunt de
narcise.
● Sunt cu mai puţine decât lalelele şi narcisele la un loc. Deci sunt de
zambile.

Calculează aici!

44
Repet ce am învăţat!
❶ Calculează: Calculează aici!
( 8 612 – 4 375 ) + 2 864 =
9 001 – ( 5 872 + 1 279 ) =
( 7 002 – 1 456 ) + 2 895 – ( 2 480 + 1 664 ) =

10 000 – ( 5 813 + 997 ) + (4 815 – 2 739 ) =

❷ Completează tabelul:
a 4 815 6 000 3 709 5 468
b 2 986 2 246 1 895 1 785
a+b 7 010 8 059
a−b 1 274 2 703 983 2 893

❸ Calculează şi completează cu numerele potrivite.


Calculează aici!
a) 5 437 + − 895

7 000 − + 2 766

4 582 − 3 697

b)
+ 1 376 + 1 754

6 120 3 759 9 000

❹ Completează căsuţele cu cifre corespunzătoare.


7 4 + 8 5 + 3 8 7 + 0 0 − 1 2 −
3 9 8 2 2 4 3 9 1 5 4

6 4 5 0 1 0 0 0 0 2 1 5 2 8 8 2 4 9

45
❺ Află scăzătorul, ştiind că descăzutul este cu 187 mai mic decât numărul 4 114, iar diferenţa este
1 976.

❻ Suma a trei numere este 8 000. Ştiind că primul este 4 569, al doilea 1 608, află al treilea număr.

❼ Suma a trei numere este 7 521.


Știind că suma primelor două este 5 825, iar a ultimelor două este 5 154, află numerele.

❽ Observă programul zilnic al lui Radu.


Luni - Sâmbătă - El a calculat că într-o zi (24 ore) sunt 1 440
Ziua Vineri minute. Ajută-l pe Radu să afle:
Duminică
● Câte minute desfăşoară activităţi la
Activităţi la şcoală 300 minute --- şcoală de luni până joi inclusiv?
Activităţi libere 120 minute ? minute
Pregătirea lecţiilor 150 minute 120 minute
Activităţi de relaxare 240 minute 300 minute
● Câte minute alocă activităţilor de
Odihnă ? minute 850 minute
relaxare într-o săptămână?

● Câte minute alocă activităţilor libere sâmbăta?

● Câte minute se odihneşte Radu într-o zi de miercuri?

46
Vreau să ştiu mai mult!
❶ Află numărul necunoscut!
( 3 587 – 1 938 ) + a = 8 000 9 000 – ( 4 714 – b ) = 4 832

( c – 1 798 ) + 3 859 = 10 000 ( d + 2 785) – 3 097 = 1 780

❷ Flavia s-a gândit la un număr. După ce a scăzut din el 2 750 şi a adunat la rezultatul obţinut
diferenţa numerelor 8 105 şi 6 749, a ajuns la numărul 1 894.
La ce număr s-a gândit Flavia?

❸ Darius şi Alex se joacă jocul „Prietenii naturii“.


Regulamentul jocului prevede că pentru fiecare răspuns corect se acordă 250 de puncte, iar
pentru fiecare răspuns greşit, se scad 35 de puncte.
Darius Alex
Răspunsuri Răspunsuri
corecte greşite corecte greşite
Runda I 4 1 3 2
Runda a II-a 2 3 5 0
● Câte puncte a câştigat fiecare copil după runda I?

● Cine a câştigat concursul?

47
Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 10 000

a X b = c

factor factor produs

❶ Completează tabelul:

a b c axb+c axb-c axc+b


8 5 7
9 7 4
6 8 7

❷ Calculează şi compară:

7x7 5 x 10 2x4x3 1 x 10 x 2

8x5 4 x 10 1x6x2 7x4x0

9x6 7x8 9x2x2 1x6x6

❸ Completează caseta liberă cu factorul care lipseşte:


2 x 4 x = 64 2 x 2 x = 28 4 x 2 x = 56
3 x x 2 = 42 x 3 x 3 = 27 3 x 3 x = 72
4 x 1 x = 36 2 x 3 x = 54 x 4 x 8 = 64
❹ Efectuează:
200–9x7+8x6= 381–9x6+8x8=

4x8+785–7x7= 600+7x9–4x7=

48
❺ Se dau numerele:
a = 2 + 3 x (2 + 8) – 9 x 0 b=2x4x5–4x9+2x1 c = 3 x 4 x 2 x 10 x 0 + 2

Calculează:
a–bxc=
a–b+5xc=
a–2x(b+c)=
❻ Completează casetele cu unul dintre semnele „+“ sau „x“, pentru a obţine egalităţile.

5 (6 3)=(6 5) (3 5) 2 (8 2)=(3 4) (8 1)
(8 1) 7=(3 1) (6 10 ) 3 (6 4)=(3 8) (3 1)
❼ Stabileşte valoarea de adevăr a egalităţilor:
5x7+8x9+8x6+4=65 100–9x5+4x0–29=26

5x8x2x10x0=0 4 x 8 + 9 x 0 + 10 x 6 – 3 x 1 = 1 0 0

❽ Încercuieşte exerciţiile care au rezultatul 72. ❾ Din numărul cu 179 mai mare decât 315,
scade produsul numerelor 8 şi 7.
689–617
9x10–18

38+34
81:9

1 6 3 – 67 72x0

8x9 45+29

(4x2)x(3x3)

49
❿ Maria dorea să afle câte picioare au animalele din gospodăria bunicului. Acesta i-a spus:
„- Am 32 de animale, dintre care 2 cai, 6 oi, 20 de găini şi restul vaci!“
Ce rezultat a obţinut Maria?

⓫ Observă factura de recepţie a mărfii la un magazin de papetărie.


● Calculează câte obiecte din fiecare fel
Numărul Numărul Numărul sunt.
de de bucăţi total de
pachete în pachet obiecte
● Cu câte radiere s-au adus mai puţine
creioane 9 8 decât creioane?

radiere 10 6

pixuri 8 4 ● Câte obiecte sunt în total?

pensule 9 10

⓬ Observă graficele:

a) numărul merilor
9
5 ?
numărul prunilor

100
b) cantitatea de pere
cantitatea de mere ?
cantitatea de nuci 5

25
c) cantitatea de roşii
cantitatea de castraveţi

50
● Compune probleme după grafice. Rezolvă-le!

a)

Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice.

b)

Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice.

c)

Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice.

51
Înmulţirea când unul dintre factori este o sumă
Reţine!
I. Se efectuează adunarea din paranteză, apoi se înmulțește numărul cu suma obținută.
II. Se înmulțește numărul cu fiecare termen al sumei, apoi se adună produsele obținute.
❶ Calculează după model:
I. 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 8 II. 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5
=32 =12+20
=32

a) 3 x ( 6 + 2 ) = 3x(6+2)=

b) 5 x ( 7 + 2 ) = 5x(7+2)=

c) 4 x ( 4 + 3 ) = 4x(4+3)=

❷ Calculează, apoi scrie care dintre egalităţile următoare sunt adevărate (A) şi care sunt false (F).
9 x (4 + 5) = (4 + 5) x 9

(2 x 6) + (2 x 7) = 2 + 2 + 6 + 7

3 x (9 + 2) = 3 x 9 + 3 x 2

❸ La orice meci de baschet, există 3 tipuri de coşuri: coş de 3 puncte, coş de 2 puncte, coş de 1
punct. Observă rezultatele obţinute la prima pauză de două echipe la un meci de baschet:
COŞURI
3 puncte 2 puncte 1 punct
echipa „VOIOȘII” 6 6 6
echipa „CURAJOŞII” 7 4 2
● Câte puncte a obţinut fiecare echipă? ● Calculează în alt mod punctele obţinute de
echipa „VOIOȘII”.
echipa „VOIOȘII” echipa „CURAJOŞII”

52
Înmulţirea când unul dintre factori este o diferenţă

Reţine!
I. Se efectuează scăderea din paranteză, apoi se înmulţeşte numărul cu diferenţa obţinută.
II. Se înmulţeşte numărul cu fiecare din termenii diferenţei, apoi se scad produsele obţinute.

❶ Calculează după model:

I. 7 x ( 8 – 2 ) = 7 x 6 II. 7 x ( 8 – 2 ) = 7 x 8 – 7 x 2
=42 =56–14
=42

● 9x(6–3)= 9x(6–3)=

● 8 x ( 10 – 4 ) = 8 x ( 10 – 4 ) =

● 6x(9–3)= 6x(9–3)=

❷ Adaugă paranteze, acolo unde e cazul, astfel încât egalităţile să fie adevărate.
● 4x6–2=8x2 ● 8–5x3=8x3–5x3

● 14–7x2=28–2x7 ● 9–6x8=3+3x4

❸ La un concurs de atletism participă 6 echipe a câte 10 băieţi şi 6 echipe a câte 8 fete.


Care dintre participanți sunt mai mulți și cu câți?

Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice.

53
Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră

Reţine!
Se înmulţesc întâi unităţile, apoi zecile cu acel număr.

❶ Completează tabelul:

a 43 32 17 23 62 74 54 48 39 95 80 28
b 2 3 5 4 3 6 9 7 6 9 4 9
axb

❷ Compară următoarele produse:

65x9 78x4 48x7 56x6

86x8 93x5 38x8 72x5

❸ Completează casetele cu cifre potrivite:

4 x 7 x 9 x 9 x 9 x 8 x
6 4 7 8 4 6

2 0 3 4 8 2 2 8

❹ Calculează:
(48+26)x8= 6x(45–19)= (98–29)x4=

❺ Dublează suma numerelor 56 şi 28.

❻ Scade din produsul numerelor 98 şi 8, numărul cuprins între 260 şi 270, care are cifra unităţilor
cu 2 mai mare decât cifra zecilor.

54
❼ Calculează câte zile sunt în total în ultimele 4 luni ale anului. Dar în primele 4 luni ale unui an?
Găseşte toate posibilităţile.

Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice.

❽ Mihai zice: „Mă gândesc la un număr. Sfertul său este cu 38 mai mic decât diferenţa numerelor
371 şi 258.”
La ce număr s-a gândit Mihai?

❾ Pentru împădurirea unei zone de deal s-au format 15 echipe a câte 4 persoane.
Fiecare persoană a plantat câte 8 arbori.
Câţi arbori au plantat în total?

❾ O emisiune de televiziune durează 1 800 de secunde (30 de minute). Ştiind că la


începutul emisiunii sunt două reclame, a câte 65 de secunde fiecare şi în mijlocul
emisiunii alte două reclame, a câte 38 de secunde fiecare, află câte secunde stă
Ionuţ în faţa televizorului, dacă vrea să vadă emisiunea de la început până la sfârşit.

55
Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră
Reţine! Calculează aici!
Se înmulţesc întâi unităţile,
apoi zecile şi sutele cu acel număr.

❶ Calculează şi completează tabelul.

x 4 5 6 7
156
207
372

❷ Calculează, respectând ordinea efectuării operaţiilor.


138x4+2879= 9000–435x4= 3758+308x5=

Calculează aici!

❸ Se dau numerele: a = 185, b = 6, c = 4, d = 98.


Calculează:
axb+d axc–d axc–dxb

Calculează aici!

56
❹ Colorează cu aceeaşi culoare etichetele pe care sunt scrise exerciţii cu acelaşi rezultat.

242 x 3 697 + 583 482 x 4 2883 - 573

1049 + 879 1000 – 274 256 x 5 385 x 6

Calculează aici!

❺ Observă modelul: 275 x 12 = 275 x (8 + 4) = 275 x 8 + 275 x 4 = 2 200 + 1 100 = 3 300.


Calculează exerciţiile următoare după modelul dat.

416x13=

372x11=

❻ A noua parte dintr-un număr este 146.


Află numărul, apoi scade din el produsul numerelor 97 şi 8.

❼ Un mozaic are 9 rânduri a câte 124 piese fiecare. Câte piese au fost folosite pentru realizarea
acestuia, ştiind că 138 de piese s-au stricat în timpul realizării lui?

❽ Un cincinal reprezintă 5 ani consecutivi. Calculează câte zile sunt într-un cincinal. (Găseşte toate
variantele.)

57
Înmulţirea numerelor de două cifre
5 8 x
Reţine!
2 4
Se înmulţeşte fiecare cifră a
2 3 2 ● primul produs parţial înmulţitorului cu fiecare cifră a
1 1 6 ● al doilea produs parţial deînmulţitului.
1 3 9 2 ● suma produselor parțiale (produsul final)

❶ Completează tabelul: Calculează aici!

x 24 45 27
97
58
86
32
64

❷ Găseşte numărul de 24 de ori mai mare decât:

● cel mai mare număr de două cifre diferit

● cel mai mic număr de două cifre diferite, care are la unități cifra 5

Calculează aici!

❸ Cosmin doreşte să completeze şirul următor cu încă 3 numere. Care sunt numerele pe care le va
completa Cosmin, ştiind că regula şirului este: înmulţeşte numărul cu 38?

24 25 26

Calculează aici!

58
❹ Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:
a) 98 x 52 + 1 975 = 10 000 – 78 x 69 = 1 758 + 84 x 95 =

b) 48 x 37 + 52 x 29 = 75 x 83 – 49 x 67 =

Calculează aici!

❺ Află numărul necunoscut:


86 x 24 – a = 1 379 b + 37 x 62 = 3 200 c – 85 x 19 = 987

Calculează aici!

❻ Marcel a citit azi 7 pagini din cartea sa preferată. El este curios să afle câte cuvinte a citit. A
observat că în medie sunt câte 11 cuvinte într-un rând şi câte 24 de rânduri pe o pagină.
Câte cuvinte a citit Marcel?

59
Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre

Observă: 3 2 5 x
2 6

1 9 5 0 ● primul produs parţial


6 5 0 ● al doilea produs parţial

8 4 5 0 ● suma produselor parţiale


( produsul final )

❶ Calculează:
258x 175x 345x 218 x 209 x 236 x
17 29 25 36 42 35

❷ Calculează şi completează casetele cu numere potrivite.

a) x 24 − 675 Calculează aici!

175
318
236
196
264

b) 128 x 35 + 198

+ 193 6 x 452

60
❸ Compară:
179 x 53 – 3 758 6 195 – 214 x 19 10 000 – 378 x 12 4 757 + 138 x 25

Calculează aici!

❹ Află numărul necunoscut:


128 x 34 – a = 975 308 x 17 – b = 2 878 c – 256 x 34 = 398

Calculează aici!

❺ Cu cât este mai mic produsul numerelor 325 şi 15, decât produsul numerelor 452 şi 19.

❻ O ladă goală cântăreşte 1 kg, iar plină cu mere cântăreşte 25 kg.


Cât cântăresc în total 175 de lăzi pline cu mere?
Câte kg de mere intră în cele 175 de lăzi?

61
Înmulţirea numerelor naturale cu 10, 100
❶ Calculează.
Reţine!
● 15 x 10 = 45 x 100 = Când înmulțim un număr cu 10,
27 x 10 = 72 x 100 = se adaugă în dreapta numărului
un zero (0).
91 x 10 = 53 x 100 = Când înmulțim cu 100, se adaugă
39 x 10 = 84 x 100 = două zerouri (00).

● ( 9 + 6 ) x 100 = 10 x ( 1 275 – 489) =

( 389 + 75 ) x 10 = 100 x ( 3 029 – 2 978 ) =

❷ Fie:
a = 35 x 10 + 48 : 6 – 14 x 9
Calculează aici!
b = 7 x 100 – 19 x 9 – 72 : 8
Verifică egalitatea:
2xa+b=2x(a+b)

62
❸ Observă tabelul. Completează enunţurile folosind datele din tabel.

BILE
MARI MICI
ALBE ROŞII ROŞII ALBE
35 de 10 ori mai multe 9 de 100 de ori mai multe

● În cutie sunt bile mari, bile albe, bile roşii.


● Bilele albe sunt mai decât bilele roşii cu .
● Câte bile sunt în cutie?

Calculează aici!

❹ Ce număr trebuie scăzut din produsul numerelor 78 şi 100 pentru a obţine numărul 3 840?

63
❺ După ce şi-a numărat monedele din puşculiţă, Victor a aflat că are 17 monede a 50 de bani, 126
monede a 10 bani, 96 monede a 5 bani şi 36 monede a 1 ban.
Cât valoarează în total monedele din puşculiţa lui Victor?

● Scrie rezolvarea problemei sub forma unei expresii matematice.

❻ În fiecare dintre cele 10 cutii mari sunt câte 10 cutii mijlocii şi în fiecare cutie mijlocie câte 10 cutii
mici. Câte cutii sunt în total?

● Scrie rezolvarea problemei sub forma unei expresii matematice.

❼ Calculează:

x 48 450 100 89 75 98

10

100

64
Repet ce am învăţat!
❶ Efectuează:
x7 x4 x 29 x 72

42 124 31 379
11 248 68 708
68 609 45 266

Calculează aici!

❷ Calculează în două moduri:


(6+3)x9= I 8x(13–7)= I

II II

(9+5)x10= I (16–7)x4= I

II II

❸ În livadă s-au plantat 15 rânduri a câte 24 de cireşi, 15 rânduri a 19 vişini şi 15 rânduri a


17 caişi. Câţi pomi s-au plantat în livadă?

I.

II. Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice.

65
Vreau să ştiu mai mult!
❶ Margareta are un mod special de a calcula înmulţirile. Observă modelul Margaretei.
3 x 64 = 192 6 4 x 376 x 7 = 2 632 3 7 6 x 713 x 5 = 3 565 7 1 3 x
1 1 3 2 4 4 7 3 0 1 5
8 2 1 9 2 5 5 5
1 9 2 2 6 3 2 3 5 6 5
Încearcă să rezolvi următoarele înmulțiri folosind modelul Margaretei.
65 x 4 = 6 5 x 815 x 6 = 8 1 5 x 9 x 634 = 6 3 4 x
4 6 9

❷ Carla a măsurat dimensiunile dulapului, folosind un caiet cu lungimea de 180 mm. Cât măsoară
lăţimea dulapului, ştiind că lungimea caietului se cuprinde de 7 ori şi jumătate în aceasta? Dar
lungimea dulapului, dacă lungimea caietului se cuprinde de 18 ori în aceasta?

❸ Înainte de a-şi însămânţa ogorul cu porumb, un fermier găseşte următoarele informaţii despre
două soiuri de porumb.
● Care dintre soiuri i-ar asigura o producţie mai mare de
ȘTIULETELE
SOI DE boabe şi cu cât?
PORUMB
RÂNDURI BOABE
DE BOABE PE RÂND
Z P 341 16 32

Z P 434 14 34

❹ Luca se joacă „Scrabble” cu prietenul său Mircea. Cu piesele sale, el a format cuvântul
„MATEMATICIAN”. Observă regulamentul de acordare a punctelor:
Litera M A T E I N C
Puncte 10 5 15 20 15 25 30
Punctele se dublează la cuvintele mai lungi de 10 litere.
● Câte puncte are Luca în total, ştiind că el avea deja 1 450 de puncte?

66
Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
❶ Completează tabelul:

a b c (a + b) : c (a : c) + (b : c)
REȚINE!
9 3 3
12 4 2 a : b = c

18 6 3
deîmpărțit împărțitor cât
28 21 7

❷ Găseşte numărul potrivit pentru fiecare egalitate:

a) 8 5 = 9 x +4 58=7x +2 b) ( 7 6 - ):8= 9 (69+ ):8= 9


78=8x +6 65=9x +2 (39- ):7= 5 (88+ ) : 9 = 10

❸ Completează casetele cu numerele potrivite:

54 : 6 72 : 8 40 : 63 : 9 36 : : 9

: 3 : 9
8 + 9 + 3

: : 3 : 2

: 3

❹ Efectuează:
(175–147):7= 64:(346–338)=

(19+26):5= 56:(49:7)=

❺ Află numărul necunoscut:


a:(42–36)=7 bx(428–419)=90 c:(63:7)=4

67
❻ Fiecărei figuri geometrice îi corespunde un număr.
Descoperă numărul ascuns în fiecare figură şi calculează rezultatul ultimului exerciţiu.

:6=8 x9=72 63: =7 : x = ?

❼ Elevii unei clase au votat sportul lor preferat. Observă graficul opţiunilor elevilor şi completează
următoarele enunţuri matematice.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

handbal role baschet înot ciclism fotbal

● Numărul copiilor care au votat înotul este decât numărul copiilor care au votat handbalul.

● Numărul copiilor care au votat ciclismul este decât numărul copiilor care au votat fotbalul.

● Numărul copiilor care au votat rolele este decât numărul copiilor care au votat baschetul.

● Numărul copiilor care au votat fotbalul este decât numărul copiilor care au votat înotul.

❽ Completează tabelele:
jumătatea dublul sfertul împătritul treimea triplul
lui „a” a lui „a” lui „b” b lui „a” lui „c” c lui „a”
20 40 9
16 32 18
12 24 27

❾ Înlocuieşte casetele cu semnele „+”, „-”, „x” sau „:”, astfel încât egalităţile să fie adevărate.
( 35 37 ) 8= 9 ( 9 8) ( 3 8 ) = 48

( 60 4) 7= 8 (45 5) (36 4 ) = 81

( 63 7) 6 = 15 (54 9) (18 3)= 0

❿ a) De câte ori este mai mare suma numerelor 49 și 14, decât câtul numerelor 45 și 5.

b) De câte ori este mai mică diferența numerelor 178 și 169, decât suma numerelor 63 și 27.

68
⓫ Un grup de 8 copii au împreună 70 de bomboane.

a) Câte bomboane le mai trebuie pentru a le putea împărţi în mod egal?


b) Dacă ar avea aceste bomboane, câte le-ar reveni fiecăruia?

⓬ Marcel şi Traian se joacă jocul „58”.


Observă jetoanele trase de fiecare copil:
Marcel Traian
2 8 7 18 67 2

● Ce operaţii trebuie să efectueze fiecare copil, cu numerele de pe jetoanele extrase pentru a


obţine rezultatul cerut?

⓭ La ce număr m-am gândit, dacă înjumătăţindu-l am obţinut un număr de 6 ori mai mic decât 516?

⓮ Află numărul, ştiind că suma dintre jumătatea şi sfertul său este 9.

69
⓯ Radu are 56 de bile albe şi 24 de bile roşii. El le-a pus câte 8 într-o cutie.
Câte cutii au fost necesare? (Rezolvă în două moduri.)

I.

II.

⓰ Într-o ladă încap 7 kg de cireşe sau 5 kg de căpşuni. 8 lăzi de cireşe şi 10 lăzi de căpşuni vor cântări
în total:
● mai mult decât 100 kg?
● mai puţin decât 100 kg?

⓱ În clasa a III-a sunt 30 de elevi. A cincea parte dintre ei participă la concursul de atletism, un sfert
din rest participă la concursul cu role, iar o treime din noul rest la concursul de sărituri.
Câţi copii nu participă la niciun concurs? Completează reprezentarea grafică cu datele obţinute.

70
Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră
când restul este 0 (zero)
I. 8 2 : 2 = ( 8 0 : 2 ) + ( 2: 2 ) Calcul în scris.
=40+1
82:2=41 ● Împărţim pe rând zecile,
= 41
8 apoi unităţile
=2 deîmpărţitului la
2 împărţitor.
=
❶ Calculează în scris:
93 : 3 = 64 : 2 = 48 : 4 = 96 : 3 = 88 : 4 =

36 : 3 = 46 : 2 = 66 : 6 = 84 : 4 = 63 : 3 =

II. 96:4=(80:4)+(10+6):4 Calcul în scris.


=80:4+16:4
=20+4 96:4=24
=24 8
16
16
==
❷ Calculează în scris:
75 : 5 = 96 : 8 = 74 : 2 = 51 : 3 = 84 : 7 =

48 : 3 = 60 : 5 = 85 : 5 = 84 : 3 = 92 : 4 =

❸ Calculează şi fă proba prin operaţie inversă:

95 : 5 = 72 : 6 = 54 : 3 = 92 : 2 =

p: p: p: p:

71
❹ Află numărul necunoscut:
a : 9 = 38 93 : b = 3 c : 8 = 86

❺ Câtul a două numere este 17. Împărţitorul este sfertul numărului 84. Află deîmpărţitul.

❻ 5 kg de roşii costă cu 16 lei mai mult decât 3 kg de roşii.


Cât costă 8 kg de roşii?

❼ Alex este elev în clasa a III-a. Dorește să citească enciclopedia „Tainele Pământului”, care are 95
de pagini, într-o săptămână. Şi-a propus să citească în fiecare zi acelaşi număr de pagini, dar a
observat că duminica va trebui să citească cu 4 pagini mai mult.
Câte pagini va citi Alex vineri? Dar duminică?

❽ Pentru a rezolva o problemă de matematică, Mihai trebuie să împartă sfertul de cerc, care are 90
de grade (90°), în cinci părţi egale. Câte grade va avea fiecare din cele cinci părţi egale?

90°

72
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde

Într-un şir de operaţii fără paranteze, se efectuează întâi înmulţirile şi împărţirile,


apoi adunările şi scăderile, în ordinea în care sunt scrise.

❶ Calculează:
Calculează aici!
a) 1 2 5 x 1 4 – 9 8 : 2 – 8 4 : 4 + 7 2 : 3 =

b) 1 5 0 0 – 1 8 x 7 5 + 7 2 : 9 + 9 4 : 2 =

c) 1 0 0 0 : 1 0 + 7 8 : 3 + 0 : 5 + 3 7 x 2 9 =

d) 3 0 2 – 6 4 : 8 + 1 5 x 2 4 – 8 5 : 5 =

e) 3 6 x 3 5 – 3 7 5 + 6 9 : 3 x 7 – 8 9 x 2 =

73
Într-un şir de operaţii cu paranteze se rezolvă întâi operaţiile din paranteze.

❷ Calculează. Calculează aici!


a) 9 0 0 – ( 1 7 5 + 9 5 ) x 2 + 1 4 2 x 4 =

b) 6 8 : 2 + 4 x ( 8 5 + 1 7 9 – 2 6 4 ) =

c) ( 1 5 0 0 – 1 4 7 5 ) x 1 9 – 8 4 : 2 =

d) 6 0 0 – ( 8 3 2 – 7 9 5 ) x 1 5 + 9 4 : 2 =

e) 1 6 7 x 8 + (7 5 + 3 7) x 2 4 – 1 8 7 5 =

74
❸ Ştiind că:
I. a = ( 6 + 3 : 3 – 5 ) : 2 b=5–4:(8–6:1) c=(7+9):4–3x(8–2x4)
a= b= c=

Calculează 5 x a – b : 3 + c : 2.

II. a = ( 5 + 5 : 5 + 2 – 2 : 2 ) x 2 b=16:(25:5–12:3) c=2–27:(5x5+2:1)


a= b= c=

Calculează 2 a + 3 8 + c.

❹ Se dau trei numere a, b, c. Știind că a este 6, b este cu 5 mai mare decât jumăratea lui a, iar dacă
se împarte numărul b la numărul c se obţine câtul 4, calculează:
3xa−b:2+4xc

❺ Roxana vrea să inventeze o maşină de calcul, care ia un număr şi-l transformă în altul. Prima dată,
numărul introdus este înmulţit cu 12, iar din rezultat se scade câtul dintre numărul iniţial şi 5. La
rezultat se adună numărul cu 9 mai mare decât numărul iniţial. Ce numere vor ieşi din maşina de
calcul a Roxanei, dacă ea a introdus pe rând, următoarele numere: 15, 95 şi 40?

75
❻ Află numărul necunoscut din expresiile:

a) ( a + 2 7 : 3 ) x 5 = 9 5 e) 3 6 – 4 2 : e : ( 1 5 : 3 – 4 : 1 ) – 2 0 = 1 0

b) 2 + b x 9 – 2 5 = 4 0 f) 1 1 – ( 7 x 5 – 9 x 9 : f : 3 ) : 8 = 7

c) ( c – 1 0 4 + 2 ) x 5 + 3 = 9 8 g) 2 2 – 5 x ( 3 8 – 4 x g ) = 1 2

d) ( d x 4 + 2 0 ) : 4 = 1 2 h) 2 6 + ( 6 x h – 7 x 3 ) : 9 = 2 7

76
Împărţirea unei sume sau diferenţe la un număr de o cifră
❶ Calculează după model:
I. ( 1 2 + 2 4 ) : 6 = 3 6 : 6 II. ( 1 2 + 2 4 ) : 6 = 1 2 : 6 + 2 4 : 6
=6 =2+4
=6
(16+24):8=

(28+14):7=

(18+9):3 =

(54–36):9=

(45–15):5=

❷ De câte ori se cuprinde numărul 8 în suma numerelor 45, 29 şi 22?

❸ Paul a notat într-un tabel câţi litri de lapte a muls bunicul de la vaca lui.
Observă tabelul:
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
17 l 19 l 16 l 18 l 15 l
❹ Câţi l de lapte a dat în medie pe zi vaca bunicului?

Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice, folosind paranteze.

77
Repet ce am învăţat!
❶ Găseşte numărul potrivit pentru fiecare egalitate.

a) 4 4 = x8+4 b) ( + 2 4) : 7 = 4 Calculează aici!


33=5x +3 (38+ ):9=5

49= x5+4 (68- ):9=7

69=8x +5 (55- ):7=7


❷ La ce număr trebuie să se adauge câtul numerelor 42 şi 6, pentru a se obţine 112?

❸ Din ce număr trebuie să se scadă şesimea lui 54 să se obţină 169?

❹ Ia optimea lui 48 din triplul numărului 75. Ce număr obții?

❺ Pe patru cartonaşe, Emilia a scris următoarele cifre: 5 7 3 6 . Cu aceste cifre, ea doreşte


să scrie patru operaţii de împărţire de forma ab : c şi patru operaţii de înmulţire de formă ab x c.
Ce operaţii poate scrie Emilia? Rezolvă-le.

❻ Pentru a realiza o lucrare colectivă cu flori, elevii unei clase au decupat: 20 petale albe, 14
galbene, 37 roşii şi 13 violete. Câte flori cuprinde lucrarea, ştiind că pentru realizarea fiecărei
flori, elevii au folosit 6 petale?

❼ Marcel a plecat într-o excursie de 3 zile la Braşov. El are în total 246 lei de cheltuială. În fiecare zi,
el a cheltuit aceeaşi sumă de bani. Ştiind că Marcel a cheltuit zilnic 50 de lei pentru mâncare, câţi
lei a avut pentru alte cheltuieli în fiecare din cele trei zile?

78
Vreau să ştiu mai mult!
❶ Observă modelul , apoi completează cu numerele potrivite:

x/: 3 5 x/: 5 6 x/: 12 6 x/: 3


12 36 60 50 8 15
16 48 80 84 66 7 84

Calculează aici!

❷ Ghiceşte cine sunt?


a) ● Am două cifre.
● Dacă mă împarţi la 2, rezultatul va fi cuprins între 0 şi 10.
● Dacă mă înmulţeşti cu 3, ultima mea cifră va fi 6.
b) ● Dacă mă dublezi, voi fi mai mare decât 80 şi mai mic decât 100.
● Dacă mă dublezi, ultima cifră va fi 4.
● Cifra zecilor este mai mare decât cifra unităţilor.
❸ Răzvan a desenat un plan al curţii sale care are forma unui dreptunghi. Pentru aceasta, el a
măsurat curtea cu pasul şi a obţinut: lungimea 96 de paşi, iar lăţimea 72 de paşi. Pentru fiecare 8
paşi, el a desenat un pătrăţel. Câte pătrăţele a desenat Răzvan pentru lungime şi câte pentru
lăţime? Ştiind că a folosit aceeaşi metodă pentru a desena planul curţii bunicilor care are forma
tot de dreptunghi cu lungimea 18 pătrăţele şi lăţimea 15 pătrăţele, câţi paşi măsoară lungimea şi
lăţimea curţii bunicilor?

❹ Un tată şi-a dus cei trei copii la circ. Biletul pentru un adult este de 2 ori mai scump decât biletul
pentru un copil. Tatăl a plătit 85 de lei pentru patru bilete. Cât costă un bilet pentru un copil? Dar
pentru un adult?

79
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă (grafică)
I. Probleme în care se cunoaşte suma şi diferenţa numerelor

Reţine!
Diferenţa arată cu cât e mai mare sau mai mic un număr faţă de altul.

❶ Alege reprezentarea grafică potrivită pentru fiecare situaţie:


3
a + b = 15 ● a ● a ● a
15 15 15
a−b= 3 b b b

4
a + b = 28 ● a ● a ● a
28 28 28
a−b= 4 b b b

❷ Suma a două numere este 89. Află numerele, ştiind că unul dintre ele este cu 5 mai mic decât
celălalt.

❸ Radu a cumpărat de la o librărie o carte şi un atlas geografic care au costat împreună 97 lei. Ştiind
că atlasul a costat cu 27 lei mai mult decât cartea, află cât a costat cartea şi cât a costat atlasul
geografic.

❹ Un grup de fete şi băieţi pleacă într-o excursie cu un autocar de 59 de locuri. Câte fete şi câţi
băieţi sunt, ştiind că sunt 2 însoţitori, un şofer, iar numărul fetelor este cu 4 mai mare decât
numărul băieţilor?

80
❺ Trei prieteni sunt născuţi în trei ani consecutivi. Ei au împreună 93 de ani.
Câţi ani are fiecare?

❻ În grădina bunicii, Maria a numărat 57 de trandafiri albi şi roşii. Ea a observat că


numărul trandafirilor roşii este cu 3 mai mare decât al celor albi.
Câţi trandafiri din fiecare fel erau în grădina bunicii?

❼ Numărând cărţile din biblioteca personală, Radu a descoperit că sunt 68 de cărţi (proză
şi versuri). El a observat că sunt cu 8 mai puţine cărţi cu poezii decât cele cu proză.
Câte cărţi cu poezii şi câte cu proză sunt în biblioteca lui Radu?

❽ Suma a 5 numere consecutive impare este 75. Află numerele.

81
II. Probleme în care se cunoaşte suma şi câtul numerelor (raportul)

Reţine!
Câtul arată de câte ori este mai mare sau mai mic un număr faţă de altul.

❶ Încercuieşte reprezentarea grafică potrivită pentru fiecare situaţie.


6
a + b = 36 ● a ● a ● a
36 36 36
a:b= 6 b b b

a 4 a a
a + b = 100 ● ● ●
100 100 100
a:b= 4 b b b

❷ Virgil vrea să găsească 2 numere a căror sumă este 72, iar unul dintre ele este de 3 ori mai mic
decât celălalt.
Ce numere va găsi Virgil?

❸ În acest an, George şi-a cumpărat o trotinetă nouă care a costat 100 lei. Pentru
aceasta el a economisit în trei luni astfel: în luna februarie o sumă egală cu triplul
sumei economisite în ianuarie, iar în martie dublul sumei economisite în februarie.
Cât a economisit în fiecare lună?

❹ Un biciclist parcurge distanţa de 100 de km în trei etape astfel: în a doua şi a treia etapă parcurge
distanţe egale, iar în prima, jumătate din distanţa parcursă în a doua etapă.
Câţi km a parcurs biciclistul în fiecare etapă?

82
❺ Trei cărţi pentru copii au împreună 98 de pagini. A doua carte are de două ori mai multe pagini
decât prima, iar a treia de două ori mai multe decât a doua carte.
Câte pagini are fiecare carte?

❻ Suma a două numere este 84. Dacă se împarte primul număr la al doilea, se obţine câtul 6 şi
restul 0.
Află numerele.

❼ Elevii clasei a treia şi-au propus să recicleze 84 kg de materiale refolosibile.


În graficul de mai jos ei şi-au notat cantităţile de materiale reciclate.
Câte kg au reciclat în fiecare lună și cât mai trebuie să recicleze?
kg

lună
septembrie noiembrie
octombrie
❽ Observă reprezentarea grafică. Alcătuieşte o problemă, apoi rezolv-o.

0
Radu Ana Mihai

83
Probleme în care se cunoaşte diferenţa
şi câtul numerelor (raportul)
❶ Încercuieşte reprezentarea grafică potrivită pentru fiecare situaţie.
40
a – b = 40 ● a ● a ● a
a:b= 5 b b b 40
40
a – b = 84 ● a ● a ● a
a:b= 3 b 84 b 84 b
84
❷ Adrian a reprezentat prin desenul de mai jos numărul de timbre pe care el şi fratele
său, George, le au împreună. Pune întrebarea şi rezolvă problema.

Adrian

George

100

❸ Fiul este cu 25 de ani mai tânăr decât tatăl. Dacă se împarte vârsta tatălui la vârsta fiului, se
obţine câtul 6. Află vârsta fiului şi vârsta tatălui.

❹ Observă graficul. Pornind de la acesta, alcătuieşte o problemă, apoi rezolv-o.

8
7
6
5
56
4
3
2
1
0

84
❺ Vlad a reprezentat prin următorul desen distanţele dintre oraşul său „A”, cel al bunicilor „B” şi cel
al prietenului său „C”. Ce distanţă este între oraşul lui Vlad şi celelalte două oraşe?
A B C

75 km

❻ Marius şi Andrei au împreună o sumă de lei. Marius are cu 45 de lei mai mult decât Andrei, ceea
ce reprezintă o sumă de 3 ori mai mare decât suma lui Andrei.
Câţi lei are fiecare copil?

❼ Veveriţa a strâns în cămara ei de 6 ori mai multe alune decât nuci. Află câte alune şi câte
nuci a strâns veveriţa, dacă numărul alunelor este cu 100 mai mare decât numărul nucilor.

❽ Compune o problemă pornind de la următoarele date.


Rezolvă problema.

albastru – roşu = 52

85
Fracţii
Reţine! 3 numărător
Unitatea fracţionară este o parte dintr-un întreg împărţit în părţi egale. 5 numitor

❶ Colorează după cerințele exprimate prin fracții.


1 cu roșu , 1 din rest cu albastru , 1 din noul rest cu portocaliu , restul cu mov.
a)
2 4 6

3 cu verde , 2 din rest cu galben , 1 din noul rest cu roșu.


b)
9 6 2

❷ Reprezintă fracţiile date:


1 din romb; 1 din numărul triunghiurilor;
a) e)
4 6

2 din dreptunghi; 3 din segmentul de dreaptă;


b) f)
3 5

3 din pătrat; 1 din numărul bilelor;


c) g)
4 10

5 din cerc; 6 din numărul literelor.


d) h)
8 7
A A A A A A A
86
❸ Scrie fracţiile corespunzătoare părţilor haşurate şi nehaşurate din fiecare dreptunghi.

; ; ; ;

; ; ; ;

❹ Reprezintă grafic fracţiile, folosind segmente de dreaptă:


4 5
6 9
2 4
5 7
3 6
10 8
6 3
7 4
❺ Scrie fracţiile corespunzătoare pentru:

● două treimi ● patru şeptimi

● cinci zecimi ● şase optimi

● trei cincimi ● o noime

❻ Alexandra are cartonaşe pe care sunt scrise următoarele numere:

10 3 8 7 5 6

Ajut-o pe Alexandra să scrie:


a) 3 fracţii subunitare care au la numitor numere pare:

b) 4 fracţii echiunitare:

c) 3 fracţii subunitare cu numărătorul 5:

d) 3 fracţii subunitare care au numitori şi numărători numere impare:

87
❼ Clasifică fracţiile următoare în tabel:
1 , 3 , 5 , 6 , 2 , 2 , 9 , 5 , 8 , 5 , 3 , 7 .
7 4 5 8 8 2 9 10 8 9 3 10
Fracţii subunitare Fracţii echiunitare

❽ Scrie numărătorul sau numitorul fracţiilor după caz pentru a obţine:

Fracţii subunitare Fracţii echiunitare

7 5 3 7 4
, , , , . , , , , .
7 9 5 10 6

❾ Câte doimi vei obţine din merele de mai jos? Dar pătrimi?

❿ Câtor copii poţi să le dai câte o jumătate de măr, dacă ai cinci mere?

⓫ Eugen s-a gândit la un număr. La ce număr s-a gândit, dacă treimea acestui număr este egală cu
câtul numerelor 75 şi 5?

⓬ Silvia e cu mama în bucătărie. Pe masă, ea vede cofrajul cu 15 ouă. Mama îi spune: „Pentru blatul
tortului, am nevoie de 1 din numărul de ouă. Pentru cremă, de 1 din ouăle rămase.”
3 2
Ajut-o pe Silvia să calculeze:
a) Câte ouă sunt necesare pentru blat?

b) Câte ouă sunt necesare pentru cremă?

c) Câte ouă au rămas în cofraj?

88
2
⓭ Într-o cutie sunt bile roşii, albe, galbene. Radu a luat o treime din numărul bilelor, Victor
din numărul bilelor rămase, iar George restul bilelor din cutie. 4
Care dintre cei trei băieţi a luat mai multe bile?
Reprezintă grafic.

⓮ De câte ori se urcă în maşina tatălui, Mihai priveşte cadranul, care arată câţi litri de benzină se
găsesc în rezervor. Într-o sâmbătă, a văzut următoarele trei situaţii:
● când a plecat la bunici; ● când a ajuns la bunici; ● când a făcut plinul.

E F E F E F
a) Completează următoarele enunţuri matematice cu fracţiile corespunzătoare:
● Când au plecat la bunici, din rezervor era plin.
● Când au ajuns la bunici, din rezervor era gol.
● Când a făcut plinul, tatăl a alimentat cu din rezervor.
●Rezervorul plin reprezintă .
1
b) Ştiind că din rezervor reprezintă 12 l, află:
4
● Câţi l erau în rezervor când au plecat la bunici?

● Câţi l de benzină s-au consumat până la bunici?

● Ce capacitate are rezervorul?

● Câţi l a alimentat tatăl?

● Câţi lei a plătit tatăl, dacă 1 l de benzină costă 6 lei?

2
⓯ Anca a citit din numărul paginilor unei cărţi şi mai are de citit 25 de pagini.
3
Câte pagini are cartea? (Reprezintă grafic)

89
⓰ Câţi întregi se pot forma în fiecare situaţie?
Observă modelul:

2 1
● întregi: 3 ● fracţia corespunzătoare unui întreg: ● fracţia rămasă:
2 2

a)

● întregi: ● fracţia corespunzătoare unui întreg: ● fracţia rămasă:

b)

● întregi: ● fracţia corespunzătoare unui întreg: ● fracţia rămasă:

c)

● întregi: ● fracţia corespunzătoare unui întreg: ● fracţia rămasă:

⓱ Alina studiază muzica şi şi-a notat duratele notelor.


● A avut de calculat câţi timpi reprezintă fiecare fragment muzical.

= 4 timpi = 1 timp
1
= 2 timpi = timp
2

⓲ Observă desenele, apoi stabilește valoarea de adevăr a propozițiilor. În fiecare situație, notează
și tu o propoziție adevărată și una falsă.
a) ● Cercul este împărțit în 6 părți egale.
3
● Fracția corespunzătoare părții nehașurate din cerc este .
5

90
b) ● Triunghiul hașurat reprezintă o treime din pătrat.
4
● Fracția corespunzătoare jumătății pătratului este .
8


2
c) ● Partea nehașurată reprezintă din romb.
4
● Întregul este format din 5 părți egale.


⓳ Marius a avut următoarea sumă de bani.

a) Câți lei a avut Marius?

b) Câți lei a costat jocul de Lego pe care Marius și l-a cumpărat, dacă a plătit:
2 din bancnotele de 10 lei, 3 din bancnotele de 5 lei și 2 din bancnotele de 1 leu?
4 5 3

c) Câți lei i-au rămas lui Marius după ce și-a cumpărat jocul?

⓴ Paul şi Bogdan se joacă bowling cu 10 popice. Observă situaţia după primele trei aruncări ale fiecăruia.
Bogdan Paul
Număr Popice doborâte Puncte Număr Popice doborâte Puncte
aruncări obţinute aruncări obţinute
2 din total 1 din total
I. I.
5 5
2 din numărul 2 din numărul
II. II.
3 popicelor rămase 4 popicelor rămase
III. restul III. restul

Ştiind că la prima aruncare se acordă 10 puncte pentru un jalon (popic) doborât, la a doua
aruncare 9 puncte, iar la a treia aruncare 8 puncte, află care dintre cei doi băieţi a câştigat jocul.

91
Elemente intuitive de geometrie
Localizarea unor obiecte
❶ Răzvan a realizat planul clasei sale, ca în imaginea de mai jos. Observă acest plan și legenda lui și
stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor date.
fereastră
catedră
uşă

bancă

tablă
dulap

a) Catedra se află în fața băncilor.


b) Dulapurile sunt amplasate lângă ușă.
c) Tablele se află pe peretele din spatele clasei.
d) Ferestrele sunt între dulapuri și catedră.
e) Băncile sunt amplaste în fața dulapurilor.

❷ Imaginează-ți că ești designer. Realizează un plan al unei camere de copii, respectând legenda și
indicațiile de mai jos.

pat

uşă

dulap

fereastră
birou

fotoliu

● Desenează două ferestre pe peretele din stânga.


● Amplasează o ușă pe peretele din dreapta.
● Desenează în partea de sus a camerei, pe lungimea ei, un pat între două dulapuri.
● În fața ferestrei poziționează biroul.
● Desenează pe peretele din partea de jos a camerei două fotolii.
92
❸ Ai o misiune grea de îndeplinit, pentru a-l ajuta pe Moș Crăciun să ajungă la insulă ducând
cadourile sale pentru copii.
● Urmărește instrucțiunile:
● Notează în pătrat câte rânduri are tabelul și în cerc câte coloane.
● Desenează obiectele următoare la locul potrivit:
un ursuleț în al doilea rând, pe a treia coloană;
o mașinuță în al treilea rând, pe prima coloană;
o păpușă pe primul rând, în a treia coloană;
un roboțel pe al doilea rând, în prima coloană;
o căciuliță pe primul rând, în a patra coloană;
o acadea pe al patrulea rând, în prima coloană;
o bomboană pe al doilea rând, în a doua coloană.

❹ Observă tabla de șah și piesele folosite.


REGE REGINĂ TURN NEBUN CAL PION

Pionul se află pe 8
coordonatele (G, 2).
7
● Notează în tabel, 6
pe ce coordonate
se găsesc celelalte 5
piese de șah. 4
3
2
1
(G, 2)
A B C D E F G H

93
Elemente intuitive de geometrie
Punct, linie dreaptă, semidreaptă, segment de dreaptă
❶ Observă elementele de geometrie și marchează cu „x“ denumirea corectă.

x A A B A M

dreaptă dreaptă dreaptă


punct orizontală oblică orizontală semidreaptă semidreaptă

dreaptă dreaptă dreaptă dreaptă dreaptă segment


verticală verticală verticală de dreaptă

❷ Fixează pe dreapta a punctele A și B, astfel ❸ Câte semidrepte observi în figura de mai


încât segmentul de dreaptă OA să fie egal jos? Notează-le cu litere şi scrie-le mai jos.
cu OB.

O
a

❹ Încercuiește instrumentele de măsură, care te ajută să desenezi și să măsori segmentele de


dreaptă și denumește-le.
REȚINE!
Segmentele de
dreaptă se pot
măsura.

❺ Cu ajutorul instrumentelor de geometrie, desenează pe rețeaua de pătrățele segmentele de


dreaptă: AB = 2 cm, CD = 4 cm, EF = 10 mm, MN = 20 mm.

❻ Desenează:
● o semidreaptă orizontală ● o dreaptă verticală ● trei puncte pe o dreaptă oblică

94
Elemente intuitive de geometrie
Linie frântă, linie curbă
❶ Observă figurile și completează tabelul cu numărul lor.
Denumirea figurii Numărul 4.
3.
linie frântă deschisă
1. 2.
linie frântă închisă
linie curbă deschisă 7.
linie curbă închisă 5. 6.

❷ Completează enunțurile cu denumirile corecte ale figurilor.


● Drumul mașinii de curse este .
● Traseul turistic este .
● Săritura cangurului este .
● Traseul parcurs de biciclist este .

❸ Observă figura, numără segmentele şi completează tabelul.

❹ Ce fel de linii s-au folosit pentru decorarea oului de Paște?

95
Elemente intuitive de geometrie
Jocuri de construcție
❶ Unește punctele pentru a obține.
o linie frântă deschisă; o linie frântă închisă;
A B E
● ● ● F

D G


C H
● ●

❷ Desenează trei segmente de dreaptă în ❸ Desenează un fluture, folosind doar linii


poziții diferite, pornind din punctul A. curbe.

❹ Pe harta sa, Vlad a desenat drumul de acasă la școală, ca pe o linie frântă deschisă formată din
patru segmente de dreaptă: AB = 4 cm, BC = 1 cm, CD = 2 cm, DE = 3 cm.
Desenează acest traseu, folosind instrumentele necesare.

❺ Desenează un segment de dreaptă MN, cu lungimea de 10 cm. Fixează pe acesta punctul O, la o


distanță de 4 cm de punctul N.

● Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor de mai jos (A pentru propoziția adevărată,


F pentru propoziția falsă).

a) Desenul conține trei segmente de dreaptă.


b) Segmentele OM și ON sunt egale.
c) Segmentul OM este mai scurt decât segmentul ON.
d) Segmentul OM măsoară 6 cm.
● Scrie și tu un enunț adevărat și unul fals despre desenul obținut.
A
F

96
Elemente intuitive de geometrie
Unghiul REȚINE!
Unghiul este format
din două semidrepte
❶ Desenează un punct și notează-l cu O. care au o origine
Construiește din punctul O două semidrepte și notează-le. comună.
Ce figură geometrică ai obținut?

❷ Care dintre figurile de mai jos reprezintă unghiuri? Încercuiește litera corespunzătoare lor.

A B C D E F
❸ Citește explicațiile din desenul de mai jos. Care sunt elementele unghiului?
Observă cum s-a completat tabelul și continuă și tu completarea acestuia.
A

vârful unghiului O laturile unghiului

F
B
C
Notarea unghiului Vârful Laturile
AOB O OA și OB E D

B A G I

H
❹ Încercuiește în fiecare pereche de unghiuri, unghiul care are deschiderea dintre laturi mai mare.

❺ Completează desenele pentru a obține unghiuri.


REȚINE!
Un unghi e mai mare decât
altul, dacă are deschiderea
dintre laturi mai mare.

97
Elemente intuitive de geometrie
Poligoane
❶ Colorează figurile geometrice care sunt poligoane.
REȚINE!
● Poligonul este o linie frântă
închisă.
● Segmentele de dreaptă care
formează poligonul sunt
laturile lui.

❷ Completează desenele pentru a obține:


● un poligon cu trei laturi; ● un poligon cu patru laturi; ● un poligon cu cinci laturi.

❸ În cartierul Mariei casele sunt construite pe terenuri care au forma unor poligoane. Observă-le și
completează enunțurile cu informațiile cerute.

ȘTIAI CĂ...
● poligonul cu trei
A B C D laturi se numește
● Poligonul C are vârfuri și laturi. triunghi?
● poligonul cu patru
● Poligonul B are vârfuri și laturi. laturi se numește
patrulater?
● Poligonul D are vârfuri și laturi.
● Poligonul A are vârfuri și laturi.

❹ Colorează doar patrulaterele din ❺ Află suma lungimilor laturilor care


imaginea de mai jos. formează poligonul de mai jos.
2 cm
REȚINE!
Perimetrul
2 cm

2 cm

unui
poligon
este suma
lungimilor
2 cm laturilor
sale.

98
Elemente intuitive de geometrie
Pătratul
❶ Câte pătrate observi în fiecare desen?

❷ Completează figurile pentru a obține pătrate.

❸ Trasează în fiecare pătrat câte o linie ❹ Trasează în fiecare pătrat câte o linie
verticală, respectiv orizontală pentru a oblică pentru a obține două triunghiuri
obține două dreptunghiuri egale. egale.

❺ Notează cu A propozițiile adevărate și cu F propozițiile false.

a) Pătratul nu este un patrulater. c) Pătratul este un poligon cu cinci laturi.


b) Laturile pătratului sunt egale. d) Pătratul are patru axe de simetrie.

❻ Trasează axa de simetrie a următoarelor desene.

99
❼ Construiește un pătrat cu latura de 3 cm. Află perimetrul acestuia prin două modalități.
Construiește aici!
REȚINE!
Perimetrul pătratului se află prin
formulele: l + l + l + l sau 4 x l (l=latură).

Calculează aici!

❽ Grădina bunicului are formă de pătrat. Latura acesteia măsoară 9 metri. Află perimetrul grădinii.

❾ Calculează perimetrul unor pătrate care au latura de:


12 cm 28 m 40 mm.

❿ Află latura unor pătrate care au perimetrul de:


28 cm 40 mm 24 m.

⓫ Un teren agricol este împărțit în loturi care au formă de pătrat, ca în imaginea de mai jos. Latura
unui pătrat este de 4 metri. Care este perimetrul terenului? Încercuiește litera răspunsului
corect.

a. 12 metri b. 32 metri c. 24 metri d. 88 metri.


⓬ Marian are 19 bețișoare egale ca lungime. El construiește un pătrat, folosind pentru fiecare
latură 4 bețișoare.
● Află câte bețișoare folosește băiatul pentru construirea pătratului.
● Ce figură geometrică poate construi cu bețișoarele rămase?

100
Elemente intuitive de geometrie
Dreptunghiul
❶ Câte dreptunghiuri observi în fiecare desen?

❷ Completează figurile pentru a obține dreptunghiuri.

❸ Care dintre următoarele figuri sunt dreptunghiuri? Colorează-le.

❹ Observă figurile geometrice de mai jos. Notează o asemănare dintre ele și o deosebire.

REȚINE!
Latura scurtă a
dreptunghiului
Asemănare: se numește
lățime „l“, iar
latura mai lungă
se numește
Deosebire: lungime „L“.

❺ Trasează în fiecare dreptunghi câte o linie pentru a obține două dreptunghiuri egale.
A D E F

B C G H

101
❻ Încercuiește litera corespunzătoare enunțului adevărat.
a. Toate laturile dreptunghiului sunt egale. c. Dreptunghiul este un patrulater.
b. Dreptunghiul are patru axe de simetrie. d. Lățimea este latura mai lungă a dreptunghiului.
❼ Construiește un dreptunghi cu lungimea de 7 cm și lățimea de 2 cm. Află suma lungimilor
laturilor sale.

REȚINE!
Perimetrul dreptunghiului se află
prin formulele:
l+L+l+L
sau
2xl+2xL
sau
2x(l+L)

❽ Află, în fiecare caz, perimetrul dreptunghiului, folosind orice metodă de calcul.


a) l = 4 m, L = 8 m; b) l = 6 cm, L = 9 cm c) l = 5 mm, L = 10 mm

❾ Piscina lui Mircea are forma unui dreptunghi, cu lățimea de 6 metri și


lungimea cu 4 metri mai mare. Care este perimetrul piscinei?

❿ Dacă perimetrul unui dreptunghi este de 24 metri, iar lățimea are 4 metri, câți metri are
lungimea?

⓫ Măsoară laturile dreptunghiului de mai jos și află perimetrul acestuia în centimetri.


Construiește în exteriorul dreptunghiului, un alt dreptunghi, cu toate laturile distanțate la 5 mm
de laturile dreptunghiului din interior. Află perimetrul noului dreptunghi în centimetri.

102
Elemente intuitive de geometrie
Triunghiul
❶ Identifică figurile de mai jos și completează tabelul.

Figura Numărul
geometrică fiecărei figuri
13
3 4 5
TRIUNGHI

5 7
PĂTRAT
1
2 6
DREPTUNGHI 8 10
11
CERC 1, 9, 11 9 12

❷ Câte triunghiuri vezi în fiecare din desenele de mai jos?

❸ Completează desenele pentru a obține:

a) două triunghiuri cu două laturi egale; b) două triunghiuri cu laturi de diferite lungimi.

❹ Scrie o definiție a triunghiului.

❺ Calculează suma lungimilor laturilor care formează triunghiul de mai jos.


A
REȚINE!
28 cm 36 cm Perimetrul triunghiului
se află adunând
lungimea laturilor sale.
B C
42 cm

103
❻ Un triunghi are două laturi egale, fiecare având lungimea de 14 cm. Află perimetrul triunghiului,
dacă cealaltă latură are lugimea de 48 cm.

❼ Află perimetrul unui triunghi dacă prima latură are lungimea de 8 m, a doua latură are lungimea
triplă decât prima, iar a treia latură reprezintă un sfert din a doua latură.

❽ Observă figura de mai jos și notează o propoziție adevărată, și una falsă.


A A

18 m 18 m
F
B C
46 m

❾ Pe tabla de joc a Sandei se pot folosi doar piese care au formă de triunghi, pătrat sau dreptunghi.
O piesă de pătrat reprezintă jumătate dintr-un dreptunghi, iar un pătrat are aceeași suprafață
cât două triunghiuri.

= =

Scopul jocului este ca tabla de joc să fie acoperită integral de figurile geometrice.
Observă tabla de joc.

● Ce piese trebuie să așeze Sanda pe tabla de joc pentru ca suprafața să fie total
acoperită? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. 3 dreptunghiuri și 3 pătrate;
B. 7 pătrate și un triunghi;
C. 6 pătrate și 4 triunghiuri;
D. 2 drepunghiuri, 3 pătrate și 4 triunghiuri.

104
Elemente intuitive de geometrie
Cercul
❶ Observă desenul și explică ce au în comun figurile din interiorul cercului și ce au în comun figurile
din exteriorul cercului.

❷ Notează o asemănare și o deosebire dintre cele două figuri de alături.

Asemănare:
Deosebire:
❸ Trasează câte o linie în fiecare cerc pentru a obține două părți egale.

❹ Observă desenul de mai jos și notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false.


În interiorul cercului se află doar poligoane.
În interiorul comun cercului și pătratului
este un singur dreptunghi.
În exteriorul pătratului sunt doar poligoane.
Triunghiurile se află doar în exteriorul cercului.
În interiorul pătratului sunt doar patrulatere.

❺ Desenează fiecare figură geometrică 6


în tabel, respectând coordonatele.

(B, 3) 5

(F, 1) 4
(C, 6) 3
(A, 5)
2
(D, 2)
1
(E, 4)
A B C D E F

105
Elemente intuitive de geometrie
Cubul, paralelipipedul
❶ Care dintre obiectele aflate în camera lui Ștefan au forma unui cub? Încercuiește litera
corespunzătoare.
a. zarul, dulapul, cutia de LEGO;

b. zarul, cubul Rubik colorat, cadoul;

c. zarul, cartea, cubul Rubik; LEGO

● Scrie denumirea obiectelor care au formă de paralelipiped (cuboid):

❷ Observă corpurile geometrice și completează tabelul.

Numărul fețelor

Numărul vârfurilor

Numărul muchiilor

❸ Colorează figura geometrică ce reprezintă fața fiecărui corp geometric.

❹ Câte cuburi sunt necesare pentru a


completa o construcție sub forma unui
paralelipiped?

a. 12 cuburi b. 18 cuburi c. 16 cuburi d. 14 cuburi

Notează câte cuburi va avea construcția finală:

106
Elemente intuitive de geometrie
Cilindrul, sfera, conul
❶ Scrie denumirea corpului geometric corespunzător fiecărui desen.

❷ Încercuiește figura geometrică pe care se sprijină cilindrul și conul.

❸ Notează cu adevărat (A) sau fals (F).

□ Mingea are forma unui cub. □ Doza de suc are forma unui cilindru.
□ Cutia de pantofi are forma unui cuboid. □ Bila are forma unei sfere.

❹ Câte cărămizi lipsesc din fiecare dintre cele două ziduri.

❺ Observă imaginile de mai jos și încercuiește litera răspunsului corect.

1 2 3 4 5 6

1. Figurile care au suprafețe curbe sunt:


a. 3, 4, 5, 6 b. 1, 3, 5, 6 c. 3, 5, 6 d. 2, 3, 4, 5.
2. Cilindrul este reprezentat de figura cu numărul:
a. 5 b. 6 c. 4 d. 3.
3. Corpul geometric reprezentat în figura 4 este:
a. dreptunghi; b. sferă; c. cub; d. cuboid.

107
Repet ce am învățat!
❶ Observă desenul, numără figurile geometrice şi completează tabelele.

❷ Desenează un pătrat. În interiorul lui construieşte un triunghi, iar în interiorul triunghiului un


cerc. Încadrează desenul într-un dreptunghi, iar în exteriorul dreptunghiului trasează o linie
frântă deschisă.

❸ Notează pentru fiecare corp geometric numărul de elemente.

□ vârfuri □ vârfuri □ vârfuri □ vârfuri □ vârfuri


□ feţe □ feţe □ feţe □ feţe □ feţe

muchii □
muchii □ muchii □
muchii □
muchii
❹ O grădină în formă de pătrat, cu latura de 42 de metri, se împrejmuiește cu un gard. Află
lungimea gardului, dacă se lasă o poartă de 4 metri.

❺ George aleargă de 2 ori împrejurul unui teren de sport, care are forma unui dreptunghi. Ce
distanță a parcurs el, dacă lățimea terenului este de 20 metri, iar lungimea de 55 de metri?

❻ Scrie denumirea următoarelor corpuri geometrice:

108
Vreau să știu mai mult!
❶ Calculează: 45
a) suma numerelor din interiorul pătratului;
68 56

b) produsul numerelor din interiorul cercului; 9

76
c) diferența dintre produsul celor mai mari două numere
din interiorul pătratului și suma numerelor din interiorul cercului.

❷ Vlad a desenat 3 triunghiuri, 5 pătrate, 2 cercuri şi 5 dreptunghiuri.


Câte laturi au în total figurile geometrice desenate de el?
Rezolvă problema printr-un singur exerciţiu.

❸ Mirela are 8 beţişoare de aceeaşi mărime,


iar Adrian 9. Fiecare dintre ei trebuie să
construiască o singură figură geometrică,
folosind toate beţişoarele pe care le are.
Ce figură geometrică poate construi
fiecare?
Găseşte toate posibilităţile.
Desenează aceste figuri.
❹ Un dreptunghi are lățimea egală cu latura unui pătrat, care are perimetrul de 36 metri, iar
lungimea de 5 ori mai mare decât lățimea. Care este perimetrul dreptunghiului?

❺ Lățimea unui dreptunghi reprezintă un sfert din lungimea lui.


● Care dintre desenele de mai jos, redă corect reprezentarea grafică a problemei? Încercuiește
litera corespunzătoare răspunsului corect.
4
A B

● Află câți cm măsoară lungimea, dacă perimetrul dreptunghiului este de 80 cm?

109
Unități și instrumente de măsură
Unități de măsură pentru lungime.
Metrul. Multiplii și submultiplii metrului

kilometrul (km)
multiplii

hectometrul (hm)
decametrul (dam)
metrul (m)
submultiplii

decimetrul (dm)
centimetrul (cm)
milimetrul (mm)

❶ Completează propozițiile.
● Kilometrul este mai decât metrul de de ori.
● Centimetrul este mai decât metrul de de ori.
● Milimetrul este mai decât metrul de de ori.
● Decametrul este mai decât metrul de de ori.

❷ Completează tabelul de mai jos.

Obiectul Măsura estimată Instrumentul Unitatea de măsură

lungimea sălii de clasă

lățimea sălii de clasă

înălțimea ușii

lungimea unei unghii

înălțimea băncuței

lungimea manualului de
matematică

lungimea tablei

110
❸ Notează câți cm măsoară fiecare bandă.

❹ Calculează.

34m+29m= 81 mm : 9 =
1 3 5 cm − 9 7 cm = 72 dm : 8 =
2 0 7 km + 1 5 6 km = 8 km x 6 =
4 2 1 hm − 7 5 hm = 4mx7=

267m+185m=
6 0 0 km − 9 7 km =
6 3 hm : 7 =
8 dm x 9 =

111
❺ Alege rezultatul real al măsurătorilor.

înalțimea unui lungimea unei înălțimea unui diagonala unei grosimea unei
bloc agrafe de birou copil plasme cărți

30 km 30 m 2 cm 2 mm 130 cm 130 m 80 mm 80 cm 3 dam 3 cm

❻ O echipă de muncitori are de săpat un şanţ de 40 de m. În prima zi a săpat 24 de m, a doua zi de 3


ori mai puţin.
Câţi m va săpa în a treia zi?

❼ Terenul de sport are forma unui dreptunghi cu lungimea de 20 m, iar


lăţimea jumătate din lungime.
Câţi metri parcurge Andrei dacă înconjoară terenul de 2 ori?

❽ De o parte şi de alta a unei alei s-au plantat castani. Câţi castani s-au plantat, dacă aleea are o
lungime de 30 m, iar între castani s-a lăsat o distanţă de 5 m?

112
Unități de măsură pentru lungime
Organizarea și reprezentarea datelor
❶ Printre jucăriile sale, Paul are maşini cu dimensiunile indicate în tabel.
maşina A B C D E F G H I
15 cm

lățimea maşinii 9 11 13 15 10 14 7 6 8
înălţimea maşinii 11 17 12 16 14 10 12 16 13
Găseşte toate maşinile care pot trece prin tunel.
12 cm

❷ Graficul de mai jos reprezintă înălțimile unor copii, exprimate în centimetri.


Completează enunțurile cu informații corecte.
130
125
120
115
110
105
100
0
Maria Mihai Ana Ionuț Victor Luca Ioana
a) Cel mai înalt copil este .
b) Cel mai scund copil este .
c) Copiii care au aceeași înălțime sunt .
d) Diferența cea mai mare de înălțime este între și .
e) Pentru a avea o înălțime egală cu a lui Victor, Luca trebuie să mai crească cu cm.

❸ Timp de patru zile, Rareș și familia sa au parcurs cu mașina următoarele distanțe, ca în graficul de
mai jos.
Ziua a IV-a Săpânța - Zalău
Ziua a III-a Năpradea – Săpânța
Ziua a II-a Zalău - Năpradea
Ziua I Cluj-Napoca - Zalău
Distanța în kilometri 0 km 42 km 84 km 126 km 168 km

Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor propoziții.


a) În a treia zi, familia a parcurs atâția km cât în primele două zile la un loc.
b) Cea mai lungă distanță a fost parcursă în a treia zi.
c) Distanța dintre Zalău - Năpradea reprezintă un sfert din distanța dintre Săpânța - Zalău.
d) Orașul Zalău este situat la 84 km de orașul Cluj-Napoca.

113
Unități de măsură pentru volumul lichidelor
Litrul. Multiplii și submultiplii litrului

multiplii
❶ Alege unitatea de măsură potrivită pentru măsurarea capacității kilolitrul (kl)
vaselor. hectolitrul (hl)
decalitrul (dal)
5
BENZINĂ 4
litrul (l)

submultiplii
3
2
1

decilitrul (dl)
a. litrul a. centilitrul a. litrul a. mililitrul centilitrul (cl)
b. mililitrul b. mililitrul b. mililitrul b. centilitrul mililitrul (ml)
c. kilolitrul c. decalitrul c. decalitrul c. decilitrul
❷ Colorează cu aceeași culoare etichetele care exprimă aceeași capacitate.
1000 ml 1 dal 10 dl 1 kl 10 l 100 cl 1l 1000 l 1 hl 100 l
❸ Pentru cinci pahare de suc, mama folosește următoarea rețetă.
Mod de preparare
Rețetă pentru 5 pahare
200 ml suc de portocale
150 ml suc de mere
100 ml suc de morcovi
50 ml suc de grapefruit

● Scrie în 2-3 enunțuri un mod de preparare pentru sucul de fructe.


● Calculează cantitatea de suc necesară pentru umplerea a 50 de pahare.

❹ Observă tabelul de mai jos.

Denumirea apei Număr de sticle 1l 2l


dintr-un bax
DORNA 12
BORSEC 6
BUCOVINA 8

a) Calculează câți litri de apă conține un bax cu peturi de 1 l și un bax cu peturi de 2 l de la fiecare
firmă.

b) Află câți litri de apă cumpără tatăl lui Răzvan, dacă achiziționează 2 baxuri de apă Dorna la 1
litru, 3 baxuri de apă Borsec la 2 litri și un bax de apă Bucovina la 2 litri.

114
❺ Calculează:
1 1 2 kl + 6 7 kl = 352l+175l= 48l:6=
8 4 kl − 6 8 kl = 4 2 6 dal − 3 8 9 dal = 3 6 cl : 4 =
8 ml x 8 = 5 0 0 dl : 1 0 0 = 4 3 2 cl + 1 7 8 cl =
1 2 dl x 1 0 = 6 ml x 1 0 0 = 500l−232l=

❻ Dintr-un butoi s-au scos zilnic câte 3 l de vin timp de 8 zile. În a noua zi s-au scos 6 l de vin.
Câţi litri de vin mai sunt în butoi, dacă la început au fost 40 l ?

❼ Cantitatea de ulei din două canistre a câte 25 l se pune în bidoane de câte 5 l.


De câte bidoane este nevoie?

❽ Pentru a umple cu apă un bazin cu capacitatea de 200 hl, se folosesc


2 cisterne, una având capacitatea de 60 hl şi cealaltă de 40 hl.
Câte transporturi trebuie să facă cisternele pentru a umple bazinul?

❾ Cantitatea de 5 l de suc trebuie pusă în sticle. Se folosesc sticle de 1 l, de jumătate de litru şi de


sfert de litru. Câte sticle sunt necesare?
Găseşte trei variante diferite.

115
Unități de măsură pentru masă
Kilogramul. Multiplii și submultiplii kilogramului
❶ Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Verifică-te, realizând cântăriri acolo unde este posibil.

submultiplii multiplii
tona (t)
● Un plic de zahăr vanilinat cântărește: quintalul (q)
A. 8 kg B. 8 g C. 8 mg kilogramul (kg)
● Un pachet de paste spaghetti cântărește: hectogramul (hg)
A. 400 g B. 400 mg C. 400 kg decagramul (dag)
● Un camion poate avea masa de: gramul (g)
A. 4 kg B. 4 g C. 4 t decigramul (dg)
● Zece mere pot cântări: centigramul (cg)
A. 2 g B. 2 kg C. 2 mg miligramul (mg)

❷ Unește etichetele care conțin aceeași masă.

2 000 g 2 000 mg 2 000 kg 300 kg 3t

2t 2 kg 2g 3 000 kg 3q

❸ Iată lista de cumpărături a mamei:

În plasa mamei încap doar 4 kg de alimente.


zahăr – 2 kg
Verifică dacă mamei îi este de ajuns o plasă pentru transportul
carne de porc – 1 000 g
cumpărăturilor.
orez – 1 kg
paste făinoase - 500 g
smântână – 400 g
brânză – 500 g
măsline – 100 g

❹ Astăzi ești bucătarul casei și pregătești spaghetti cu carne de porc.


Observă lista alimentelor necesare și estimează cantitățile de care ai avea nevoie.

carne tocată mușchi de Sos Știai că:


spaghetti de roșii ceapă ulei
de porc porc afumat ● o lingură
obișnuită
are o
capacitate
● Ce ingrediente mai trebuie să folosești pentru a da gust mâncării? de 15 ml?

❺ Maria a reciclat 5 000 g de hârtie, iar Radu 5 kg. Maria spune că a colectat o cantitate mai mare
decât Radu? Are dreptate? Justifică răspunsul.

116
❻ Calculează:
126 kg + 97 kg = 7 mg x 7 = 42 kg + 99 kg =
300 g − 175 g = 9 cg x 5 = 601 mg − 127 mg =
78 q + 297 q = 56 dag : 8 = 800 g : 100 =
710 t − 345 t = 18 g : 3 = 79 cg x 10 =
❼ O ladă plină cu prune cântăreşte 10 kg. Lada goală cântăreşte 1 kg.
În câte lădiţe se poate pune cantitatea de 90 kg de prune?

❽ La un aprozar s-au adus 25 lădiţe a câte 10 kg de mere şi 10 lădiţe a 9 kg de pere.


S-au vândut 125 kg de mere şi 68 kg de pere.
Câte kilograme de fructe au rămas?

❾ Rareş zice: „Matei are mai puţine kilograme decât mine”. Grigore zice: „Am mai multe kilograme
decât Matei, dar Rareş are mai multe decât mine”.
Scrie numele copiilor în ordinea crescătoare a greutăţii lor. Poți desena aici!

❿ Un pepene cântăreşte cât 8 mere. 4 mere cântăresc cât 8 prune.


Câte prune vor cântări cât un pepene? Dar cât doi pepeni?

117
Unități de măsură pentru timp
Ora (citirea ceasului)
❶ Ionuț are un ceas electronic, iar bunica sa un ceas mecanic. Desenează acele ceasornicului (orar
și minutar) pe ceasul bunicii, pentru a reda ora indicată de ceasul lui Ionuț.

7: 45 00: 00 11: 35 16: 55 04: 55

9: 25 21: 25 12: 00 14: 05 19: 15

❷ În tabelul de mai jos, este redat mersul trenurilor.


● Notează ora de plecare și de sosire a fiecărui tren.
● Calculează în ore și minute, durata parcursă.

Trenul R - 4086 Trenul R 5005 Trenul R 5406

Cluj-Napoca - Zalău București Nord - Buzău Iași – Pașcani

❸ Dan a călătorit cu autocarul spre bunica sa. Călătoria a durat 45 de minute. El a plecat la ora 17 și
45 de minute. La ce oră a sosit?

❹ Elena a zburat cu avionul de la București la Londra. Zborul a durat 2 ore și 50 de minute. Avionul a
aterizat la destinație la ora 15 și 45 de minute. La ce oră a decolat avionul?

118
❺ Graficul de mai jos redă activitățile lui Tudor și durata exprimată în ore a fiecăreia într-o zi
obișnuită de școală.
Citește cu atenție datele și notează cu A enunțurile adevărate și cu F, enunțurile false.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Face fotbal. Doarme. Este la şcoală. Îşi face Se joacă
temele. pe tabletă.
● Tudor se joacă pe tabletă 60 de minute pe zi.
● Timpul acordat sportului este mai mare decât timpul acordat jocului pe tabletă.
● Durata temelor este egală cu durata timpului liber.
Timpul de somn arată că Tudor duce o viață nesănătoasă.

❻ Organizează-ți o zi de vacanță cu activități și durata acestora. Notează datele într-un tabel, apoi
reprezintă-le în graficul de mai jos.

Activitatea Număr
de ore 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

❼ Mirela a pornit cu bicicleta de la Cabana Vânătorilor și a pedalat timp de 2 ore.


Ea a ajuns la un indicator ca cel de mai jos. Ea a continuat să pedaleze.
Cabana Trei Brazi, 30 km
● În cât timp va parcurge distanța de la
indicator la Cabana Trei Brazi?
Cabana Vânătorilor, 20 km
Încercuiește litera corespunzătoare
răspunsului corect.
a. 2 ore
b. 1 oră și 30 de minute
c. 3 ore
d. 5 ore

119
Unități de măsură pentru timp
Ziua, săptămâna, anul
❶ Calculează.
a) 3 zile = ore 5 săptămâni = zile
1 zi şi 5 ore = ore 2 săptămâni şi 3 zile = zile
4 ore = min 42 zile = săptămâni
1 oră şi 40 min = min 2 ani = zile

b)
ore o jumătate 1 oră şi
1 oră jumătate 3 ore
de oră

15 120 45
minute
minute minute minute

❷ Completează denumirea lunilor anului care au:


● 30 de zile:

● 31 de zile:

● 28 sau 29 de zile:

❸ Află numărul de zile din fiecare anotimp, într-un an obișnuit.

Primăvara Vara Toamna Iarna

❹ Cinci prieteni, născuți în același an, își serbează zilele de naștere astfel:

Petre – octombrie Scrie numele copiilor în ordinea descrescătoare a vârstei lor.


Iulia – aprilie
Mara – decembrie
Costin – februarie
Silviu – august

❺ Câte zile pot avea 3 ani consecutivi? Găsește toate variantele.

120
❻ Alege durata potrivită fiecărei situații.

90 90 5
5 zile săptămâni 5 ani 5 luni 5 ore 5 minute
de minute de ore

❼ În graficul de mai jos, vei descoperi cantitatea de fructe, exprimată în kg, vândută de un
supermarket timp de o săptămână.

400
350
200
250
200
150
100
50
0
LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

a. Scrie cantitățile vândute în ordine crescătoare și denumirile zilelor corespunzătoare.

b. Folosind datele din grafic notează:


● un enunț adevărat:
● un enunț fals:
● cantitatea totală vândută:
❽ Daniela va petrece, în tabăra de la munte, o săptămână și 5 zile, începând cu ziua de marți.
● Câte zile va petrece Daniela în tabără?
● În ce zi se va întoarce acasă fetița?
● Dacă o zi de tabără costă 80 de lei, cât plătește Daniela pentru tabăra la munte?

❾ În tabelul de mai jos poți citi vârsta membrilor familiei lui Mihnea, în anul 2 012. Calculează anul
nașterii fiecăruia.
● În ce an Mihnea va împlini vârsta de 25 de
ani?

9 ani 14 ani 39 ani 43 ani 78 ani

121
Unități de măsură monetare
Leul și banul
❶ Mihaela a economisit în pușculița ei o sumă de bani, ca în imaginea de
mai jos. Leul este
unitatea
monetară
echivalentă
cu 100 de
bani.

188 lei
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect pentru
a rezolva cerințele.
● Ce sumă de bani a economisit ea?
a. 348 lei b. 438 lei c. 384 lei 195 lei

● Observă lista obiectelor pe care și le dorește Mihaela.


Ce obiecte își poate cumpăra?
198 lei
a. pantofii și fusta b. fusta și rochia c. rochia și pantofii

● Cu ce sumă rămâne Mihaela dacă își cumpără obiectele?


a. 100 lei b. 10 lei c. 1 leu d. 10 bani

● Dacă ar mai avea 9 lei, ce obiecte și-ar putea cumpăra?


a. pantofii și fusta b. fusta și rochia c. rochia și pantofii

❷ Ovidiu a primit ca rest de la cumpărăturile făcute următoarele monede:

Numărul
Moneda
de monede ● Încercuiește bancnota pe care ar fi putut-o primi ca rest.
1 ban 10

10 bani 4

50 de bani 1

122
❸ Calculează:
1 000 lei - 371 lei = 100 lei : 10 = 267 lei + 89 lei =

483 lei + 98 lei = 800 bani : 100 = 500 lei - 342 lei =

56 bani + 187 bani = 7 lei x 8 = 80 bani : 10 =

600 lei - 239 lei = 9 lei x 10 = 6 lei x 100 =

❹ Mama achită la bancă o rată lunară de 350 de lei. În ce bancnote poate plăti această sumă?
Notează pe fiecare bancnotă valoarea ei.

350 lei
350 lei
350 lei
350 lei

❺ Trei agenții de turism oferă pachete turistice de 7 zile pentru familii de două persoane, spre
destinația Grecia, respectiv Turcia.

Agenția Blue Agenția Star Agenția One


Transport Transport Transport Transport Transport Transport
cu autocar cu avion cu autocar cu avion cu autocar cu avion
Grecia 3 850 lei 4 680 lei 3 250 lei 4 220 lei 3 950 lei 4 900 lei
Turcia 6 185 lei 7 400 lei 6 900 lei 8 000 lei 6 500 lei 7 700 lei

a) Care agenție are cele mai avantajoase oferte pentru destinația Grecia?

b) De ce diferă prețul celor două pachete turistice, oferite de agenții, pentru aceeași
destinație?

c) Scrie numele agențiilor de turism în ordinea descrescătoare a ofertelor pentru Turcia, în


care transportul se face cu autocarul.

123
❻ Calculează suma de bani pentru fiecare situație.
● 8 monede de câte 50 de bani;

● 12 bancnote a 5 lei;

● 14 bancnote a 10 lei și 8 bancnote a 100 lei;

● 100 monede a 50 de bani, 5 bancnote a 6 lei și 8 bancnote a 500 lei.

❼ O firmă de transport practică un tarif de 4 lei și 50 de bani pe km.


Câți lei se vor plăti pentru o distanță de 50 de km?

❽ Bianca are 400 lei în bancnote de 10 lei, 45 de lei în bancnote de 5 lei și 200 lei în bancnote de 100
lei. Câte bancnote are ea?

❾ Bugetul unei familii pentru îmbunătățirea unei băi este de 3 000 lei.
Familia cumpără o cadă cu 1 865 lei și o chiuvetă cu 1 598 lei mai
ieftină decât cada. Ce sumă îi rămâne familiei pentru renovarea băii?

124
Unități de măsură monetare
Euro și eurocentul Euro este unitatea
monetară echivalentă
❶ Calculează valoarea în eurocenți a cu 100 de eurocenți.
următoarelor monede.

a) De câți cenți e nevoie la suma obținută anterior pentru a avea 1 euro?

b) Cu ce monede s-ar putea completa suma de până la un euro? Notează valoarea lor.
Găsește mai multe variante.

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

❷ Scrie valoarea monedei care poate înlocui monedele date în fiecare caz.

❸ La o casă de schimb valutar, pentru un euro s-au plătit 3 lei și 50 de bani. Câți lei s-au plătit pentru
2 euro?

125
❹ Costul unei excursii în Europa este exprimat în bancnotele de mai jos

Câți euro trebuie să plătească o persoană pentru excursie?

❺ În luna ianuarie părinții lui Mircea au economisit 5 euro. Până la jumătatea anului, ei au
economisit lunar o sumă cu 5 euro mai mare decât în luna precedentă.
Observă cu atenție graficul economiilor făcute și rezolvă cerințele.

35
30
25
20
15
10
5
0
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie

a) Completează graficul pentru a arăta ce sumă au economisit părinții în luna iunie.


b) Ce sumă a economisit familia în cele 6 luni?

c) Dacă suma economisită este reprezentată de 6 bancnote, ce valoare are fiecare bancnotă?

d) În ce lună s-au pus deoparte 20 de euro?


e) Dacă planul de economii continuă până la sfârșitul anului, cu aceeași creștere pe lună,
care este suma economisită de părinții lui Mircea în luna decembrie?

❻ La jocul Europolis, Andra are de plătit chiria la o vilă cu o sumă de 1 500 de euro. Ea are
următoarele jetoane.

50 € 100 € 100 € 100 € 100 €

100 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Colorează jetoanele pe care le va folosi pentru a achita chiria.

126
Unități de măsură
Repet ceea ce am învățat!
❶ Ce oră indică fiecare ceas dimineața, respectiv seara?

❷ Medicul i-a prescris Sorinei să bea câte 15 ml de sirop în fiecare dimineață și seară, timp de 5 zile.
Știind că o lingură are capacitatea de 5 ml, află:

a. câte linguri de sirop trebuie să bea Sorina:

b. câți ml de sirop bea fata pe durata tratamentului:

❸ Câte sticle de 500 de ml de apă încap într-un recipient de 5 l?

❹ În fiecare zi a săptămânii, fiecare membru al familiei Popescu consumă câte 250 ml de lapte.
Câți litri de lapte trebuie să cumpere familia săptămânal, dacă ea este formată din 4 membri?

❺ Pentru a cumpăra un penar, Liana a plătit o bancnotă de 50 de lei. Ea a primit rest 2 bancnote de
10 lei, 2 bancnote de 5 lei și 4 bancnote de 1 leu. Câți lei a costat penarul?

❻ Câinele Nero și puiul său au fost cântăriți pe același cântar. Cântarul a indicat 36 de kg. Când puiul
a fost luat de pe cântar, acesta indica 27 de kg. Câte kg cântărește puiul?

127
Unități de măsură
Vreau să știu mai mult!
❶ În desenul de mai jos este reprezentată luna decembrie a anului 2016 și starea vremii.
Observă calendarul cu atenție și rezolvă cerințele.

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTA DUMINICĂ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

a) Câte zile a nins?


b) Care a fost starea vremii predominante în această lună?

c) Dacă azi este 23 decembrie, ce dată și zi a fost în urmă cu 8 zile?

d) Maria a fost bolnavă timp de 10 zile, începând cu data de marți, 6 decembrie. În ce zi/dată
s-a întors la școală?

e) Câte zile de luni are luna decembrie în acest an?

❷ Citește cu atenție enunțurile de mai jos și completează corect tabelul.


Cinci copii fac antrenamente de baschet în zile diferite.
● Anca nu merge la antrenamentul Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
de baschet nici în prima,nici în ultima Anca
zi a săptămânii.
● Claudiu merge la antrenament miercuri. Bogdan
● Emilia merge la antrenament cu o zi Claudiu
după Claudiu.
● Dragoș merge la antrenament cu o Dragoş
zi înainte de Anca. Emilia

128