Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti


Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Se aprobă,
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2020
DECAN,
Prof. dr. ing. Ec. Cristian DOICIN

LISTA CU BURSELE SPECIALE ACORDATE LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI – MAI 2020
Secţiunea 06-06-14_ISI_2020
Nume secțiune
Premiul I
Nr.
Numele şi prenumele Facultatea Grupa CNP Cod IBAN Semnatura
crt.
1.

Premiul II
Nr.
Numele şi prenumele Facultatea Grupa CNP Cod IBAN Semnatura
crt.
1.

Premiul III
Nr.
Numele şi prenumele Facultatea Grupa CNP Cod IBAN Semnatura
crt.
1.

Mențiune
Nr.
Numele şi prenumele Facultatea Grupa CNP Cod IBAN Semnatura
crt.
1.

Președinte comisie Secretar comisie


Grad didactic Prenume NUME Grad didactic/Student Prenume NUME