Sunteți pe pagina 1din 6

Tema proiectului: „Copii suntem toți”

SCOPUL PROIECTULUI:

Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la


schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; mijlocirea de
către elevii din şcoala de masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare
directă în formarea autonomiei personale a acestora.

OBIECTIVE:

1. Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a


abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, sportive, cultural-
artistice şi de abilitate practică;

2. Realizarea educaţiei pentu toleranţă, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de


calităţile şi defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie, etc;

3. Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală;

4. Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în


programul  educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;

5. Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de
la şcoala de masă cu programe şcolare diferite şi cei din învăţământul special, pentru ai ajuta
pe cei din urmă în procesul de formare a autonomiei personale;

6. Încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica


activităţilor de voluntariat desfăşurate cu copii cu nevoi speciale şi în afara prezentului
program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare
educaţională.

GRUP ŢINTĂ:

–          Elevi cu CES integraţi în învăţământul de masă;


–          Elevi cu CES din învăţământul special;
–          Cadre didactice
–          Părinţi;
–          Reprezentanţi ai comunităţii locale.

PARTENERI:
- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galați
- Consiliul Local Priponești
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:

Data Titlul Cadrul Resurse


necesare
11 mai 2012 ”Micii -curtea școlii -copaci, flori,
gospodari” găletă, apă,
sapă.
5 aprilie 2012 ”Paștele -sala de clasă -Hârtie,
împreună” culori,lipici,
foarfecă,
acuarele, ouă,
pensule.
28 februarie ”Mărțișoare, -școală -hârtie
2012 mărțișoare” colorată,
perforator,
lipici, creioane
colorate
20 decembrie ”Colindăm de -Centrul Școlar Special
2012 sărbători”

Descrierea activităților:

Activitatea ”Micii gospodari”


Împreună cu elevii clasei a IV-a de la S.A.M. „Toma Caragiu”, însoţiţi de d-na prof. VALI PETRE  si
de d-na institutor  CARMEN GRIGORE, elevii din clasa a VI-a  îndrumati de prof. CORNELIA DEDIU
si NICOLETA ADET, au plantat flori în curtea şcolii noastre.

Activitatea „Paştele împreună”


Elevi ai S.A.M. „Toma Caragiu” Ploieşti, îndrumaţi de prof. Vali Petre şi instit. Carmen Grigore,
împreună cu elevi ai Centrului Şcolar Special Ploieşti, îndrumaţi de prof. Carmen Topalu şi înv.
Angela Cimpoieşu, au realizat felicitări, au încondeiat ouă, au cântat şi s-au jucat.
Activitatea ”Mărțișoare, mărțișoare”
       În 24.02.2012 elevii din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, ajutaţi şi îndrumaţi de dascălii:
Angela Cimpoieşu, Carmen Topalu, Cornelia Dediu, Georgeta Ioniţă Dickemann, Georgiana
Brişan, au confecţionat mărţişoare împreună cu elevi din clasa a VII-a , S.A.M. „Toma Caragiu”
Ploieşti, însoţiţi de d-na dirigintă, prof. Simona Eftenie.
Activitatea a fost coordonată de către d-na prof. Nicoleta Adet cu sprijinul nepreţuit al d-nei educ.
Ecaterina Chirilă – sufletul esteticului şi îndemânării totodată.
           Din 28.02.2012 până în 14.03.2012 puteţi să vă bucuraţi privirea şi sufletul cu micile noastre
realizări la ISJ Prahova unde va fi expus panoul (sub forma trifoiului cu patru foi).

Activitatea „Colindăm de sărbători


          În prag de sărbători, prof. Vali Petre de la S.A.M. „Toma Caragiu”
Ploiești, împreună cu elevi din această școală au venit la Centrul Școlar
Special Ploiești pentru a colinda.  Glasurile cristaline ale corului de fete au
făcut ca fiecare colț de suflet să tresară iar această bucurie a fost întregită de
cadourile dăruite cu mare drag elevilor noștri. Însă…și acestea, la rândul lor
au avut parte de mari surprize: elevii Centrului Școlar Special Ploiești au
arătat că știu și să dăruiască, nu doar să primească, astfel, într-un schimb
echitabil de frumos au colindat la rândul lor și ei încurajați fiind mai ales de d-
na prof.-educ. Lucia Zamfir.
Cum s-a încheiat această întrevedere? Evident printr-un colind împreună trăit
și cântat!
Iată, că și cu prilejul acestor sărbători, elevi atât de diferiți și-au dat mâna din
nou fiind COPII și atât!