Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele ……………………………………

Data ………………………
Clasa a XI a
R1
Test de evaluare

1.(4,5 p) Calculați derivatele de ordinul II pentru funcțiile:


a) f: ℝ→ℝ, f(x) =3x2 + x – 5 + lnx
x−1
2
b) f: ℝ→ℝ, f(x) = x + x +3
3
c) f: ℝ→ℝ, f(x) = x √ x−√ x+x⋅cos x
1
2.(1p)Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f:ℝ-{2}→ℝ, f(x) = x−2 în
punctul x0 = 1
3.(2,5p)Calculați limitele:
sin x−2 x
lim
a) x →0 sin x+2 x

x 3−x 2 + 2 x−ln 3
lim 2
b) x → ∞ −x +2 x−5
Oficiu: 2p