Sunteți pe pagina 1din 9

Deorece noi educatoarele suntem prietenii maturi de joacă ai copiilor am cules aceste

jocuri minunate, pe care vi le împărtăşesc cu mare drag.

Prof. Ecaterina Gabriela Predescu


Şcoala cu cls. I-VIII nr.13 Craiova

1
Nivelul I

ALEGE CUM ÎŢI PLACE

Scop:
 Verificarea număratului până la2.
 Raportarea numărului la cantitate.
 Consolidarea deprinderii de a constitui grupe de obiecte după formă, mărime şi
culoare.
Sarcina didactică:
 Separarea obiectelor de aceeaşi formă, mărime sau culoare şi numărarea obiectelor
din fiecare grupă constituită.
Regulile jocului:
 Preşcolarii numiţi vor rezolva sarcinile şi vor răspunde întrebărilor educatoarei.
 Fiecare răspuns corect este recompensat prin aplauze, iar cel greşit va fi îndreptat.
Elemente de joc: personajul îndrăgit.
Material didactic: creioane, ascuţitori, cărţi, ceşcuţe, popice, bile, mingiuţe etc.
Desfăşurarea jocului:
 Un personaj îndrăgit de copii (iepuraş, ursuleţ, păpuşă) soseşte în clasă şi aduce copi-
ilor o cutie cu jucării. Personajul va ruga preşcolarii să-1 ajute să separe jucăriile după
formă (culoare sau mărime) şi să precizeze numărul obiectelor din fiecare grupă.
Exemplu: Cine alege creioanele roşii? Câte sunt?
Cine alege popicele? Câte sunt?
Separaţi popicele mari de cele mici. Câte sunt din flecare?
Variantă:
 Pe fiecare masă vor fi aşezate jetoane reprezentând diverse obiecte. Preşcolarii vor
avea sarcina de a le separa şi de a le aduce educatoarei în ordinea solicitată.
Exemplu: Aduceţi grupa în care este un obiect. Aduceţi grupa în care sunt două obiecte.
Preşcolarii care execută sarcina motivează acţiunea.

2
Nivelul I
JUCĂRIILE BUCLUCAŞE

Scop:
 Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor privind relaţiile spaţiale.
Sarcina didactică:
 Denumirea poziţiei spaţiale a unor obiecte sau grupuri de obiecte faţă de un reper dat.
Regulile jocului:
 Copiii răspund numai după ce găsesc obiectele şi precizează poziţia spaţială ocupată.
Răspunsurile corecte sunt aplaudate.
Elemente de joc: aplauze, închisul şi deschisul ochilor, mişcarea.
Material didactic: diferite jucării.
Desfăşurarea jocului:
 Jucăriile care vor fi ascunse vor fi stabilite împreună cu întreaga grupă de copii.
Copiii închid ochii, iar educatoarea aşază jucăriile sau grupele de jucării în diferite
locuri din clasă. Copiii trebuie să caute jucăriile. Când le găsesc trebuie să precizeze
locul respectiv.
Exemplu: Eu am găsit maşinuţa pe raft.
Eu am găsit paharul în dulap.
Dacă s-au ascuns grupe de obiecte, copiii formulează răspunsuri cum ar fi:
Eu am găsit grupa de păpuşi lângă televizor.
Eu am găsit grupa de ciupercuţe sub masă.
Variantă :
 Copiii vor primi jucării pe care trebuie să le aşeze în diferite poziţii spaţiale indicate
de educatoare.
Variantă :
 Un copil numit de educatoare aşază o grupă de obiecte într-un anumit loc din clasă,
iar restul copiilor vor preciza locul unde este aşezată.

3
Nivelul I
CERCURI COLORATE

Scop:
 Formarea deprinderii de a constitui grupe de cercuri după culoare.
 Verificarea reprezentărilor copiilor despre culorile de bază.
Sarcina didactică:
 Diferenţierea cercurilor după culoare.
Reguli de joc:
 La semnalul educatoarei, preşcolarii grupează cercurile după culoare în cele trei cutii
aduse.
Elemente de joc: mânuirea materialului, mişcarea.
Material didactic: pentru fiecare copil şase cercuri colorate, trei cutii colorate î n roşu,
galben şi albastru, clopoţel, trei turnuri în aceleaşi culori ca cercurile.
Desfăşurarea jocului:
 Fiecare copil primeşte mai multe cercuri roşii, galbene şi albastre. Educatoarea solici-
tă sortarea şi gruparea lor după culoare în cele trei cutii astfel: în cutia roşie cercurile
roşii, în cutia galbenă cercurile galbene şi în cutia albastră cercurile albastre.
Preşcolarii încep să lucreze la semnalul educatoarei (un clopoţel, o bătaie în tobă etc).
La sfârşit, preşcolarii verbalizează acţiunea.
Exemplu: Eu am aşezat cercurile roşii în cutia roşie.
După gruparea cercurilor sunt denumite şi grupele formate: grupa cercurilor roşii, grupa
cercurilor galbene şi grupa cercurilor albastre.
Variantă:
 Educatoarea aduce în faţa copiilor mai multe cercuri colorate (din carton decupate la
mijloc). Preşcolarii au sarcina de a introduce cercurile de aceeaşi culoare pe un suport
formând un turn colorat. Acţiunea se verbalizează.
Exemplu: Eu aşez (arunc)cercul roşu la turnul roşu.

4
Nivelul I

CINE ARE O GRUPĂ LA FEL CA A MEA?

Scop:
 Formarea deprinderii de a alcătui grupe de obiecte după dimensiune.
 Formarea reprezentării despre noţiunile: mare - mic, lung - scurt, gros - subţire.
Sarcina didactică:
 Recunoaşterea şi denumirea corectă a obiectelor şi a dimensiunilor acestora (gros
-subţire, mare - mic, lung - scurt).
Regulile jocului:
 Preşcolarii grupează obiectele la semnalul educatoarei. Grupa identificată de copii
trebuie confirmată de către personajul prezent.
Elemente de joc: piticul Barbă-Cot, aplauze, mişcarea, întrecerea.
Material didactic: grupe de obiecte de diferite mărimi, grosimi, culori, clopoţel.
Desfăşurarea jocului:
 Introducerea în activitate se realizează prin prezentarea piticului "Barbă-Cot" venit să-
i ajute la activitate.Preşcolarii primesc mai multe obiecte (sau jetoane) pe care le
denumesc, iar la semnalul educatoarei (sunetul unui clopoţel) constituie grupele după
criteriul dat (mărime, grosime sau lungime). La întrebarea: Cine are o grupă la fel ca
a mea?, preşcolarii caută o grupă echivalentă cu cea a educatoarei, o identifică şi i-o
dă piticului "Barbă-Cot" care le confirmă dacă au lucrat corect sau nu.
Variantă:
 Rezolvarea unor fişe de lucru individuale având ca sarcină constituirea de grupe de
obiecte după criteriul dat. Piticul va aprecia corectitudinea realizării fişelor.

5
Nivelul I

TRĂISTUŢA CU SURPRIZE

Scop:
 Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre atributele pieselor geometrice (formă,
mărime, culoare).
Sarcina didactică:
 Recunoaşterea, pieselor geometrice prin acţiunea analizatorilor.
Regulile jocului:
 Un copil legat la ochi alege o piesă din trăistuţă, o pipăie şi precizează forma şi
mărimea acesteia.
Elemente de joc: surpriza, ghicirea, ritmizări.
Material didactic: o trăistuţă, piese geometrice (cercuri, pătrate şi triunghiuri).
Desfăşurarea locului:
 Educatoarea prezintă trăistuţa cu surprize în care sunt piese geometrice. Preşcolarii
sunt solicitaţi de educatoare să participe la joc prin versurile:
Să vină acum la mine,
Un copil ce ştie bine,
Atingând o piesă doar
Forma să o spună clar.
Copilul chemat este legat la ochi. El introduce mâna în săculeţ, alege o piesă, o pipăie
şi precizează forma şi mărimea piesei geometrice.Piesa va fi arătată copiilor care vor aprecia
corectitudinea răspunsului.In final, copilul va preciza şi culoarea piesei.
Variantă:
 Pe masa educatoarei sunt şi alte piese geometrice. După ce copilul ghiceşte forma şi
mărimea piesei din trăistuţă, un alt copil va alege de pe masa educatoarei alte trei
piese de aceeaşi formă cu cea din săculeţ şi formează o grupă.
Exemplu: Eu am format o grupă de cercuri pentru că şi piesa din săculeţ era tot cerc.

6
Nivelul I

MICII GOSPODARI-FACEM ORDINE!

Scop:
 Consolidarea deprinderii de a alcătui grupe de obiecte după criteriul lungimii.
 Folosirea corectă a limbajului matematic.
Sarcina didactică:
 Separarea obiectelor după criteriul lungimii.
Regulile jocului:
 Preşcolarii vor identifica grupele care există pe masă. Fiecare grupă va fi separată în
două subgrupe după criteriul lungimii. Răspunsurile copiilor vor fi apreciate printr-un
ecuson.
Elemente de joc: aplauze, surpriza, mişcarea, întrecerea, recompensa.
Material didactic: grupe diferite (flori, beţişoare, creioane etc), ecusoane cu figuri triste şi
vesele, fişe.
Desfăşurarea jocului:
 Preşcolarii vor intui mai întâi materialul prezentat de educatoare şi îl vor grupa după
formă (grupa florilor, beţişoarelor, creioanelor etc).Câte doi copii vor aranja pe rând
elementele fiecărei grupe după criteriul lungimii.
Exemplu: Aşezaţi în prima vază florile cu coada lungă, iar în cea de-a doua pe cele cu
coada scurtă.
Copilul care rezolvă corect sarcina va primi un ecuson reprezentând un copil cu faţa veselă.
In caz contrar, copilul va avea faţa tristă.
Variantă:
 După ce obiectele au fost grupate după criteriul lungimii, educatoarea va cere copiilor
să închidă ochii şi va ascunde una din grupele nou formate. Preşcolarii vor ghici grupa
care este ascunsă. Este foarte important ca educatoarea să asigure vizibilitate maximă
pentru toţi preşcolarii asupra materialului didactic.
In final, preşcolarii vor rezolva o fişă a cărei sarcină va fi să formeze grupe după criteriul
lungimii.

7
Nivelul I

SĂ CONSTRUIM UN CARTIER NOU

Scop:
 Consolidarea deprinderii de a forma grupe de obiecte după criteriile date.
 Consolidarea deprinderii de a compara două grupe global sau prin punere în corespon-
denţă.
Sarcina didactică:
 Gruparea obiectelor date în funcţie de anumite criterii; separarea unui element sau a
mai multor elemente din grupe.
Regulile jocului:
 Unul dintre copiii care a primit şapca va veni să rezolve sarcina dată. Şeful de şantier
desemnat verifică dacă este corect realizat obiectivul.
Elemente de joc: aplauze, mânuirea materialului.
Material didactic: macheta sau panoul pe care se va realiza cartierul care are trasate deja
străzi şi spaţii verzi; elemente detaşabile sau siluete ce reprezintă: copaci, case, bănci, blocuri,
flori (de diferite forme şi mărimi), truse lego, şapcă.
Desfăşurarea jocului:
 Copilul care primeşte şapca este constructorul şantierului şi trebuie să realizeze sarci-
na încredinţată. După ce o realizează se verifică de către şeful de şantier
corectitudinea execuţiei.
Exemple:
Construieşte un grup de case cu un etaj. (Copiii vor aşeza cel puţin patru case realizate din
piese Lego.)
Aşază arborii mici cu coroană rotundă.
Aşază o grupă de blocuri galbene în locul indicat.
Aşază grupa de case cu două etaje în perechi cu cele cu un etaj.
Aşază băncile maro în faţa blocurilor.
Compară grupele de bănci şi precizează care grupă are mai multe obiecte.
Toate răspunsurile se premiază cu ecusoane.
Variantă:
 Copiii vor lucra în echipe. Ei primesc jetoane reprezentând: căsuţe, autobuze, semne
de circulaţie etc.Fiecare echipă va avea de realizat o sarcină:
Lipeşte tot atâtea căsuţe câte curţi sunt desenate pe panou.Aşază câte un autobuz în fiecare
staţie.Numără tot atâtea semne de circulaţie câte arată cifra arătată de educatoare şi aşază-
le pe machetă

8
Bibliografie

 Aurelia Ana, Cioflica S., Matematicienii-Jocuri didactice, Editura EMIA, Deva 2004
 G. Ghetu., Diagnosticarea capacităţilor matematice la preşcolari, Editura Rovimed
Publishers,Bacău, 2008
 S. Antonovici, C. Jalba, G. Nicu, Jocuri didactice pentru activitaţile matematice din
gradiniţă, Editura Aramis, Bucureşti, 2005
 C. Moţ, Matematica pentru cei mici,Editura EMIA, Deva, 2002
 Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gh. Cârtu,
Craiova 2009
 Barbu H., Popescu E., Şerban F., - „Activităţi de joc şi recreativ-distractive. Manual
pentru şcolile normale”, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1993
 Antohe V., Gherghinoiu C., Obeadă M. în lucrarea: „Metodica predării matematicii.
Jocul didactic matematic. Suport de curs”, Brăila 2002.

S-ar putea să vă placă și