Sunteți pe pagina 1din 1

Răspuns: Ghennadi Epure

Consider că de către agenții statului au fost admise încălcări ale CEDO. Dacă să ne
referim la acțiunile de urmărire penală care au fost efectuate în speță, anume percheziția la
domiciliu și reținerea persoanei, menționăm că percheziția se efectuează în baza încheierii
judecătorului de instrucție, cu prezentarea în prealabil a acestei hotărâri persoanei la care se face
percheziția. Persoanei la care se efectuează percheziția i se explică în prealabil despre dreptul la
un avocat, precum și altei drepturi prevăzute de codul de procedură penală.
Ulterior i se va cere să predea bunurile indicate în dispozitivul încheierii, recurgerea la
percheziția forțată se va face după ce persoana refuză categoric să predea bunurile indicate în
dispozitivul încheierii. Totodată, persoanei reținute trebuia în prealabil să i se explice drepturile
prevăzute de codul de procedură penală. Se observă că nu a fost întocmit nici un act procedural,
de pildă, procesul-verbal de percheziție.
Concluzionez, că orice ingerință în viața privată în sensul art.8 CEDO, trebuie să fie
justificată și doar în baza unei hotărîri a judecătorului de instrucție. Astfel, a fost încălcat dreptul
la viața privată, care include și dreptul la siguranța domiciliului, respectiv ingerința este
nejustificată și arbitrară.