Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliului Superior al Magistraturii

de la judecătorul/candidatul/solicitantul
_____________________________________________
(Numele, premumele, funcţia, instituţia în care activează,
telefon de contact, după caz, domiciliul)

CERERE

Prin prezenta, solicit să fiu admis pentru participare la concursul pentru


suplinirea funcţie de judecător/preşedinte/vicepreşedinte al Judecătoriei/Curţii de
Apel/Curţii Supreme de Justiţie, anunţat prin Hotărîrea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. ____ din ____________.
(În cazul în care există, se vor indica informaţii referitoare la rezultatele
obţinute la evaluarea performanţelor în faţa Colegiului de evaluare şi celor
obţinute în faţa Colegiului pentru selecţie, cu referire la Hotărîrea Colegiului
respectiv).

Data depunerii cererii Semnătura