Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Au vocație succesorală legală generală:


a) copilul defunctului și copilul unchiului, chiar dacă au fost adoptați cu efecte restrânse;
b) urmașii copilului adoptat cu efecte restrânse de către tatăl defunctului, dar numai până
la al IV-lea grad, inclusiv;
c) toți descendenții copilului adoptat de către defunct, indiferent de felul adopției.

2. Poate veni la moștenire prin reprezentare:


a) și copilul renunțătorului;
b) și copilul fratelui consangvin al defunctului, fratele consangvin fiind nedemn de a
moșteni;
c) și vărul primar, dacă tatăl său, unchi al defunctului este decedat sau nedemn de a
moșteni.

3. Atunci când soțul supraviețuitor concurează cu doi copii ai defunctului:


a) fiecare copil primește o cotă de 1/3 din moștenire;
b) fiecare copil primește o cotă de 3/8 din moștenire;
c) soțul supraviețuitor primește o cotă de 1/2 din moștenire.

4. În ipoteza în care vocație generală la moștenire au: un văr primar (fiul unui frate al
mamei, frate care a renunțat la moștenire) și alți doi veri primari (copiii unei surori a
tatălui, soră care a decedat înaintea defunctului):
a) întreaga avere va fi culeasă de copiii surorii tatălui, care vin la moștenire prin
reprezentare;
b) verii, fiind rude cu defunctul în linii colaterale diferite, vor primi cote inegale,
moștenirea împărțindu-se pe linii;
c) fiecare văr primar va primi o cotă de 1/3 din moștenire.

5. Atunci când, în afara soțului supraviețuitor, a tatălui defunctului și a unui frate al


celui decedat, pretinde drepturi succesorale și copilul adoptat cu efecte restrânse de
unicul fiu nedemn al defunctului:
a) soțul supraviețuitor va culege o cotă de 1/4 din moștenire;
b) părinții și fratele vor fi înlăturați din dreptul de a moșteni de către copilul pe care fiul
defunctul l-a adoptat cu efecte restrânse;
c) fratele defunctului va culege o cotă de 1/2 din moștenire.
6. Dacă la moştenirea defunctului sunt chemaţi, în puterea legii, un frate bun şi doi fraţi
uterini, atunci:
a) fratele bun va primi 1/2 din moștenire;
b) frații uterini vor primi, împreună, 1/3 din moștenire;
c) fiecare frate uterin va primi o cotă de 1/3 din moștenire.

7. În cazul în care, pe lângă copilul defunctului, care a fost dezmoștenit direct prin
testamentul întocmit de către acesta, mai au vocație concretă soțul supraviețuitor, tatăl
și mama defunctului, un frate bun și un frate uterin ai defunctului:
a) fratele bun va culege 9/64 din moștenire;
b) fratele uterin va culege 3/32 din moștenire;
c) soțul supraviețuitor și părinții vor culege, împreună, 25/48 din moștenire.

8. Lăsând ca moștenitori legali soț supraviețuitor, tată și un frate bun, defunctul a


dispus ca 1/2 din avere să revină unui prieten. În situația expusă:
a) soțul supraviețuitor și tatăl vor culege, împreună, 1/4 din moștenire;
b) fratele bun va culege 1/6 din moștenire;
c) fratele bun și tatăl defunctului vor culege, împreună, 1/4 din moștenire.

9. Dacă, în prezența soțului supraviețuitor și a doi copii, defunctul a dispus ca 1/3 din
avere să revină terțului X, iar 1/2 terțului Y, atunci:
a) legatul făcut lui X se va reduce, el primind 1/6 din moștenire;
b) legatul făcut lui Y se va reduce, el primind 3/10 din moștenire;
c) ca urmare a reducțiunii legatelor, X va primi 1/5 din moștenire, iar Y va primi 1/3 din
moștenire.

10. În cazul în care soțul supraviețuitor concurează doar cu ascendenți privilegiați sau
doar cu colaterali privilegiați are dreptul la:
a) 1/4 din moștenire;
b) 1/2 din moștenire;
c) 1/3 din moștenire.

11. Atunci când soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs cu un părinte și un


frate:
a) soțul supraviețuitor primește 1/2 din moștenire;
b) părintele primește 1/3 din moștenire;
c) fratele primește 1/2 din moștenire.
12. În ipoteza în care vocație concretă la moștenire au cei doi fii ai unui copil nedemn al
defunctului, unica fiică a altui copil predecedat al defunctului și un al treilea copil, în
viață și demn:
a) averea se va împărți în cote egale între cei trei nepoți și copil;
b) fiecare dintre cei doi urmași ai fiului nedemn va primi o cotă de 1/6 din moștenire;
c) copilul în viață al defunctului va primi 1/2 din moștenire.

13. Dacă la moștenirea defunctului au vocație legală generală un unchi, doi veri
primari (fii ai altui unchi predecedat al defunctului) și un frate al bunicului patern:
a) unchiul va culege întreaga moștenire;
b) fiecare văr primar, prin reprezentare, va primi 1/4 din moștenire;
c) fratele bunicului va primi 1/3 din moștenire.

14. Atunci când, în afara soțului supraviețuitor, a părinților defunctului și a unui frate
al celui decedat, pretinde drepturi succesorale și copilul adoptat cu efecte restrânse de
unicul fiu nedemn al defunctului:
a) soțul supraviețuitor va culege o cotă de 1/4 din moștenire;
b) părinții și fratele vor fi înlăturați din dreptul de a moșteni de către copilul pe care fiul
defunctul l-a adoptat cu efecte restrânse;
c) fiecare părinte va primi o cotă de 1/6 din moștenire.

15. Dacă la moştenirea defunctului sunt chemaţi, în puterea legii, un frate bun şi doi fraţi
uterini, atunci:
a) fratele bun va primi 1/2 din moștenire;
b) frații uterini vor primi, împreună, 1/3 din moștenire;
c) fiecare frate uterin va primi o cotă de 1/3 din moștenire.

16. Soțul supraviețuitor a folosit toate bunurile lăsate moștenire de către defunct
nerecunoscând vreun drept celorlalți moștenitori. Tatăl defunctului (mama este
decedată la data deschiderii moștenirii), fratele bun, fratele uterin și nepotul de frate
consangvin (fratele consangvin a renunțat la moștenire) ai defunctului au solicitat
instanței, în contradictoriu cu soțul supraviețuitor, stabilirea drepturilor succesorale ce
li se cuvin. În cazul analizat:
a) tatăl și fratele bun vor culege, împreună, 13/24 din moștenire;
b) fratele uterin și tatăl defunctului vor culege, împreună, 5/12 din moștenire;
c) fratele bun și fratele uterin vor culege, împreună, 1/3 din moștenire.
17. Prin testament autentic, defunctul i-a dezmoștenit direct pe unicul său fiu, pe
părinții săi și pe fratele uterin. Pe lângă cei dezmoșteniți, defunctul a mai lăsat soț
supraviețuitor, doi frați buni și un nepot de frate consangvin (tatăl acestuia, fratele
consangvin, a decedat înaintea defunctului. În situația prezentată:
a) nepotul de frate consangvin va primi 3/48 din moștenire;
b) soțul supraviețuitor va primi 1/3 din moștenire;
c) copilul defunctului și frații buni vor primi, împreună, 7/12 din moștenire.

18. În cazul în care, pe lângă părinții care au fost dezmoșteniți direct prin testamentul
întocmit de către defunct, mai au vocație concretă soțul supraviețuitor și bunicii paterni
ai defunctului:
a) bunicii vor culege 3/8 din moștenire;
b) soțul supraviețuitor va culege o cotă de 1/3 din moștenire;
c) soțul supraviețuitor și bunicii vor culege, împreună, 3/4 din moștenire.