Sunteți pe pagina 1din 14

INFORMARE DE SPECIALITATE

PRIVIND AUXILIARELE CE POT FI UTILIZATE LA CLASELE a II- a

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018- 2019

Şi în anul şcolar 2018 - 2019 au apărut pe piaţa didacticii din România o multitudine de
auxiliare şcolare - lucrări realizate către autori specializaţi în editarea de materiale ce vin în
sprijinul educatorilor, la toate ariile curriculare şi la toate disciplinele, acoperind toate nivelurile
învăţământului.
La clasele a II - a din învăţământul primar, din varietatea de auxiliare apărute, se pot
menţiona următoarele:
 Aria curriculară COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

,,Să dezlegăm tainele textelor literare”- autor: Carmen


Iordăchescu, Editura Carminis, Piteşti, 2018,
Culegerea poate completa cu succes lecţiile de Comunicare
în Limba română ale manualului Editurii Didactice și Pedagogice.
Această carte este realizată în conformitate cu noile
manuale din 2018. Colecția continuă cu Să dezlegăm tainele
comunicării. Clasa a II-a. Realizată conform noii programe,
lucrarea aplică viziunea interdisciplinară integrată, cu accent pe
comunicare.
Înţelegerea textelor literare şi aprofundarea noţiunilor
învăţate se realizează prin modalităţi atractive şi antrenante:
dramatizări, dialoguri, jocuri de rol ilustrative, jocuri diverse.
Totodată „Clubul de lectură“ propune frumoase texte, alese
pentru ca elevii să descopere plăcerea şi utilitatea lecturii.
Varietatea exerciţiilor şi a rubricilor propuse – pe teme
familiare copiilor – îi ajută pe elevi în dobândirea competenţelor
de comunicare, de receptare corectă a mesajului oral sau scris, prin
folosirea precisă a cuvintelor şi exprimarea adecvată în situaţii
concrete de comunicare, precum şi în redactarea unor scurte
compuneri pe diverse teme.
„Să scriem corect,clasele I-II,caiet pentru însușirea ortogramelor
la ciclul primar” - autor Viorica Pralea, Editura Paralela 45, 2017
Caietul SĂ SCRIEM CORECT! se adresează elevilor din ciclul
primar, în scopul formării corecte a deprinderilor de scriere. El vine
în completarea manualelor școlare, exercițiile din caiet constituind
premise necesare în realizarea obiectivelor educaționale prevăzute
de curriculumul școlar pentru clasele ciclului primar.
Având în vedere că elevii din clasele mici nu stăpânesc încă noțiuni
avansate de gramatică, pentru înțelegerea ,,ortogramelor”, caietul
apelează la explicații simple, rod al unei bogate experiențe profesionale
a autoarei, cât și la jocuri destinate exersării, la modul ludico-instructiv,
a ortogramelor studiate.Caietul de față este un ghid,necesar deopotrivă
elevilor, dascălilor, cât și părinților care sunt preocupați de conștientiza-
rea și realizarea scrierii corecte de către ei, elevii, copiii lor.

Comunicare in limba romana,modalități de lucru


diferențiate pregătire suplimentară prin planuri individualizate,
autori: Daniela Berechet, Florian Berechet, Jeana tița, Lidia
Costache, Editura Paralela 45, 2018
Auxiliarul este elaborat conform programei în vigoare
aprobate de M.E.N. prin O.M. nr. 3418/19.03.2013. Conținuturile
sunt structurate pe niveluri de învățare diferențiate și pe trepte
progresive de dificultate, iar secțiunile destinate completării
portofoliilor elevului și profesorului sunt marcate ca atare.
Lucrarea conține, pe lângă exerciții, teste de evaluare inițială,
stadială și finală, iar datorită sugestiilor metodologice moderne și
atractive face posibilă învățarea individualizată.
Bogatul material iconografic și secțiunile speciale de învățare prin joc și careuri nu numai
că ușurează procesul învățării, dar îl fac și mai amuzant. Volumul include pe coperta a treia
un Certificat de competență a învățării, ce poate fi semnat de profesor și care se
înmânează elevului la sfârșitul anului școlar.

Comunicare in limba romana. Caiet de aplicatii pentru


clasa a II-a, autori - Anca Veronica Tăut, Elena Lăpușan, Anicuța
Todea, Adina Achim, Editura Sinapsis, 2016
Caietul poate fi folosit alături de oricare dintre manualele avizate,
este în conformitate cu programa școlară și este avizat MEN 2018.
Un instrument de lucru util la clasă,dar și acasă,caietul este cuprinde
itemi variați, orientați de la simplu la complex.

Comunicare în limba romana – culegere clasa a II-a,


autori – Adina Micu, Simona Brie, Editura Sinapsis, 2015
Această lucrare face parte din setul de culegeri aplicative pentru
clasele primare şi este realizată în conformitate cu programa
şcolară. Adresându-se elevilor din clasa a II-a, materialul
urmăreşte să consolideze noţiunile însuşite la orele de curs şi să
stimuleze predispoziţiile creative ale şcolarilor.

Caiet pentru clasa a II-a, autori - Anca Veronica Tăut,


Elena Lăpușan, Anicuța Todea, Adina Achim, Editura
Sinapsis, 2016
Caietul de Comunicare în limba română este realizat în
conformitate cu noua programă școlară și respectă abordarea
interdisciplinară.
Propune o învățare centrată pe elev, implicând elevii în
mod activ, pentru o experiență completă și în vederea
dezvoltării competențelor în contexte autentice de viața.

Comunicare în limba română, clasa a II-a + cartea


„Învățăm altfel”, autori: Adela Maria Petrenciu, Maria-
Cornelia Cîmpean, Adina-Gabriela
Preoteasa, Cătălina-Mirela Ganea, Maria Drăghici,
Editura Delfin, 2017
Auxiliarul se bazează pe principiul interacţiunii
permanente cu copiii, așa cum este el definit de programa
școlară. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să
aibă iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea ce
învaţă.
Activitățile de învățare sunt centrate pe jocuri
didactice, care creează contextul pentru participarea activă,
individuală şi în grup, și permit exprimarea liberă a
propriilor idei şi sentimente.
Structura auxiliarului permite utilizarea acestuia la
clasă indiferent de manualul pentru care s-a optat în
activitățile de predare-învățare.

Corina, Liana, Robert și eu în labirintul comunicării


-caiet de activități de învățare pentru clasa a II-a, Alina
Danciu, Monica Moise, Viorel Dolha, Lavinia Stoian,
Florentina Guțu, Cătălina Zagaradniuc, Editura Sigma,2018
Auxiliarul îi ajută pe elevii clasei a II-a, dar și pe părinții
și dascălii lor, atunci când vor să se pregătească mai bine.
Conține texte de ultimă generație, narative și științifice,
aplicații variate, cu grade de dificultate diferite, așa ca pentru un
antrenament serios în care copilul să capete deprinderi de lucru,
să devină treptat independent, sigur pe cunoștințele acumulate,
capabil de creație. La finalul caietului, se regăsesc patru fișe de
lucru cu activități de predare-învățare-evaluare, bazate pe
metode didactice inovative interactive.
„Comunicare în LIMBA ROMÂNĂ. Caiet de lucru.
Clasa a II-a. Partea I și Partea a II-a”, autori - Cleopatra
Mihăilescu, Tudora Piţilă, Editura Grupul Editorial Art, 2015
Auxiliarul a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, poate fi
utilizat cu oricare dintre manualele şcolare aprobate. Conține o
varietatea de exerciţii care îi ajută pe elevi în dobândirea
competenţelor de comunicare, de receptare corectă a mesajului oral
sau scris, prin folosirea precisă a cuvintelor şi exprimarea adecvată
în situaţii concrete de comunicare.

„Caiet de lectura - clasa 2”, autori - Silvia Mihai,


Andreea Barbu, Editura Booklet, 2016: 
Caietul este conceput pentru activități de lectură și înțelegerea
textului, fiind util atât profesorilor, cât și părinților.
Tematica lecturilor include familia, universul copilului și relațiile
cu cei din jur, lumea basmelor, istoria și dragostea de țară, natura, valorile
umane, anotimpuri și sărbători, jucăriile, călătorii și aventuri, fiecare temă
fiind abordată în două lecturi literare (poezie, fabula, fragment de basm sau roman) sau non-
literare. Textele sunt însoțite de activități de înțelegere și selecție a înformației, exprimare orală,
rebusuri și șocuri, precum și de redactare a unor scurte texte personale, care îi incurajează pe
copii să folosească un vocabular bogat și variat. La finalul lucrării se găsește o fișa de lectură pe
care elevii o pot folosi în parcurgerea tuturor textelor propuse. 

„Caruselul ortogramelor – clasa a II-a”, autor Mădălina


Florea, Florentina Ioniță, Editura Booklet, 2014 este un
auxiliar care poate fi utilizat atât la clasă, pentru sistematizarea
sistematizarea noțiunilor dobândite în cadrul orelor de limba
română, cât și pentru realizarea individuală a temelor. 
Lucrarea este concepută sub forma unui caiet de lucru care
cuprinde o serie de exerciții variate, ghicitori, rebusuri, realizate
ingenios de către autoare pentru a-i atrage pe micuții scolari.

„Comunicare. Ortografie. Ro – clasa a II-a”, autor Alexandru


Creangă, Editura Nomina, 2018 – este un auxiliar cu exerciții și teste
pentru concursurile și evaluările școlare.
Concursul ține seama de tipurile de evaluări naționale și interna-
ționale pentru elevi, de cadrul de referință pentru noua lege a educației
și corespunde criteriilor psiho-pedagogice de vârstă pentru elevi.

„Comunicare în limba română, caiet - clasa a II-a”, autori -


Mirela Ilie, Marilena Nedelcu, editura Booklet, 2016 - auxiliarul
le oferă școlarilor șansa de a percepe într-un mod distractiv și
interesant experiența învățării, cuprinzând exerciții variate care
îmbină cu ingeniozitate noile informații cu rebusuri, ghicitori și
jocuri de cuvinte. 
Elevii vor învăța cum să utilizeze corect semnele de punctuație,
grupurile de litere și ortogramele și cum să comunice corect atât
oral, cât și în scris.

„Comunicare în limba română- clasa a II-a, caiet”, autori –


Marilena Călin, Elvira Toma, Editura Copilul Deștept, 2016
Caietele de lucru sunt elaborate pe unități tematice ancorate în
realitatea copilului. Prezentate într-o formă deosebit de atractivă,
materialele oferă exemple de activități pe care copiii le pot urmări
cu ușurința. Caietele au la bază structura noii programe și se pot
folosi atât împreună cu manualul cât și independent de acesta.

„Start la lectură! Texte literare și aplicații - clasa 2”,


autori Gabriela Bărbulescu, Daniela Elena Ioniță
Cartea cuprinde texte adecvate și adaptate copiilor din clasa a
II-a, scrise de autori români și străini.Pentru fiecare text,se găsesc
câteva cerințe sub forma unei fișe de lectură.
  Lectura îmbogățește vocabularul cu expresii și cuvinte noi;
dezvoltă imaginația, gândirea și capacitatea de exprimare.
„Matematică – culegere clasa a II-a”, autori – Adina Micu,
Simona Brie, Editura Sinapsis, 2018
Culegerea este dedicată elevilor de clasa a II-a și cuprinde exerciții
și probleme complexe, graduate ca dificultate, care au rolul de a
dezvolta gândirea, logica și perspicacitatea. Lucrarea urmărește cu
acuratețe programa școlară. 

„Matematică și explorarea mediului – caiet de aplicații,


clasa a II-a”, autori – Anca Veronica Tăut, Elena Lăpușan,
Anicuța Todea, Adina Achim, Editura Sinapsis, 2018
Caietul de Matematică și explorarea mediului pentru clasa
a II-a poate fi folosit alături de oricare dintre manualele avizate
MEN, este în conformitate cu programa școlară și este avizat
MEN 2018. 

„Matematică și explorarea mediului – Exerciții.


Probleme. Jocuri”, autor Maria Mogoș, Editura Art educațional, 2017
Culegerea cuprinde o mare varietate de exerciții, probleme și
jocuri,ceea ce o recomandă ca pe un excelent instrument de lucru
pentru aprofundarea conținuturilor.
De asemenea, oferă un amplu material de exersare pentru
activitățile desfășurate în programul after-school și, nu în ultimul
rând, vine în întâmpinarea elevilor care vizează performanța în
studiul matematicii.

„1000 exerciții și probleme – Culegere de matematică


clasa a II-a”, autor Adina Grigore, Editura Ars Libri, 2018
Constituie un suport eficient de lucru în abordarea diferențiată a
activității didactice, precum și în cea independent din pregătirea supli-
mentară a elevilor. Conținutul culegerii este menit să valorifice maximal
potențialul și achizițiile anterioare ale elevilor.
„Matematică – Culegere pentru clasa a II-a. Exerciții.
Probleme. Teste”, autor Ion Petrică, Editura Sigma, 2016
Culegerea de matematică poate fi folosită alături de manualele
școlare actuale pe care le completează, contribuind la consolidarea
cunoștintelor elevului. Conține o gamă variată de exerciții, teste
recapitulative, secțiuni de învaățare prin joc, dar și un bogat
material iconografic ce ajută la găsirea soluțiilor și care facilitează
procesul de învățare.

„Caietul curcubeu MEM de la ușor la greu, clasa


a II-a, autori - Ana-Maria Bratu, Viorel Dolha, Paula
Copăcel, Alina Popa, Editura Sigma, 2018
Auxiliarul oferă contexte de învățare cât mai autentice,
conține exerciții, probleme și exemple pentru repetare,
aprofundare și dezvoltare și evaluări tradiționale alternative.

„Matematică și explorarea mediului – clasa


a II - a, autori Maria – Cornelia Cîmpean(coord),
Adela Maria Petrenciu (coord), Maria Drăghici,
Cătălina-Mirela Ganea, Adina-Gabriela Preoteasa,
Editura delfin 2017
Auxiliarul pe care îl propunem se bazează pe
principiul  interacţiunii permanente cu copiii, așa cum
este el definit de programa școlară. Copiii vor fi
stimulaţi să î întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi
sentimente despre ceea ce învaţă.

„Matematică și explorarea mediului - Învățăm altfel, clasa


a II-a”, autori Gabriela Simona Secăreanu – Editura Delfin,
2017
Auxiliarul se bazează pe principiul interacţiunii permanente cu
copiii, așa cum este el definit de programa școlară. Copiii vor fi
stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei
şi sentimente despre ceea ce învaţă.
Structura auxiliarului permite utilizarea acestuia la clasă indife-
rent de manualul pentru care s-a optat în activitățile de predare -
învățare.

„Fii InteligenT.... la matematică, exerciții și teste


pentru concursurile și evaluările școlare, clasa a II-a”,
autori Bogdan Petre Dobrin, Viorel-George Dumitru,
Valentin Radu, Editura Nomina, 2018
Concursul ține seama de tipurile de evaluări naționale și
internaționale pentru elevi, de cadrul de referință pentru
noua lege a educației și corespunde criteriilor psiho-
pedagogice de vârstă pentru elevi.

„Matematică și explorarea mediului”,autor Mădălina


Stan, Editura Booklet, 2016
Caietul de lucru clasă a II-a reunește, într-o formulă
unică, activitățile distractive și imaginile sugestive cu
aprofundarea materiei specifice clasei a II-a.
Lucrarea este realizată în conformitate cu ultimele
manuale școlare aprobate, fiind destinată utilizării pe parcur-
sul întregului an școlar.
„Matematică și explorarea mediului – caiet de
lucru pentru clasa a II-a”, autori Marilena Călin,
Elvira Toma, Editura Copilul deștept, 2016
Auxiliarul, realizat în conformitate cu programa
școlară, este elaborat pe unități tematice ancorate în
realitatea copilului. Prezentate într-o forma deosebit de
atractivă, materialele oferă exemple de activități pe care
copiii le pot urmări cu ușurință. Caietele au la bază
structura noii programe și se pot folosi atât împreună cu
manualul cât și independent de acesta.

„Dezvoltare personală – caiet de aplicații,clasa a II-a”


autori - Anca Veronica Tăut, Rodica Horvath, Editura
Sinapsis 2014
Lucrarea este elaborată conform programei M.E.N. și
acoperă toate domeniile propuse pentru disciplina Dezvoltare
personală: autocunoașterea și stilul de viață sănătos, dezvoltarea
emoțională și socială, dar și aspecte de organizare a învățării și
pregătire pentru viață.

„Dezvoltare personală, clasa a II-a”, autori Mădălina


Radu, Ioana Andreea Ciocâlteu, Robert Flori Florea,
Aurelia Stănculescu, Editura, Paralela 45, 2017
Activitățile și jocurile cuprinse în acest caiet ajută
copilul să se descopere pe sine, să exploreze și să
experimenteze noi situații de viață, educă exprimarea
emoțională și comunicarea interpersonală, antrenând
abilități empatice și activând resurse creative necesare
afirmării de sine.

„Dezvoltare personală, clasa a II-a”, autori Maria


Cornelia Cîmpean,Rodica Gabriela Gavriș-Pascu, Adela
Maria Petrenciu, Editura Delfin 2017
Activitățile de învățare propuse de auxiliarul 
Dezvoltare personală vizează, așa cum recomandă programa
școlară, capacitatea elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi
exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile,
trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare,
reflecţiile cu privire la învăţare.

„ Dezvoltarea personală - Învățăm altfel”,autor Carmen


Drăgan Editura Delfin, 2017
Auxiliarul vizează capacitatea elevului de a se autocunoaşte
şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele,
aptitudinile,
trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare,
reflecţiile cu privire la învăţare.

„Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă . Caiet cu activităţi


integrate pentru clasa a II-a, autori Laurențiu Cîrstea,
Mihaela Cîrstea, Dumitru Puiu, Oana Sacalerus, Constanța
Tanciu, Ancuța Todea, Cătălina Zagaradniuc, Editura Sigma,
2016
Caietul de vacanţă, realizat în concordanţă cu programele
şcolare aprobate, conține teme accesibile, interesante. Cerințele
sunt legate de viața reală, matematica e aplicată în cotidian, astfel
încât copilul să înțeleagă la ce folosește și să trateze cu mai mult
interes acest domeniu.

„Arte vizuale și abilități practice – caiet de lucru pentru


clasa a II-a”, autori - Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana
Stoicescu, Editura Copilul deștept, 2016
Auxiliarul a fost elaborat în conformitate cu programa școlară
aprobată prin OMECS nr. 3418/ 19.03.2013 și se urmărește
formarea competentelor în progresie, procesul de învățare fiind
gândit asemeni unui caleidoscop, cu fațete multiple, având o
viziune integrată, ce permite elevilor să exploreze domenii ale
cunoașterii din mai multe perspective.

„Sunt curios, deci învăț – caiet de activități


integrate”, autori – Alina Bratosin, Alina Danciu,
Editura Copilul deștept, 2017
Cu ajutorul caietului de activități integrate pentru
clasa a II-a se aplică ceea ce se învață la clasă, dar și lucruri
noi în diverse materii: comunicare in limba română,
matematica și explorarea mediului, știinte ale naturii,
dezvoltare personală, arte vizuale și abilități practice,
muzică și mișcare.

„Evaluare pentru clasa a II-a – teste”, autori – Mirela


Ilie, Marilena Nedelcu, Editura Copilul deștept, 2017
Caietul de vacanță pentru clasa a II-a este un suport de lucru util
pentru fIxarea și aprofundarea noțiunilor studiate în cursul anului
școlar la disciplinele COMUNICARE IN LIMBA ROMANA și MATEMA-
TICA SI EXPLORAREA MEDIULUI.

„Exerciții și probleme de matematică pentru Evaluarea


Națională, clasa a II-a”, autor-Alina Radu, Editura Art, 2014
Auxiliarul conține exerciții și probleme pentru evaluarea
națională, pentru pregătirea curentă, după modelul Evaluării naționale. Lucrarea
conține peste 500 de exerciții și un Portofoliul de evaluare al
elevului

„Comunicare în limba română pentru Evaluarea Națională,


clasa a II-a”, autor Monica Radu, Editura Art, 2014
Caietul se adresează elevilor de clasa a II-a, cadrelor didactice
și părinților. Testele au fost concepute pe baza programei în vigoare
și sunt însoțite de baremele de corectare.
Atât textele de Citit, cât și cele de Scris, se vor parcurge în câte
25 de minute, cu o pauză de 10 minute între ele. Testele pentru Citit
au ca suport atât texte literare, cât și non-literare. Testele pentru
Scris vizează scrierea funcțională și imaginativă - cu respectarea
anumitor convenții ale limbajului scris - și/sau comunicarea scrisă
în diferite situații.

„Ne pregătim pentru evaluare – caiet de aplicații, clasa


a II a, Simona Brie, Adina Micu - Editura Sinapsis 2013
Ultimele luni înaintea evaluării sunt destinate pregătirii pentru
proba națională de la finele clasei a II-a.Parcurgând acest material,
elevii vor rezolva în fiecare săptămână câte un test la disciplinele
Matematică și explorarea mediului, respectiv Comunicare în
limba română.

„Matematică - Exerciții și probleme pentru pregătirea


curentă, pentru exersare în vederea Evaluării Naționale”,
autor Alina Radu, Editura Art educațional, 2018
Culegerea cuprinde o mare varietate de exerciții, probleme
și jocuri, precum și un set de itemi pentru explorarea mediului,
ceea ce o recomandă drept un excelent instrument de lucru
pentru aprofundarea conținuturilor din manualul școlar folosit
la clasă. Poate fi utilizată atât în cadrul orelor de curs, în care
este necesară suplimentarea aplicațiilor, cât și acasă, pentru
consolidarea celor învățate.

„Comunicare în limba română pentru pregătirea


Evaluării Naționale”, autor Monica Rad,u Editura Art
educațional, 2018
Testele au fost concepute pe baza programei in
vigoare și sunt însotițe de baremele de corectare, ceea ce
permite evaluatorului să urmărească eficient nivelul de
formare a competențelor de bază ale școlarului.

„Evaluare Națională clasa a II-a, autori Maria Drăghici,


Camelia Stroe-Bibescu, Editura Delfin, 2018
Auxiliarul este un material care are scopul de a-l familiariza
și pregăti pe cel mic pentru examenul de la sfârșitul anului școlar.
Cele 24 de teste la limba și literatura română și matematică
vor îndruma eficient pregătirea elevilor atât în clasă, cât și acasă,
diminuând stresul aferent fiecărui examen din viața de școlar.