Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DIDACTIC

Data: 4 mai 2018


Clasa: I B
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul
0-100, fără și cu trecere peste ordin
Tema: Adunarea și scăderea numerelor formate din zeci și unități
(ZU+ZU/ZU-ZU)
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: Efectuarea de operații de adunare și scădere în concentrul 0-100,
fără și cu trecere peste ordin; rezolvarea de probleme care presupun operațiile
învățate; formularea orală de exerciții și probleme cu numere de la 0 la 100

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :


O1: Să rezolve corect adunări și scăderi cu numerele naturale din concentrul
0-100, fără și cu trecere peste ordin;
O2: Să calculeze mintal șiruri de operații de adunări și scăderi;
O3: Să opereze cu noțiunile matematice învățate: mai mic cu, mai mare cu,
crescător, descrescător, termen, sumă, descăzut, scăzător, diferență;
O4: Să rezolve probleme cu una sau două operații;
O5 :Să compună probleme după exerciții date;
O6 :Să rezolve individual exerciții și probleme asemănătoare celor lucrate
frontal.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : explicația, conversaţia, demonstrația, exercițiul,
rezolvarea de probleme, munca independentă, jocul didactic.
b) Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, planșă, puzzle, numărătoare

Bibliografie :
 „Programa școlară – clasele I și a II-a”, București, 2006
 „Matematică-caiet de aplicații”, Anicuța Ursache, Editura Sinapsis, 2012
 „Metodica predării matematicii la clasele I-IV” I. Neacșu și colaboratorii ,
E.D.P.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ETAPELE CONŢINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECŢIEI INSTRUCTIV-EDUCATIV
Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment Asigurarea climatului favorabil desfăşurării activităţii.
organizatoric - Pentru ce oră ne-am pregătit? Conversaţia Frontal

2.Reactualizarea Verificarea cunoștințelor teoretice se realizează pe baza


cunoștințelor întrebărilor: Capacitatea de
anterioare • Cum se numesc numerele care se adună? Conversația a răspunde
• Cum se numește rezultatul adunării? solicitărilor
• Cum se numește numărul din care se scade? sintetizând şi
• Cum se numește numărul care se scade? Frontal sistematizând
• Cum se numește rezultatul scăderii? cunoştinţele

Propun rezolvarea exercițiul-joc „Literele, prietenele Exercițiul


numerelor”, prezentând PLANȘA 1:
50 + 15= 79 - 71= Capacitatea de
24 - 17= 21+22= Individual rezolvare a
52 + 9= exercițiilor de
Rezultatele exercițiilor sunt înfrățite cu litere. Jocul didactic adunare și
Rezolvându-le corect, literele se vor aranja corect scădere
rezultând un cuvânt care ne comunică dacă rezolvările au
fost corecte.
65 – B, 7 – R, 61 – A, 8 – V, 43 – O
3. Captarea Le voi spune elevilor că în drum spre școală, m-a oprit
atenției poștașul si mi-a dat un plic și un pachețel. Solicit un elev Plicul Capacitatea de
să vină să deschidă plicul pentru a afla ce este în el. Frontal a găsi
Elevii vor rezolva jocul-ghicitoare. răspunsurile
În grădinița cu flori Conversația Pachețelul jocului
Au înflorit 22 de bujori
Mai stau gata îmbobocite
31 de lalele rumenite.
Câte flori eu voi avea
În buchet când mamei îl voi da? Capacitatea de
Dar dacă din el 7 iau Problematizarea Fișa cu jocul- Frontal a găsi
Bunicii să i le dau, ghicitoare răspunsurile
Câte flori mama mai are? jocului
Să socoată fiecare!
4. Anunțarea Anunţ elevii că în această lecţie vor efectua exerciţii
Capacitatea de
temei și a folosind numere de la 0 la 100 care presupun operaţiile de
Conversația Frontal concetrare a
obiectivelor adunare și scădere a numărelor din zeci şi unităţi, vor
atenției
rezolva probleme şi jocuri.
5. Dirijarea Prezint elevilor planşa primită de la Zâna Primăverii pe
învățării care este desenat cu coș . Ca să venim în ajutorul Zânei ,
vom umple coșul cu flori. Pentru fiecare rezolvare corectă, Conversația Capacitatea de
elevii vor primi câte o piesă puzzle și o floare. La final, concetrare a
vom avea un coș plin cu flori, vor compune imaginea și atenției
vor citi mesajul. Planșa cu
• Exerciții: coșul cu flori Frontal
1. Calculați: (Anexa 1)
42 + 34 = 35 + 36 = 78 – 52 = 62 – 24 =
72 + 23 = 44 + 19 = 88 – 63 = 41 – 12 = Exercițiul
68 + 21 = 58 + 23 = 48 – 28 = 83 – 67 =
55 + 12 = 75 + 16 = 97 – 45 = 75 – 36 =
Florile cu
2. Aflați numărul necunoscut. (Anexa 2) exerciții Capacitatea de
27 + ....... = 37 36 - ....... = 20 a rezolva
...... + 21 = 48 ..... - 24 = 32 corect
...... + 37 = 56 84 - ....... = 78 Observația Individual exerciţiile
respectând
3. Care este numărul cu 32 mai mare decât 64? cerinţa impusă
(Anexa 3)
4. Care este numărul cu 25 mai mic decât 78?
(Anexa 4)

5. Din suma numerelor 55 și 17, scade 16.(Anexa 5) Explicația


Frontal
6. Compară: Capacitatea de
12 + 12 ........ 18 + 2 a rezolva
11 + 37 ........ 22 + 29 corect
28 + 21 ........ 28 + 13 Fișe de lucru exerciţiile
96 – 17 ........ 42 + 40 respectând
89 – 72 ........ 96 – 86 cerinţa impusă
49 + 20 ........ 81 - 29

7. Rezolvă problemele: (Anexa 7) Individual


• În baltă sunt 48 de broscuțe. Din ele pleacă 24 de Exercițiul
broscuțe. Câte broscuțe au rămas în baltă?

• Cătălin are în bibliotecă 54 de cărți. El mai cumpără 28


de cărți. Câte cărți are, în total, în bibliotecă?
6. Obținerea Capacitatea de
performanței Vor primi o fișă pe care trebuie să compună şi să rezolve Individual a compune
Conversația
probleme cu ajutorul datelor din tabel. probleme
Fișa de lucru
Ultima piesă a puzzle-ului o constituie rezolvarea Frontal după
Problematizarea
problemei. Se compune imaginea și se citește mesajul. exercițiile
date
8. Încheierea Fac aprecieri asupra activității, acord calificative și le dau Capacitatea de
activității elevilor tema pentru acasă o fișă de lucru Conversația Frontal a-și nota tema
pentru acasă
DRAGI PRIETENI,

Încep această mică scrisorică prin a propune o ghicitoare:


De cum vine ea incoace
Ne dezbracă de cojoace
Pomii îi îmbracă-n floare
Ca o zi de sărbătoare
Eu o ştiu şi tu o ştii.
Cine este dragi copii?

Da, ați ghicit! Despre mine este vorba! Eu sunt fiica cea mai tânără a
bătrânului an, cea aducătoare de bucurie și voie bună.
După cum bine ştiţi, reprezint renaşterea naturii. Eu trezesc natura la viață, sosesc
cu alai de flori, lumină și culoare. Aștern peste tot un covor multicolor. Câmpurile și
dealurile vor înverzi, iar livezile se pregătesc să dea în floare.
Pentru că îmi doresc ca voi să mă ajutați să trezesc natura la viață, vă propun
să participaţi la această activitate. Dacă veți rezolva corect toate sarcinile de lucru,
veți avea o supriză frumoasă la final.
Sunt convinsă că mă pot baza pe voi!

Cu drag, a voastră prietenă,


Primăvara
ANEXA 1

1.Care este suma


numerelor?

42 + 34 = 35 + 36 =
72 + 23 = 44 + 19 =
68 + 21 = 58 + 23 =
55 + 12 = 16 + 75 =

78 – 52 = 62 – 24 =
88 – 63 = 41 – 12 =
48 – 28 = 83 – 67 =
97 – 45 = 75 – 36 =

ANEXA 2
2. Aflați numărul
necunoscut:

27 + ....... = 37
36 - ....... = 20
...... + 21 = 48
..... - 24 = 32
...... + 37 = 56
84 - ....... = 78

ANEXA 3
3.Care este numărul cu 32
mai mare decât 64?

ANEXA 4
4.Care este numărul cu 25
mai mic decât 78?

ANEXA 5
5.Din suma numerelor 55
și 17, scade 16.

ANEXA 6
6. Compară:

12 + 12 ........ 18 + 2
11 + 37 ........ 22 + 29
28 + 21 ........ 28 + 13
96 – 17 ........ 42 + 40
89 – 72 ........ 96 – 86
49 + 20 ........ 81 - 29

ANEXA 7
7. Rezolvă problemele:

• În baltă sunt 48 de broscuțe. Din ele pleacă 24 de broscuțe.


Câte broscuțe au rămas în baltă?
Rezolvare:

• Cătălin are în bibliotecă 54 de cărți. El mai cumpără 28 de cărți.


Câte cărți are, în total, în bibliotecă?
Rezolvare:

ANEXA 8
 Formulaţi şi rezolvaţi probleme cu ajutorul datelor din tabelele de mai jos:
FIȘĂ DE LUCRU

1. Calculați:

42 + 34 = 35 + 36 = 78 – 52 = 62 – 24 =
72 + 23 = 44 + 19 = 88 – 63 = 41 – 12 =
68 + 21 = 58 + 23 = 48 – 28 = 83 – 67 =
55 + 12 = 75 + 75 = 97 – 45 = 75 – 36 =

2. Aflați numărul necunoscut.

27 + ....... = 37 36 - ....... = 20
...... + 21 = 48 ..... - 24 = 32
...... + 37 = 56 84 - ....... = 78

3. Care este numărul cu 32 mai mare decât 64?

4. Care este numărul cu 25 mai mic decât 78?

5. Din suma numerelor 55 și 17, scade 16.

6. Compară:
12 + 12 18 + 2 96 – 17 42 + 40
........ ......... ......... ........

11 + 37 22 + 29 89 – 72 96 – 86
........ ......... ......... ........

28 + 21 28 + 13 49 + 20 81 – 29
........ ......... ......... ........
7. Rezolvă problemele:

• În baltă sunt 48 de broscuțe. Din ele pleacă 24 de broscuțe.


Câte broscuțe au rămas în baltă?
Rezolvare:

• Cătălin are în bibliotecă 54 de cărți. El mai cumpără 28 de cărți.


Câte cărți are, în total, în bibliotecă?
Rezolvare:
Pentru că bine ați rezolvat
Și pe mine m-ați ajutat,
Eu vă voi dărui
Ceea ce mulți copii și-ar dori!
„ Literele, prietenele
numerelor ”
50 + 15 = 8=V
7=R
24 + 17 = 43 = O
61 = A

50 + 9= 65 = B

79 - 71 =
21 + 22 =
B R A

V O
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” SUCEAVA

PROIECT DIDACTIC

MATEMATICA ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI
CLASA I B

PROF. COZMANCIUC ALINA-MANUELA

AN ȘCOLAR 2012-2013