Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Care dintre procesele verbale ale următoarelor activităţi din planul de securitate al navei
vor fi ţinute la bord pentru cel puţin perioada minimă specificată de Administraţie:
   A. instruire, antrenament şi exerciţii;
   B. schimbări ale gradului de securitate al facilităţii portuare sau al companiei;
   C. schimbări ale gradului de securitate;
   D. audituri interne şi revizuiri ale activităţilor legate de securitate;
E. ameninţări la securitate şi incidente de securitate;

2. Atribuţiile şi responsabilităţile persoanei desemnată cu securitatea companiei trebuie să


cuprindă:

   A. să informeze cu privire la gradul de ameninţare posibil cu care ar putea să se confrunte


nava, folosind evaluările corespunzătoare referitoare la securitate şi alte informaţii relevante;
   B. să se asigure că evaluările referitoare la securitatea navei sunt efectuate;
   C. să asigure dezvoltarea, transmiterea spre aprobare şi apoi implementarea şi întreţinerea
planului de securitate a navei;
   D. să pregătească auditurile interne şi să revadă activităţile referitoare la securitate;
   E. să informeze facilitatea portuară asupra modificărilor produse în planul de securitate al
navei.
3. Atribuţiile şi responsabilităţile persoanei desemnată cu securitatea navei trebuie să
cuprindă:

   A. să efectueze inspecţii regulate privind securitatea navei pentru a se asigura că sunt
menţinute măsurile de securitate corespunzătoare;
   B. să menţină şi să supravegheze implementarea planului de securitate a navei, inclusiv orice
amendamente aduse planului;
   C. să coordoneze aspectele de securitate privind manipularea mărfii şi a proviziilor cu restul de
personal aflat la bord şi cu persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare relevante;
   D. să sporească atenţia şi vigilenţa în zona facilităţii portuare cu privire la securitate.
4. O Evaluare a Securităţii Navei trebuie sa conţină următoarele elemente la bordul navei:

   A. securitatea fizică;


   B. integritatea structurală;
   C. sistemele de protecţie a personalului;
   D. politicile de management ale Companiei;
   E. sistemele radio şi de telecomunicaţii, inclusiv sistemele şi reţelele de computere.

5. Ofiţerul cu Securitatea pe Companie trebuie să obţină şi să înregistreze informaţiile


cerute necesare efectuării unei evaluări care includ:

   A. schema generală a navei;


   B. localizarea zonelor care trebuie să aibă acces limitat, precum comanda de navigaţie, sala
maşinilor de categoria A şi alte staţii de control;
   C. schimbările de maree care pot avea un impact asupra vulnerabilităţii sau securităţii navei;
   D. spaţiile de marfă şi modalităţile de depozitare;
   E. locurile unde este depozitat bagajul însoţit.

6. Exerciţii de antrenament pot fi efectuate:

 A. la scară completă sau la faţa locului;


 B. simulare la pupitru sau seminar;
 C. combinate cu alte exerciţii susţinute pentru menţinerea stării fizice a echipajului navei.

7. O Evaluare a Securităţii Facilităţii Portuare trebuie să abordeze următoarele elemente în


cadrul unei facilităţi portuare:
   A. securitatea fizică;
   B. integritatea structurală;
   C. sistemele de protecţie a mediului;
   D. sistemele de aprovizionare cu apă şi electricitate;
A. infrastructura relevantă de transport.

8. Cei implicaţi în Evaluarea Securităţii Facilităţii Portuare trebuie să poată furniza


asistenţă de specialitate în legătură cu:

A. metodele folosite pentru a cauza un incident de securitate;


B. efectele explozibililor asupra structurii şi a serviciilor facilităţii portuare;
C. securitatea companiei de navigaţie;
D. practicile de afaceri portuare;
E. planul de contingenţă, a pregătirii şi reacţiei în caz de urgenţă;