Sunteți pe pagina 1din 4

OBIECTIVUL:

STADIUL FIZIC Structura de rezistență

FORMULARUL C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de


- Lei - lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 TSA01C1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 45.10
inchise la deblee,in canale deschise,in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc.in spatii intinse in pamant cu
umiditate natuala aruncarea in depozit
sau vehicul la H<0.6 m teren tare

2 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 4.06


tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv mc
impingerea pamantului pana la 10
m,in:teren catg. 2
3 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 4.00
din teren categoria 1 sau 2 si categoria mc
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu
grosimea de :15-20 cm,teren catg. 1
sau 2
4 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 45.00
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. terenpamant coeziv
5 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 112.00
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din :pamant coeziv

6 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de mc 45.00


pamant cu autocisterna de 5-8
t,prevazuta cu dispozitiv de
stropire,pentru completarea umiditatii
necesare compactarii mecanice,precum
si pentru udarea suprafetelor in alte
scopuricu disp. de strop. str.

7 TSD07B1 Compactarea mecanica a umpluturilor 100 0.75


cu rulou compresor static autopropulsat mc
de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20
cm grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se cu:pamant necoeziv
grad. compactare 95-96%

8 TRA01A10P Transportul rutier al pământului cu tona 72.00


autobasculanta distanţa 10 km

Page 1 of 3
STADIUL FIZIC: Structura de rezistență
0 1 2 3 4 5 6=4x5
9 CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineţi, fundaţii mp 793.00
pahar şi fundaţii de utilaje simple cu
forme regulate din panouri refolosibile
cu astereala din scinduri de
rasinoase,cu astereală din scânduri de
rasinoase
10 CA01B1 Turnarea betonului simplumarca...1) în mc 23.50
fundaţii continue, izolate, socluri cu
volum peste 3 mc, precum şi în ziduri de
sprijin
10.1 + 2100896 Beton de ciment clasa C 8/10 ( BC mc 23.69
10/b150) cu 317 kg ciment
11 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele mc 151.00
construcţiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisantemarca ...1) la construcţii
cu înălţimea până la 35 m inclusiv în
planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu
grosimea plăcii peste 10 cm ;

11.1 + 2100969 Beton de ciment C16/20 (B 250) stas mc 152.21


3622
12 CC01C1 Montarea armăturilor din oţel-beton in kg 3,938.00
fundaţiicontinue si radiere (plăci),
distantier din mase plastice
12.1 + 6433780 Armatura in prefabr beton pc 52 peste kg 3,938.00
10 mm barem
13 RPCD08C# Montare plase sudate laplaci kg 2,589.00

13.1 + 2000860 Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4 kg 2,614.89


kg/buc) OL 37-1n
14 + 7324780 Hartie kraft mp 104.00

15 CB13I1 Cofraje pentru beton armat în plăci, mp 498.50


grinzi şi stîlpi din panouri refolosibile, cu
placajde 15 mm grosime la construcţii
având înălţimea până la 20 m inclusiv,
la plăci şi grinzi;
16 CB44A1 Susţineri cu popi metalici extensibili buc 285.00
tipPE 3100 R
17 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele mc 48.50
construcţiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisantemarca ...1) la construcţii
cu înălţimea până la 35 m inclusiv în
planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu
grosimea plăcii peste 10 cm ;

17.1 + 2100969 Beton de ciment C20/25 stas 3622 mc 48.89

18 CC02C1 Montarea armăturilor din oţel-beton în kg 4,514.00


elemente de construcţii, exclusiv cele
din construcţiile executate în cofraje
glisantela construcţii executate la o
înălţime până la 35 m inclusiv, din bare
fasonate având diametrul până la 18
mm inclusiv, in grinzi şi stâlpi şi până la
10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi
podeşte) cu distantier din plastic

18.1 + 6433780 Armatura in prefabr beton pc 52 peste kg 4,514.00


10 mm barem
19 RPCD08C# Montare plase sudate laplaci kg 1,213.00

Page 2 of 3
STADIUL FIZIC: Structura de rezistență
0 1 2 3 4 5 6=4x5
19.1 + 2000860 Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4 kg 1,225.13
kg/buc) OL 37-1n
20 RPCH01B1 Sarpantă din lemn de răţinoase, mp 210.00
rezemate direct pe ziduri, compusă din
căpriori şi pane pentru învelitori de
carton sau de tablă, cu una sau două
pante, din lemnrotund la construcţii
definitive
21 CD03I-2# Zidarie din caramida plina presata, arsa, mc 335.00
format 240 x 115 x 63 mm executata cu
mortar var-ciment M 25 Z preparat cu
malaxorul pe santierla constructii cu
inaltimea pana la 35,0 m inclusiv, in
ziduri cu grosime de 25 cm, cu
suprafata golurilor peste 50% pentru
inaltimea constructiei peste 35 m

22 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului tona 535.00


cu autobetoniera de5,5mc dist. =10km

23 TRA04A10 Transport rutier materiale semifabricate tona 12.50


cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pedis.10 km.
total manopera ore 7,063.28
total greutate materiale tone 1,299.82
articole TRA 2,917.07
transport auto 0.00
TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:
TOTAL GENERAL:

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
Page 3 of 3

S-ar putea să vă placă și