Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA NR.41 SIBIU


EDUCATOARE: ALEMAN RODICA
NIVEL: II GRUPA MARE - IEPURAŞII
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: EDUCAŢIE PSIHOMOTORICĂ
TEMA:CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ:MERS,ALERGARE,SĂRITURI
MIJLOC DE REALIZARE:PARCURS APLICATIV
DURATA: 30-35 MIN
LOCUL DE DESFĂŞURARE:SALA DE GRUPĂ
TIPUL ACTIVITĂŢII: CONSOLIDARE

SCOPUL: * perfecţionarea deprinderilor motrice : mers in echilibru ,mers cu păşire peste obstacole ,mers pe spaţiu marcat ,alergare , săritura în
lungime de pe loc cu desprindere de pe ambele picioare
* dezvoltarea spiritului competiţional,a spiritului de echipă,a încrederii în forţele proprii

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
* să execute corect acţiunile motrice învăţate ( mişcările diferitelor segmente ale corpului,mersul in echilibru , alergarea , săritura)
* să perceapă coordonatele spaţio- temporale : distanţă , localizare , durată , timp
* să respecte succesiunea acţiunilor motrice
* să colaboreze cu coechipierii respectându-şi adversarii şi regulile de joc
* să cunoască şi să aplice reguli de igienă a efortului fizic
* să manifeste cooperare,spirit de echipă , de competiţie , fair play
STRATEGII DIDACTICE
METODE : explicaţia , demonstraţia , exerciţiul
MIJLOACE: exerciţiul fizic , jocul
RESURSE MATERIALE: cercuri , jaloane , parcurs special pentru mersul in echilibru , semne pentru mersul pe spaţiu marcat
BIBLIOGRAFIE:Metodica educaţiei fizice în grădiniţa de copii
Curriculum pentru învătământul preşcolar
VERIGILE CONŢINUT DOZA- FORMAŢIE INDICAŢII
ACTIVITĂŢII RE ORGANIZATORICE ŞI
METODICE
1.MOMENT Adunarea. Alinierea. 2 min. Adunarea Se urmăreşte poziţia corectă a
ORGANIZATORIC Verificarea stării de sănătate şi a echipamentului. copiilor pe o corpului în poziţia de
Salutul linie in faţa drepţi:spatele drept,picioarele
Anunţarea temei educatoarei apropiate cu vârfurile uşor
Exerciţii de front şi ordine(întoarceri la stănga-dreapta cu xxxxxxxx depărtate , privirea
reper) înainte,braţele pe lângă corp
Întoarcerile se efectuează în 2
timpi
2 .PREGĂTIREA Variante de mers şi alergare. Se insistă asupra exersării
ORGANISMULUI Toate x x corecte a deprinderilor motrice
PENTRU EFORT formele x x de bază,a poziţiei corecte a
de mers x x corpului
1.Mers norrnal în cerc şi x x 1.mersul se executa cu distanţă
alergare x x mica între copii, spatele
se drept,braţele se mişcă liber pe
executa lânga corp ,privirea
2x8 înainte:comanda”pornim”
2.Mers pe vârfuri cu braţele sus timpi 2.spatele drept,privirea inainte ,
mainile intinse in sus
3.Mers pe călcâie cu mâinile la spate 3. spatele drept ,privirea in ceafa
colegului din faţă
4.Mers ghemuit 4. spatele drept , mâinile pe
genunchi , privirea inainte
5. Mers cu braţele întinse lateral 5. spatele drept , braţele întinse
lateral
6.alergarea se executa cu distanta
6 .Alergare uşoară intre copii , pe pingea , spatele
drept , capul sus , privirea
inainte,braţele îndoite din cot se
misca pe langa corp
7.Alergare cu genunchii la piept 7.genunchii se ridică alternativ
cat mai sus,braţele îndoite din
coate
8.Alergare cu pendularea gambei înapoi 8.usoara înclinare a corpului în
faţa , calcâiele ating
şezuta,braţele îndoite din coate
se misca pe langa corp
9.Alergare cu paşi adaugaţi 9. întoarecere spre
interiorul/exteriorul
cercului,alergare cu paşi adaugaţi
10.se expira pe gura cu lasarea
braţelor jos , se inspira pe nas cu
10.Exerciţii de respiraţie şi relaxare ridicarea braţelor

3. Mers în cadenţa şi alcătuirea coloanei de gimnastică xxxxxxxxxx -copiii se aşează pe un rând , se


INFLUENŢAREA xxxxxxxxxx numără alternativ 1-2.Copiii care
SELECTIVĂ A „sunt” numărul 1 fac un pas in
APARATULUI faţă ,numarul 2 rămân pe loc.
LOCOMOTOR Se ia distanta de braţe,braţele
întinse lateral.

EXERCIŢII PENTRU GÂT: 2x8T -îndoirea gâtului spre stânga


„Indoim gatul” /dreapta – faţa / spate.Mâinile pe
P.I. stând depărtat şolduri , picioarele uşor depărtate
T1- T2 gâtul se îndoaie în faţă / stânga , spatele drept
T3 -T4 gâtul se îndoaie spre spate / dreapta

EXERCIŢII PENTRU BRAŢE:


1.,,Rotim umerii” - spatele drept , picioarele uşor
P.I. Stând depărtat cu braţele pe lânga corp , coatele drepte 2x8T depărtate , braţele drepte pe
T1-T2 rotirea umerilor în faţa lânga corp , genunchii bine
T3 –T4 rotirea umerilor spre spate întinşi
2. „Încrucişăm braţele”
P.I.Stând depărtat, spatele drept , braţele ridicate în faţă la
nivelul pieptului _spatele drept , genunchii bine
T1 braţele întinse în faţă 2x8T întinşi , braţele la nivelul
T2- T3 braţele se încrucişează pieptului
T4 braţele întinse în faţă

EXERCIŢII PENTRU TRUNCHI


1.,,Îndoim trunchiul” - spatele drept , picioarele
P.I. Depărtat stând cu braţele pe şolduri 2x8T depărtate , genunchii bine întinşi
T1-2 –aplecarea tunchiului în faţa/stânga
T2-3 –aplecarea trunchiului spre spate/ dreapta
2. „Ne aplecăm”
P.I. stând depărtat,braţele întinse deasupra capului ,palmele 2x8T - spatele drept, genunchii bine
una în cealalta întinşi
T1-2 aplecarea trunchiului înainte cu ducerea braţelor jos
T3-4 ridicarea trunchiului cu braţele sus

EXERCIŢII PENTRU PICIOARE


1.,,Sări înainte şi înapoi” - spatele drept , minile pe
P.I. Stând cu mâinile pe şold. şolduri, aterizare pe vârf-talpă-
T1-2 –două sărituri cu deplasare înainte pe ambele picioare 2x8T călcâi
T3-4 –două sărituri cu deplasare pe ambele picioare înapoi

2.,,Sări minge,mingea jos”


P.I. Stând cu picioarele apropiate,mâinile pe şolduri.
Sărituri urmate de ghemuire.
Exerciţii de respiraţie şi relaxare. Se fac corectări ale mişcărilor la
nevoie.
4.EXERSAREA Se va urmări corectitudinea
DEPRINDERILOR Copiii se împart în două echipe şi sunt aşezaţi în două coloane executării deprinderilor,precum
PRIN JOC în spatele unei linii de plecare.În faţa lor se aşeaza materialele ¤ ¤ şi respectarea regulii jocului.
TRASEU necesare parcursului aplicativ: ¤ ¤ - se merge in echilibru pe
APLICATIV 1. parcursul special pentru mersul in echilibru ¤ ¤ suprafata data, braţele întinse
2. jaloanele pentru mersul cu păşire peste obstacole ¤ ¤ lateral , spatele drept
3. cercuri pentru săritura cu desprindere de pe două ¤ ¤
picioare şi aterizare pe doua picioare
La semnalul educatoarei,primii copiii merg în echilibru pe x x - se păşeşte peste
suportul special, merg pâna la obstacolul întâlnit-jalon- păşesc x x obstacol,ridicându-se un picior şi
peste el ,merg până la cercuri,execută saritura din cerc în cerc, x x paşind peste bară
se întorc şi aleargă spre locul din care au plecat ,predând x x
ştafeta colegului. x x - se sare de pe loc,cu desprindere
La a doua repetare a parcursului se complică traseul adăugând de pe doua picioare,cu aterizare
marcajele ce trebuiesc respectate la mers( urme de tălpi). pe doua picioare
Se execută apoi, de 2-3 ori sub forma de concurs.
Câştigă echipa care a terminat mai repede de parcurs traseul şi - se alearga spre locul de plecare
a respectat regulile şi indicatiile metodice. atingând colegul care urmează
5.REVENIREA Joc liniştitor „ Să povestim” xxxxxx
ORGANISMULUI Copiii se vor aşeza pe covor şi vor discuta .câte doi ce le-a xxxxxx
DUPĂ EFORT plăcut la activitate,ce au învăţat.
6.ÎNCHEIEREA Adunarea copiilor în linie pe un rând.Se fac aprecieri asupra xxxxxxxxxx
ACTIVITĂŢII participării tuturor copiilor la activitate.