Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT

asupra lucrării de licență


„REZULTATE TERAPEUTICE ÎN TRATAMENTUL INTERVENȚIONAL CU

DEVICE-URI AL MALFORMAȚIILOR CARDIACE CONGENITALE”

Candidat Puianu I. Florentina Mădălina

Candidata PUIANU I FLORENTINA MĂDĂLINA , studentă în anul VI, Medicină


Generală, promoția 2019, a efectuat lucrarea în cadrul disciplinei de Cardiologie Pediatrică, unde
a desfășurat o activitate susținută de documentare din literatura de specialitate alături de
colectivul de cercetare al disciplinei noastre.
Lucrarea abordează studiul bazat pe rezultatele funcționale după tratamentul
intervențional efectuat în cadrul malformațiilor cardiace congenitale, efectuat în Clinica de
Pediatrie II Timișoara. Lucrarea este formată dintr-o parte generală și o parte specială.
Partea generală a lucrării prezintă date din literatura de specialitate cu privire la
no iunile de anatomie, clasificarea malformațiilor cardiace congenitale, și tratamentul
intervențional. Partea generală are un număr de 10 pagini.
Partea specială prezintă tratamentul intervențional aplicat, precum și rezultatele
funcționale obținute în urma acestuia. Partea specială are un număr de 21 de pagini.
Consultarea largă a literaturii de specialitate (34 de titluri bibliografice), utilizarea și
modul de prelucrare al datelor, dovedesc cunoașterea aprofundată a temei studiate, talentul și
pasiunea candidatei pentru activitatea de cercetare științifică.
În concluzie, lucrarea de diplomă a candidatei PUIANU I FLORENTINA MĂDĂLINA
întrunește toate condițiile pentru a fi admisă pentru susținere în fața comisiei, în vederea
acordării titlului de doctor, medic.

Timișoara Conducător stiinţific


29.05.2019 ASIST. UNIV. DR. LĂCĂTUȘU ADRIAN