Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa........

COLOCVIU

PREGĂTIREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ

NUME, PRENUME student, gr., serie, program studii

...........................................................................

TITLUL LUCRĂRII DE LICENȚĂ

........................................................................................................................
.........................................................................................................................

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

..................................................................................................

REZUMATUL LUCRĂRII
(maxim 300 cuvinte, fără spații)