Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL TEHNOLOGIC TRANDAFIR COCARLA CARANSEBES

JUD. CARAŞ – SEVERIN


LOC.CARANSEBES STR. TRIBUNALULUI, NR. 2
TEL. 0255-512131
E-mail lttcauto@yahoo.com
Nr. __________ din _______________ Avizat,

AVIZAT, Inspector şcolar


educativ
Inspector Școlar General, Moatăr Ion
Prof.
Semnătură .............................

FIŞĂ DE APLICAŢIE CAEL


pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin

ZIUA LIMBILOR EUROPENE

UNITATEA ȘCOLARĂ APLICANTĂ : LICEUL TEHNOLOGIC TRANDAFIR


COCARLA CARANSEBES
PARTENERI: CLUBUL COPIILOR CARANSEBES
BIBLIOTECA MUNICIPALA
SEMINARUL TEOLOGIC IOAN POPASU

COORDONATOR: prof. BUDUREAN SLAGEANA


prof. ALEXA EMILIA
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Denumirea instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Liceul Tehnologic Trandafir Cocarla


Adresa completă: Caransebes, str. Tribunalului, nr. 2.
Nr. de telefon/fax: 0255-512131
Site şi adresă poştă electronică lttcauto@yahoo.com, cs05ulu@yahoo.com
Coordonatorul proiectului (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Budurean Slageana,
profesor – limba engleza, tel. 0729958843, Alexa Emilia , profesor limba franceza, tel.
0737703701.

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului : ZIUA LIMBILOR EUROPENE


B.2. Domeniu / specialitatea / disciplina în care se încadrează proiectul:Domeniul cultural-
artistic, literatură, istorie, folclor
B.3. Data, perioada şi locul de desfăşurare a proiectului: 26.09.2019/ 2020 Liceul T. Cocarla,
instituțiile partenere cât și alte instituții
B.4. Tipul proiectului: local.
B.5. Bugetul estimativ al proiectului:

C. CONTEXT
Contextul propunerii acestui proiect este descris cu succes de urmatorul citat din Chales
Quint
" J'ai appris l'italien pour parler au pape ; l'espagnol pour parler à ma mère ; l'anglais pour
parler à ma tante ; l'allemand pour parler à mes amis ; le français pour me parler à moi-même. "

D. REZUMATUL PROIECTULUI

a. Scopul proiectului:

- toleranta etnico-lingvistica

-incurajarea invatarii limbilor straine , indiferent de varsta.

- dezvoltarea competentelor lingvistice.

- perceperea limbii romane ca sufletul poporului roman.

b. Obiectivele proiectului:
-sa cunoasca date istorico-geografice legate de ZLE.
- sa cunoasca si sa uitilizeze corect notiunile de plurilingvism si multiculturalitate.
- sa constientizeze ca capacitatea de a comunica in mai multe limbi face parte din competentele
esntiale pe piata muncii.
- sa vorbeasca romaneste cu dragoste si mandrie in orice tara din lume.

c. Numărul de elevi / cadre didactice implicate. Numele cadrelor didactice implicate în proiect

Numărul de elevi implicaţi în proiect – 240 de elevi, 20 de elevi din fiecare şcoală parteneră.
Elevii claselor IX – XII din şcolile partenere.
Cadre didactice implicate: 22 cadre didactice.
Numele cadrelor didactice implicate în proiect:
DRĂGAN PANTLIMON RADU VÂNTU LUMINIȚA

MUSTEȚEA ELISAVETA MĂNĂȘTIUREAN MARIANA

PĂNESCU DIANA

ONICA NICOLETA

JUICĂ ADRIANA

SIMERIA TRAIAN

MICȘA ROBERTO

HAMAT NICOLAE

BALINT IOAN

CURUȚIU ADELA

CIOBANU NICOLAE

ALEXA PETRICA

ERIMESCU MARITA

BĂLAN MARIA

HAMAT NICOLAE

BALINT IOAN

CURUȚIU ADELA

BELU AVRAM

BĂLAN MARIA

TODOR ION
d. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul - elevi
Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- direcţi – elevii, părinţii acestora
- indirecţi – cadre didactice

e. Descrierea activităţilor propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

Activitatea nr.:1

Titlul activităţii: ZIUA LIMBILOR MODERNE


Tipul activităţii: Prezentare PowerPoint
Data/perioada de desfăşurare: 26 septembrie 2020
Locul desfăşurării: sala 202
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi
ai comunităţii etc): 80 elevi, 23 cadre didactice, 4-10 părinţi
Coordonatori activitate: Alexa Emilia, Budurean Slageana, Onica Nicoleta, Panescu Diana, Belu
Avram, Gherguta Maria.
Beneficiari: elevii scolilor instrise in proiect
Metode/mijloace de realizare: Prezentare PPT, Prezentare lucrări şi dezbatere
Modalităţi de evaluare: chestionar
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Profesorii vor prezenta harta politica a Europei pentru a crea atmosfera receptarii activitatii .
Elevii vor urmari prezentarea PPT, apoi vor fi moderati de profesori intr-o discutie de tip
dezbatere pro si contra studierii si aprofundarii in scolile romanesti a limbilor vorbite in Europa.
Activitatea va fie evaluata prin realizarea unui poster reprezentativ ZLE 2020.

Activitatea nr.: 2
Titlul activităţii: LIMBA ROMANA – LIMBA EUROPEANA
Tipul activităţii: cultural -artistică
Data/perioada de desfăşurare:21 sept. 2020
Locul desfăşurării: şcolile implicate în proiect
Coordonator activitate: Panescu Diana, Onica Nicoleta, Gherguta Maria
Colaboratori: Budurean Slageana, Alexa Emilia, Belu Avram, Stan Erimescu Marita, Romanu
Florentina

Beneficiari: elevii școlilor implicate


Mijloace de realizare: eseuri şi creaţii literare si artistice
Modalităţi de evaluare: concurs de creații literare şi artistice, expoziţie
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Profesorii de limba romana vor introduce elevii intr-o dispozitie creatoare si emotionanta ,
prin expunerea modului de formare a limbii noastre, apoi la pastrarea ei ,fapt ce a coincis cu
procesul de conservare a poporului nostru, iar mai departe , in prezent , la continua si armonioasa
transformare a limbii noastre vorbita acum si de romanii plecati in strainatate.
Elevii vor prezenta eseuri si poezii despre semnificatia limbii materne. Creatiile vor fi din
autori binecunoscuti , dar si unele compuse de elevii participanti.
Unii elevi vor reprezenta grafic, prin culoare si forme , dragostea de limba materna.
Evaluarea va consta in premierea celor mai originale lucrari literare si artistice si expunerea
lor in holul liceului nostru.

Activitatea nr.: 3

Titlul activităţii: ZLE – CULOARE SI RITM


Tipul activităţii: cultural-artistic
Data/perioada de desfăşurare: sept. 2020
Locul desfăşurării: Liceul T. Cocarla
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi
ai comunitaţii etc): 100 de elevi , 42 cadre didactice, 4 – 10 părinți
Coordonatori activitate: : Alexa Emilia, Budurean Slageana, Onica Nicoleta, Panescu Diana, Belu
Avram, Gherguta Maria.

Colaboratori: Stan Erimescu Marita, Rominu Florentina


Beneficiari: elevii școlilor implicate
Mijloace de realizare: cantec, inregistrari audio, coli de hartie, creioane , carioci , lipici

Modalităţi de evaluare:
Realizarea unor colaje prin care elevii vor invata sa salute in toate limbile vorbite in Europa.

f. Unităţi de învăţământ partenere şi rolul lor în derularea activităţilor


Unităţile de învăţământ partenere sunt implicate în toate activităţile proiectului.

h. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale proiectului

i. Asigurarea continuităţii proiectului prin diverse modalităţi

j. Activităţi de promovare, mediatizare şi de diseminare din perioada de impementare a proiectului


şi după închierea acestuia.

k. Regulamentul de concurs / desfăşurare (în cazul concursurilor)


Vor fi premiate toti participantii prin diplome de particiapare. Lucrarile deosebite prin originalitate
si corectitudinea continuturilor vor fi expuse si recompensate corespunzator.

Director,
ORESCU PETRIA ANA Coordonator de proiect:
prof. BUDUREAN SLAGEANA
prof. ALEXA EMILIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA–TIMIŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROȘNIȚA
JUD. CARAŞ –
SEVERIN .............................................................................
LOC.SLATINA– TIMIŞ, NR.
262 ............................................................................
TEL. 0255-260879
…......................................................................
E-mail scoala_slatina_timiş@yahoo.com
Nr. ................................................................

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat la data de:
între partenerii :

 Școala Gimnazială Slatina Timiş, cu sediul în Slatina Timiş, str.Principală, nr. 262, tel. – fax
0255/ 260879, e-mail scoala_slatina_timis@yahoo.com, instituție reprezentată de director,
prof. Stepanescu Melania Felicia
şi
 Şcoala Gimnazială Petroşniţa , cu sediul în loc. Petroşniţa, str. ................,nr. , tel.
, fax,…………. E-mail, .......................instituţie reprezentată de director,

Articolul 1

A. Rolul si responsabilităţile Şcolii Gimnaziale Slatina Timiş


1. Coordonarea implementării proiectului, conform planului aprobat al proiectului;
2. Implementarea proiectului conform contractului şi aplicaţiei aprobate;
3. Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului şi a exemplului de bună
practică, conform contractului;
B. Rolul si responsabilităţile Şcoala Gimnazială Petroşniţa
1.Organizarea de activitati extracurriculare si asigurarea participarii la acestea a
elevilor/tinerilor, parintilor, conform planului de activitati aprobat al proiectului, pe durata
anului şcolar 2019– 2020 şi întocmirea portofoliilor aferente.
2.Participarea la alte activităţi ale proiectului, conform solicitarilor coordonatorului (conferinta
de deschidere a proiectului, conferinta de inchidere a proiectului, redactarea de materiale privind
activitatile cu parintii, evaluarea si diseminarea în comunitate a exemplului de bună practică si a
rezultatelor proiectului, etc.).
3.Acordarea de sprijin logistic pentru implementarea activitatilor proiectului.

Articolul 2 Durata parteneriatului


Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului (1. 11. 2019 –
14.06.2020).

Articolul 3 Dispoziţii finale


Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

Şcoala Gimnazială Slatina Timiş Şcoala Gimnazială Petroşniţa

Director, prof.Stepanescu Melania Felicia Director,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA–TIMIŞ LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANDAFIR


JUD.CARAŞ-SEVERIN COCÂRLĂ” CARANSEBEȘ
LOC.SLATINA– TIMIŞ, NR.
262 ............................................................................
TEL. 0255-260879
…......................................................................
E-mail scoala_slatina_timiş@yahoo.com
Nr. ................................................................

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat la data de:
între partenerii :