Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

I. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII


I.1 DATE GENERALE
I.2 ISTORIC
I.3 PRINCIPALELE MIJLOACE DE PRODUCTIE
I.4 STRUCTURA ORGANIZATORICA
I.5 ANALIZA DIMENSIUNII SI STRUCTURII POTENTIALULUI UMAN

II. ANALIZA MEDIULUI EXTERN


II.1 CONSTRANGERI ECONOMICE
II.2 MIRAJUL PRODUSELOR DE IMPORT
II.3 CONSTRANGERI TEHNICE
II.4 CONSTRANGERI POLITICE
II.5 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE PIETEI ROMANESTI DE LACURI
SI VOPSELE
II.6 DATE REFERITOARE LA CONCURENTA
II.7 CLIENTII
II.8 FURNIZORII

III. DIAGNOSTIC ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. CHIMALTEX S.A.


III.1 ANALIZA PA BAZA RATELOR DE RENTABILITATE
III.1.1 RATA RENTABILITATII COMERCIALE
III.1.2 RATA RENTABILITATII ECONOMICE
III.1.3 RATA RENTABILITATII FINANCIARE.
III.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A ACTIVULUI
III.2.1 RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE (RI)
III.2.2 RATA ACTIVELOR CIRCULANTE (RAC)
III.2.3 RATA STOCURILOR (RS)
III.3 ANALIZA CREANTELOR COMERCIALE (RCC)
III.4 ANALIZA DISPONIBILITATILOR BANESTI (RDP)
III.5 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A PASIVULUI
III.6 RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN (RAFT)
III.7 ANALIZA PE BAZA RATELOR DE ROTATIE
III.7.1 RATA DE ROTATIE A ACTIVULUI TOTAL
III.7.2 RATA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE
III.8 ANALIZA LICHIDITATII SI SOLVABILITATII FIRMEI
III.8.1 RATA (VITEZA DE ROTATIE) A STOCURILOR (RRS)
III.9 ANALIZA EFICIENTEI UTILIZARII POTENTIALULUI UMAN
III.10 ANALIZA CORELATIILOR DINTRE INDICATORII ECONOMICO-
FINANCIARI
III.11 PUNCTELE SLABE SI PUNCTELE FORTE ALE ACTIVITATII S.C.
CHIMALTEX S.A.

IV. CONCLUZII

Evaluare