Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației

Inspectoratul Şcolar
Naționale
Judeţean Caraş-Severin

PREMIUL I

Se acordă elevei …………………………………din clasa a………..-a,


de la ……………………………, îndrumător - profesor …………………………………..,
la etapa judeţeană a Olimpiadei de limba şi literatura română.

Inspector şcolar , Inspector şcolar general,


prof. dr. Adriana Dudaş-Vasile prof. Marius Cornici
LICEUL TEHNOLOGIC Ministerul Educației
„SF. DIMITRIE” TEREGOVA Naționale

DIPLOMĂ DE MERIT

Se acordă elevului(ei) ………………………………………………....…….....


din clasa a .… -a, de la Liceul Tehnologic„Sf. Dimitrie” Teregova, pentru
rezultatele deosebite obținute la învățătură în anul școlar
2018-2019.

Director, ÎNVĂȚĂTOR,
prof. Damian Maria prof. .......................................................
LICEUL TEHNOLOGIC Ministerul Educației și
„SF. DIMITRIE”
Cercetării

DIPLOMĂ

Se acordă elevului/elevei ………………………………….............


din clasa …….............., de la Liceul Tehnologic„Sf. Dimitrie” Teregova,
pentru ................................................................................................. .

Director, Prof. Înv. Primar,


Prof. Damian Maria Ghimboașă Oprița