Sunteți pe pagina 1din 28

1

Pledoarie
pentru mediu
Dezvoltarea civilizației
Lester Brown (în “Starea lumii / 1999”) în secolul trecut a avut
loc o “accelerare” a istoriei.
În secolul trecut populația a crescut de 4 ori de la 1,6 la 6
miliarde, iar economia mondială (Produsul Mondial Global) de 17 ori.
World Population Density (people/km2)
Creșterea economică fără precedent, galopul nebun după profitul
maxim și insuficienta acțiune a oamenilor informați a dus la șubrezirea
ecosistemelor planetei până aproape de un nivel ireversibil.
În primul rând a crescut într-un ritm infernal consumul de
materiale (minereuri din ce în ce mai sărace, masacrarea pădurilor)
În al doilea rând, dezvoltarea industrială fără precedent și în
special a industriei chimice, de materiale plastice și de îngrășăminte
chimice și dezvoltarea transporturilor a dus la consumuri imense de
combustibili fosili, consumuri care, au determinat epuizarea a peste
jumătate din stocul existent la începutul industrializării, dar și o creștere
fără precedent a poluării.
În al treilea rând, referirile la posibilitatea epuizării materialelor și
combustibililor fosili trebuie completate cu prezentarea reducerii resurselor
de apă potabilă. Având în vedere că din totalul cantității de apă doar 0.6 %
poate fi folosită de către om, a consumurilor uriașe în industrie, agricultură
și consumul uman direct, a poluării accentuate prin deversări din activitățile
umane, suntem îndreptățiți să afirmăm că această resursă este deja una
limitativă a dezvoltării economice.

O cauză a migrației actuale din Orientul Mijlociu, pe lângă cele


cunoscute, este și lipsa de apă și respectiv a posibilităților de asigurare a
hranei, știindu-se că pentru obținerea unei tone de grâu sunt necesare cca
850 tone de apă
Această puternică și vizibilă poluare a mediului înconjurător, cu
consecințe pe care le pot vedea și orbii, este în măsură să afecteze însăși
existența următoarelor generații umane.

Efectul de seră se datorează creșterii poluării aerului, în principal creșterii


în ultimii 100 de ani a concentrației dioxidului de carbon provenit din
industrie și transporturi.
Efectul de seră are ca și consecințe încălzirea globală,
deșertificarea solurilor prin transformarea acestora în zone necultivabile,
deplasarea terenurilor fertile înspre latitudini mai mari, taifunuri, cicloane,
furtuni cu efecte devastatoare cu pierderi materiale și umane imense.
Edenul, raiul antichității “cornul abundenței” acum 2000-3000 de ani
era Orientul Apropiat și Mijlociu (între Tigru și Eufrat). Nordul Africii a
fost grânarul Romei și că Insula Paștelui a fost locuită până când oamenii
au tăiat toate pădurile pentru a cultiva plante alimentare.
Poluarea apelor produsă prin deversarea de substanțe organice,
metale grele și alte substanțe toxice, dar și creșterea temperaturii produsă
de încălzirea globală duce la o puternică afectare a biodiversității de
specii de plante și animale.
Încălzirea globală a dus la creșterea temperaturii medii globale cu
peste 1 0C în ultima sută de ani, continuarea creșterii temperaturii globale
cu mai mult de 2,5 0C ar putea duce la topirea ghețarilor din calotele
polare cu efecte dramatice
Aceste elemente au determinat acțiuni ale specialiștilor de mediu și
ale guvernelor cu efecte pozitive importante în multe țări, în special în
cele dezvoltate.
Măsuri propuse:
• Controlul creșterii populației
• Legislație de mediu
• Factorul 10`
Se impune prin legislația de mediu secundară nivelul maxim al
consumurilor de materiale, apă, energie și, respectiv, pentru fiecare bun de
consum sau produs, precum și nivelul maxim al poluării pentru obținerea
acelui produs
În ceea ce privește reducerea efectului negativ asupra
mediului produs de automobil se are în vedere modernizarea
motorului actual în scopul reducerii poluării
Putem spune că omenirea urmează să intre într-o criză extrem de
complexă:
• prima componentă a crizei fiind explozia demografică
A doua criză este legată de epuizarea materialelor și a
combustibililor fosili
O a treia criză este criza apei potabile
A patra criză, care în opinia noastră poate fi considerată cu
efectele cele mai dure, cea cu efectele cele mai vizibile, este criza
deteriorării mediului ambiant
Rezolvarea acestor crize stă în decizia politică a mai marilor
lumii, prin introducerea obligatorie a managementului de mediu și
legiferarea corespunzătoare în toate firmele de producție, element stabilit
prin conceptul de dezvoltare durabilă.
Conceptul de dezvoltare durabilă înseamnă o dezvoltare economico-
socială care să permită o dezvoltare a societății de azi, fără a periclita
generațiile următoare din punct de vedere al materiilor prime, resurselor
energetice și de apă potabilă și al mediului ambiant.
“consumerismul” exacerbat
Echilibru între dezvoltare/progres și protejarea
biodiversității/mediului înconjurător
Cunoașterea elementelor de bază a protecției mediului înconjurător
va putea crea un avantaj inginerilor din activitatea economică din
profilul facultății, cei bine informați putând anticipa schimbarea și
putând lua din vreme decizii de reducere a poluării și de asigurare a
dezvoltării durabile, cu efecte financiare pozitive pentru firma în care
lucrează.
Mediul înconjurător înseamnă calitatea apei, aerului și a solului,
frumusețea peisajului natural, biodiversitatea de specii de animale și
plante, incluzând mirosul florilor și cântecul păsărilor și este un bun
comun al tuturor oamenilor.