Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat,

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Director,
Disciplina de învăţământ: Dezvoltare personală
Clasa pregătitoare
Varianta de curriculum: Curriculum nucleu
Avizat,
Nr. de ore: 1 ore/săptămână
Responsabil comisie metodică

...........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (13 săptămâni, 13 ore)

Nr. Unitatea de Nr. de


C.S. Conţinuturi Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Autocunoaștere 1.1,  Cine sunt eu ? – importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
și atitudine 2.2 atitudini pozitive faţă de sine
pozitivă față de  Corpul meu - desenarea conturului corpului; identificarea şi
sine denumirea unor trăsături fizice
 Părţile corpului – identificarea şi numirea părţilor corpului
 Portretul meu – desenarea conturului propriei mâini; desene de
tip portret 7 I-VII
 Ce-mi place mie – activităţi, culori preferate
 Eu şi cei pe care-i iubesc – prezentarea fotografiei la anumite
vârste; apartenenţa la familie
 Împreună cu alţii – mâncarea preferată; jucăria preferată;
discuţii de echipă; exerciţii de cunoaştere şi intercunoaştere
 Evaluare
2. Trăire şi 2.1  Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază: bucurie,
manifestare 2.2 tristeţe, frică, furie
emoţională,  Cum mă simt – asocierea emoţiilor cu simboluri; recunoaşterea
starea de bine emoţiilor în funcţie de situaţii
 Planeta Emoţiilor – colaj pe baza emoţiilor de bază; crearea
universului emoţiilor clasei
 Emoţii şi comportamente – recunoaşterea emoţiilor; 7 VIII-XIV
recunoaşterea comportamentelor potrivite/nepotrivite pentru
diverse manifestări emoţionale
 Emoţiile mele, emoţiile noastre – joc de rol; recunoaşterea
emoţiilor; identificarea situaţiilor care îl fac fericit; exerciţii de
grup
 Evaluare

Semestrul al II-lea (21 săptămâni, 21 ore)

Nr. Unitatea de Nr. de


C.S. Conţinuturi Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Igienă 1.1  Curăţel sau murdărel – reguli de igienă personală; identificarea
personală 1.2 de obiecte de igienă personală
2.1  Reguli de igienă personală – recunoaşterea regulilor de igienă
în diferite contexte sociale
 Lucrurile mele – rutina zilnică a igienei personale; corelarea
obiectelor de igienă cu diferite momente ale zilei
 Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj reguli de igienă; regulile 7 XV-XXI
de igienă ale mediului în care se desfăşoară-acasă, la şcoală
 Cum ne îmbrăcăm – igiena vestimentaţiei
 Programul meu zilnic – corelarea momentelor de activitate cu
cele de relaxare
 Mănânc sănătos – igiena alimentaţiei
 Evaluare
2. Comunicare 2.1  Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a poveştii;
școlară 2.2 exprimarea opiniilor
eficientă 3.1  Comunicăm, ne înţelegem – reguli de comunicare, ascultare şi
înţelegere a mesajului; joc de rol-comunicarea cu cadrul didactic
 Comunicăm, cooperăm – identificarea modalităţilor
potrivite/nepotrivite de comunicare; cooperarea cu colegii
XXII-
 Regulile noastre – reguli de comunicare; exersarea regulilor de 6
XXVII
comunicare prin joc de rol
 Comunicăm acasă – reguli de comunicare acasă; ascultare şi
înţelegere, comunicare a mesajului receptat în interacţiune cu
părinţii, fraţii, bunicii
 Comunicăm prin semne – comunicare prin simboluri
 Evaluare
3. Abilități și 2.2  Cum mă organizez – transformarea spaţiului într-un mediu
atitudini de 3.1, prietenos de lucru;avantajele şi dezavantajele faptului de a fi
învățare 3.2 organizat
 Ştiu ce vreau! – rutina zilnică; identificarea semnelor unei bune
organizări
 Ştim să ne gospodărim – realizarea simbolului clasei; asumarea
de responsabilităţi în clasă
XXVIII-
 Ce îmi place să fac – activităţi zilnice; prezentarea achiziţiilor 7
XXXIV
din clasa pregătitoare
 Programul meu zilnic – introducerea activităţilor de relaxare în
programul zilnic; recunoaşterea activităţilor potrivite/nepotrivite
de relaxare; ordinea activităţilor
 Sunt şcolar – realizarea programului zilnic; sentimente legate de
faptul de a fi şcolar
 Evaluare