Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina: Comunicare în limba română

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Curriculum extins: 4 ore TC

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de învăţare Competențe specifice Conţinuturi vizate Săpt. Observații


crt.

SEMESTRUL I
1. Cine sunt eu? 1.1; 1.5; 2.2; 3.2; 4.4 Evaluare inițială – probe care vizează: 12 ore S 1-S 3
evidențierea achizițiilor dobȃndite
anterior; determinarea raportului
percepție-reprezentare; verificarea
acuității vizuale și auditive;
determinarea volumului vocabularului;
calitatea pronunției
Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta
2. Grădina fermecată 1.1; 1.2; 2.3; 2.4; 3.2; 4.2 Acte de vorbire (a.v.): a identifica un 8 ore S 4-S 5
obiect
Elemente de construcție a comunicării
(e.c.): Sunetele limbii romȃne - vocale;
Elemente grafice din componența
literelor de mȃnă
3. Sporturi îndrăgite 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; A oferi informații 8 ore S 6-S 7
4.2; 4.3 A formula o solicitare (a.v)
Cuvinte, silabe, sunete (e.c)
Vacanță
4. Picături de ploaie 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 3.2; A cere și a da informații (a.v) 8 ore S 8- S 9
3.3; 4.2 Formularea de enunțuri scurte
Sunete. Litere mari și mici de tipar: A a,
P p, I i
Simboluri uzuale din universul
apropiat (e.c)

5. Jocuri și jucării 1.3; 1.4; 1.5; 2.4; 3.3; A prezenta un obiect/ o activitate (a.v) 8 ore S 10- S 11
3.4; 4.2; 4.3 Cuvinte și silabe. Sunete. Litere mari și
mici de tipar: M m, U u, J j
Simboluri neconvenționale folosite în
exprimarea scrisă (e.c)
6. Despre prieteni 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.4; Acte de vorbire: a prezenta pe cineva. 8 ore S 12- S 13
3.1; 3.2; 4.1; 4.2 A transmite o părere (a.v)
Cuvinte și silabe. Sunete. Litere mari și
mici de tipar: Ş ș, E e (e.c)
Elemente grafice din componența
literelor de mȃnă
7. Bucurii de iarnă 1.1; 2.1; 2.4; 3.1; 4.1 A formula o idee (a.v.) 4 ore S 14
Organizarea serbării de Crăciun
VACANŢA INTERSEMESTRIALᾸ
SEMESTRUL AL II LEA
8. La Polul Nord/Sud 1.1; 1.3; 1.4; 2.3; 2.4; A identifica un obiect/ o ființă (a.v) 8 ore S 15- S 16
3.3; 4.2 Formularea de enunțuri scurte.
Sunete. Litere mari și mici de tipar: N n,
S s, O o
Simboluri neconvenționale utilizate în
comunicarea scrisă (e.c)
9. Bunici, părinți, copii 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 2.1; A se prezenta, a prezenta pe cineva 8 ore S 17- S 18
2.2; 3.1; 4.2 A formula o solicitare. A exprima o
trăire personală (a.v)
Sunete. Litere mari și mici de tipar: R r;
B b, C c (e.c)
10. Călătorie în adȃncul 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; A identifica și a prezenta un obiect/ o 8 ore S 19- S 20
mărilor 2.4; 4.2 2 ființă (a.v)
Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari și
mici de tipar: V v, T t, î
Elemente grafice (e.c)

11. Poveștile florilor 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 2.1; A cere și a da informații (a.v) 8 ore S 21- S 22
2.3; 3.4; 4.1; 4.2 Sunete. Litere mari și mici de tipar:, Z z,
ă
Exprimarea cu ajutorul limbajelor
neconvenționale (e.c)
12. In lumea celor care nu 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 2.2; A formula o idee; (a.v) 8 ore S 23 – S 24
cuvȃntă 2.3; 3.2; 3.4; 4.2 Sunete. Litere mari și mici de tipar: L l,
Ţț
Simboluri neconvenționale utilizate în
exprimarea scrisă (e.c)

13. Suntem diferiți 1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 4.2; A formula o idee; a exprima o trăire 4 ore S 25
4.3; 4.4 personală (a.v)
Limbaje neconvenționale în
exprimarea scrisă (e.c)
Săptămȃna ŞCOALA ALTFEL Proiect de educație pentru sănătate S 26
Vacanța de Paști
14. In lumea furnicilor 1.2; 1.4; 2.2; 2.3; 3.1; A prezenta o ființă. Exprimarea unei 8 ore S 27 – S 28
3.2; 4.2; 4.3; 4.4 opinii (a.v)
Sunete. Litere mari și mici de tipar: F f,
Gg
Simboluri care transmit mesaje de
necesitate imediată (e.c)
15. Cum se fabrică ... jucăriile,
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.3; A formula o solicitare. A cere și a da 8 ore S 29- S 30
mașinile...? 2.4; 4.2; 4.4 informații (a.v)
Formulare de enunțuri scurte
Sunete. Litere mari și mici de tipar: X x;
ȃ (e.c)
16. In mașina timpului: 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.4; A formula o idee, o opinie personală; a 8 ore S 31
Dinozauri 3.3; 3.4; 4.2; 4.3; 4.4 face predicții (a.v)
Sunete. Litere mari și mici de tipar: D d;
Hh
Simboluri uzuale și semne
neconvenționale
17. De la Pămȃnt la Soare 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.3; A cere și a da informații (a.v) 4 ore S 32 – S 33
3.1; 3.3; 4.2 Sunete. Litere mari și mici de tipar: Y y;
Kk
Elemente grafice. Simboluri uzuale din
mediul apropiat
18. Cine suntem noi! 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Recapitulare finală 8 ore S 34 – S 35
3.2; 4.2; 4.3; 4.4 A se prezenta și a prezenta pe cineva
Exprimarea scrisă- litere și semne
uzuale și neconvenționale; elemente
grafice