Sunteți pe pagina 1din 3

EDUCATIE PENTRU SOCIETATE

Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE


Disciplina de învăţământ: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
Clasa pregătitoare B
Varianta de curriculum: CURRICULUM NUCLEU
Nr de ore: 1 oră/săptămână

Nr. Unitatea de învățare Competențe Conținuturi vizate Nr. Săptămâna Observații


crt. specifice ore
alocate
SEMESTRUL I
1. Norme de conduită în 1.1; 1.2; 1.3; Cine sunt eu! – identificarea propriei persoane, 4 ore 17.09- 12.10
societate 2.1; 2.2 nume, prenume, activități preferate.
Sunt politicos! – formule de salut, formule de
adresare și de mulțumire, reguli elementare în
conversație.
Recapitulare. Evaluare.
2. Comportamente moral- 1.1; 1.2; 2.1; Bun, harnic – norme de conduită și comportamente 9 ore 15.10- 21.12
civice bazate pe norme 2.2; 2.3; 3.1; moral-civice bazate pe grija față de sine și de ceilalți
morale 3.2 în contexte familiare.
Sunt mândru de mine – norme de conduită și
comportamente moral-civice bazate pe sinceritate-
lipsă de sinceritate față de ceilalți în familie, la
școală.
Cum sunt eu! – norme de conduită și comportamente
moral-civice bazate pe respect față de sine și față de
ceilalți în familie, la școală, în mijloacele de
transport, în mediul înconjurător.
În cine am încredere?- norme de conduită și

An școlar 2012-2013 1
comportamente moral-civice bazate pe încredere,
cinste, lipsă de încredere.
Recapitulare. Evaluare.

Vacanță intersemestrială

SEMESTRUL al II-lea
3. Comportamente moral- 1.1; 1.2; 2.1; Îmi pasă de tine – comportamente moral-civice 6 ore 14.01- 22.02
civice în diverse situații 2.2; 2.3 bazate pe grija față de sine și de ceilalți, față de
lucrurile încredințate, neglijență față de sine și față
de ceilalți, față de mediul înconjurător, față de
lucrurile încredințate.
Am grijă de lucruri… - comportamente moral-civice
pozitive și neadecvate și norme de conduită corecte
și incorecte față de lucruri.
Eu și viețuitoarele - comportamente moral-civice
pozitive și neadecvate și norme de conduită corecte
și incorecte față de viețuitoare.
Recapitulare. Evaluare.

4. Norme de conduită în 1.1; 1.2; 2.1; La spectacol – comportamente moral-civice și reguli 5 ore 25.02- 29.03
contexte familiare 2.2; 2.3; 3.1 de conduită în sala de spectacol.
În excursie- comportamente moral-civice și reguli
de conduită în excursie.
Activitatea mea preferată - comportamente moral-
civice și reguli de conduită în contexte familiare.
Recapitulare. Evaluare.

Săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun! 1.04- 5.04


Vacanța de primăvară 8.04- 12.04
5. Grupuri de apartenență 1.1; 1.2; 1.3; Familia mea- membri, relații între membri, roluri în 5 ore 15.04-24.05
2.1; 2.2; 3.1; familie.
3.2 În clasă- relații, reguli.
Grupul de prieteni- relații, reguli.
Recapitulare. Evaluare.

An școlar 2012-2013 2
6. Locul de apartenență 1.1; 1.2; 1.3; Localitatea mea – domiciliul; tradiții și obiceiuri. 4 ore 27.05- 21.06
2.2; 3.2 Când și cum se întâmplă? – comportamente în
situații de criză sau de risc ( inundații, cutremur,
incendii).
Recapitulare. Evaluare.

An școlar 2012-2013 3