Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina:

Aria curriculară:
Curriculum nucleu/aprofundat/extins: ore

PLANIFICARE CALENDARISTICᾸ

Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conţinuturi vizate Perioada Observații


crt. Săpt.

Semestrul I
1.

2.

3.
Vacanță
4.
5.
6.
7.
Vacanța intersemestrială
Semestrul al II-lea
Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conţinuturi vizate Perioada Observații
crt. Săpt.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
Săptămȃna ŞCOALA ALTFEL Proiect „...” (*tematică integratoare)
Vacanța de Paști
14.
15.
16.
17.
18.

*Competențele specifice disciplinei


* Conținuturile disciplinei
* Urmărim pe verticală logica disciplinei, surprinderea tuturor conținuturilor și ponderea lor (alocarea orară)