Sunteți pe pagina 1din 24

Anotimpurile

OPȚIONAL INTERDISCIPLINAR

Nu da copilului tău nici o lecţie


prin simple cuvinte, el trebuie să
înveţe numai prin experienţă.
FISA DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMA
PENTRU OPTIONAL CLASELE I - VIII

Avizat,
Inspector de specialitate,

Denumirea opţionalului
„Anotimpurile
IN versuri sunet culoare”
Tipul – Opţional la nivelul mai multor arii curriculare
INTERDISCIPLINAR

Clasa I Step By Step

Durata 1 an – 2011 2012


Numărul de ore pe săptămână -2 ore
Autori – Înv. Nimigean Mihaela
Ciuhlau Daniela
Instituţia de învăţământ - Şcoala cu clasele I- VIII, Nr. 2 Vatra Dornei
CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE
DA NU DA, cu
recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument
Obiective de referinţă
Activităţi de învăţare ( cel puţin una
pentru fiecare obiectiv )
Conţinuturi
Modalităţi de evaluare
II. Existenta unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârsta
ale elevilor
Concordanta cu etosul scolii, cu
Interesele elevilor si cu nevoile
comunităţii
Conţinutul argumentului
*oportunitatea opţionalului
*realismul in raport cu resursele
disponibile
Corelarea obiectivelor cu activităţile de
învăţare
Corelarea obiectivelor cu unităţile de
conţinut
Adecvarea modalităţilor de evaluare la
demersul didactic propus

Avizul conducerii scolii.........................................


Nota : Pentru a fi acceptat proiectul de programa trebuie sa întrunească “DA” la punctele
I si II si cel puţin 5 “DA”/ “DA cu recomandări” la punctul III.
Curriculum la decizia școlii Aprobat în Consiliu pentru curiculum
din ___________________ 2011
Responsabil Comisie,
PREZENTARE CDȘ
Disciplină opțională An școlar 2011 2012

Titlul „Anotimpurile în versuri, sunet, culoare”


opționalului
Aria curriculară LIMBĂ ȘI COMUNICARE Limba română
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII Matematică Științe ale naturii
ATRE Educație plastică Educație muzicală
Disciplina TEHNOLOGII Abilități practice
Tipul opționalului Interdisciplinar - La nivelul mai multor arii curriculare
Durata Anul școlar 2011 - 2012
Autori Învățători: Nimigean Mihaela
Ciuhlău Daniela
Clasa I Step By Step
Prezentare Pentru a reuşi să răspundem mai uşor la întrebările: „Când? De ce? De unde? …
generală vine Iarna; … Cum apare curcubeul?” Propunem acest opțional.
Prin joc și observare, prin memorizarea și lecturarea unor texte simple elevul va
reuşi să identifice schimbările petrecute în natură în fiecare anotimp. Va încerca să
redea la rândul său prin culoare, mai târziu prin cuvinte proprii frumusețea mediului
înconjurător, în fiecare anotimp.
Obiective  Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,
precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din
mediul înconjurător
 Să exploreze şi să descrie verbal şi/sau grafic obiecte, fenomene, procese din
mediul înconjurător, folosind surse de informare diverse;
 Să recunoască anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător.
Conținuturi Toamna Septembrie Octombrie Iarna Noiembrie Februarie
o Sună clopoțelul o Primii fulgi
o Coșul toamnei o Vine Moș Crăciun
o Toamna în grădină o Baba Iarna

Primăvara Martie Mai Vara Iunie


o Mârțișorul o Cireșar – cu cireșe la urechi
o Baba Dochia o Vacanța cea mare
o Paștele între tradiție și modern
Tipuri de Memorizare, Exerciţii joc; Jocul didactic, Joc de rol, Joc muzical, Joc de mișcare
activități Concursuri, Confecţionarea unei cărţi, Drumeţii
Modalități de Evaluare iniţială Observarea sistematică,
evaluare Evaluare progres Proba practică,
Evaluare sumativă Expoziţia
Portofoliu
Bibliografie 1. Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – Discipline opţionale la
Surse de clasele I-IV, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
documentare 2. Vasile Molan, Marcela Peneş – Culegere de texte literare pentru clasele I-IV,
Editura Aramis, Bucureşti, 1996;
3. Detering, Monika, Super idei pentru micii meşteri, editura Novum, 1999;
4. www. Didactic.ro

Opționalul a fost discutat în ședința Comisiei metodice din ________________________ 2011.

Propunători, Responsabil Comisie Metodică,


INTERDISCIPLINÁR, -Ă adj. care aparține, stabilește relații între mai
multe discipline, științe. ◊ (despre domenii ale științei) fundamentat pe
transferul de concepte și metodologii între mai multe discipline. (< fr.
interdisciplinaire)

Timpul, este o noţiune foarte importanta intr-o


limba, trebuie sa fim in stare sa punctam o acţiune
pe axa timpului. De foarte multe ori, indicarea
anotimpului este important.

Fiecare om trebuie să cunoască toate


schimbările fiecărui anotimp. Oare când se învață cel
mai ușor.

Prin joc și voie bună copilul de vârstă școlară


mică va aduna una câte una aceste cunoștințe.

Activitățile vor fi libere, fiecare va avea un


scenariu diferit, astfel încât însușirea cunoștințelor să
nu fie o povară.
ARII CURRICULARE
DISCIPLINE

LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Limba română (Poezia anotimpurilor Memorizare
Anotimpurile în legende
Ghicitori, Zicători

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII


Matematică (Unități de măsură pentru timp)
Științe ale naturii (Cum apar anotimpurile?
Ce sunt fenomenele naturii?)

ATRE
Educație plastică Culorile anotimpurilor
Zânele anului
Educație muzicală Anotimpurile în cântece

TEHNOLOGII
Abilități practice
Recondiționăm Refolosim
Lucruri utile construim
Teme propuse

Toamna Septembrie Octombrie


o Sună clopoțelul
o Coșul toamnei
o Toamna în grădină

Iarna Noiembrie Februarie


o Primii fulgi
o Vine Moș Crăciun
o Baba Iarna

PriMAvara Martie Mai


o Mârțișorul
o Baba Dochia
o Paștele între tradiție și modern

Vara Iunie

o Cireșar – cu cireșe la urechi


o Vacanța cea mare
OBIECTIVE CADRU:

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,


precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi
din mediul înconjurător
 Să exploreze şi să descrie verbal şi/sau grafic obiecte, fenomene, procese
din mediul înconjurător, folosind surse de informare diverse;
 Să recunoască anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător.
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi
din mediul înconjurător
 Formarea și educarea simţului estetic.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

 O1 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare ;


 O2 Să recunoască anumite schimbări şi transformări din mediul
înconjurător în fiecare anotimp;
 O3 Să exploreze şi să descrie verbal şi/sau grafic obiecte, fenomene,
procese din mediul înconjurător, folosind surse de informare diverse ;
 O4 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 O5 Să manifeste interes la evoluţia omenirii.
 O6 Să descrie în cuvinte proprii mediul înconjurător în fiecare dintre
cele patru anotimpuri, pe baza unor informații simple, a lecturii unor
texte literare/nonliterare, precum și a observării unor fenomene și
procese din natură.
 O7 Să identifice schimbările petrecute în natură în fiecare anotimp,
pornind de la lecturi, ilustrații, observarea mediului înconjurător.
 O8 Să precizeze interdependenta dintre viețuitoare și mediul natural.
 O9 Să construiască enunțuri logice, corecte din punct de vedere
gramatical.
 O10 Să integreze cuvintele noi în propoziţii.
 O11 Să-și exprime opinia personală în legătură cu anumite aspecte
observate, discutate.
Matrice de evaluare

Obiective Instrumente de evaluare


de Probă Probă Muncă Portofoliu Observarea
referinţă orală scrisă interactivă sistematică
O1 X X
O2 X X X
O3 X X X
O4 X X
O5 X
O6 X X X X X
O7 X X X X
O8 X X
O9 X X X
O10 X X X X
O11 X X X
ÎNVAŢĂ
Învaţă de la apă să ai statornic drum.
Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum.
Învaţă de la umbră să treci şi să veghezi.
Învaţă de la stâncă cum neclintit să şezi.

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui.


Învaţă de la vântul ce adie pe poteci
Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.
Învaţă de la toate căci toate-ţi sunt surori,
Cum treci frumos prin viată,
Cum poţi frumos să mori!

Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat …


Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.
Învaţă de la flăcări ce-avem de ars in noi.
Învaţă de la ape să nu dai înapoi.

Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea.


Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la soare că vremea să-ţi cunoşti.
Învaţă de la stele că-n cer sunt multe oşti.

Învaţă de la greier când singur eşti să cânţi.


Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi.
Învaţă de la vulturi când umerii ţi-s grei.
Şi du-te la furnică şi vezi povara ei.

Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea.


Învaţă de la miel să ai blândeţea sa.
Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor.
Învaţă de la toate că totu-i trecător.

Ia seama fiu al jertfei prin lumea-n care treci


Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti în veci!
ARGUMENT

MOTTO „Învaţă de la greier, când singur eşti să cânţi,


Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi,
Învaţă de la vulturi, când umerii ţi-s grei,
Şi du-te la furnică, să vezi povara ei!
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,
Şi-nvaţă de la miel să ai blândeţea sa!”

Uneori avem nevoie de curaj, ca să recunoaştem, că un copil vede lucrurile


cu mai multă fantezie decât noi, adulţii.
Natura este în pericol datorită intervenţiei nechibzuite a omului asupra
mediului înconjurător. De aceea ea trebuie ocrotită cu grijă. Prietenul Naturii,
Micul Ecologist trebuie să aibă o gândire şi un comportament ecologic. Dar până
să descopere ce duce la distrugerea naturii, elevul trebuie să descopere sau să
fixeze noțiunile referitoare la schimbările care apar în natură de la un anotimp la
altul.
Disciplina optională – „Anotimpurile în versuri, sunet, culoare”– îşi
propune descoperirea modificărilor care apar în natură, de la un anotimp la altul.
Cultivarea sensibilităţii elevilor, a capacităţii de a aprecia frumosul din natură şi
pe cel creat de om în vederea manifestării de dragoste, respect şi grijă faţă de
mediul înconjurător.
Alegerea acestui opțional a pornit de la întrebarea unui copil: „De ce nu
ninge vara?!...”. Fiecare elev de vârstă școlară mică va învăța prin joc, mult mai
ușor, ce determină apariția anotimpurilor și a fenomenelor meteorologice.
Opţionalul îşi propune să completeze ştiinţific cunoştinţele însuşite la
grădiniţă sau la orele de limba şi literatura română, de cunoașterea mediului
ţinând cont de particularităţile de vârstă ale elevilor. Urmăreşte formarea ideilor
ştiinţifice şi a capacităţii de comunicare, ca rezultat al investigării şi explorării
mediului înconjurător, prin diferite activităţi de învătare: exerciţii de memorizare,
de observare, înregistrări de date, jocuri de rol, vizite și drumeții, lucrări practice
de realizare a unor colecţii de obiecte naturale sau confecţionate.
Folosirea tehnicilor diferite de lucru nu trebuie să fie un scop în sine, ci o
modalitate de realizare a unor subiecte în concordanţă cu temperamentul şi
personalitatea fiecăruia. Prin folosirea diversificată a tehnicilor de lucru în
activităţile literare, matematice, artistico-plastice, elevii îşi dezvoltăm capacitatea
de exprimare, având posibilitatea de a comunica prin mijloace diverse, propriile
idei, trăiri şi sentimente referitoare la mediul înconjurător și anotimpuri.
MODALITATII DE EVALUARE

Probe orale:
o conversaţii de verificare realizată cu suport vizual;

o şezători cu costume si măști adecvate;

o concursuri de ricitare;

o relatarea unor întâmplări reale sau imaginate;

o jocuri de rol;

o dramatizări;

Verificări alternative:
o portofoliul

Evaluări practice:
o realizarea de tablouri, materiale care să promoveze frumosul din
mediul înconjurător;
o anotimpurile în colaje

Autoevaluarea

o Proiecte tematice
* Toamna
* Iarna
* Primăvara
* Vara
EXEMPLE DE

OBIECTIVE
ACTIVITTI DE INVATARE

Să descrie în cuvinte  lectura si comentarea unor texte


proprii mediul literare/nonliterare;
înconjurător în fiecare  jocuri de reproducere a unor zgomote
dintre cele patru naturale si a mişcării plantelor si
anotimpuri, pe baza animalelor din mediul apropiat;
unor informații simple,
a lecturii unor texte  achiziţionarea unor materiale din natură
literare/nonliterare, (frunze, flori, seminţe);
precum și a observării  realizarea de colecţii cu obiecte din
unor fenomene și natură;
procese din natură.
 excursii, drumeţii în mediul natural;
 exerciţii de recunoaştere si clasificare a
unor plante,animale, fenomene;
 observarea dirijată a unor planşe, ilustraţii;
Să identifice
schimbările petrecute  lectura si comentarea unor texte
în natură în fiecare specifice fiecărui anotimp;
anotimp, pornind de la  memorarea unor poezii, ghicitori;
lecturi, ilustrații,  întocmirea unui calendar al naturii
observarea mediului pentru fiecare anotimp;
înconjurător.  realizarea unor desene, colaje, expoziţii
cu aceste lucrări;
 învățarea si interpretarea unor cântece;
 realizarea unor proiecte, portofolii;
Să precizeze  jocuri didactice vizând precizarea si
interdependenta dintre îmbogăţirea vocabularului;
viețuitoare și mediul  exerciţii de construire a unor enunţuri
natural. proprii în care să integreze cuvinte si
expresii noi;

Să construiască  exerciţii de construire a unor enunţuri


enunțuri logice,corecte corecte,îmbinate logic într-un mic text;
din punct de vedere  povestirea liberă;
gramatical.
 exerciţii-joc de completare a unor cuvinte,
propoziţii;
 formularea unor întrebări si răspunsuri;
 descrierea unor obiecte, vieţuitoare ori
fenomene naturale;
Să integreze cuvintele  jocuri didactice vizând precizarea si
noi în propozitii. îmbogățirea vocabularului;
 exerciţii de construire a unor enunţuri
proprii în care să integreze cuvinte si
expresii noi;
Să-și exprime opinia  exerciţii-joc : „Spune-ti părerea !”
personală în legătură  joc de rol : „Eu sunt anotimpul…”
cu anumite aspecte
observate, discutate.  exerciţii specifice de antrenare a elevilor în
discuţii pentru exprimarea opiniei
personale;
Să participe activ în  exerciţiu-joc : „Continuă ideea !”
cadrul unui grup pentru  exerciţii de utilizare corectă a unor
realizarea sarcinilor formule de adresare, de întreţinere a unui
dialog;
 jocuri de grup : „Anotimpurile”;
 dramatizări, scenete;
Să determine  exerciţii de identificare si grupare a unor
caracteristici ale materiale, în funcţie de caracteristicile lor;
unor materiale din  realizarea unor lucrări individuale sau de
natură. grup: colaje, felicitări, tablouri, mărţişoare,
etc.;
 observaţii dirijate în timpul drumeţiilor;
„ Când arta va deveni un bun
comun ca lumina Soarelui – atunci
vom fi făcut încă un pas, şi poate
cel mai important, spre adevărata
civilizaţie ”
Nicolae Tonitza
DESCRIPTORI DE PERFORMANTA

Capacitatea 1: Cunoaşterea si utilizarea unor termeni specifici anotimpurilor


 Elevul observa și comunică transformările din mediul
înconjurător prin următoarele niveluri de performanta

Suficient Bine Foarte bine


 Enumera schimbările ce  Enumera schimbări ce  Enumera independent si
apar în mediul apropiat apar în mediul apropiat cu rapiditate schimbări ce
ajutat de întrebările cu sprijin minim din apar în mediul apropiat
învățătorului partea învățătorului demonstrând un ascuţit
spirit de observaţie

Capacitatea 2: Prezentarea în cuvinte proprii a mediului înconjurător în fiecare dintre cele patru
anotimpuri, pe baza unor informații simple, a lecturii unor texte literare/, precum și a observării
unor fenomene și procese din natură.
 Elevul prezintă un anotimp, demonstrând stadiul acestei
competente prin următoarele niveluri de performante:

Suficient Bine Foarte bine


 Recită o poezie,  Recită o poezie,  Recită o poezie,
formulează enunțuri cu o formulează enunțuri cu formulează enunțuri cu o
temă dată ajutat de o temă dată cu sprijin temă dată, fără sprijin
întrebările învățătorului minim din partea  Creează un text de mică
învățătorului întidere

Capacitatea 3: Realizarea unor compoziţii


 Elevul realizează o compoziţie folosind tehnicile plastice de
lucru, demonstrând stadiul acestei competente prin următoarele
niveluri de performante:

Suficient Bine Foarte bine


 Realizează compoziţii  Realizează compoziţii  Realizează, cu abilitate,
folosind tehnici plastice folosind tehnici clasice compoziţii folosind
de lucru primind de lucru elemente plastice de
explicaţii suplimentare lucru
din partea învățătorului

Capacitatea 4: Proiectarea, confecţionarea si evaluarea unor produse simple


 Elevul identifică etapele de realizare a unui produs(tablou, colaj,
proiect, portofoliu), demonstrând stadiul de formare a acestei
abilitaţi prin următoarele niveluri de performanta

Suficient Bine Foarte bine


 Identifică, ajutat de  Identifică, cu sprijin  Identifica independent,
întrebările învățătorului minim, etapele de corect si rapid etapele de
sau pe baza materialului realizare a unui produs realizare a unui produs
intuitiv etapele de
realizare a unui produs
BIBLIOGRAFIE
1. Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială –
„Discipline opţionale la clasele I-IV”,
Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;

2. Vasile Molan, Marcela Peneş –


„Culegere de texte literare pentru clasele I-IV”,
Editura Aramis, Bucureşti, 1996;

3. Detering, Monika,
„Super idei pentru micii meşteri”,
Editura Novum, 1999;

4. Viorica Pârâială, Teodora Tanasă, Anica Vasilache –


„Activități în completarwa programului din ciclul
primar”, Editura Euristică, Iași, 2003

5. Marcela Peneș - ”Literatura pentru copiii, clasele I și a II-a”,


Editura Ana, București, 2000

6. Valentina Lungu, Arcadie Suceveanu – „Rândunica, clasa I”


Editura Litera, Chișinău, 1997

7. Constanța Cuciinic - „În căsuța cu povești”


Editura Aramis, București, 2002

8. Anina Bădescu, Gabriela Iaurum –


„Să deslușim tainele matematicii, clasa I”
Editura Aramis, București, 2007

9. *** Anotimpurile, Carte de colorat, Editura: Sedcom Libris, 2010

10. *** Prima mea carte „Anotimpurile”, Editura Litera, 2010

11. *** ”Anotimpurile în legende, povești, poezii și legende” –


Editura Anteea, Cluj-Napoca, 2010
12. *** „Proverbe, Zicători, Ghicitori”, Editura Regis, 2008

13. www. Didactic.ro


Evaluare inițială
CĂRTICICA ANOTIMPURILOR
Colorează și decupează fiecare pătrățel, iar apoi capsează-le în ordine,
formând propria ta cărticică.
Memorizare 2 ore

Anotimpurile

Patru fete la un loc Între ele nicidecum:


Ce împart aceeși viață: Se stropesc cu alt parfum,
Una-i firavă, isteață, Una-și pune haină verde,
Alta e fierbinte foc. Alta haina-ncet o pierde;
Cea de-a treia e bogată Una-haină colorată,
Iar a patra-i înghețată Alta-alb imaculată;
Deși poartă alb cojoc. Una-i caldă, alta-i rece,
Nimeni nu le întrece.
Una păsările-aduce,
Toate patru sunt surori, Alta păsările-alungă;
Dar nu seamănă-ntre ele, Una ni se pare dulce,
Desi toate ne dau flori: Alta ni se pare lungă.
Una ne dă viorele,
Alta crini si trandafiri,
Dar te face să te miri. Ghici…
Cea de-a treia crizanteme Am un pom. Deși e mare
Ultima, cea mai bătrână, Numai patru ramuri are.
Ne dă hainele de lână Una florile-nflorește,
Si ne pune drept în fată Alta fructele rodește,
Minunate flori de gheață. Alta frunza-ngălbenește
Iar a patra friguroasă
Prinde strai de-argint să țeasă.
Sunt surori, chiar gemene, ( anul )
Dar nu vor să semene
PROIECT TEMATIC
-anotimpurile-
Obiective:
- lărgirea sferei de cunoştinţe cu privire la fenomenele şi relaţiile cu
mediul înconjurător, manifestând interes pentru cunoaştere;
- dezvoltarea capacităţilor de a observa detalii, asemănări şi
deosebiri;
- formarea deprinderii de a selecta informaţiile dintr-o varietate de
surse;
- dezvoltarea imaginaţiei şi a sensibilităţii.

Sarcini de lucru:
1. Activitatea omului raportată la anotimp
- ce fac copiii şi părinţii
- care sunt activităţile specifice anotimpului
2. Transformări ale naturii în anotimp
- ce se întâmplă cu plantele
- cum este vremea
- ce fac păsările şi animalele
3. Roadele anotimpului (legume, fructe, cereale, flori)
- aspect exterior (formă, culoare, mărime, înveliş)
- structura, părţile componente (codiţă, coajă, miez, seminţe)
- aspecte specifice (miros, gust, consistenţă)
- utilităţi: -în hrana oamenilor, proaspete sau conservate
-asigurarea vitaminelor necesare corpului uman
-în hrana animalelor
-în decorarea locuinţei
- reguli la servirea fructelor şi legumelor
- comportamentul ecologic (plantare, îngrijire, protejare,
oferire)
4. Fenomene atmosferice specifice
- descrierea fenomenelor atmosferice

Surse:- experienţa personală a elevului şi a familiei;


- ziare, reviste pentru copii, integrame pentru începători;
- cărţi şi reviste de specialitate;
- culegeri de texte literare;
- antologii de proverbe şi ghicitori;
- internet etc.

Resurse:
- coli A 4, albe şi colorate;
- dosar şi folii transparente;
- foarfece, lipici, hârtie colorată;
- creioane colorate, carioca, marker, acuarele