Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A IMOBILULUI

Anexa la contractul incheiat in data de ______________


situat la adresa:
___________________________________________________________________________________
proprietatea lui:
___________________________________________________________________________________
Imobilul a fost închiriat în următoarea stare şi avand următoarele dotări:
Starea generală a imobilului:  
_________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________
_____________

 Starea instalaţiilor sanitare:    


_____________________________________________________________.
 Starea instalaţiei electrice:      
_____________________________________________________________.
 Obiectele sanitare:                  
_____________________________________________________________.
 Contor apa       _____________________________________________________________.
 Contor gaz       _____________________________________________________________
 Contor curent       ___________________________________________________________
 S-au predat un număr de _______ seturi de chei de acces în imobil.

Mobilierul închiriat odată cu imobilul şi starea acestuia:


Bucătărie:

 -

Baie:

 -

Camere:

 -
 -
 -

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________
Am predat – Proprietar/Locator                                                          Am primit – Chiriaş/Locatar