Sunteți pe pagina 1din 356

instrucţiuni originale

Stivuitor GPL

RX70-16
RX70-18
RX70-20

7314 7315 7316

175927 RO - 01/2010
Conţinut
g

1 Prefaţă
Stivuitorul dvs. industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Declaraţia de conformitate CE, marcajul de conformitate CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Declaraţie de conformitate CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informaţii despre documentaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Scopul documentaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Data publicării şi actualizarea manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Copyright şi drepturi de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Explicaţii pentru termenii de semnalizare utilizaţi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Explicarea trimiterilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Definirea direcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Desene tipice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Observaţii referitoare la mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ambalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aruncarea ansamblurilor şi a bateriilor în timpul lucrărilor de reparaţii . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Introducere
Utilizarea stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................. 10
Utilizarea corespunzătoare . . . . . . . . . . . . . ............... ................. 10
Utilizare corectă în timpul tractării . . . . . . . . ............... ................. 10
Utilizarea nepermisă . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................. 10
Utilizarea platformelor de lucru . . . . . . . . . . ............... ................. 11
Locaţia de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................. 11
Riscuri remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pericole şi riscuri remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Riscuri speciale asociate utilizării stivuitorului şi dispozitivelor auxiliare . . . . . . . . . . . . 14
Privire de ansamblu asupra pericolelor şi a măsurilor de prevenire . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pericol pentru angajaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Siguranţa
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoanele responsabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Compania operatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Şoferii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informaţii esenţiale pentru operare sigură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Acoperirea asigurării pe proprietăţile companiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Modificările şi adaptările . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

175927 [RO] I
Conţinut
g

Avertizare privind piesele care nu sunt originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Deteriorarea, defectarea şi utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor de sigu-
ranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pneurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Echipamentul medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inspecţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Inspecţia de siguranţă regulată a stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Inspecţia de siguranţă regulată a sistemului GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Verificarea regulată a nivelului substanţelor dăunătoare din eşapament . . . . . . . . . . . . 30
Testarea izolaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor .......................... 32
Consumabile permise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 32
Uleiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 33
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 34
Lichidul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 37
Acidul bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 38
Lichidul de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 39
Eliminarea consumabilelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 40
Emisiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4 Vederi de ansamblu
Vedere de ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Versiuni ale compartimentului şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Locul şoferului, versiunea cu o singură pedală şi minimanetă dublă . . . . . . . . . . . . . . . 47
Compartimentul şoferului, cu joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Compartimentul şoferului cu manete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Versiune cu două pedale a compartimentului şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Elemente de operare şi afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Unitate de afişare şi operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Minimanetă dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
O singură mini-manetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Comutator de înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Puncte de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vedere de ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Plăcuţa cu numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Informaţii StVZO (Normativ privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe drumurile pu-
blice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Nr. de fabricaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

II 175927 [RO]
Conţinut
g

Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ............... ................. 60


Echipamente speciale şi variante ........ ............... ................. 60
Dispozitive ataşabile . . . . . . . . . ........ ............... ................. 61
Vedere de ansablu a accesoriilor ........ ............... ................. 61

5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Inspecţiile vizuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Verificarea nivelului lichidului de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Deschiderea capotei motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Verificarea nivelului uleiului de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Închiderea capotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Umplerea instalaţiei de spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Reglarea scaunului şoferului modelul MSG 65/MSG 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Reglarea cotierei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Verificarea stării jantelor şi a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Deschiderea supapei cilindrului GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Deschiderea supapei de închidere a rezervorului de GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Darea în exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Acţionarea cheii în contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Introducerea codului PIN pentru FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Centură de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Operarea claxonului (joystick) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Operarea claxonului (operare cu manete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Operarea claxonului (minimanetă dublă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Operarea claxonului (o singură mini-manetă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Verificarea funcţionării sistemului de frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Testarea funcţiei de oprire de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Setarea programelor de tracţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Reglarea coloanei de direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Reglementări de siguranţă pentru condus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Căile de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Conducere (operarea cu o singură pedală cu versiunea care include o mini-manetă
dublă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Conducere (operarea cu o singură pedală cu versiunea care include o mini-ma-
netă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Conducerea (operarea cu o singură pedală la versiunea cu joystick) . . . . . . . . . . . . . . 108

175927 [RO] III


Conţinut
g

Conducerea (operarea cu o singură pedală cu versiunea care include comutatoare de


înclinare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Conducerea (operarea cu două pedale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Conducerea (operarea cu două pedale cu o singură mini-manetă) . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Frâna de serviciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Acţionarea manuală a frânei de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Operarea frânei de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Operarea manuală a frânei de parcare electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Direcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Variante sistem de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Întreruperea automată a liftului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Versiunile de catarg de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Funcţionarea defectuoasă în timpul operaţiei de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Comenzile sistemului de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Funcţia ISO a echipamentelor hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Sistem de ridicare, o singură minimanetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Sistemul de ridicare, operare cu joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Sistem de ridicare, operarea cu manete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Schimbarea furcilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Extensie furcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Operarea cu braţe furcă reversibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Dezactivarea limitării înălţimii de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Lucrul cu încărcături . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Norme de siguranţă la manipularea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Înainte de preluarea încărcăturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ridicarea unităţilor de încărcătură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Zona de pericol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Transportarea paleţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Transportul încărcăturilor care se balansează . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Preluarea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Transportul încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Depozitarea şi preluarea unităţilor de încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Conducerea pe pante ascendente şi descendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Conducerea în ascensoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Deplasarea pe podurile de încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Lucrul cu dispozitive ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Asamblarea dispozitivelor ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Depresurizarea sistemului hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Instrucţiuni generale pentru comanda dispozitivelor ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Operarea dispozitivelor ataşabile utilizând minimaneta dublă şi funcţia 5 . . . . . . . . . . . 164

IV 175927 [RO]
Conţinut
g

Controlul dispozitivelor ataşabile prin utilizarea joystickului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166


Controlul dispozitivelor ataşabile utilizând operarea cu comutator de înclinare . . . . . .. 170
Operarea dispozitivelor ataşabile cu comutatoare de înclinare şi funcţia 5 . . . . . . . . .. 171
Mecanismul de blocare a clemei (echipament special) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173
Preluarea unei încărcături cu dispozitive ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175
Operarea echipamentelor suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Pornirea/Oprirea iluminării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Pornirea/Oprirea girofarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Activarea şi dezactivarea sistemului de avertizare în caz de pericol . . . . . . . . . . . . . . . 177
Pornirea/Oprirea semnalizatoarelor de direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Pornirea/Oprirea proiectoarelor de lucru duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Operarea ştergătorului/spălătorului de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Conducerea cu tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Operarea cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Deschiderea uşii cabinei . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Închiderea uşii cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Deschiderea geamurilor laterale . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Închiderea geamurilor laterale . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Operarea iluminării de interior . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Operarea încălzirii lunetei . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Operarea radioului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Sistemul de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Operarea remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Încărcătura remorcată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Cuplarea şi decuplarea remorcii – cuplarea manuală a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Cuplarea şi decuplarea remorcii — cuplarea automată a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Tractarea remorcilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Operarea unităţii de afişare şi operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Afişaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Setarea şi schimbarea afişajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Setarea datei sau a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Resetarea numărului de kilometri zilnici şi a orelor de operare zilnică . . . . . . . . . . . . . . 205
Setarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Înregistrator de accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Setări suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Afişajele defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Defecţiuni la frâna de parcare electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Tabelul codurilor de erori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Mesajul CENTURA DE SIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Mesajul SW SCAUN INCHIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

175927 [RO] V
Conţinut
g

Mesajul FILTRU AER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216


Mesajul APLICA FR AJUTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Mesajul COBOARA FURCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Mesajul CICLU REFERINŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
SW ACCELERAŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Mesajul SENZOR FRÂNĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Mesajul SURVEILLANCE (Supraveghere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Mesajul DIRECŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Mesajul PRES ULEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Mesajul NIVEL LICHID RĂC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Mesajul SUPRAÎNCĂLZIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Operarea în condiţii de operare speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Transportul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Remorcarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Ridicarea cu macaraua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Operarea pe termen scurt frecventă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Pornirea cu baterie suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Comportamentul în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Procedură pentru situaţia în care stivuitorul se răstoarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Coborârea de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Oprirea de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Deconectarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Realimentarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Umplerea rezervorului de GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Scoaterea din uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Parcarea în siguranţă a stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Măsurile care trebuie luate dacă stivuitorul urmează să fie oprit/depozitat pentru o
perioadă lungă de timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Repunerea în funcţiune după depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

6 Întreţinere
Informaţii generale despre întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Calificările personalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Informaţii privind efectuarea întreţinerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Intervale de întreţinere şi inspecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Comandarea pieselor de schimb şi a consumabilelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Calitatea şi cantitatea materialelor de operare necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Tabel de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Norme de siguranţă pentru întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Informaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

VI 175927 [RO]
Conţinut
g

Efectuarea lucrărilor la echipamentul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253


Lucrul cu echipamentul electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Lucrul cu sistemul de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Lucrul la sistemul GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Dispozitive de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Valorile setate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Înălţarea şi ridicarea pe cric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Lucrul în faţa stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Pregătirea pentru întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Scoaterea şi instalarea plăcii de sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Curăţarea stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Spălarea exteriorului stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Curăţarea sistemului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Curăţarea lanţurilor de încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Curăţarea geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
După spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Întreţinerea după primele 50 de ore de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Întreţinerea în perioada de rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Întreţinere după necesităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Curăţarea radiatorului, verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Completarea lichidului de răcire şi verificarea concentraţiei aditivului pentru lichidul de
răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Schimbarea inserţiei de filtru de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Lubrifierea racordurilor şi a controalelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Întreţinerea cuplării automate a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Întreţinerea centurii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Verificarea scaunului şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Verificarea închizătorii uşii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Verificarea funcţionării sistemului de frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Verificarea reglării frânei de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Întreţinerea roţilor şi a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Întreţinerea barei de direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Întreţinerea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Întreţinerea sistemului hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Întreţinerea lagărelor catargului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Întreţinerea lanţurilor de încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Lubrifierea catargului de ridicare şi a şinei cu rulmenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Întreţineţi sistemul de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Întreţinerea dispozitivelor ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

175927 [RO] VII


Conţinut
g

Întreţinerea după 1000 de ore / Întreţinerea anuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291


Alte activităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Schimbarea uleiului de motor şi a filtrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Verificarea curelei trapezoidale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Verificarea curelei de transmisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Înlocuirea bujiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Verificarea sistemului de evacuare a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Schimbarea filtrului GPL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Revizia generală a sistemului GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Verificarea sistemului de control lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Verificarea sistemului de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Schimbarea filtrului de aer proaspăt al sistemului de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Verificarea mecanismului manetei pentru frâna de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Verificarea pedalei duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Verificarea montării contragreutăţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Verificarea de scurgeri a cilindrului de elevare şi a racordurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Întreţinerea sistemului de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Verificarea jocului dintre opritorul căruciorului cu furcă şi opritorul de retragere . . . . . . . 302
Verificarea braţelor furcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Verificarea braţelor reversibile ale furcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Verificarea evaporatorului şi a regulatorului de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Întreţinerea frânei de parcare electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Întreţinerea după 3000 de ore / Întreţinerea la doi ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Lucrări care trebuie, de asemenea, efectuate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Verificarea suporţilor pentru motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Schimbarea curelei dinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Înlocuirea furtunurilor sistemului GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Verificarea rulmenţilor roţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Schimbarea uleiului şi a filtrului hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Schimbarea uleiului pentru puntea motoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Întreţinerea după 9000 de ore / Întreţinerea la cinci ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Lucrări care trebuie, de asemenea, efectuate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Schimbarea lichidului de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Întreţinerea la 10 ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Verificarea rezervorului GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

VIII 175927 [RO]


Conţinut
g

7 Date tehnice
Fişa tehnică VDI RX70-16 T, RX70-18 T şi RX70-20 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

8 Scheme de conexiuni
Echipamente hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Schema circuitului hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Sistemul electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Legendă pentru schemele de conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

175927 [RO] IX
1

Prefaţă
1 Prefaţă
Stivuitorul dvs. industrial

Stivuitorul dvs. industrial


Generalităţi
Stivuitoarele descrise în aceste instrucţiuni
de operare întrunesc standardele aplicabile
şi normele de siguranţă. Dacă stivuitorul este
utilizat pe drumuri publice, acesta trebuie
să respecte prevederile legale naţionale.
Permisul necesar pentru vehicul trebuie
obţinut de la oficiul adecvat.
Stivuitoarele sunt dotate cu cea mai nouă teh-
nologie. Acum totul depinde de manipularea
lor în singuranţă şi menţinerea funcţionalităţii
lor.
Aceste instrucţiuni furnizează instrucţiunile
necesare în acest scop. Citiţi şi respectaţi in-
formaţiile furnizate înainte de a pune stivuitorul
în funcţiune. Aceasta va evita accidentele şi
va preveni anularea garanţiei.

Declaraţia de conformitate CE,


marcajul de conformitate CE
Prin marcajul aferent declaraţiei de confor-
mitate CE, producătorul confirmă că stivui-
torul este conform cu standardele şi normele
aplicabile la momentul dării sale spre utilizare.
Marcajul de conformitate CE apare pe plăcuţa
de marcaj şi indică statutul de conformitate cu
normele susmenţionate.
Modificările sau adăugirile aduse stivuitorului
la iniţiativa utilizatorului pot afecta gradul de
siguranţă a stivuitorului în maniere inaccep-
tabile, invalidând astfel declaraţia de confor-
mitate CE.
Declaraţia de conformitate CE trebuie pă- CE-Symbol

strată cu grijă şi pusă la dispoziţia autorităţilor


de resort.

2 175927 [RO]
Prefaţă 1
Stivuitorul dvs. industrial

Declaraţie de conformitate CE

Declaraţie

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germania

Declarăm că utilajul

Stivuitor industrial conform acestor instrucţiuni de operare


Model conform acestor instrucţiuni de operare

respectă cea mai recentă versiune a directivei privind utilajele 2006/42/CE.

Personal autorizat să alcătuiască documentaţia tehnică:

a se vedea declaraţia de conformitate CE

STILL GmbH

175927 [RO] 3
1 Prefaţă
Informaţii despre documentaţie

Informaţii despre documentaţie


Scopul documentaţiei
• Instrucţiuni de operare
• Instrucţiuni de operare pentru dispozitivele
ataşabile (echipament special)
• Listă de piese de schimb
• Regulile VDMA pentru utilizarea corectă a
stivuitoarelor industriale
Aceste instrucţiuni de operare descriu toate
măsurile necesare pentru operarea în sigu-
ranţă şi întreţinerea corespunzătoare a sti-
vuitorului în toate variantele disponibile la
momentul tipăririi. Modelele speciale con-
forme cu cerinţele clienţilor sunt documentate
într-un manual de operare separat. În caz de
întrebări, vă rugăm să contactaţi un centru de
service autorizat.
Vă rugăm să specificaţi nr. de fabricaţie şi
anul de fabricaţie de pe plăcuţa cu numele
⇒ Capitolul „Plăcuţa cu numele“, P. 4-58 în
spaţiul indicat:
Nr. de fabricaţie
...............................................
An de fabrica-
ţie...................................................
Vă rugăm să specificaţi aceste numere
tehnicianului de service.
Instrucţiunile de operare sunt oferite pentru
fiecare stivuitor. Acest manual trebuie păstrat
cu grijă şi trebuie să rămână în orice moment la
dispoziţia şoferului şi operatorului. Locaţia de
depozitare este specificată în capitolul Vederi
de ansamblu; consultaţi ⇒ Capitolul „Vederi
de ansamblu“, P. 45.
Dacă se pierd instrucţiunile de operare, ope-
ratorul trebuie să obţină imediat un exemplar
de la producător.
Instrucţiunile de operare sunt incluse în lista
de piese de schimb şi pot fi comandate ca
piesă de schimb.
Personalul responsabil pentru operarea şi
întreţinerea echipamentului trebuie să fie
familiarizat cu aceste instrucţiuni de operare.

4 175927 [RO]
Prefaţă 1
Informaţii despre documentaţie

Entitatea operatoare (consultaţi ⇒ Capito-


lul „Definiţia termenilor utilizaţi pentru per-
soanele responsabile“, P. 22) trebuie să se
asigure că toţi utilizatorii au primit, citit şi înţe-
les aceste instrucţiuni.
Vă mulţumim pentru citirea şi respectarea
acestor instrucţiuni. Dacă aveţi întrebări sau
sugestii de îmbunătăţire sau în cazul în care
descoperiţi erori, vă rugăm să contactaţi un
centru de service autorizat.

Data publicării şi actualizarea


manualului
Data publicării acestui manual poate fi găsită
în pagina titlului.
STILL este în permanenţă angajată în dez-
voltarea stivuitoarelor. Aceste instrucţiuni de
operare pot fi modificate şi nu pot fi susţinute
reclamaţii pe baza informaţiilor şi/sau cifrelor
din aceste instrucţiuni.
Contactaţi centrul de service pentru suport
tehnic.
Sperăm ca operarea acestui vehicul să vă
facă plăcere
STILL GmbH
Berzeliusstr. 4
22113 Hamburg

Copyright şi drepturi de proprietate


Acest manual - şi în consecinţă toate secţiunile
- nu poate fi reprodus, tradus sau transmis sub
nicio formă unei terţe părţi, fără acordul scris
al producătorului.

175927 [RO] 5
1 Prefaţă
Informaţii despre documentaţie

Explicaţii pentru termenii de semna-


lizare utilizaţi:

PERICOL
În cazul procedurilor de lucru care necesită o
conformare strictă pentru a preveni un pericol
pentru viaţa sau starea de sănătate a persoanelor.

ATENŢIE
În cazul procedurilor care necesită conformare
strictă pentru a preveni accidentări grave ale per-
soanelor.

ATENŢIE
În cazul procedurilor care necesită conformare
strictă pentru a preveni daune materiale sau distru-
geri.

INDICAŢIE
Pentru cerinţele tehnice care necesită atenţie
deosebită.

INDICAŢIE DE MEDIU
Pentru a preveni posibile probleme de mediu.

Explicarea trimiterilor
Trimiterile sunt utilizate la direcţionarea citito-
rului la secţiunea sau capitolul corespunzător.
Exemple:
• Trimitere la o secţiune: ⇒ Capitolul „Expli-
carea trimiterilor“, P. 1-6
• Trimitere la un capitol: ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoanele
responsabile“, P. 22

6 175927 [RO]
Prefaţă 1
Informaţii despre documentaţie

Definirea direcţiilor
1
Direcţiile înainte (1), înapoi (3), dreapta
(2), stânga (4) oferă locaţiile de instalare a
părţilor, aşa cum sunt văzute de pe poziţia de
conducere; încărcătura este în faţă.

4 2

3 6210_001-031

Desene tipice
Prezenta documentaţie explică succesiunea
anumitor funcţii şi operaţii. Diagramele sche-
matice ale unui stivuitor cu contragreutate
sunt utilizate pentru a ilustra aceste secvenţe.

INDICAŢIE
Aceste diagrame schematice nu sunt repre-
zentative pentru starea structurală a stivui-
torului din documentaţie. Diagramele sunt
utilizate exclusiv în scopul clarificării procedu-
rilor.

6210_003-062

175927 [RO] 7
1 Prefaţă
Observaţii referitoare la mediu

Observaţii referitoare la mediu


Ambalarea
În timpul livrării stivuitorului, anumite părţi sunt
ambalate pentru a asigura protecţie în timpul
transportului. Ambalajul trebuie scos complet
înainte de prima pornire.

INDICAŢIE DE MEDIU
Materialele de ambalare trebuie aruncate
corect la livrarea stivuitorului.

Aruncarea ansamblurilor şi a
bateriilor în timpul lucrărilor de
reparaţii
Este posibil să fie necesar să înlocuiţi an-
sambluri ca parte a lucrărilor de întreţinere.
Ansamblurile înlocuite trebuie apoi aruncate.
Stivuitorul este produs din diferite materiale.
Fiecare dintre aceste materiale trebuie
• aruncat,
• tratat sau
• reciclat în conformitate cu reglementările
regionale şi naţionale.

INDICAŢIE
Documentaţia furnizată de producătorul
bateriei trebuie respectată pentru aruncarea
bateriilor.

INDICAŢIE DE MEDIU
Vă recomandăm să colaboraţi cu o companie
de gestionare a deşeurilor.

8 175927 [RO]
2

Introducere
2 Introducere
Utilizarea stivuitorului

Utilizarea stivuitorului
Utilizarea corespunzătoare
Stivuitorul descris în prezentele instrucţiuni
de operare este adecvat pentru ridicarea,
transportarea şi stivuirea încărcăturilor.
Stivuitorul trebuie utilizat exclusiv pentru
destinaţia corectă specificată şi descrisă în
prezentele instrucţiuni de operare!
Dacă stivuitorul urmează a fi utilizat pentru
alte destinaţii decât cele specificate în instruc-
ţiunile de operare, este necesară obţinerea în
prealabil a aprobării producătorului sau, dacă
este cazul, a aprobării autorităţilor competente
pentru a preveni pericolele.
Sarcina maximă de ridicat este specificată pe
plăcuţa cu capacitatea nominală (diagrama
de încărcare) şi nu trebuie depăşită, a se
vedea şi ⇒ Capitolul „Înainte de preluarea
încărcăturii“, P. 5-146.

Utilizare corectă în timpul tractării


Acest motostivuitor este adecvat tractării
ocazionale a remorcilor şi, în acest scop, este
echipat cu un dispozitiv de tractare. Tractarea
ocazională nu trebuie să depăşească 2%
din timpul zilnic de operare. Dacă stivuitorul
urmează să fie utilizat pentru tractare în mod
regulat, trebuie consultat producătorul.
Trebuie respectate prevederile referitoare la
funcţionarea remorcii. Consultaţi ⇒ Capito-
lul „Operarea remorcii“, P. 194.

Utilizarea nepermisă
Orice pericol provocat de utilizarea nepermisă
de către operator sau şofer este responsa-
bilitatea operatorului sau a şoferului şi nu a
producătorului (de asemenea, consultaţi în
această privinţă ⇒ Capitolul „Definiţia terme-
nilor utilizaţi pentru persoanele responsa-
bile“, P. 22).
Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise
în prezentele instrucţiuni de operare este
interzisă.

10 175927 [RO]
Introducere 2
Utilizarea stivuitorului

ATENŢIE
Risc de accident!
Nu se permite transportul de pasa-
geri.

Este interzisă operarea motostivuitorului în


zone în care există risc de incendiu, explozie
sau coroziune sau în zone cu extrem de mult
praf.
Stivuirea sau descărcarea nu este permisă pe
suprafeţe înclinate sau pe rampe.

Utilizarea platformelor de lucru

ATENŢIE
Utilizarea platformelor de lucru este reglementată
de legislaţia naţională. Această jurisdicţie trebuie
respectată. Utilizarea platformelor de lucru este
permisă doar în virtutea jurisdicţiei din ţara de
utilizare.
Înainte să utilizaţi platformele de lucru, consultaţi
autorităţile de reglementare naţionale (în Germa-
nia, compania de asigurări a angajatorului).

Locaţia de utilizare
Stivuitorul poate fi utilizat în aer liber şi, cu
echipamentele corespunzătoare, în interiorul
clădirilor.
Utilizarea pe drumurile publice este permisă
numai dacă sunt instalate echipamente
speciale, în conformitate cu StVZO (Regulile
de circulaţie pe drumurile publice).
Trebuie avute în vedere diferitele reglementări
în vigoare în diverse ţări, pentru conducerea
stivuitorului pe drumurile publice.
Terenul trebuie să aibă o capacitate portantă
suficientă (beton, asfalt). Trebuie să aibă o su-
prafaţă rezistentă. Căile de acces, zonele de
lucru şi întinderea suprafeţei de lucru trebuie
să corespundă specificaţiilor din instrucţiunile
de operare (consultaţi ⇒ Capitolul „Căile de
acces“, P. 5-97).

175927 [RO] 11
2 Introducere
Utilizarea stivuitorului

Conducerea pe pante ascendente sau des-


cendente este permisă numai dacă sunt luate
în considerare datele şi specificaţiile men-
ţionate (consultaţi ⇒ Capitolul „Căile de ac-
ces“, P. 5-97).
Stivuitorul este adecvat utilizării în aer liber
şi în interior, în ţările nordice până la cele
tropicale (temperatura între -12 °C şi +40 °C).
Acest stivuitor nu este adecvat pentru utilizare
în clădiri de refrigerare.
Operatorul (consultaţi ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoanele respon-
sabile“, P. 22) trebuie să asigure protecţie
adecvată contra incendiilor în vecinătatea sti-
vuitorului, pentru toate aplicaţiile acestuia. În
funcţie de aplicaţie, la stivuitorul industrial tre-
buie asigurată o protecţie suplimentară contra
incendiilor. Dacă aveţi neclarităţi, contactaţi
autorităţile competente.

12 175927 [RO]
Introducere 2
Riscuri remanente

Riscuri remanente
Pericole şi riscuri remanente
Chiar în cazul în care se lucrează cu atenţie şi
în conformitate cu standardele şi normele în
vigoare, apariţia altor riscuri în timpul utilizării
stivuitorului nu poate fi exclusă complet.
Stivuitorul şi toate celelalte componente sunt
conforme cu normele de siguranţă actuale.
În orice caz, chiar dacă stivuitorul este utilizat
corect şi se respectă toate instrucţiunile, unele
riscuri remanente nu pot fi excluse.
Chiar în afara zonelor delimitate pentru
pericole din preajma stivuitorului, pot surveni
riscuri remanente. Persoanele din zona
din preajma stivuitorului trebuie să fie mai
atente decât în mod obişnuit, pentru a putea
reacţiona imediat în eventualitatea unei
defecţiuni, a unui incident sau unei pene etc.

ATENŢIE
Toate persoanele din vecinătatea stivuitorului
trebuie să fie instruite în legătură cu aceste riscuri
care rezultă din utilizarea stivuitorului.
Mai mult, atragem atenţia asupra normelor de
siguranţă din aceste instrucţiuni de operare.

Aceste riscuri pot include:


• Pierderi de consumabile datorate scurgeri-
lor, rupturilor de tuburi şi containere etc.
• Riscul de accidentare în timpul condusului
pe teren cu dificultăţi, precum suprafeţe
înclinate, suprafeţe neregulate sau prea
alunecoase sau în timpul condusului în
condiţii de vizibilitate redusă etc.
• Căderea, alunecarea etc. pe timpul de-
plasării stivuitorului, mai ales pe suprafeţe
umede, îngheţate sau cu scurgeri de con-
sumabile prezente.
• Riscuri de incendiu şi explozii din cauza
bateriilor sau tensiunii electrice.
• Eroare umană — nerespectarea normelor
de siguranţă.
• Risc din cauza defecţiunii nereparate.
• Risc din cauza întreţinerii sau testării
insuficiente.

175927 [RO] 13
2 Introducere
Riscuri remanente

• Risc din cauza utilizării consumabilelor


incorecte.
• Risc din cauza depăşirii intervalelor de
testare.
Producătorul nu poate fi făcut responsabil
pentru accidentele ce implică stivuitorul
cauzate de nerespectarea intenţionată sau din
neglijenţă a acestor norme de către compania
operatoare.

Stabilitate
Stabilitatea stivuitorului a fost testată conform
celor mai recente standarde tehnologice şi
este garantată atunci când stivuitorul este fo-
losit corespunzător în conformitate cu scopul
pentru care a fost conceput. Aceste standarde
iau în considerare forţele de basculare statice
şi dinamice care pot fi prezente în timpul utili-
zării în conformitate cu regulile de operare şi
în scopurile corespunzătoare. Riscurile care
derivă din operarea necorespunzătoare sau
incorectă şi care rezultă în forţe de basculare
care ameninţă stabilitatea nu pot fi excluse în
cazuri extreme.
• Pierderea stabilităţii din cauza instabilităţii
încărcăturii sau a alunecării acesteia etc.
• virajele la viteze excesive,
• deplasarea cu încărcătura ridicată,
• deplasarea cu o încărcătură care iese în
afară (de ex. la deplasarea laterală),
• virajele şi deplasarea oblică pe pante,
• deplasarea pe pante cu încărcătura orien-
tată în jos,
• încărcături prea mari,
• încărcături care se balansează,
• rampe sau trepte.

Riscuri speciale asociate utilizării


stivuitorului şi dispozitivelor auxiliare
Este necesară obţinerea aprobării producă-
torului în toate cazurile în care stivuitorul este
utilizat într-un mod diferit de cel normal şi în
cazurile în care operatorul nu este sigur că
poate utiliza stivuitorul corect şi fără risc de
accidente.

14 175927 [RO]
Introducere 2
Riscuri remanente

175927 [RO] 15
2 Introducere
Riscuri remanente

Privire de ansamblu asupra pericole-


lor şi a măsurilor de prevenire

INDICAŢIE
Acest tabel are drept scop să vă ajute să
evaluaţi pericolele din unitatea dvs. şi se
aplică la toate tipurile de vehicule. Acesta nu
se pretinde a fi complet.

INDICAŢIE
Respectaţi normele valabile în ţara dvs.!
Pericol Acţiune Bifat Observaţii
√ efectuat
- nu este aplicabil
Echipamentele Verificare O Dacă aveţi îndoieli,
stivuitorului nu consultaţi corpul de
respectă normele control competent sau
locale compania de asigurări
a angajatorului
Absenţa abilităţilor şi Instruirea şoferului O BGG 925
calificării şoferului (şezând şi în picioare) Permis de conducere
VDI 3313
Utilizarea de Accesul la cheie O
către persoane permis numai
neautorizate persoanelor
autorizate
Stivuitorul este în Testarea repetată O BetrSichVO
condiţii nesigure şi remedierea (Ordonanţa privind
defecţiunilor siguranţa la locul de
muncă)
Risc de cădere la Conformitatea cu O BetrSichVO
utilizarea platformelor normele naţionale (Ordonanţa privind
de lucru (diverse legi siguranţa la locul de
naţionale) muncă) şi companiile
de asigurări ale
angajatorului
Vizibilitate redusă prin Planificarea O BetrSichVO
încărcătură resurselor (Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă)

16 175927 [RO]
Introducere 2
Riscuri remanente

Pericol Acţiune Bifat Observaţii


√ efectuat
- nu este aplicabil
Contaminarea aerului Evaluarea gazelor O TRGS 554 şi
de respirat de eşapament de la BetrSichVO
motorină (Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă)
Evaluarea gazelor de O Lista MAK
eşapament de la GPL (Concentraţii maxime
la locul de muncă)
şi BetrSichVO
(Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă)
Utilizarea nepermisă Publicarea O BetrSichVO
(utilizare necorespun- instrucţiunilor de (Ordonanţa privind
zătoare) operare siguranţa la locul de
muncă) şi ArbSchG
(Legea sănătăţii şi
siguranţei în muncă)
Instrucţiuni scrise O BetrSichVO
pentru şofer (Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă) şi ArbSchG
(Legea sănătăţii şi
siguranţei în muncă)
Respectaţi O
BetrSichVO
(Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă), instrucţiunile
de operare şi regulile
VDMA (Federaţia
germană a inginerilor)
La alimentare
a) Motorină Respectaţi O
BetrSichVO
(Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă), instrucţiunile
de operare şi regulile
VDMA (Federaţia
germană a inginerilor)
b) LPG Respectaţi BGV O
D34, instrucţiunile
de operare şi regulile
VDMA

175927 [RO] 17
2 Introducere
Riscuri remanente

Pericol Acţiune Bifat Observaţii


√ efectuat
- nu este aplicabil
La încărcarea Respectaţi O VDE 0510: În special
bateriilor de tracţiune BetrSichVO - Asigurarea ventilaţiei
(Ordonanţa privind - Valoarea de izolaţie
siguranţa la locul de în limita permisă
muncă), instrucţiunile
de operare şi regulile
VDMA (Federaţia
germană a inginerilor)
La utilizarea Respectaţi O BetrSichVO
încărcătoarelor de BetrSichVO (Ordonanţa privind
baterii (Ordonanţa privind siguranţa la locul de
siguranţa la locul de muncă) şi BGR 104
muncă), BGR 104
şi instrucţiunile de
operare
La parcarea Respectaţi O BetrSichVO
stivuitoarelor pe GPL BetrSichVO (Ordonanţa privind
(Ordonanţa privind siguranţa la locul de
siguranţa la locul de muncă) şi BGR 104
muncă), BGR 104
şi instrucţiunile de
operare
Cu sisteme de transport fără şofer
Calitate inadecvată a Drumuri curate/libere O BetrSichVO
drumului (Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă)
Transportor Fixaţi din nou O BetrSichVO
încărcătură incorect/a încărcătura pe palet (Ordonanţa privind
alunecat siguranţa la locul de
muncă)
Comportament Instruire angajat O BetrSichVO
neprevizibil al direcţiei (Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă)
Drumuri blocate Marcaţi drumurile O BetrSichVO
Menţineţi drumurile (Ordonanţa privind
libere siguranţa la locul de
muncă)

18 175927 [RO]
Introducere 2
Riscuri remanente

Pericol Acţiune Bifat Observaţii


√ efectuat
- nu este aplicabil
Drumurile se Anunţaţi regula O BetrSichVO
intersectează priorităţii de trecere (Ordonanţa privind
siguranţa la locul de
muncă)
Nicio detectare de Instruire angajat O BetrSichVO
persoană în timpul (Ordonanţa privind
depozitării şi preluării siguranţa la locul de
muncă)

Pericol pentru angajaţi


Conform ordonanţei privind siguranţa în ope- a respecta prevederile locale privind opera-
rare (BetrSichVO) şi a legii privind protec- rea.
ţia muncii (ArbSchG), compania operatoare
Rezultatul trebuie să fie înregistrat (§ 6
(consultaţi ⇒ Capitolul „Definiţia termenilor uti-
ArbSchG). În cazul operaţiilor cu stivuitorul
lizaţi pentru persoanele responsabile“, P. 22)
care implică situaţii de risc similare este per-
trebuie să stabilească şi să evalueze peri-
mis să rezumaţi rezultatele. Acest rezumat
colele în timpul operării şi să stabilească ce
(a se vedea ⇒ Capitolul „Privire de ansamblu
măsuri privind siguranţa şi sănătatea la locul
asupra pericolelor şi a măsurilor de preve-
de muncă sunt necesare în privinţa angajaţilor
nire“, P. 2-16) are rol ajutător în îndeplinirea
(BetrSichVO). Compania operatoare trebuie
condiţiilor impuse de această reglementare.
să redacteze instrucţiuni de operare adec-
Vederea de ansamblu specifică riscurile prin-
vate (§ 6 ArbSchG)şi să le pună la dispoziţia
cipale care sunt cel mai frecvent cauza acci-
şoferului. Trebuie desemnată o persoană re-
dentelor în condiţii de neconformitate. Dacă
sponsabilă pentru sănătate şi siguranţă.
sunt implicate alte riscuri operaţionale majore,
Construcţia şi dotarea stivuitorului trebuie acestea trebuie luate de asemenea în consi-
să corespundă Directivei privind utilajele derare.
2006/42/EC şi, prin urmare, sunt identificate
Condiţiile de utilizare a stivuitoarelor sunt, în
cu simbolul CE. Prin urmare, acestea nu sunt
general, similare în multe unităţi astfel încât
incluse în evaluarea pericolelor şi nici dispozi-
riscurile pot fi rezumate într-o singură vedere
tivele ataşabile, datorită propriului lor marcaj
de ansamblu. Respectaţi informaţiile furnizate
CE. Compania operatoare trebuie, totuşi, să
de compania de asigurări a angajatorului
selecteze tipul şi dotarea stivuitoarelor pentru
relevant privind acest subiect.

175927 [RO] 19
2 Introducere
Riscuri remanente

20 175927 [RO]
3

Siguranţa
3 Siguranţa
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoanele responsabile

Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoanele responsabile


Compania operatoare
Compania operatoare este persoana fizică
sau juridică care operează stivuitorul indust-
rial sau sub a cărei autoritate se utilizează
stivuitorul industrial.
Compania operatoare trebuie să se asigure că
stivuitorul este utilizat numai pentru destinaţia
corectă şi în conformitate cu normele de
siguranţă stipulate în prezentele instrucţiuni
de operare.
Compania operatoare trebuie să se asigure că
toţi utilizatorii au citit şi au înţeles informaţiile
privind siguranţa.
Compania operatoare este responsabilă
pentru programarea şi efectuarea corectă
a verificărilor de siguranţă periodice.
Se recomandă respectarea specificaţiilor
naţionale privind performanţa.

Specialist
Un specialist este definit ca un mecanic care
lucrează pentru producător sau o persoană
care îndeplineşte următoarele cerinţe:
• O calificare profesională finalizată care
dovedeşte (demonstrabil) stăpânirea
cunoştinţelor de specialitate. Această
dovadă constă într-o diplomă de calificare
profesională sau un document similar.
• Experienţă profesională care să indice
faptul că specialistul a obţinut experienţă
practică în ceea ce priveşte stivuitoarele
industriale într-o perioadă din carieră,
care poate fi dovedită. În tot acest timp,
persoana s-a familiarizat cu o gamă largă
de simptome care necesită efectuarea
verificărilor, de exemplu, din rezultatele
unei evaluări de risc sau dintr-o inspecţie
zilnică.
• Implicarea profesională recentă în dome-
niul testării stivuitoarelor industriale vizate şi
o calificare suplimentară corespunzătoare
sunt esenţiale. Specialistul trebuie să aibă
experienţă în efectuarea testului vizat sau a

22 175927 [RO]
Siguranţa 3
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoanele responsabile

testelor similare. Specialistul trebuie să fie


de asemenea la curent cu ultimele inovaţii
tehnologice în ceea ce priveşte stivuitorul
industrial de testat şi riscul evaluat.

Specialist
Specialist este considerat o persoană căreia
instruirea şi experienţa tehnică i-au permis
să acumuleze cunoştinţele corespunzătoare
despre motostivuitoare industriale şi care
este suficient de familiarizată cu reglemen-
tările naţionale pentru sănătate şi siguranţă,
reglementările pentru prevenirea acciden-
telor, directive şi convenţii tehnice general
recunoscute (standarde, reglementări VDE,
reglementări tehnice ale altor state membre
ale Uniunii Europene sau alte ţări semnatare
ale tratatului de desemnare a Spaţiului Econo-
mic European), astfel încât să fie capabilă să
evalueze starea motostivuitoarelor industriale
în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate şi
siguranţă.

Şoferii
Acest stivuitor industrial poate fi condus nu-
mai de persoane adecvate, care au cel puţin
18 ani, au fost instruite pentru conducerea de
vehicule, au fost teste de către operator sau un
reprezentant autorizat, pentru a-şi demonstra
abilitatea de a conduce şi a manipula încărcă-
turi şi au fost instruite în mod specific pentru
conducerea acestui stivuitor. De asemenea,
sunt necesare cunoştinţe specialepentru ope-
rarea stivuitorului.
Cerinţele de instruire în conformitate cu pa-
ragraful §3 din Health and Safety at Work Act
(Legea sănătăţii şi siguranţei în muncă) şi pa-
ragraful §9 din Workplace Safety Ordinance
(Decretul privind siguranţa la locul de muncă)
sunt îndeplinite dacă şoferul a fost instruit
conform BGG (General Employers’ Liability
Insurance Association Act - Legea generală
privind asigurarea de răspundere a angajato-
rilor) 925. Respectaţi normele naţionale ale
ţării dvs.

175927 [RO] 23
3 Siguranţa
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoanele responsabile

Drepturile, obligaţiile şi regulile de


comportament ale şoferilor
Şoferul trebuie instruit în ceea ce priveşte
drepturile şi obligaţiile sale.
Şoferului trebuie să i se acorde drepturile
cuvenite.
Şoferul trebuie să poarte echipament de
protecţie adecvat (îmbrăcăminte de protecţie,
încălţăminte de protecţie, cască de protecţie,
ochelari de protecţie, mănuşi) pentru condiţiile
de lucru şi încărcătura de ridicat. Este necesar
un tip de încălţăminte rezistent pentru a
asigura condiţii optime pentru condus şi
frânare.
Şoferul trebuie să fie familiarizat cu manualul
de operare, iar acesta trebuie să fie permanent
la dispoziţia sa.
Şoferul trebuie:
• să fi citit şi înţeles manualul de operare
• să se fi familiarizat cu operarea în siguranţă
a stivuitorului
• să fie apt din punct de vedere fizic şi
psihologic pentru a conduce în siguranţă
stivuitorul.
PERICOL
Consumul de droguri, de alcool sau de medica-
mente care afectează reacţiile afectează capacita-
tea şoferului de a conduce stivuitorul!
Persoanele aflate sub influenţa substanţelor mai
sus menţionate nu au permisiunea să lucreze pe
sau cu un stivuitor industrial.

Este interzisă utilizarea de către per-


soane neautorizate
Şoferul este responsabil de stivuitor în timpul
orelor de operare. Acesta nu trebuie să per-
mită utilizarea stivuitorului de către persoane
neautorizate.
La părăsirea stivuitorului, şoferul trebuie să-l
asigure împotriva utilizării neautorizate.

24 175927 [RO]
Siguranţa 3
Informaţii esenţiale pentru operare sigură

Informaţii esenţiale pentru operare sigură


Acoperirea asigurării pe proprietăţile
companiei
În multe cazuri, proprietăţile companiei sunt
zone cu trafic limitat pentru public.

INDICAŢIE
Asigurarea responsabilităţii civile în exploa-
tare trebuie analizată pentru a vă asigura că,
în cazul oricărei daune cauzate în zonele cu
trafic limitat pentru public, există asigurare
pentru stivuitor în ceea ce priveşte terţii.

Modificările şi adaptările
Dacă stivuitorul este utilizat în scopuri care
nu sunt enumerate în instrucţiuni sau în acest
manual de operare şi, în consecinţă, trebuie
modificat sau adaptat, reţineţi că fiecare
schimbare a stării structurale poate afecta
operarea şi stabilitatea stivuitorului şi poate
provoca accidente. Prin urmare mai întâi ar
trebui să contactaţi centrul de service.
Modificările care vor afecta negativ stabili-
tatea, cum sunt, printre altele, capacitatea
încărcăturii şi sistemele de siguranţă, nu tre-
buie efectuate fără aprobarea producătorului.
Stivuitorul poate fi modificat numai cu aproba-
rea noastră scrisă. Dacă este necesar, trebuie
obţinută aprobare şi de la autorităţile respon-
sabile.
Modificările la frâne, direcţie, elementele de
control, vizibilitatea periferică, echipamentele
şi accesoriile speciale etc. nu pot fi efectuate
fără aprobarea prealabilă scrisă a producăto-
rului.
Vă avertizăm să nu instalaţi sau utilizaţi
sisteme de siguranţă care nu sunt aprobate de
noi.

175927 [RO] 25
3 Siguranţa
Informaţii esenţiale pentru operare sigură

PERICOL
Reţineţi că şi atunci când se utili-
zează un sistem de siguranţă, există
riscul ca şoferul să sufere leziuni în
cazul răsturnării stivuitorului. Acest
risc de rănire poate fi redus prin uti-
lizarea combinată a sistemului de
siguranţă şi a centurii de siguranţă.
În plus, centura oferă protecţie în ca-
zul coliziunilor din spate şi căderii de
pe rampă.
În consecinţă, vă recomandăm să
utilizaţi şi centura de siguranţă.

Din motive de siguranţă, este interzis să


perforaţi rama de protecţie a cabinei sau să
efectuaţi lucrări de sudură la aceasta.
În cazul în care sunt efectuate suduri în
alte părţi ale stivuitorului, bateria şi toate
conexiunile la cardurile de control electronice
trebuie deconectate. Contactaţi centrul de
service.
PERICOL
Risc de accidente!
Este interzisă operarea stivuitorului fără ramă de
protecţie pentru cabină la ridicarea de încărcături la
o înălţime mai mare de 1800 mm.

În cazul în care producătorul intră în lichidare


şi compania nu este preluată de altă persoană
juridică, operatorul poate modifica stivuitorul.
În acest scop, operatorul trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:
Documentele de construcţie, documentele de
testare şi instrucţiunile de asamblare aferente
modificării trebuie să fie arhivate şi să rămână
în permanenţă disponibile.
Asiguraţi-vă că plăcuţa cu valoarea nominală
a capacităţii, informaţiile grafice, avertismen-
tele pentru pericole şi instrucţiunile de operare
sunt în concordanţă cu schimbările şi, dacă
este necesar, modificaţi-le.
Modificările trebuie proiectate, verificate şi im-
plementate de un birou de proiectare specia-
lizat în stivuitoare industriale în conformitate
cu standardele şi directivele în vigoare la data
efectuării modificărilor.

26 175927 [RO]
Siguranţa 3
Informaţii esenţiale pentru operare sigură

Informaţiile grafice conţinând următoarele


date trebuie să fie ataşate permanent la
stivuitor astfel încât să fie foarte clare:
– Tipul de modificare
– Data modificării
– Numele şi adresa companiei care a imple-
mentat modificarea.

Avertizare privind piesele care nu


sunt originale
Piesele, dispozitivele ataşabile şi accesoriile
originale sunt proiectate special pentru acest
stivuitor. Vă atragem în mod special atenţia
asupra faptului că piesele, dispozitivele auxi-
liare şi accesoriile furnizate de alte companii
nu au fost testate şi aprobate de STILL.

ATENŢIE
Instalarea şi/sau utilizarea unor astfel de produse
poate prin urmare să aibă un impact negativ asupra
caracteristicilor de design ale stivuitorului şi îi poate
reduce siguranţa activă şi/sau pasivă la conducere.
Vă recomandăm să obţineţi aprobare producăto-
rului şi, dacă este necesar, a autorităţilor de regle-
mentare relevante înainte de instalarea unor astfel
de piese. Producătorul îşi declină orice responsa-
bilitate pentru orice daune provocate de utilizarea
fără aprobare a pieselor şi accesoriilor care nu sunt
originale.

Deteriorarea, defectarea şi utilizarea


necorespunzătoare a dispozitivelor
de siguranţă
Şoferul trebuie să raporteze imediat la perso-
nalul de supraveghere orice deteriorare sau
defecţiune a motostivuitorului sau a dispoziti-
velor ataşabile.
Motostivuitorul sau dispozitivele ataşabile
care nu funcţionează sau nu sunt sigure
pentru condus nu trebuie utilizate înainte de a
fi reparate corespunzător.
Nu eliminaţi sau dezactivaţi dispozitivele sau
funcţiile de siguranţă.

175927 [RO] 27
3 Siguranţa
Informaţii esenţiale pentru operare sigură

Valorile setate fixe pot fi schimbate numai cu


aprobarea producătorului.
Lucrul la sistemul electric (de ex. conectarea
unui radio, faruri suplimentare etc.) trebuie
aprobat de noi în scris. Toate intervenţiile la
sistemul electric trebuie documentate.
Chiar dacă sunt detaşabile, panourile de
pe acoperişul cabinei nu trebuie eliminate
deoarece sunt menite să protejeze împotriva
obiectelor mici.

Pneurile
Calitatea pneurilor influenţează stabilitatea
şi manevrabilitatea motostivuitorului. Se pot
efectua modificări numai după consultarea
producătorului. Când schimbaţi roţile sau
pneurile, asiguraţi-vă întotdeauna că nu există
posibilitatea înclinării motostivuitorului (de ex.
schimbaţi simultan roţile din dreapta şi din
stânga).

Echipamentul medical
Dacă şoferul poartă echipament medical, de
ex. un pacemaker cardiac sau un aparat au-
ditiv, funcţionarea acestui echipament poate
fi afectată. Trebuie consultat un medic sau
producătorul echipamentului medical pentru
a afla dacă echipamentul este suficient de
protejat împotriva interferenţelor electroma-
gnetice.

28 175927 [RO]
Siguranţa 3
Inspecţii de siguranţă

Inspecţii de siguranţă
Inspecţia de siguranţă regulată a
stivuitorului
Inspecţia de siguranţă bazată pe timp şi
incidente extraordinare STILL GmbH Hamburg
Entitatea operatoare (consultaţi ⇒ Capito-
lul „Definiţia termenilor utilizaţi pentru per- Regelmäßige Prüfung
soanele responsabile“, P. 22) trebuie să se (FEM 4.004)
asigure că stivuitorul este verificat de un spe- nach nationalen Vorschriften
cialist cel puţin o dată pe an, sau după inciden- basierend auf den EG-Richtlinien:
tele deosebite (consultaţi ⇒ Capitolul „Specia- 95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
list“, P. 3-22).
Nächste Prüfung
Ca parte a acestei inspecţii, trebuie efectuată
o verificare completă a stării tehnice a stivuito-
rului cu privire la siguranţa în caz de accidente.
În plus, stivuitorul trebuie verificat cu atenţie

740294
pentru detectarea defectelor care ar fi putut
fi cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
Trebuie creat un jurnal de testare. Rezultatele
inspecţiei trebuie păstrate până ce vor fi reali-
zate încă alte două inspecţii.
Data inspecţiei este indicată de un autocolant Mitglied der:
lipit pe stivuitor. Fédération
Européene
– Planificaţi cu centrul de service efectuarea de la Manutention

inspecţiilor de siguranţă periodice pentru 0000_003-001


stivuitor.
– Respectaţi instrucţiunile pentru verificările
efectuate asupra stivuitorului în confor-
mitate cu FEM 4.004.
Operatorul trebuie să se asigure că toate
defectele sunt remediate fără întârziere.
– Contactaţi centrul de service.

INDICAŢIE
Respectaţi normele naţionale ale ţării dvs.!

Inspecţia de siguranţă regulată a


sistemului GPL
Inspecţia tehnică de siguranţă a sistem-
ului GPL
În conformitate cu capitolul 37 al BGV D34 al
General Employers’ Liability Insurance Asso-

175927 [RO] 29
3 Siguranţa
Inspecţii de siguranţă

ciation (Asociaţia generală pentru asigurarea


de răspundere a angajatorilor) „normă de pre-
venire a accidentelor pentru utilizarea GPL“
(respectaţi reglementările dvs. naţionale),
operatorul este cel care trebuie (consultaţi
⇒ Capitolul „Definiţia termenilor utilizaţi pen-
tru persoanele responsabile“, P. 22) să aibă
grijă ca sistemul GPL să fie verificat de către
un specialist (consultaţi ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoanele respon-
sabile“, P. 22):
• la intervale regulate, de cel puţin o dată pe
an,
• după întreţinerea care poate influenţa
siguranţa operării,
• după modificări care pot influenţa siguranţa
operării,
• după întreruperile în operare mai mari de un
an.
Sunt verificate următoarele: starea corespun-
zătoare, posibilitatea unor scurgeri, operarea,
instalaţiile şi funcţionarea dispozitivelor de si-
guranţă.
Rezultatele inspecţiei trebuie înregistrate în
cadrul unei fişe de inspecţie în conformitate
cu BGG 936. (Respectaţi normele naţionale
ale ţării dvs.) Rezultatele trebuie păstrate
până la inspecţia următoare. Fişele de
inspecţie trebuie să poată fi puse la dispoziţia
autorităţilor în orice moment pentru verificare.
Tipul şi domeniul testelor pot diferi în funcţie
de ţară. Ţineţi cont de diferitele prevederi
statutare din ţările respective atunci când
utilizaţi stivuitoarele GPL.
Operatorul trebuie să se asigure că orice
defecţiune este remediată fără întârziere.
Contactaţi centrul de service.

Verificarea regulată a nivelului sub-


stanţelor dăunătoare din eşapament
În conformitate cu capitolul 37 al BGV D34 al
General Employers’ Liability Insurance Asso-
ciation (Asociaţia generală pentru asigurarea
de răspundere a angajatorilor) „normă de pre-
venire a accidentelor pentru utilizarea GPL“
(respectaţi reglementările dvs. naţionale),

30 175927 [RO]
Siguranţa 3
Inspecţii de siguranţă

operatorul este cel care trebuie (consultaţi


⇒ Capitolul „Definiţia termenilor utilizaţi pentru
persoanele responsabile“, P. 22) să se asi-
gure că nivelul substanţelor dăunătoare din
eşapament este verificat de către un specia-
list la intervale regulate, dar cel puţin o dată
la şase luni (consultaţi ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoanele respon-
sabile“, P. 22).
Tipul şi domeniul testelor pot diferi în funcţie
de ţară. Respectaţi diferitele cerinţe legale
din ţările respective atunci când utilizaţi
stivuitoare pe GPL.

Testarea izolaţiei
Izolaţia stivuitorului trebuie să aibă o rezi-
stenţă suficientă. Din acest motiv, trebuie
efectuat un test de izolaţie conform DIN 57117
şi DIN 43539, VDE 0117 şi VDE 0510 cel puţin
o dată pe an.

INDICAŢIE
Contactaţi centrul de service pentru a planifica
un test de izolaţie.

Măsurarea rezistenţei izolaţiei sistemului


electric

INDICAŢIE
Tensiunea nominală a bateriei < tensiunea de
test < 500 V.
– Asiguraţi-vă că toate sursele de tensiune
au fost deconectate de la circuit pentru a fi
testate.
– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei cu un instru-
ment de măsură corespunzător.
Rezistenţa izolaţiei poate fi considerată
suficientă dacă măsoară cel puţin 1000 /V
pentru tensiunea nominală a bateriei la
împământare.

175927 [RO] 31
3 Siguranţa
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor


Consumabile permise

ATENŢIE
Consumabilele pot fi periculoase.
Respectaţi normele de siguranţă când manipulaţi
astfel de materiale.

Consultaţi tabelul de întreţinere pentru sub-


stanţe permise care sunt necesare pentru
operaţie (consultaţi ⇒ Capitolul „Tabel de în-
treţinere“, P. 6-251).

GPL
Aprobat pentru motorul VW:
95% GPL cu restul de 5% alt gaz: până
la 80% butan cu 20% propan şi alt gaz,
alimentat printr-un sistem de aprindere şi GPL
corespunzător.
Calitatea GPL trebuie să respecte cel puţin
cerinţele DIN 51622. Calitatea este optimă
când GPL respectă cerinţele EN 589 (gaz
pentru autovehicule).

Starea cilindrilor GPL


PERICOL
Cilindrii GPL nu trebuie depăşească marginile
caroseriei stivuitorului deoarece coliziunile cu
obiecte şi alte stivuitoare ar putea cauza ieşirea
cilindrilor GPL. Există riscul de explozie!
– Utilizaţi doar cilindri GPL care au fost aprobaţi
pentru operarea sistemului GPL.

INDICAŢIE
Pot fi utilizaţi doar cilindri GPL care au fost
aprobaţi pentru operarea sistemului GPL.

32 175927 [RO]
Siguranţa 3
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

Uleiuri

ATENŢIE
Uleiurile sunt inflamabile!
– Respectaţi prevederile legale
aplicabile.
– Nu permiteţi contactul uleiurilor
cu componentele fierbinţi ale
motorului.
Nu fumaţi!

ATENŢIE
Uleiurile sunt toxice!
– Evitaţi contactul şi nu ingeraţi.
– Dacă inhalaţi vapori sau fum,
respiraţi imediat aer curat.
– În caz de contact cu ochii, clătiţi
temeinic (cel puţin 10 minute) cu
apă şi apoi consultaţi un oculist.
– În caz de ingerare, nu induceţi
voma. Căutaţi imediat asistenţă
medicală.

ATENŢIE
Contactul intens prelungit cu pielea
poate conduce la pierderea uleiurilor
din piele şi poate irita pielea.
– Evitaţi contactul şi nu ingeraţi.
– Purtaţi mănuşi de protecţie.
– După contact, spălaţi pielea cu
săpun şi apă, apoi aplicaţi un
produs de îngrijire a pielii.
– Schimbaţi-vă imediat hainele şi
încălţările în caz de umectare.

ATENŢIE
Există riscul alunecării din cauza scurgerii uleiului,
mai ales dacă acestea se combină cu apă!
– Colectaţi imediat uleiul vărsat, utilizând un agent
care absoarbe grăsimea în conformitate cu
reglementările.

175927 [RO] 33
3 Siguranţa
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

INDICAŢIE DE MEDIU
Uleiurile poluează apa!
• Depozitaţi întotdeauna uleiul în containere
care se conformează reglementărilor
aplicabile.
• Evitaţi vărsarea uleiurilor.
• Colectaţi imediat uleiul vărsat, utilizând
un agent care absoarbe grăsimea în
conformitate cu reglementările.
• Aruncaţi uleiurile uzate conform normelor în
vigoare.

GPL
Ţineţi cont întotdeauna de normele de pre-
venire a accidentelor, „Utilizarea GPL“ (BGV
D34), publicată de asociaţia comercială prin-
cipală, sau de reglementările naţionale.
Gazele lichefiate sunt gaze combustibile,
PROPAN, BUTAN şi amestecul acestora.
GPL este stocat în cilindri GPL sau în rezer-
voare GPL pentru a acţiona motoarele cu
combustie internă.
Presiunea acestor gaze din recipient depinde
de temperatura externă şi poate atinge 25 bari
sau mai mult.

INDICAŢIE
În aceste instrucţiuni de operare, gazele
lichide sunt denumite GPL.

PERICOL
Risc de explozie!
GPL se transformă în gaz de îndată
ce este eliberat; aceasta înseamnă
că o atmosferă periculoasă, potenţial
explozivă, va fi creată imediat.

34 175927 [RO]
Siguranţa 3
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

PERICOL
Risc de incendiu!
Focul deschis (sobe, lanterne
de furtună, activităţi care produc
scântei etc.) este interzis; fumatul în
camerele de depozitare şi în timpul
lucrului cu sistemul GPL este interzis!
– Cu flăcări care implică GPL,
trebuie utilizate numai stingătoare
de incendiu cu dioxid de carbon
sau stingătoare de gaz cu dioxid
de carbon .

PERICOL
Risc de otrăvire!
Trebuie să vă asiguraţi că stivuitoa-
rele cu sisteme GPL sunt operate
numai în încăperi închise integral sau
parţial , dacă în aerul din cameră nu
pot apărea concentraţii periculoase
de constituenţi de eşapament, dău-
nătoare pentru sănătate.

ATENŢIE
Stivuitoarele alimentate cu GPL trebuie parcate
numai în camere care sunt peste nivelul solului şi
dispun de ventilaţie adecvată. Nu trebuie parcate
lângă deschiderile camerelor situate sub nivelul
solului.
Trebuie lăsat spaţiu suficient în jurul stivuitoarelor
parcate; aceste zone nu trebuie să includă intrări
sau puncte de acces în pivniţe, puţuri sau camere
similare, canale de scurgere fără trape pentru
lichide, guri de ventilaţie şi de iluminare sau material
combustibil.

175927 [RO] 35
3 Siguranţa
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

Utilizarea în siguranţă a stivuitoarelor pe


GPL
Sistemul GPL trebuie verificat de defecţiuni şi
scurgeri o dată pe an, de către un specialist
în sisteme GPL; consultaţi ⇒ Capitolul „In-
specţia de siguranţă regulată a sistemului
GPL“, P. 3-29.
Trebuie angajat un specialist în sisteme GPL
pentru testare dacă nu sunteţi sigur de tipul
şi de starea regulatorului de presiune pentru
evaporator sau dacă sistemul GPL nu a mai
fost verificat de mult timp.

ATENŢIE
Risc de explozie! 1 7311_003-038

La operarea unui stivuitor cu sistem


GPL, asiguraţi-vă că trapa (1) de
sub compartimentul motorului nu
este închisă. Asiguraţi-vă că există
guri de ventilaţie suficient de mari
(cel puţin 200 cm2 în total) în trapa
compartimentului motorului, astfel
încât nu se poate acumula gaz.

Depozitarea recipientelor cu gaze sub


presiune
Supapele cilindrilor şi supapa de închidere
principală trebuie închise de îndată ce stivui-
torul a fost parcat.
Trebuie ţinut cont cu stricteţe de normele
speciale care reglementează depozitarea
recipientelor cu gaze sub presiune, precum şi
de reglementările naţionale, dacă este cazul.
De exemplu, recipientele cu gaze sub pre-
siune nu trebuie depozitate:
• în încăperi sub nivelul solului
• pe casa scărilor, în ganguri/pe paliere, curţi
închise şi în pasaje/treceri sau în imediata
vecinătate a acestora
• pe treptele instalaţiilor exterioare
• în ieşiri marcate special
• în garaje
• în camere de lucru.

36 175927 [RO]
Siguranţa 3
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

INDICAŢIE
De asemenea, ţineţi cont de secţiunea "„Ce-
rinţe generale pentru recipientele cu gaze sub
presiune; Utilizarea recipientelor cu gaze sub
presiune“" din reglementările tehnice valabile
pentru recipientele cu gaze sub presiune TRG
380 şi 404, precum şi de reglementările naţio-
nale, dacă este cazul.
Lămpile manuale electrice utilizate în aceste
încăperi trebuie să dispună de un capac închis
etanş şi o protecţie rezistentă.
Încăperile de depozitare şi atelierele de
întreţinere trebuie să dispună de o ventilaţie
corespunzătoare. Aici trebuie reţinut că GPL
este mai greu decât aerul. Se acumulează la
nivelul solului, în gropi şi în alte depresiuni din
sol, unde poate produce amestecuri explozive
periculoase de gaz şi aer.

Lichidul hidraulic

ATENŢIE
Aceste lichide sunt presurizate în
timpul funcţionării motostivuitorului şi
sunt periculoase pentru sănătate.
– Nu vărsaţi lichidele.
– Respectaţi reglementările obliga-
torii.
– Nu permiteţi contactul cu piesele
fierbinţi ale motorului.

175927 [RO] 37
3 Siguranţa
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

ATENŢIE
Aceste lichide sunt presurizate în
timpul funcţionării motostivuitorului şi
sunt periculoase pentru sănătate.
– Nu permiteţi contactul cu pielea.
– Evitaţi inhalarea spray-ului.
– Pătrunderea lichidelor presurizate
în piele este în mod special pericu-
loasă dacă aceste lichide scapă la
presiune înaltă, ca urmare a scur-
gerilor din sistemul hidraulic. În
cazul unei asemenea vătămări,
este necesară intervenţia medi-
cală de urgenţă.
– Pentru a evita rănirea, utilizaţi un
echipament de protecţie adecvat
(de ex. mănuşi de protecţie,
ochelari industriali, produse de
protecţie şi îngrijire a pielii).

INDICAŢIE DE MEDIU
Lichidul hidraulic este o substanţă periculoasă
pentru apă.
• Depozitaţi întotdeauna lichidul hidraulic în
recipiente conforme cu reglementările.
• Evitaţi vărsarea.
• Lichidul hidraulic vărsat trebuie curăţat
imediat cu agenţi pe bază de ulei şi trebuie
aruncat conform reglementărilor.
• Aruncaţi lichidul hidraulic vechi conform
reglementărilor.

Acidul bateriei

ATENŢIE
Acidul bateriei conţine acid sulfuric
dizolvat. Acesta este toxic.
– Evitaţi contactul şi consumul.
– În cazul accidentării, consultaţi
imediat medicul.

38 175927 [RO]
Siguranţa 3
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

ATENŢIE
Acidul bateriei conţine acid sulfuric
dizolvat. Acesta este coroziv.
– Când lucraţi cu acid de baterie,
purtaţi întotdeauna haine protec-
toare şi protecţie pentru ochi.
– Nu permiteţi ca acidul să pătrundă
în haine sau să intre în contact cu
pielea sau ochii; dacă totuşi se
întâmplă, clătiţi imediat cu multă
apă curată.
– În cazul accidentării, consultaţi
imediat medicul.
– Spălaţi imediat orice strop de acid
de baterie cu multă apă.
– Respectaţi normele în vigoare.

INDICAŢIE DE MEDIU
– Aruncaţi acidul de baterie uzat, conform
normelor în vigoare.

Lichidul de răcire

ATENŢIE
Lichidul de răcire şi aditivul pentru
lichidul de răcire sunt periculoase
pentru sănătate.
– Depozitaţi numai în recipientele
originale, nu vărsaţi.
– Nu utilizaţi niciodată recipiente
goale pentru alimente, sticle sau
alte vase pentru depozitarea
lichidului de răcire.
– Trebuie avute în vedere regle-
mentările legale.

INDICAŢIE DE MEDIU
– Înlăturaţi imediat scăpările de lichid de ră-
cire cu un agent pe bază de ulei şi aruncaţi-l
respectând reglementările în vigoare.
– Aruncaţi lichidul de răcire repectând regle-
mentările în vigoare.

175927 [RO] 39
3 Siguranţa
Norme de siguranţă la manipularea consumabilelor

Eliminarea consumabilelor

INDICAŢIE DE MEDIU
Materialele care trebuie aruncate după
următoarele operaţii de întreţinere, reparaţii
şi curăţenie trebuie colectate sistematic şi
eliminate conform reglementărilor. Respectaţi
normele naţionale ale ţării dvs.! Lucrările pot
fi efectuate numai în spaţii special destinate
acestui scop. Trebuie avut grijă ca impactul
asupra mediului să fie minimizat cât mai mult
cu putinţă.
• Orice scurgere de lichide precum uleiul
hidraulic, lichidul de frână sau uleiul pentru
cutia de viteze trebuie îndepărtată imediat
cu un agent degresant.
• Se aplică dispoziţiile pentru eliminarea
uleiului uzat.
• Orice scurgere a acidului bateriei trebuie
neutralizată imediat.

40 175927 [RO]
Siguranţa 3
Emisiile

Emisiile
Valorile specificate se aplică unui stivuitor
standard (consultaţi fişa tehnică). Tipuri
diferite de pneuri, catarge de ridicare, unităţi
suplimentare etc. pot oferi valori diferite.

Emisiile de zgomot
Valorile au fost determinate pe baza proce-
durilor de măsurare din standardul EN 12053
(măsurarea zgomotului la stivuitoare indu-
striale pe baza EN 12001 şi EN ISO 3744 şi
a cerinţelor EN ISO 4871). Această maşină
emite următoarele niveluri de presiune a su-
netului:

nivel de presiune sonoră continuu în cabina şoferului


LpAZ < 74 dB(A)
Grad de incertitudine KpA 4 dB(A)

Valorile au fost determinate într-un ciclu de


testare pe o maşină identică, din valorile
ponderate, în condiţii de operare şi de repaus.
Procente de timp:
• Ridicare 18%
• Repaus 58%
• Deplasare 24%
Totuşi, nivelurile de zgomot indicate pentru
stivuitor nu pot fi utilizate pentru a determina
emisiile de zgomot în locurile de muncă, con-
form celei mai recente versiuni a Directivei
2003/10/CE (poluare fonică personală zil-
nică). Dacă este necesar, acestea trebuie de-
terminate direct la locul de muncă, în condiţiile
efective (surse suplimentare de zgomot, con-
diţii speciale de utilizare, reflexii ale sunetului)
de către compania operatoare; (consultaţi
⇒ Capitolul „Definiţia termenilor utilizaţi pentru
persoanele responsabile“, P. 22).

Vibraţiile
Vibraţiile maşinii trebuie determinate pe o
maşină identică, în conformitate cu standardul
EN 13059 „Măsurarea vibraţiilor la vehiculele
industriale“.

175927 [RO] 41
3 Siguranţa
Emisiile

Valoarea efectivă medie a acceleraţiei corpului (în pi-


< 0,71 m/s2
cioare sau pe suprafaţa scaunului) este presupusă a fi
Grad de incertitudine K 0,177 m/s2

Testele au indicat că amplitudinea vibraţiilor


mâinii şi braţului pe volanul sau comenzile
stivuitorului este mai mică de 2,5 m/s2. De
aceea, nu există indicaţii de măsurare pentru
aceste valori.
Valoarea vibraţiei personale a şoferului de-a
lungul unei zile de lucru va fi stabilită în con-
formitate cu Directiva 2002/44/CE, de către
compania operatoare (consultaţi ⇒ Capito-
lul „Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoa-
nele responsabile“, P. 22) în locaţia efectivă
de utilizare, pentru a lua în considerare toate
influenţele suplimentare, precum ruta de de-
plasare, intensitatea utilizării etc.

Gazele de eşapament
ATENŢIE
Este periculos să lăsaţi motorul pornit în spaţii
închise. Motorul consumă oxigen şi emite dioxid de
carbon, monoxid de carbon şi alte gaze otrăvitoare.
Pericol mortal!
– Operaţi stivuitorul numai în zone bine ventilate.

Motorul evacuează gaze de eşapament


în mediu, în cursul operării. Gazele de
eşapament sunt compuse în principal din
vapori de apă, dioxid de carbon (CO2),
monoxid de carbon (CO), hidrocarburi (CH),
aldehide şi oxizi de azot (NOX). Componentele
CO, CH şi NOX sunt toxice sau periculoase
pentru sănătate şi nu trebuie inhalate în
concentraţii mari.
Din acest motiv, motorul nu trebuie să funcţio-
neze în încăperi închise, insuficient aerisite.

42 175927 [RO]
Siguranţa 3
Emisiile

Căldura
PERICOL
Risc de arsuri cauzate de gazele de
eşapament!
Gazele de eşapament sau compo-
nentele care transportă gazele de
eşapament (de ex. ţevile de eşa-
pament) se pot încinge atât de mult
încât contactul direct poate produce
arsuri ale pielii, iar materialele care
sunt prea aproape pot fi arse sau pot
fi lăsate urme pe ele.
– Nu apucaţi sau atingeţi ţeava de
eşapament.
– Nu apropiaţi materiale combusti-
bile de ţeava de eşapament.
– În caz de arsuri, apelaţi imediat la
primul ajutor.
– Dacă materialele încep să ardă,
luaţi imediat măsuri de stingere a
incendiului.

175927 [RO] 43
3 Siguranţa
Emisiile

44 175927 [RO]
4

Vederi de ansamblu
4 Vederi de ansamblu
Vedere de ansamblu

Vedere de ansamblu
1 2 3 4
5

12 6

11

10

9
7314_003-042 8

1 Catarg de ridicare 7 Dispozitiv de remorcare


2 Ramă de protecţie pentru cabină 8 Punte de direcţie
3 Volan 9 Punte motoare
4 Mini-manetă dublă 10 Braţele furcii
5 Scaun şofer 11 Cilindri de ridicare
6 Rezervor GPL 12 Frână de parcare

46 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Versiuni ale compartimentului şoferului

Versiuni ale compartimentului şoferului


Locul şoferului, versiunea cu o singură pedală şi minimanetă dublă

1 2 3 4 5

1
2

3
5
4

8
9

0
100 %
5
12890
- +

6
6 15:23

F1 F2 7

8
14

13

7312_003-093 12 11 10

1 Maneta frânei de parcare 9 Compartiment de depozitare (echipament


2 Volan special)
3 Maneta de reglare a coloanei de direcţie 10 Suport pentru sticle de 0,5 l
4 Unitate de afişare şi operare 11 Scaun şofer
5 Manetă „direcţie de deplasare / semnalizator 12 Compartiment de depozitare pentru manu-
de direcţie“ alul utilizatorului şi de întreţinere (echipa-
6 „Catarg de ridicare“ manetă 360° ment special)
7 Manetă de ridicare-coborâre „dispozitive 13 Pedală de acceleraţie
ataşabile“ 14 Pedală de frână
8 Comutator de oprire de urgenţă stivuitor

175927 [RO] 47
4 Vederi de ansamblu
Versiuni ale compartimentului şoferului

Compartimentul şoferului, cu joystick

1 2 3 4

3 8
1
6 75 %
4 2
9
234,7 h
2 7
12:15
5
0

12 6

11

10 9 8 7312_003-096

1 Maneta frânei de parcare 8 Suport pentru sticle de 0,5 l


2 Volan 9 Compartiment de depozitare pentru manu-
3 Maneta de reglare a coloanei de direcţie alul de utiliyare şi întreţinere (echipament
4 Unitate de afişare şi operare special)
5 Joystick 10 Scaun şofer
6 Comutator de oprire de urgenţă 11 Pedală de acceleraţie
7 Compartiment de depozitare (echipament 12 Pedală de frână
special)

48 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Versiuni ale compartimentului şoferului

Compartimentul şoferului cu manete


1 2 3 4

6
3 8
1
6 75 %
4 9 2

2 7 234,7 h

5 12:15
0

F2
F1

12

11

7
7312_003-095 10 9 8
1 Maneta frânei de parcare 8 Suport pentru sticle de 0,5 l
2 Volan 9 Compartiment de depozitare pentru manu-
3 Maneta de reglare a coloanei de direcţie alul de utiliyare şi întreţinere (echipament
4 Unitate de afişare şi operare special)
5 Manetă 10 Scaun şofer
6 Comutator de oprire de urgenţă 11 Pedală de acceleraţie
7 Compartiment de depozitare (echipament 12 Pedală de frână
special)

175927 [RO] 49
4 Vederi de ansamblu
Versiuni ale compartimentului şoferului

Versiune cu două pedale a compartimentului şoferului

1 2 3 4 5

1
2

3
5
4

8
9

0
100 %
5
12890
- +

6
6 15:23

7
15
F1 F2

8
14

13

7312_003-094 12 11 10

1 Manetă frână de parcare 9 Compartiment de depozitare (echipament


2 Volan special)
3 Maneta de reglare a coloanei de direcţie 10 Suport pentru sticle de 0,5 l
4 Unitate de afişare şi operare 11 Scaun şofer
5 Manetă „direcţie de deplasare / semnalizator 12 Compartiment de depozitare pentru manu-
de direcţie“ alul utilizatorului şi de întreţinere (echipa-
6 „Catarg de ridicare“ manetă 360° ment special)
7 „Dispozitive auxiliare“ manetă 13 Pedală de acceleraţie înainte
8 Comutator de oprire de urgenţă stivuitor 14 Pedală de frână
15 Pedală de acceleraţie înapoi

50 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Elemente de operare şi afişaj

Elemente de operare şi afişaj


Unitate de afişare şi operare

4 5 6 7 8 9 10 11
3 12
2 13
1
8
14
3 75 %
1 6 2
9 234,7 h
7 12:15
2
5 0

15

29 16
28 17
18
27 26 25 24 23 22 21 20 19
BQ_007

1 Comutator pentru sistemul de avertizare în 15 Afişaj defecţiune


caz de pericol 16 Afişarea direcţiei de deplasare în marşarier
2 Comutator pentru ştergătorul de parbriz 17 Afişajul orelor de funcţionare
3 Comutator lumini de lucru 18 Ceas
4 Comutator program de tracţiune 19 Simbol ore de funcţionare
5 Buton iluminare 20 Simbol perioadă
6 Simbol iluminare 21 Afişaj girofar
7 Neatribuită 22 Afişaj iluminare interior
8 Afişaj pentru combustibil 23 Afişaj încălzire lunetă
9 Simbol program de tracţiune 24 Buton iluminare interior / girofar
10 Nivel GPL în % 25 Buton încălzire lunetă
11 Program tracţiune curent 26 Tastă de selectare a meniului
12 Lampă de control semnalizator de direcţie 27 Comutator iluminare
stânga 28 Buton funcţie BLUE (mod economic)
13 Afişarea direcţiei de deplasare înainte 29 Comutator pentru ştergătorul de lunetă
14 Lampă de control semnalizator de direcţie
dreapta

INDICAŢIE
Cele trei butoane din partea dreaptă (5,24,25)
însoţite de afişajele (6, 7, 21, 22, 23) sunt
alocate în funcţie de echipamentul special
electric suplimentar.

175927 [RO] 51
4 Vederi de ansamblu
Elemente de operare şi afişaj

Minimanetă dublă

3 4
2

1
5
F1
F2
6

7
7312_003-002

1 „Catarg de ridicare“ manetă 360° 5 Tastă funcţională „a 5-a funcţie“


2 Tastă funcţională F1 6 Manetă de ridicare-coborâre „dispozitive
3 Tastă funcţională F2 ataşabile“
4 „Funcţie de deplasare / semnalizator de 7 Comutator de oprire de urgenţă
direcţie“ manetă de ridicare-coborâre 8 Buton pentru claxon

INDICAŢIE
În funcţie de echipament, diverse dispozitive
electrice ataşabile sunt controlate prin bu-
toanele de funcţii (2) şi (3). Modificările pot fi
efectuate doar de către un inginer de service
de la STILL.

52 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Elemente de operare şi afişaj

O singură mini-manetă

3
4

5
1

F1
F2

7312_003-152
6

1 „Catarg de ridicare“ manetă 360° 5 Tastă funcţională „a 5-a funcţie“


2 Tastă funcţională F1 6 Comutator de oprire de urgenţă
3 Tastă funcţională F2 7 Buton pentru claxon
4 Manetă „direcţie de deplasare / semnalizator
de direcţie“

INDICAŢIE
În funcţie de echipament, diverse dispozitive
electrice ataşabile sunt controlate prin bu-
toanele de funcţii (2) şi (3). Modificările pot fi
efectuate doar de către un inginer de service
de la STILL.

175927 [RO] 53
4 Vederi de ansamblu
Elemente de operare şi afişaj

Joystick
1 2 3 4 5

F
6

8 7

9
10

11

7321_003-016

1 Buton rotativ (funcţii de ridicare a încărcătu- 7 Pentru a ridica căruciorul cu furcă: trageţi
rii/pentru dispozitive ataşabile) joystickul înapoi
2 Buton claxon 8 Pentru a coborî căruciorul cu furcă: împing-
3 Comutator pentru direcţie de deplasare eţi joystickul înainte
înainte 9 Sisteme hidraulice auxiliare (de ex., trans-
4 Controlul preciziei (nu pentru sisteme portul se mişcă spre stânga): împingeţi
hidraulice auxiliare) joystickul spre stânga
5 Tastă funcţională pentru dispozitive ataşa- 10 Sisteme hidraulice auxiliare (de ex., trans-
bile portul se mişcă spre dreapta): împingeţi
6 Comutator pentru direcţie de deplasare joystickul spre dreapta
înapoi 11 Comutator de urgenţă

54 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Elemente de operare şi afişaj

Comutator de înclinare

1 2 3 4 5 6 7

F1 F2

12 11 10 9 8

6321_003-004

1 Tastă funcţie F1 9 Manetă de operare pentru „dispozitive


2 Tastă funcţie F2 ataşabile“
3 Buton indicator de direcţie stânga 10 Manetă de operare pentru „catarg“
4 Buton claxon 11 Manetă de operare pentru „ridicare-cobo-
5 Buton indicator de direcţie dreapta râre“
6 Buton pentru a 5-a funcţie 12 Comutator pentru direcţia de deplasare
7 Comutator de urgenţă
8 Manetă de operare pentru „dispozitive
ataşabile“

INDICAŢIE
toanele de funcţii (1) şi (2). Modificările pot fi
efectuate doar de către un inginer de service
În funcţie de echipament, diverse dispozitive de la STILL.
electrice ataşabile sunt controlate prin bu-

175927 [RO] 55
4 Vederi de ansamblu
Puncte de identificare

Puncte de identificare
Vedere de ansamblu
15 16 21 11 22
17
DANGER DANGER
12
8
9
DANGER 2
DANGER
15
5
10 6
16
LWA

17 1
7 18 7
13
14
10 bar
1 STOP 2 3
15 4 23
16 7
19
20
18
2
DANGER
3
STILL GmbH Hamburg

6
Regelmäßige Prüfung
5 4 (FEM 4.004)

12 nach nationalen Vorschriften


basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
Nächste Prüfung
DANGER

9
740294

10

D
8 A
N
Mitglied der:
Fédération
Européene
G de la Manutention
E
R

13 14

11
20 21

xx xxxx x xxxxx
19 Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

Rated capacity Unladen mass


2 Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit
kg Masse à vide
Leergewicht
kg 1

22
Battery voltage
5430 1010 1080 1080 1080
Tension batterie V
max kg 2
5030 1050 1150 1270 1310
Batteriespannung min.* kg
4430 1110 1230 1250 1500
3
4030 1150 1260 1200 1500 Rated drive power *
3
3730 1180 1290 1430 1500 Puissance motr.nom. kW kg
3430 1210 1330 1470 1500 Nenn-Antriebsleist.
800 700 600 500 1 * see Operating instructions
voir Mode d'emploi 4
siehe Betriebsanleitung

7314_003-017_V5

56 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Puncte de identificare

1 Informaţii grafice: „Operarea cu o singură 14 Informaţii grafice: Frână de mână acţionată


pedală“ 15 Indicator de avertizare: Pericol de tăiere /
2 Numele producătorului Pericol din cauza fluidelor sub presiune
3 Informaţii grafice: Audit FEM 16 Indicator de avertizare: Nu staţi sub furcă /
4 Medalion Nu staţi pe furcă
5 Indicator de avertizare: Nu sunt admişi 17 Informaţii grafice: Nivelul de intensitate a
pasageri zgomotului
6 Informaţii grafice: Punct de ridicare pentru 18 Informaţii grafice: „Operare cu două pedale“
echipamentul de ridicare 19 Informaţii grafice: Informaţii StVZO (Norma-
7 Informaţii grafice: Presiune de umflare tiv privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe
pneuri drumurile publice)
8 Informaţii grafice: Dinamică la conducere 20 Plăcuţă cu numele
9 Bandă de cabluri 21 Informaţii grafice: Număr de fabricaţie
10 Informaţii grafice: Dacă stivuitorul se înclină 22 Plăcuţă cu valoarea nominală a capacităţii
nu săriţi / Aplecaţi-vă în partea opusă celei 23 Informaţii grafice: Atenţie / Citiţi instrucţiu-
în care se înclină stivuitorul nile de operare / Fixaţi centura de siguranţă
11 Informaţii grafice: Atenţie / Citiţi instrucţiu- / Acţionaţi frâna de mână când părăsiţi sti-
nile de operare / Fixarea centurii de sigu- vuitorul / Nu sunt admişi pasageri / Dacă
ranţă stivuitorul se înclină nu săriţi / Aplecaţi-vă în
12 Informaţii grafice: Punct de ridicare pentru partea opusă celei în care se înclină stivuito-
echipamentul de ridicare rul
13 Informaţii grafice: Frână de mână eliberată

175927 [RO] 57
4 Vederi de ansamblu
Puncte de identificare

Plăcuţa cu numele
Puteţi identifica stivuitorul pe baza informaţii- 1 2 3
lor de pe plăcuţa cu numele.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

12 4
Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kg Masse à vide kg
Nenn-Tragfähigkeit
11 Battery voltage
Leergewicht

max kg 5
Tension batterie V
Batteriespannung min.* kg
10 Rated drive power *
6
Puissance motr.nom. kW kg
Nenn-Antriebsleist.
* see Operating instructions
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung 7

9 8
6210_921-003_V2

1 Model
2 Nr. de fabricaţie
3 Anul construcţiei
4 Greutate brută, în kg
5 Greutate permisă baterie, max. (numai
pentru stivuitoarele electrice)
6 Greutate permisă baterie, min. (numai
pentru stivuitoarele electrice)
7 Greutate balast (numai pentru stivuitoarele
electrice)
8 Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi
datele tehnice listate mai jos, în aceste
instrucţiuni de operare.
9 Marcaj CE
10 Clasificare nominală
11 Tensiune baterie, în V
12 Capacitate nominală furcă, în kg

58 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Puncte de identificare

Informaţii StVZO (Normativ privind


avizarea circulaţiei vehiculelor pe
drumurile publice) 1 2

Această etichetă include informaţii despre


greutatea şi distribuţia încărcăturii stivuitoru-
lui.

5 3 4

7094_003-098

1 masa brută (în kg)


2 Masa totală permisă (în kg)
3 Sarcina permisă pe puntea faţă (în kg)
4 Sarcina permisă pe puntea spate (în kg)
5 Sarcina utilă (în kg)

Nr. de fabricaţie

INDICAŢIE xx xxxx x xxxxx


Vă rugăm să specificaţi nr. de fabricaţie
împreună cu toate întrebările tehnice.
1
Nr. de fabricaţie conţine următoarele informa-
ţii:
2
1 Locaţia de producţie
2 Tipul
3
3 Varianta
4 Numărul curent
4
7090_921-004

175927 [RO] 59
4 Vederi de ansamblu
Accesorii

Accesorii
Echipamente speciale şi variante
Scaun şofer
Scaun şofer MSG 65:
• Husă din material textil, suport lombar
• Piele sintetică, suport lombar, sistem de
încălzire, extensie spătar
• Husă din material textil, suport lombar,
sistem de încălzire, extensie spătar
Scaunul şoferului, model MSG 75:
• Piele sintetică, suport lombar, sistem de
încălzire, extensie spătar
• Husă din material textil, suport lombar,
sistem de încălzire, extensie spătar

Cabina
• Protecţie termică, nivele de la 1 la 3
• Cabină cu sistem de încălzire

Sistem de frânare
• Frânare zero

Echipament hidraulic
• O singură mini-manetă
• Mini-manetă dublă
• Joystick
• Manetă
• Echipament hidraulic suplimentar
• Supapă de siguranţă

Catarg de ridicare

INDICAŢIE
Înălţime totală şi înălţime de ridicare; consul-
taţi ⇒ Capitolul „Fişa tehnică VDI RX70-16 T,
RX70-18 T şi RX70-20 T“, P. 7-316.
• Telescopic
• NiHo
• Triplu
• Spătar portant

60 175927 [RO]
Vederi de ansamblu 4
Accesorii

Echipamente electrice
• Sistem de iluminare (diferite versiuni)
• Acţionarea deplasării cu comandă prin
două pedale
• FleetManager
• Înregistrator de accidente
• Tempomat
• Sistem de cameră pentru catargul de
ridicare şi deplasarea în marşarier
• Frână de parcare electrică

Motor
• Catalizator cu 3 căi

Sistem GPL
• Rezervor GPL

Dispozitive ataşabile
• Extensie furcă
• Rază de avertizare
• Grilă
• Mandrin
• Braţ de macara
• Curăţător de zăpadă
• Lopată
• Transportor
• Furci fixate fără transportor
• Fixator de marfă fără transportor
• Furci fixate fără transportor
• Fixator de marfă cu transportor
• Reglarea braţului furcii

Vedere de ansablu a accesoriilor


• Cheie pentru comutator (2 piese)
• Cheie pentru cabină (echipament special)
• Cheie de coborâre de urgenţă

175927 [RO] 61
4 Vederi de ansamblu
Accesorii

62 175927 [RO]
5

Utilizare
5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare


Inspecţiile vizuale

ATENŢIE
Deteriorarea sau alte defecte ale stivuitorului sau
ale dispozitivelor ataşabile (echipament special)
pot cauza accidente.
Dacă identificaţi deteriorarea sau alte defecte
ale stivuitorului sau ale dispozitivelor ataşabile
(echipament special) în timpul acestor inspecţii,
nu utilizaţi stivuitorul până când acesta nu este
reparat corespunzător. Nu eliminaţi sau dezactivaţi
dispozitivele sau comutatoarele de siguranţă. Nu
schimbaţi valorile predefinite setate.

ATENŢIE
Risc de cădere!
Când lucraţi la zonele înalte ale stivuitorului, nu
utilizaţi componentele acestuia pentru acces sau
ca sprijin.
– Trebuie utilizat un echipament adecvat în acest
scop.

Înainte de pornire, asiguraţi-vă că stivuitorul


este sigur pentru funcţionare:
– Dispozitivele de siguranţă (1) ale braţelor
furcii, care previn ridicarea şi deplasarea,
2
trebuie să nu prezinte niciun defect.
– Braţele furcii sau alte echipamente de
încărcare nu trebuie să prezinte nicio
deteriorare vizibilă (de ex. crăpături, fisuri, 1
grad ridicat de uzură).
– Lanţurile trebuie să nu fie deteriorate şi
trebuie să fie tensionate egal şi adecvat.
– Verificaţi zona de sub stivuitor pentru
scurgeri de substanţe consumabile.
– Grilajul de protecţie (echipament special) şi
rama de protecţie pentru cabină trebuie să
fie nedeteriorate şi sigure.
6210_000-002

– Dispozitivele ataşabile (echipament spe-


cial) trebuie să fie fixate corespunzător şi
să funcţioneze conform instrucţiunilor de
operare.
– Verificaţi dacă toate informaţiile grafice sunt
prezente şi lizibile. Dacă sunt deteriorate

64 175927 [RO]
Utilizare 5
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

sau lipsesc, autocolantele trebuie înlo-


cuite conform prezentării locaţiilor pentru
autocolante ⇒ Capitolul „Vedere de ansam-
blu“, P. 4-56.
– Şinele de rulare (2) trebuie să fie lubrifiate
cu un strat vizibil de vaselină.
– Verificaţi sistemul hidraulic şi rezervorul de
ulei hidraulic în zonele vizibile, pentru de-
teriorări şi scurgeri. Furtunurile deteriorate
trebuie înlocuite.
– Verificaţi sistemul pentru combustibil şi
rezervorul de combustibil în zonele vizibile,
pentru deteriorări şi scurgeri. Furtunurile
deteriorate trebuie înlocuite.
– Capota trebuie să fie fixată bine.
– Scările trebuie să fie curate şi fără gheaţă.
– În cazul versiunilor cu o cabină (echipament
special), toate ferestrele trebuie să fie
curate şi fără gheaţă. Dacă este necesar,
porniţi sistemul de încălzire (echipament
special) şi potriviţi ventilele de aer astfel
încât ferestrele să rămână dezgheţate.
– Chinga de împământare nu trebuie să fie
deteriorată. De asemenea, trebuie să fie
curată şi suficient de lungă pentru a atinge
pământul.
– Raportaţi defecţiunile personalului de
supraveghere.

175927 [RO] 65
5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Verificarea nivelului lichidului de


răcire
Nivelul lichidului de răcire este monitorizat de
un senzor.
Imediat ce mesajul Verificaţi lich-
idul de răcire apare pe afişaj, procedaţi
după cum urmează.

ATENŢIE
Pericol de ardere.
Înainte de deschiderea rezervorului de lichid de 1
răcire, opriţi motorul şi permiteţi-i să se răcească.

– Verificaţi lichidul de răcire.


7314_003-001
Nivelul trebuie să fie vizibil în mijlocul rezer-
vorului de lichid de răcire (1).
– Dacă este necesar, completaţi cu lichid
de răcire; consultaţi ⇒ Capitolul „Com-
pletarea lichidului de răcire şi verificarea
concentraţiei aditivului pentru lichidul de
răcire“, P. 6-267.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a motorului!
Dacă lichidul de răcire lipseşte, acest lucru indică
scurgeri în sistemul de răcire.

– Verificaţi etanşeitatea sistemului de răcire;


consultaţi ⇒ Capitolul „Curăţarea radiatoru-
lui, verificarea etanşeităţii“, P. 6-267.

66 175927 [RO]
Utilizare 5
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Deschiderea capotei motorului

ATENŢIE
1
Risc de vătămare!
2
– Opriţi motorul înainte să deschideţi capota
motorului!

ATENŢIE
Atunci când deschideţi capota motorului, scaunul
şoferului poate fi deteriorat dacă nu se află în poziţia
cea mai avansată.
– Împingeţi scaunul şoferului complet în faţă.

– Mutaţi coloana de direcţie (1) în poziţia


ei cea mai avansată şi fixaţi; consultaţi
7311_120-001

⇒ Capitolul „Reglarea coloanei de direc-


ţie“, P. 5-94.
– Împingeţi scaunul şoferului (2) complet
în faţă; consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea
scaunului şoferului modelul MSG 65/MSG
75“, P. 5-69.
– Pentru stivuitoarele cu lunetă (echipament
special), rabataţi spătarul scaunului în-
ainte (consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea
scaunului şoferului modelul MSG 65/MSG
75“, P. 5-69) şi înlăturaţi toate obiectele care
ies din raft.
– Apăsaţi butonul de deblocare (4) până la
deschiderea încuietorii.
– Utilizaţi mânerul pentru a deschide capota
motorului.

7314_003-033

175927 [RO] 67
5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Verificarea nivelului uleiului de motor 1


INDICAŢIE
Pentru efectuarea acestor verificări, stivuitorul
trebuie poziţionat pe o suprafaţă plană.
– Trageţi afară joja şi ştergeţi-o.
– Introduceţi joja până la opritor şi trageţi-o 7311_120-003

din nou afară.


Nivelul uleiului trebuie să se afle între marcaje
(săgeţi).
– Dacă nivelul uleiului abia ajunge la marca-
jul de jos, deşurubaţi buşonul de umplere
(1) şi completaţi cu ulei conform tabelului
de întreţinere ⇒ Capitolul „Tabel de întreţi-
nere“, P. 6-251.

Închiderea capotei
– Coborâţi capota ţinând-o de mâner până
la cuplarea mecanismului de blocare cu un
sunet specific.

7314_003-032

68 175927 [RO]
Utilizare 5
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

– Reglaţi scaunul (2); consultaţi ⇒ Capito-


lul „Reglarea scaunului şoferului modelul
MSG 65/MSG 75“, P. 5-69.
– Reglaţi coloana de direcţie (1). 1
2

7311_120-001

Umplerea instalaţiei de spălare


– Deschideţi buşonul de umplere (1) al
instalaţiei de spălare (echipament special).
– Umpleţi rezervorul instalaţiei de spălare cu
lichid de spălare, inclusiv antigel conform
tabelului de întreţinere (consultaţi ⇒ Capito-
lul „Tabel de întreţinere“, P. 6-251).

ATENŢIE 1
Dacă nu există antigel în instalaţia de spălare,
aceasta se poate deteriora.
Utilizaţi întotdeauna lichid de spălare a parbrizului
care conţine antigel.

– Închideţi buşonul de umplere.


– Acţionaţi instalaţia de spălare până când
duzele de stropire eliberează lichid de
7312_003-009

spălare.

Reglarea scaunului şoferului


modelul MSG 65/MSG 75

PERICOL
Risc de accidente!
Nu reglaţi scaunul în timpul deplasării.

175927 [RO] 69
5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

– Reglaţi scaunul astfel încât toate comenzile


să fie accesibile şi să poată fie operate în
siguranţăand operate all of the controls.

ATENŢIE
La unele versiuni (echipament spe-
cial), spaţiul din partea superioară a
stivuitorului poate fi limitat.
La aceste versiuni, distanţa dintre
capul dvs. şi marginea inferioară a
plafonului trebuie să fie de cel puţin
40 mm.

INDICAŢIE
Dacă stivuitorul este însoţit de instrucţiuni
de operare separate pentru scaun, acestea
trebuie respectate.
ATENŢIE
Risc de rănire!
Pentru a obţine un confort maxim de şedere,sus-
pensia scaunului trebuie reglată în funcţie degreu-
tatea dvs. corporală. Aceasta este mai bine pentru
spatele dvs. şi vă protejează sănătatea.
Pentru a preveni rănirea, asiguraţi-vă că nu există
obiecte în zona de rabatare a scaunului.

Mutarea scaunului şoferului


– Ridicaţ maneta (1) şi deplasaţi scaunul.
– Eliberaţi maneta.

ATENŢIE
Risc de rănire!
– Asiguraţi-vă că scaunul este fixat în siguranţă.

1 7094_003-006

70 175927 [RO]
Utilizare 5
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Reglarea spătarului
Nu apăsaţi pe spătarul scaunului când se
cuplează încuietoarea.
– Trageţi mânerul (2) în sus pentru a elibera
spătarul scaunului.
– Împingeţi spătarul scaunului în poziţia
dorită.
– Eliberaţi maneta (2).

ATENŢIE
2

Risc de rănire!
– Asiguraţi-vă că spătarul este fixat în siguranţă.

7094_003-008

Reglarea suspensiei scaunului în funcţie


de propria greutate

INDICAŢIE
Acest reglaj trebuie efectuat numai cu scaunul
ocupat.
4

INDICAŢIE
Scaunul MSG 75 este echipat cu o suspensie
de aer electrică, activată de un comutator
electric în locul unei manete(3).
– Rabataţi maneta (3) în sus la maxim şi
reglaţi greutatea şoferului pompând în sus
sau în jos. 3
6321_003-038

– Readuceţi maneta (3) în poziţia centrală


iniţială înainte de fiecare ridicare nouă
(semnal sonor).

INDICAŢIE
O ridicare în gol sesizabilă a mânerului de
operare arată că aţi atins setarea de greutate
minimă sau maximă.
Greutatea corectă a şoferului a fost selectată
când săgeata (4) este în mijlocul ferestrei de
vizualizare.

175927 [RO] 71
5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Reglarea suportului lombar (echipament


special)
5
– Reglaţi suportul lombar rotind rotiţa de
mână (5).
La rotirea în sus, convexitatea se deplasează
spre regiunea superioară a suportului lombar,
iar la rotirea în jos, spre regiunea inferioară a
suportulu ilombar. Această convexitate poate
fi reglată individual în funcţie de vertebrele
dvs. lombare.

6321_003-039

Reglarea extensiei spătarului (echipa-


ment special) 6
– Reglaţi extensia spătarului (6) deplasând-o
în sus sau în jos în poziţia dorită.
Pentru a scoate extensia spătarului, depla-
saţi-o dincolo de opritorul din capăt, trăgând-o
în sus.

6321_003-040

72 175927 [RO]
Utilizare 5
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Pornirea/Oprirea încălzirii scaunului


(echipament special)

INDICAŢIE
Radiatorul scaunului funcţionează numai
când comutatorul de contact al scaunului este
activ, respectiv atunci când şoferul stă pe
scaun. 7
– Porniţi/Opriţi radiatorul scaunului utilizând
comutatorul(7).

6321_003-041

Reglarea cotierei pentru joystick (echi-


pament special). 8
– Slăbiţi butonul (9) pentru reglarea cotierei.
– Aduceţi cotiera (8) în poziţia dorită.
– Strângeţi butonul (9) din nou.

ATENŢIE
Risc de rănire!
Butonul trebuie strâns bine.

9
6321_003-042

175927 [RO] 73
5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Reglarea braţului pentru comutatorul de


înclinare sau controlul cu mini-manetă
(echipament special) 10 11 12
– Slăbiţi mânerul în formă de stea (11) şi
reglaţi lungimea braţului (12) în funcţie de
nevoile dvs.
– Strângeţi din nou mânerul în formă de stea.
– Slăbiţi butonul (10) şi reglaţi unghiul braţului
(12) în funcţie de nevoile dvs.
– Strângeţi butonul (10) din nou.

ATENŢIE
Risc de rănire!
Mânerul în formă de stea şi clapeta trebuie strânse 6321_003-043

în siguranţă.

Reglarea cotierei

PERICOL
Risc de accidente!
Nu reglaţi cotiera în timpul deplasării!

Reglarea cotierei de la minimaneta dublă


– Slăbiţi mânerul în formă de stea (1) şi reglaţi
lungimea cotierei (2).
3 1 2
– Strângeţi mânerul în formă de stea.
– Slăbiţi manivela (3) şi reglaţi unghiul cotierei
(2).
– Strângeţi manivela.

ATENŢIE
Risc de vătămare!
Mânerul în formă de stea şi manivela trebuie
strânse în siguranţă.

7312_003-119

74 175927 [RO]
Utilizare 5
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Verificarea stării jantelor şi a pneuri-


lor

ATENŢIE
Risc de accidente! Stabilitatea stivuitorului scade
şi distanţa de frânare creşte odată cu uzura inegală
sau presiunea incorectă a aerului.
– Verificaţi pneurile uzate sau deteriorate fără
întârziere.

INDICAŢIE
Pot fi utilizate numai tipurile de pneuri permise;
consultaţi ⇒ Capitolul „Întreţinerea roţilor şi a
pneurilor“, P. 6-278.
– Verificaţi pneurile (1) pentru semne de
uzură sau deteriorare.
1
2
Pneurile nu trebuie să fie deteriorate sau
uzate. Trebuie să fie uzate egal pe ambele
părţi.
– Verificaţi presiunea aerului. Trebuie re-
spectată presiunea aerului afişată pe eti-
chetele autocolante (2).

INDICAŢIE
Ţineţi cont de principiile de siguranţă pen-
tru pneuri, consultaţi ⇒ Capitolul „Pneu-
rile“, P. 3-28.

7321_003-003

Deschiderea supapei cilindrului GPL

PERICOL
Există un risc de explozie în cazul
pierderilor de GPL.
Nu fumaţi şi nu utilizaţi flacără
deschisă/foc deschis.
– Deschideţi cilindrii GPL doar
în încăperi bine aerisite şi nu
în apropierea deschiderilor din
podea.
– Ţineţi seama de reglementările
de siguranţă când lucraţi cu
GPL⇒ Capitolul „GPL“, P. 3-34.

175927 [RO] 75
5 Utilizare
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

– Verificaţi dacă există miros de gaz.

PERICOL
Există un risc de explozie în cazul
pierderilor de GPL.
Nu porniţi motorul în caz de scurgeri,
miros de gaz etc.
– Informaţi supraveghetorul şi/sau
centrul de service.

– Verificaţi dacă furtunul (2) este conectat


corespunzător la cilindrul de gaz.

PERICOL
Risc de explozie de la scântei!
Nu trebuie utilizate unelte de impact
pentru a deschide/închide supapele. 1

ATENŢIE
GPL poate provoca degerături ale
pielii.
– Ca urmare, trebuie purtate 2
întotdeauna mănuşi de protecţie.

7311_136-003

ATENŢIE
Deschiderea rapidă poate conduce la îngheţarea
suprafeţei sistemului.
– Deschideţi supapa cilindrului (1), rotind încet
mânerul în formă de stea în sens antiorar.

– Verificaţi dacă există gheaţă pe furtun şi pe


racordurile cu şuruburi.

PERICOL
Există un risc de explozie în cazul
pierderilor de GPL.
Nu porniţi motorul în caz de scurgeri,
miros de gaz etc.
– Închideţi din nou supapa cilindru-
lui.
– Informaţi supraveghetorul şi/sau
centrul de service.

76 175927 [RO]
Utilizare 5
Verificări şi operaţii înainte de darea în exploatare

Deschiderea supapei de închidere a 1


rezervorului de GPL

PERICOL
Există un risc de explozie în cazul
2
pierderilor de GPL!
Nu fumaţi şi nu utilizaţi flacără
deschisă/foc deschis.
– Supapa de închidere a rezervor-
ului de GPL (echipament special)
trebuie deschisă numai în zone
bine ventilate şi nu în apropierea
deschiderilor din podea.
– Respectaţi normele de siguranţă
pentru lucrul cu GPL ⇒ Capito-
lul „GPL“, P. 3-34.
7314_003-010

– Verificaţi dacă există miros de gaz.

PERICOL
Există un risc de explozie în cazul
pierderilor de GPL!
Nu porniţi motorul în caz de scurgeri,
miros de gaz etc.
– Contactaţi centrul de service.

– Verificaţi dacă furtunul (1) este conectat în


siguranţă la rezervorul de GPL.

PERICOL
Risc de explozie de la scântei!
Nu trebuie utilizate unelte de impact
pentru a deschide/închide supapele.

ATENŢIE
GPL poate provoca degerături ale
pielii.
– Ca urmare, trebuie purtate
întotdeauna mănuşi de protecţie.

175927 [RO] 77
5 Utilizare
Darea în exploatare

ATENŢIE
Deschiderea rapidă poate conduce la îngheţarea
suprafeţei sistemului.
– Deschideţi supapa (2) rotind-o încet în poziţia
„DESCHIS“.

– Verificaţi dacă există gheaţă pe furtun şi pe


racordurile filetate.
Dacă sunt detectate scurgeri:
• Nu porniţi motorul.
• Închideţi din nou supapa de închidere (2).
• Informaţi supraveghetorul şi/sau centrul de
service.
Afişajul nivelului carburantului (3) (echipa-
ment special) vă informează dacă există GPL.

75 %
3
2
234,7 h
12:15

7314_003-011

Darea în exploatare
Acţionarea cheii în contact

ATENŢIE
Înainte de a cupla cheia în contact, trebuie efec-
tuate toate testele anterioare pornirii, fără a se
detecta nicio defecţiune.
– Efectuaţi mai întâi testele anterioare pornirii;
consultaţi ⇒ Capitolul „Verificări şi operaţii
înainte de darea în exploatare“, P. 64.
Nu operaţi stivuitorul dacă au fost identificate
defecte! Informaţi supervizorii şi/sau centrul de
service.

78 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

INDICAŢIE
Dacă motostivuitorul a fost parcat la tempera-
turi sub 0°C, funcţiile sistemului hidraulic pot fi
blocate.
– Introduceţi cheia (1) în contact şi rotiţi-o
spre dreapta, în poziţia de operare „I“.
1

3 8
1
6 75 %
4 9 2
234,7 h
2 7
5
12:15
0

F1 F2

7312_003-081

Aceasta porneşte un autotest. Toate lămpile


de pe afişajul multifuncţional se aprind scurt.

7312_003-085

175927 [RO] 79
5 Utilizare
Darea în exploatare

După punerea contactului, afişajul prezintă


ecranul de întâmpinare în limba setată până la
pornirea completă a controalelor motostivuito-
rului.

Afişajele în cursul operaţiei de punere a 1


contactului 2
• (1) Afişaj pentru combustibil
Cantitatea disponibilă de combustibil apare în
8
câmpul de afişare ca procent
75 %
• (2)Program de tracţiune
2
Programul de tracţiune curent (1 – 5) apare pe 9
234,7 h
afişaj.
12:15
• (3) Ore de operare
0
Orele de operare apar pe afişaj.
– Informaţi centrul de service când expiră un
interval de întreţinere.
4 3 7314_003-012

INDICAŢIE
Efectuaţi toate lucrările de reparaţie şi întreţi-
nere la centrul de service responsabil. Numai
în acest mod defecţiunile pot fi remediate de-
finitiv.
• (4) Afişajul orei
Ora curentă apare în câmpul de afişare.

INDICAŢIE
Pe afişaj pot apărea informaţii suplimentare.
În cazul afişajelor de defecţiune, respectaţi
instrucţiunile din capitolul corespunzător;

80 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

consultaţi⇒ Capitolul „Afişajele defecţiuni-


lor“, P. 207.

Introducerea codului PIN pentru


FleetManager
Descriere
Fiecare stivuitor prevăzut cu funcţia de cod
PIN pentru FleetManager (echipament spe-
cial) este protejat contra utilizării de către per-
soanele neautorizate prin intermediul unui cod
de acces format din cinci cifre. Pot fi definite
până la 50 de coduri de acces diferite, dacă
acelaşi stivuitor trebuie utilizat de mai mulţi
şoferi. Fiecare şofer va avea propriul cod de
acces.

INDICAŢIE
Codurile de acces sunt definite într-un meniu
de control central al stivuitorului, care poate fi
accesat numai de către persoanele cu autori-
zaţii de acces specifice, de ex. administratorii
efectivelor de vehicule.
După pornirea stivuitorului, pe afişajul unităţii
de operare apare ecranul de întâmpinare,
care arată „un stivuitor care îşi ridică furcile“.
Odată pornit stivuitorul, apare meniul de
introducere a codului digital Still. Toate
funcţiile stivuitorului (de deplasare, hidraulice,
pentru instalaţii electrice adiţionale şi afişajele
unităţii de operare) sunt blocate. Sistemul
de avertizare în caz de pericol poate fi activ.
Introduceţi codul de acces format din cinci
cifre (valori posibile între 00000 şi 99999)
pentru a activa funcţiile blocate. Dacă este
introdus codul de acces corect, pe afişaj apar
datele de operare, iar funcţiile stivuitorului
devin disponibile.
Codul digital Still poate fi configurat şi astfel
încât şoferul să fie obligat să reintroducă codul
de acces după fiecare părăsire a stivuitorului,
înainte de a-l putea reutiliza.
Primul cod de acces este configurat la (11111)
din fabrică; celelalte sunt definite ca "0xFFFF".
Preconfigurarea ultimelor coduri la "0xFFFF"
le face inactive deoarece cuvântul cod valid
cel mai mare este (99999). Aceste coduri pot

175927 [RO] 81
5 Utilizare
Darea în exploatare

fi activate prin meniul corespunzător. Numai


persoane cu autorizaţii de acces specifice
(de ex. administratorii flotei de vehicule)
pot accesa meniul de setare şi modificare a
codului de acces.
Codurile de acces sunt stocate în unitatea
de control a stivuitorului şi sunt disponibile
în continuare după schimbarea unităţii de
afişare şi operare Utilizând dispozitivul de
diagnosticare, pot fi citite codurile de acces şi
dacă este necesar pot fi restabilite codurile de
acces configurate din fabrică.

Meniul de introducere „ACCESS CODE“


(Cod acces)
Şoferul tastează codul de acces format din
cinci cifre (00000 la 99999) în acest meniu de
introducere. 1
– Codul de acces este introdus utilizând
tastele (1) poziţionate în stânga afişajului.
Cifrele codului de acces (2) introduse nu 3 8
sunt vizibile, dar sunt reprezentate prin
3 8
1 1 6
6 4 9

cercuri. În cazul introducerii codului de


2 7
5 0
4 9
acces corect, apare afişajul familiar cu 7
datele de operare şi devin disponibile toate
2
5 0
funcţiile stivuitorului.

BQ_022_ro

În cazul introducerii unui cod de acces greşit,


apare acest mesaj de eroare. La dispariţia
mesajului de eroare, puteţi să reintroduceţi
codul de acces.

INDICAŢIE
3 8

În cazul tastării greşite a unei intrări, de ex. 1


6

dacă a doua cifră este introdusă incorect, 4 9

trebuie să reintroduceţi întregul cod de acces 2 7

şi trebuie să aşteptaţi apariţia mesajului de 5 0

eroare susmenţionat. Apoi reintroduceţi codul


de acces.

BQ_023_ro

82 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

După trei încercări incorecte, va apărea acest


mesaj de eroare şi nu mai sunt permise în-
cercări ulterioare pentru un anumit interval
de timp. Acest blocaj nu poate fi evitat prin
oprirea şi repornirea stivuitorului după introdu-
cerea a trei coduri de acces incorecte. Durata
acestui blocaj poate fi reglată. 3 8
1
6

Determinarea codurilor de acces


4 9

2 7

Numai persoanele cu autorizaţii de acces 5 0

specifice, de ex. administratorii efectivului


de vehicule, pot determina oricare dintre
cele 50 de coduri de acces diferite. Această
operaţiune se efectuează într-un meniu
principal şi două submeniuri.
BQ_024_ro

Meniul principal „SELECTARE COD


ACCES“
Acest meniu principal poate fi utilizat pentru
a selecta cele 50 de coduri de acces posibile,
ale căror secvenţe numerice pot fi determi-
nate sau modificate în submeniul COD ACCES 4
NOU. După accesarea meniului principal,
numărul „1“ apare afişat în câmpul de selec-
ţie COD(3). Aceasta înseamnă că acum puteţi 3 8
1
seta primul dintre cele 50 de coduri de acces. 6

4 9
– Utilizând butoanele de derulare (4), se- 7 1
lectaţi codul („1“ la „50“) pe care doriţi să-l
2
5 0
configuraţi.

4 3

BQ_025_ro

175927 [RO] 83
5 Utilizare
Darea în exploatare

– Confirmaţi selecţia apăsând pe ENTER.


Afişajul se comută la submeniul COD
ACCES NOU. 5
– Introduceţi noul cod de acces dorit utilizând
butoanele (5). Cifrele codului de acces
introduse nu apar pe afişaj. În schimb 3 8
acestea sunt reprezentate de cercuri în
3 8
1 1 6
6 4 9

câmpul COD NOU(6). După introducerea


2 7
5 0
4 9
ultimei cifre, afişajul se comută la submeniul 7
CONFIRMARE COD ACCES.
2
5 0

Acest submeniu se utilizează pentru a con-


firma noul cod de acces.
6

BQ_027_ro

– Introduceţi noul cod de acces a doua oară în


câmpul CONFIRMARE(8) utilizând butoa-
nele (7). Dacă această intrare corespunde 7
cu noul cod de acces introdus anterior, si-
stemul va accepta acest cod de acces nou
imediat după introducerea ultimei cifre. Afi-
şajul se comută înapoi la meniul principal 3 8
3 8
1
SELECTARE COD ACCES. Aici puteţi se-
1 6
6 4 9
2 7
5 0

lecta un alt cod de acces pentru a-i specifica 4 9

secvenţa numerică. Procedaţi în mod simi- 2 7

lar celui descris la începutul acestui capitol. 5 0

BQ_026_ro

84 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

În cazul în care codul de acces introdus în


submeniul CONFIRMARE COD ACCES
nu corespunde codului de acces introdus
anterior în submeniul COD ACCES NOU,
apare acest mesaj de eroare. Mesajul de
eroare va redispărea în scurt timp şi veţi putea
introduce iar codul de acces nou-definit pentru 3 8
1
confirmarea în submeniul CONFIRMARE COD
6

ACCES. 4 9

2 7

5 0

BQ_023_ro

După trei introduceri incorecte apare acest


mesaj de eroare. Afişajul revine apoi la meniul
principal SELECTARE COD ACCESS şi
trebuie să reluaţi de la început procesul de
specificare a codului de acces dorit, în modul
descris la începutul capitolului.
3 8
1
6

4 9

2 7

5 0

BQ_024_ro

175927 [RO] 85
5 Utilizare
Darea în exploatare

Pornirea motorului 1
– Acţionaţi frâna de parcare.

ATENŢIE
Pericol de intoxicare din cauza gazelor de eşapa-
3 8
1
6 75 %
4 9 2

ment.
234,7 h
2 7
5
12:15
0

Nu permiteţi funcţionarea motorului în spaţii închise


neventilate.
F1 F2

– Introduceţi cheia (1) în contact şi rotiţi-o în


poziţia „I“.
– Când afişajul START luminează, răsuciţi
cheia în poziţia „II“ şi ţineţi-o în această
poziţie până când porneşte motorul.
– Eliberaţi cheia imediat ce motorul porneşte. 7312_003-081

– Dacă motorul nu porneşte după 20 de


secunde, încheiaţi operaţia de pornireşi
încercaţi din nou după un minut.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a motorului! 3 8

– Dacă pe afişaj apare mesajul PRES ULEI după 6

pornirea motorului, opriţi motorul imediat. 4 9

– Respectaţi informaţiile din capitolul intitulat 5 0

„Afişajele defecţiunilor“; consultaţi ⇒ Capi-


tolul „Afişajele defecţiunilor“, P. 207.

INDICAŢIE
Dacă motorul nu poate fi pornit deoarece 7312_003-088_ro

bateria este descărcată, încercaţi pornirea


asistată; consultaţi ⇒ Capitolul „Pornirea cu
baterie suplimentară“, P. 5-228.

86 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

Centură de siguranţă

PERICOL
Reţineţi că, şi atunci când se utili-
zează un sistem de siguranţă, există
riscul ca şoferul să sufere leziuni în
cazul răsturnării stivuitorului. Riscul
de rănire poate fi redus cu utilizarea
combinată a sistemului de siguranţă
şi al centurii de siguranţă. În plus,
centura oferă protecţie în cazul co-
liziunilor din spate şi căderii de pe
rampă.
În consecinţă vă recomandăm să
utilizaţi de asemenea şi centura de
siguranţă!

PERICOL
Numai o cabină cu uşile complet închise şi bine
fixate sau cu uşi cu închizătoare constituie un
sistem cu siguranţă pentru operator. Uşile din PVC
nu constituie un sistem de siguranţă!
Dacă este nevoie să deschideţi sau să îndepărtaţi
uşile, trebuie să utilizaţi un sistem de siguranţă
alternativ potrivit (de ex. centura de siguranţă).

Fixarea centurii de siguranţă


ATENŢIE
Risc de rănire!
– Fixaţi centura înainte de orice deplasare a
stivuitorului. Asiguraţi-vă că centura nu este
răsucită când o fixaţi. 3
– Utilizaţi centura pentru a asigura o singură 2
persoană!
– Dacă descoperiţi o defecţiune la fixarea centurii,
nu porniţi stivuitorul înainte de repararea centurii.
1
INDICAŢIE
Catarama dispune de un buton (echipament
special). Dacă este utilizat incorect sau dacă
există o defecţiune, mesajul CENTURA DE
7094_003-099

SIG apare pe afişaj şi pe unitatea de operare


(consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul CENTURA
DE SIG“, P. 5-212).
– Trageţi centura (3) din suport fără a o smuci
şi fixaţi-o strâns în jurul corpului şi deasupra
coapselor.

175927 [RO] 87
5 Utilizare
Darea în exploatare

INDICAŢIE
Aşezaţi-vă cât mai în spate posibil, astfel încât
spatele să se sprijine de spătarul scaunului.
Mecanismul de blocare automată permite o
libertate suficientă de mişcare pe scaun.
– Blocaţi încuietoarea centurii (2) în cata-
ramă(1).
– Verificaţi tensionarea centurii
Aceasta trebuie să fie lipită de corp.

Fixarea centurii pe o pantă abruptă


Mecanismul de blocare automată împiedică
tragerea centurii când stivuitorul se află pe o
pantă cu înclinaţie mare. Centura nu poate fi
trasă mai mult din suport.
– Deplasaţi-vă cu grijă de pe pantă.
– Fixaţi centura de siguranţă.

6210_342-005

Eliberarea centurii de siguranţă


– Apăsaţi butonul roşu (4) de pe cataramă (1).

1 7090_342-005

88 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

– Ghidaţi uşor manual încuietoarea centu-


rii (2) înapoi în suport.

INDICAŢIE
Nu permiteţi retragerea prea rapidă a centurii.
Mecanismul de blocare automată poate fi 3
declanşat dacă încuietoarea centurii loveşte
carcasa. Centura nu va mai putea fi scoasă 2
din nou cu aceeaşi forţă.
– Folosind o forţă crescută, trageţi centura
10-15 mm din suport pentru a dezactiva 1
sistemul de blocare.
– Lăsaţi încet centura să se retragă din nou.
– Feriţi centura de murdărie (de ex. acope- 7094_003-099
rind-o).

Defecţiuni cauzate de temperaturi


scăzute
– În cazul în care catarama sau suporul au
încheşat, dezghţaţi-le şi uscaţi-le.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
Nu expuneţi catarama sau suportul centurii la
căldură excesivă în timpul dezgheţării.
– Nu expuneţi la o temperatură mai ridicată de
60°C.

175927 [RO] 89
5 Utilizare
Darea în exploatare

Operarea claxonului (joystick)


– Apăsaţi butonul claxonului (1).
Claxonul avertizează sonor. 1

5060_003-042

Operarea claxonului (operare cu


manete)
– Apăsaţi butonul claxonului (1).
Claxonul avertizează sonor.
1
F1 F2

7312_003-165

90 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

Operarea claxonului (minimanetă


dublă)
– Apăsaţi butonul claxonului (1).
Claxonul avertizează sonor.

F1
F2

5060_003-058

Operarea claxonului (o singură


mini-manetă)
– Apăsaţi butonul claxonului (1).
Claxonul avertizează sonor.

F1
F2

7312_003-164

175927 [RO] 91
5 Utilizare
Darea în exploatare

Verificarea funcţionării sistemului de


frânare 2

PERICOL
Risc de accident!
3 8
1
6 75 %
4 9 2

7
234,7 h
2
12:15

Nu utilizaţi stivuitorul dacă sistemul de frânare este


5
0

defect.
F1 F2

Verificarea frânei de picior


– Verificaţi jocul pedalei:
Frâna trebuie să aibă o distanţă suficientă de
la punctul de presiune până la oprirea pedalei.
– Acceleraţi stivuitorul neîncărcat într-o zonă
liberă.
1 7312_003-101

– Apăsaţi ferm pedala (1) de frână.

Stivuitorul trebuie să decelereze semnificativ.

Verificarea frânei de parcare


– Verificaţi funcţionarea frânei de parcare (2)
la viteza mersului pe jos sau pe o pantă cu
înclinaţie destul de mare.
La viteza mersului pe jos, stivuitorul trebuie
să decelereze semnificativ iar pe o pantă
stivuitorul nu trebuie să se deplaseze.

PERICOL
Risc de accident!
Nu parcaţi stivuitorul în pantă.
– În caz de urgenţă, asiguraţi roţile stivuitorului cu
ajutorul calelor la parcarea în pantă.

7321_003-018

92 175927 [RO]
Utilizare 5
Darea în exploatare

Testarea funcţiei de oprire de


urgenţă
– Conduceţi stivuitorul încet înainte.
– Apăsaţi comutatorul de oprire de urgenţă
(1). F1
F2

Stivuitorul va rula până se va opri.

ATENŢIE
Nu există asistenţă de frânare electrică când este
acţionat comutatorul de oprire de urgenţă!
Acţionarea comutatorului de oprire de urgenţă va 1
întrerupe alimentarea sistemului de tracţiune.
– Pentru a frâna, acţionaţi frâna de serviciu.

– Ridicaţi comutatorul de oprire de urgenţă


(1). 1
Butonul se deblochează şi sare în exterior. F F1 F2

Stivuitorul poate fi operat din nou.

7312_003-024

Direcţie
1
– Direcţionaţi stivuitorul prin rotirea adecvată
a volanului(1).
Pentru informaţii despre raza de viraj, consul-
taţi ⇒ Capitolul „Fişa tehnică VDI RX70-16 T,
3 8
1
6 75 %
4 9 2
234,7 h
2 7

RX70-18 T şi RX70-20 T“, P. 7-316.


5
12:15
0

ATENŢIE
F1 F2

Risc de accident!
Dacă sistemul hidraulic se defectează, direcţiona-
rea este dificilă (funcţia de direcţionare de urgenţă).

7312_003-042

175927 [RO] 93
5 Utilizare
Darea în exploatare

Setarea programelor de tracţiune


Caracteristicile de conducere şi frânare ale 1 2
utilajului pot fi setate peafişaj şi unitatea
operaţională.
– Apăsaţi butonul pentru programul de trac-
ţiune (1) până când numărul programului de 3
8
75 %

tracţiune dorit apare pe afişajul (2).


1 6 2
4 9 234,7 h
7 12:15
2

Sunt disponibile programele de tracţiune 1-5.


5 0

Principiul de bază este: cu cât numărul


programului de tracţiune este mai mare, cu
atât dinamica tracţiunii este mai mare.
Sunt posibile următoarele programe de
tracţiune:
7312_003-167

Program de tracţiune 1 2 3 4 5
Viteză (km/h) 21 21 21 21 21
Acceleraţie (%) (înainte/înapoi) 50 100 120 140 160
Deceleraţie (%) (înainte / înapoi) 50 100 120 140 160
Marşarier (%) (înainte / înapoi) 50 100 120 140 160
Deceleraţie frână (%) (servomotor electric
60 70 80 90 100
frână)

Reglarea coloanei de direcţie


– Apăsaţi în jos maneta de reglare a coloanei
de direcţie (2).
– Poziţionaţi coloana de direcţie (1) şi ridicaţi
din nou maneta.
PERICOL
Risc de accident!
– Asiguraţi-vă că aţi fixat bine coloana de direcţie. 1
Coloana de direcţie trebuie să revină la poziţia
iniţială.
Nu reglaţi niciodată coloana de direcţie în timp ce
conduceţi.

2 6210_424-001

94 175927 [RO]
Utilizare 5
Conducerea

Conducerea
Reglementări de siguranţă pentru
condus
Comportament în timpul condusului
Şoferul trebuie să respecte regulile publice de
circulaţie pentru condusul în trafic.
Viteza trebuie să fie adaptată la condiţiile
locale.
De exemplu, şoferul trebuie să se deplaseze
încet în apropierea curbelor, în pasajele
strâmte, la trecerea printr-o poartă batantă, în
locurile cu vizibilitate redusă şi pe suprafeţele
denivelate.
Şoferul trebuie să păstreze întotdeauna o
distanţă care să permită frânarea în siguranţă,
faţă de vehiculele şi persoanele din faţă şi
trebuie să menţină în permanenţă vehiculul
sub control. Oprirea bruscă, virarea rapidă
şi depăşirea în locuri periculoase sau cu
vizibilitate redusă trebuie evitate.
– Când un şofer conduce stivuitorul pentru
prima dată, trebuie să facă acest lucru în
spaţiu deschis sau pe un drum gol.
Următoarele acţiuni sunt interzise în timpul
condusului:
• Lăsarea braţelor şi a picioarelor să atârne
în afara vehiculului
• Înclinarea corpului peste marginea exte-
rioară a stivuitorului
• Mutarea dintr-un stivuitor într-altul sau pe
obiecte nemişcate,
• Mutarea scaunului şoferului
• Reglarea coloanei de direcţie
• Eliberarea centurii de siguranţă
• Dezactivarea sistemului de reţinere
• Deplasarea cu o încărcătură ridicată la o
înălţime inacceptabilă
• Utilizarea radioului, a telefonului mobil sau
a staţiei walkie-talkie.

175927 [RO] 95
5 Utilizare
Conducerea

ATENŢIE
Risc de accidente!
Utilizarea unui telefon mobil sau a unui radiotelefon
în stivuitor este permisă.
Totuşi, aceste dispozitive nu trebuie utilizate în
timpul condusului sau al manipulării încărcăturilor,
deoarece afectează capacitatea de concentrare.
Volumul dispozitivelor radio sau a echipamentului
hands-free trebuie să fie corespunzător condiţiilor şi
nu trebuie să afecteze capacitatea de concentrare.

ATENŢIE
În zonele în care utilizarea telefoanelor mobile este
interzisă, nu este permisă folosirea unui telefon
mobil sau a unui radiotelefon.
– Închideţi aceste echipamente.

Vizibilitatea în timpul condusului


Şoferul trebuie să privească în direcţia de
deplasare şi să aibă o vizibilitate bună asupra
benzii de mers.
În special în cazul deplasării în marşarier,
şoferul trebuie să se asigure că banda de
mers este liberă.
La transportul mărfurilor care împiedică
vizibilitatea, şoferul trebuie să conducă
stivuitorul în marşarier.
Dacă acest lucru nu este posibil, o a doua per-
soană trebuie să meargă în faţa stivuitorului,
pentru a oferi indicaţii.
În acest caz, şoferul trebuie să se deplaseze
doar în pas de mers şi cu grijă suplimentară.
Stivuitorul trebuie oprit imediat în cazul
pierderii contactului vizual cu persoana care
oferă indicaţii.
Stivuitorul nu trebuie condus dacă transportă
o încărcătură ridicată (peste 300 mm).
Oglinzile retrovizoare vor fi utilizate numai
pentru a observa zona din spatele stivuitorului
şi nu pentru deplasarea în marşarier. Dacă
sunt necesare elemente ajutătoare vizuale
(oglindă, monitor) pentru a obţine vizibilitate
suficientă, este necesară exersarea utilizării
acestora. Trebuie acordată atenţie supli-

96 175927 [RO]
Utilizare 5
Conducerea

mentară la deplasarea în marşarier utilizând


elemente ajutătoare vizuale.
În cazul utilizării dispozitivelor ataşabile, se
aplică o serie de condiţii speciale. Pentru
aceasta, consultaţi ⇒ Capitolul „Asamblarea
dispozitivelor ataşabile“, P. 5-160.
În versiunea cu cabină, geamurile trebuie să
fie întotdeauna curate şi dezgheţate.

Căile de acces
Dimensiunile căilor de acces şi lăţimea
culoarelor
Următoarele cerinţe privind dimensiunile şi
lăţimea culoarelor sunt valabile în condiţiile
specificate, pentru a asigura manevrarea în
condiţii de siguranţă. În cazuri individuale,
este necesară efectuarea unui control pentru
a determina dacă este nevoie de o lăţime mai
mare a culoarului, de ex. în cazul abaterilor de
la dimensiunile încărcăturii, ale dispozitivelor
ataşabile sau ale catargelor de ridicare.
În ţările UE trebuie respectată directiva
89/654/CEE (cerinţe minime de siguranţă şi
sănătate la locul de muncă). În ţările din afara
UE se vor se vor respecta normele naţionale
în vigoare.
7321_003-019

Lăţimea necesară a culoarului (Ast) depinde


de dimensiunile încărcăturii. Pentru paleţi,
acestea sunt:
Cu palet Cu palet
Lăţimea culoarului (mm) 1000x1200 800x1200
pe diagonală pe lungime
RX70-16T 3523 3727
RX70-18T 3557 3762
RX70-20T 3603 3810

Stivuitorul poate fi utilizat numai pe căi de


acces fără curbe strânse, fără pante şi fără
artere prea strâmte sau prea joase.

Conducere în pantă
Stivuitorul poate fi condus pe următoarele
pante ascendente sau descendente:

175927 [RO] 97
5 Utilizare
Conducerea

Distanţa max. în % Cu încărcătură Fără încărcătură


RX70-16T 27 28
RX70-18T 26 28
RX70-20T 26 28

Pantele ascendente şi descendente nu pot


depăşi înclinaţia specificată mai sus şi trebuie
să aibă o suprafaţă dură.
Pentru a evita căderea încărcăturii pe podea
sau deteriorarea stivuitorului, vârful şi baza
pantei trebuie să asigure treceri line şi treptate.

Starea căilor de acces


Căile de acces trebuie să fie suficient de
rezistente, uniforme şi fără praf şi obiecte
căzute.
Canalele de scurgere, trecerile la nivel şi
elementele similare trebuie egalizate; dacă
este nevoie trebuie puse la dispoziţie rampe,
astfel încât stivuitoarele să poată rula peste
acestea cu cât mai puţine şocuri.
Asiguraţi-vă de rezistenţa suficientă a capa-
celor canalelor, capacelor puţurilor şi a altor
elemente similare.
Trebuie să existe o distanţă suficientă între
cea mai înaltă componentă a stivuitorului sau
încărcăturii şi piesele fixe din mediul încon-
jurător. Înălţimea este bazată pe înălţimea
constructivă a catargului şi pe dimensiunile în-
cărcăturii. Respectaţi datele tehnice (consul-
taţi ⇒ Capitolul „Fişa tehnică VDI RX70-16 T,
RX70-18 T şi RX70-20 T“, P. 7-316).

Reguli pentru căile de acces şi pentru


zona de operare
Pot fi utilizate numai drumurile autorizate
pentru trafic de către operator (consultaţi
⇒ Capitolul „Definiţia termenilor utilizaţi pentru
persoanele responsabile“, P. 22) sau de
reprezentanţii acestuia. Drumurile pentru
trafic nu trebuie să aibă obstacole. Încărcătura
poate fi aşezată şi depozitată numai în locuri
special destinate. Operatorul şi reprezentanţii
acestuia trebuie să se asigure că terţii vor
elibera zona operării.

98 175927 [RO]
Utilizare 5
Conducerea

Locaţii periculoase
Locaţiile periculoase de pe căile de acces
trebuie semnalizate prin semne de circulaţie
standard sau, dacă este necesar, prin semne
de avertizare suplimentare.

175927 [RO] 99
5 Utilizare
Conducerea

Conducere (operarea cu o singură


pedală cu versiunea care include o 3
mini-manetă dublă) 4

PERICOL
F1
F2
Risc de accidente!
– Operaţi stivuitorul numai de pe scaunul şoferului.

INDICAŢIE
Sistemele hidraulice funcţionează doar dacă
şoferul se află pe scaunul şoferului.

INDICAŢIE
7312_003-047

Respectaţi normele de siguranţă la volan;


consultaţi ⇒ Capitolul „Reglementări de
siguranţă pentru condus“, P. 5-95.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
Scaunul şoferului este prevăzut cu un între-
rupător pentru scaun. În cazul unei erori de
operare sau unei defecţiuni, mesajul SSW
SCAUN INCHIS apare pe afişaj şi pe unitatea
de operare (consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul
SW SCAUN INCHIS“, P. 5-213).
– Fixaţi centura de siguranţă.
Catarama are buton de cataramă (echipament
special). În cazul unei erori de operare sau
unei defecţiuni, mesajul CENTURA DE SIG!
apare pe afişaj şi pe unitatea de operare
(consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul CENTURA
DE SIG“, P. 5-212).
– Împingeţi maneta 360° de ridicare-coborâre
a „catargului de ridicare“ (4) la dreapta până
când se atinge garda la sol necesară.
– Trageţi maneta „ridicare catarg“ 360° (4) în-
apoi pentru a înclina catargul înapoi.
– Nu preluaţi deocamdată încărcătura!

100 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

Manetă direcţie de deplasare / semnali-


7
zator de direcţie
1
– Trageţi maneta de ridicare-coborâre „sem-
nalizator pentru direcţia de deplasare /
semnalizator de direcţie“ (3) înainte sau în- 1
3 8 2
apoi pentru a selecta direcţia de deplasare
6 75 %
4 9 2
234,7 h
2 7
12:15
5
0

dorită. 3
În funcţie de direcţia de deplasare dorită,
F1 F2

indicatorul pentru deplasare înainte (1) sau


indicatorul pentru deplasare înapoi (2) se
aprinde pe afişaj şi unitatea de operare. 4

INDICAŢIE
Dacă locul este gol, comutatorul pentru
direcţia de deplasare este în poziţie neutră.
6 5 7312_003-043

Deplasarea înainte 3
– Eliberaţi frâna de parcare (7). 4
– Apăsaţi maneta de ridicare-coborâre
„semnalizator pentru direcţia de deplasare / F1
semnalizator de direcţie“ (3) înainte.
F2

Indicatorul pentru deplasare înainte (1) se


aprinde.
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (5).
Stivuitorul se deplasează în faţă. Viteza este
controlată de poziţia pedalei de acceleraţie.
La eliberarea pedalei de acceleraţie, stivui-
torul frânează electric. În pantă, stivuitorul
alunecă uşor la vale după oprire. 7312_003-047

PERICOL
Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero
(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior (6).

INDICAŢIE
Stivuitorul se poate opri scurt la înclinări în sus
sau în jos, fără a acţiona frâna de mână (frână
electrică). Stivuitorul începe să alunece uşor
la vale.

175927 [RO] 101


5 Utilizare
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia de
contact este acţionată, comutatorul de oprire de
urgenţă nu a fost activat, iar frâna de mână este
eliberată. Acţionaţi pedala de frână!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare!

Deplasarea în marşarier
7
– Eliberaţi frâna de parcare (7). 1
– Trageţi maneta de ridicare-coborâre „sem-
nalizator pentru direcţia de deplasare /
semnalizator de direcţie“ (3) înapoi. 1

4
3

9
8

75 %
2
2
234,7 h
2 7
12:15
5
0

Indicatorul pentru deplasare înapoi (2) se 3


aprinde. F1 F2

INDICAŢIE
În acelaşi timp, este emis un semnal acustic de 4
avertizare (echipament special) sau se aprind
lumina de marşarier şi farurile (numai dacă
există un sistem de iluminare (echipament
special) conform StVZO - Normativ german 6 5 7312_003-043
privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe
drumurile publice).
3
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (5).
4
Stivuitorul se deplasează înapoi.
Viteza este controlată de poziţia pedalei
de acceleraţie. La eliberarea pedalei de F1
F2

acceleraţie, stivuitorul încetineşte. În pantă,


stivuitorul alunecă uşor la vale după oprire.

PERICOL
Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero
(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior (6).

7312_003-047
INDICAŢIE
Stivuitorul se poate opri scurt la înclinări în sus
sau în jos, fără a acţiona frâna de mână (frână
electrică). Stivuitorul începe să alunece uşor
la vale.

102 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia de
contact este acţionată, comutatorul de oprire de
urgenţă nu a fost activat, iar frâna de mână este
eliberată. Acţionaţi pedala de frână!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare!

Inversarea direcţiei de deplasare


7
INDICAŢIE 1
Direcţia de deplasare poate fi schimbată şi
în timpul deplasării. Piciorul poate rămâne pe 1
3

6
8

75 %
2
pedala de acceleraţie. Stivuitorul este încetinit
4 9 2
234,7 h
2 7
12:15
5
0

şi apoi accelerat din nou în direcţia opusă (în 3


marşarier). F1 F2

– Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie


(5).
4
– Trageţi maneta de ridicare-coborâre „sem-
nalizator pentru direcţia de deplasare /
semnalizator de direcţie“ (3) înainte sau în-
apoi pentru a selecta direcţia de deplasare
opusă. 6 5 7312_003-043

Săgeata corespunzătoare (1) sau (2) se


aprinde. 3
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (5). 4

Poziţia neutră F1
F2

– Pentru a comuta în poziţia neutră, apăsaţi


maneta de ridicare-coborâre „semnalizator
pentru direcţia de deplasare / semnalizator
de direcţie“ (3) şi pentru a schimba direcţia
de deplasare, trageţi maneta de ridicare-
coborâre „semnalizator pentru direcţia
de deplasare / semnalizator de direcţie“
înapoi pentru marşarier şi înainte pentru a
vă deplasa înainte.
7312_003-047

175927 [RO] 103


5 Utilizare
Conducerea

Conducere (operarea cu o singură


pedală cu versiunea care include o 3
mini-manetă) 4

PERICOL
F1
F2
Risc de accidente!
– Operaţi stivuitorul numai de pe scaunul şoferului.

INDICAŢIE
Sistemele hidraulice funcţionează doar dacă
şoferul se află pe scaunul şoferului.

INDICAŢIE
7312_003-141

Respectaţi normele de siguranţă la volan;


consultaţi ⇒ Capitolul „Reglementări de
siguranţă pentru condus“, P. 5-95.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
Scaunul şoferului este prevăzut cu un în-
trerupător pentru scaun. În cazul unei erori
de operare sau unei defecţiuni, mesajul SW
SCAUN INCHIS apare pe afişaj şi pe unitatea
de operare (consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul
SW SCAUN INCHIS“, P. 5-213).
– Fixaţi centura de siguranţă.
Catarama are buton de cataramă (echipament
special). În cazul unei erori de operare sau
unei defecţiuni, mesajul CENTURA DE SIG
apare pe afişaj şi pe unitatea de operare
(consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul CENTURA
DE SIG“, P. 5-212).
– Împingeţi maneta 360° a „catargului de
ridicare“ (4) la dreapta până când se atinge
garda la sol necesară.
– Trageţi maneta 360° a „catargului de
ridicare“ (4) înapoi pentru a înclina catargul
înapoi.
– Nu preluaţi deocamdată încărcătura!

104 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

Manetă direcţie de deplasare / semnali-


7
zator de direcţie
1
– Trageţi maneta „direcţie de deplasare
/ semnalizator de direcţie“ (3) înainte
sau înapoi pentru a selecta direcţia de 1
3 8 2
deplasare dorită.
6 75 %
4 9 2
234,7 h
2 7
12:15
5
0

În funcţie de direcţia de deplasare dorită, 3


indicatorul pentru deplasare înainte (1) sau
F1 F2

indicatorul pentru deplasare înapoi (2) se


aprinde pe afişaj şi unitatea de operare.
4
INDICAŢIE
Dacă locul este gol, comutatorul pentru
direcţia de deplasare este în poziţie neutră.
6 5 7312_003-140

Deplasarea înainte
3
– Eliberaţi frâna de parcare (7).
4
– Apăsaţi maneta „direcţie de deplasare /
semnalizator de direcţie“ (3) înainte.
Indicatorul pentru deplasare înainte (1) se F1
F2

aprinde.
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (5).
Stivuitorul se deplasează în faţă. Viteza este
controlată de poziţia pedalei de acceleraţie.
La eliberarea pedalei de acceleraţie, stivui-
torul frânează electric. În pantă, stivuitorul
alunecă uşor la vale după oprire.

PERICOL 7312_003-141

Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero


(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior (6).

INDICAŢIE
Stivuitorul poate fi oprit scurt la înclinări în
sus sau în jos, fără a acţiona frâna de parcare
(frâna electrică). Stivuitorul începe să alunece
uşor la vale.

175927 [RO] 105


5 Utilizare
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia de
contact este acţionată, comutatorul de oprire de
urgenţă nu a fost activat, iar frâna de parcare este
eliberată. Acţionaţi pedala de frână!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare!

Deplasarea în marşarier
7
– Eliberaţi frâna de parcare (7). 1
– Trageţi maneta „direcţie de deplasare /
semnalizator de direcţie“ (3) înapoi.
3 8 2
Indicatorul pentru deplasare înapoi (2) se
1
6 75 %
4 9 2
234,7 h
2 7
12:15
5
0

aprinde. 3
F1 F2

INDICAŢIE
În acelaşi timp, este emis un semnal acustic de
avertizare (echipament special) sau se aprind 4
lumina de marşarier şi farurile (numai dacă
există un sistem de iluminare (echipament
special) conform StVZO - Normativ german
privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe 6 5 7312_003-140
drumurile publice).
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (5). 3
Stivuitorul se deplasează înapoi. 4
Viteza este controlată de poziţia pedalei
de acceleraţie. La eliberarea pedalei de
acceleraţie, stivuitorul încetineşte. În pantă, F1
F2

stivuitorul alunecă uşor la vale după oprire.

PERICOL
Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero
(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior (6).

INDICAŢIE 7312_003-141

Stivuitorul poate fi oprit scurt la înclinări în


sus sau în jos, fără a acţiona frâna de parcare
(frâna electrică). Stivuitorul începe să alunece
uşor la vale.

106 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia de
contact este acţionată, comutatorul de oprire de
urgenţă nu a fost activat, iar frâna de parcare este
eliberată. Acţionaţi pedala de frână!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare!

Schimbarea direcţiei de deplasare


7
INDICAŢIE 1
Direcţia de deplasare poate fi schimbată şi
în timpul deplasării. Piciorul poate rămâne pe 1
3

6
8

75 %
2
pedala de acceleraţie. Stivuitorul este încetinit
4 9 2
234,7 h
2 7
12:15
5
0

şi apoi accelerat din nou în direcţia opusă (în 3


marşarier). F1 F2

– Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie


(5).
4
– Trageţi maneta „direcţie de deplasare
/ semnalizator de direcţie“ (3) înainte
sau înapoi pentru a selecta direcţia de
deplasare opusă.
6 5 7312_003-140
Săgeata corespunzătoare (1) sau (2) se
aprinde.
3
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (5).
4
Poziţia neutră
– Pentru a comuta în poziţia neutră, apăsaţi F1
F2

maneta „direcţie de deplasare / semnali-


zator de direcţie“ (3) şi pentru a schimba
direcţia de deplasare, trageţi maneta „direc-
ţie de deplasare / semnalizator de direcţie“
înapoi pentru marşarier şi înainte pentru a
vă deplasa înainte.

7312_003-141

175927 [RO] 107


5 Utilizare
Conducerea

Conducerea (operarea cu o singură 2


pedală la versiunea cu joystick)

PERICOL
Risc de accidente!
– Operaţi stivuitorul numai de pe scaunul şoferului.

INDICAŢIE
Sistemele hidraulice funcţionează doar dacă
şoferul se află pe scaunul şoferului. 1

INDICAŢIE
Respectaţi normele de siguranţă la volan;
consultaţi ⇒ Capitolul „Reglementări de
6210_500-001

siguranţă pentru condus“, P. 5-95.


– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
Scaunul şoferului este prevăzut cu un în-
trerupător pentru scaun. În cazul unei erori
de operare sau unei defecţiuni, mesajul SW
SCAUN INCHIS apare pe afişaj şi pe unitatea
de operare (consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul
SW SCAUN INCHIS“, P. 5-213).
– Fixaţi centura de siguranţă.
Catarama are buton de cataramă (echipament
special). În cazul unei erori de operare sau
unei defecţiuni, mesajul CENTURA DE SIG
apare pe afişaj şi pe unitatea de operare
(consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul CENTURA
DE SIG“, P. 5-212).
– Trageţi joystickul (2) înapoi şi ridicaţi
căruciorul cu furcă până când se atinge
garda la sol necesară.
– Apăsaţi butonul (1) în sus, înclinând astfel
catargul înapoi.
– Nu preluaţi deocamdată încărcătura!

108 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

Comutator direcţie de mers


3
– Selectaţi direcţia de deplasare cu comuta-
toarele pentru direcţia de deplasare (3) şi
(4). F

Săgeata corespunzătoare (5, 6) pentru


direcţia de deplasare selectată se aprinde 4
pe afişajul multifuncţional pentru direcţia de
deplasare / semnalizator de direcţie / mesaje.

INDICAŢIE
Dacă locul este gol, comutatorul pentru
direcţia de deplasare este în poziţie neutră.

Deplasarea înainte 7321_003-022

– Eliberaţi frâna de parcare (9).


9 5
– Acţionaţi comutatorul de direcţie deplasare
(3). 6
Săgeata pentru deplasarea înainte (5) se
aprinde.
3 8
1
6 75 %
4 2
9
234,7 h
2 7
12:15
5
0

– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (7). F

2
Stivuitorul se deplasează în faţă. Viteza este
controlată de poziţia pedalei de acceleraţie.
Când pedala de acceleraţie este eliberată,
stivuitorul frânează electric până când se
7
opreşte.
8
Atâta timp cât locul şoferului este ocupat,
stivuitorul va rămâne nemişcat, chiar şi în
pantă.
7312_003-008

PERICOL
Risc de accidente! Când stivuitorul este gol, poate
începe să alunece uşor la vale.
– Acţionaţi frâna de parcare (9).

PERICOL
Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero
(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior (8).

175927 [RO] 109


5 Utilizare
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia
de contact este acţionată, comutatorul de oprire
de urgenţă nu a fost apăsat, comutatorul pentru
scaun este activat, iar frâna de mână este eliberată.
Acţionaţi pedala de frână!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare(9)!

Deplasarea în marşarier
3
– Eliberaţi frâna de parcare (9).
– Acţionaţi comutatorul de direcţie deplasare
F
(4).
Săgeata pentru deplasarea în marşarier (6) se 4
aprinde.

INDICAŢIE
În acelaşi timp, este emis un sunet de semnali-
zare (echipament special) ca avertisment sau
se aprind lumina de rezervă şi farurile frontale
(numai dacă există sistem de lumini (echipa-
ment special), conform StVZO - Regulile de
circulaţie pe drumurile publice). 7321_003-022

– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (7).


9 5
Stivuitorul se deplasează înapoi.
6
Viteza este controlată de poziţia pedalei de
acceleraţie. Când pedala de acceleraţie este 3 8

eliberată, stivuitorul frânează electric până


1
6 75 %
4 2
9
234,7 h
2 7
12:15
5
0

când se opreşte. F

2
Atâta timp cât locul şoferului este ocupat,
stivuitorul va rămâne nemişcat, chiar şi în
pantă.
7
PERICOL
Risc de accidente! Când stivuitorul este gol, poate 8
începe să alunece uşor la vale.
– Acţionaţi frâna de parcare (9).
7312_003-008

PERICOL
Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero
(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior.

110 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia de
contact este acţionată, comutatorul de oprire de
urgenţă nu a fost activat, iar frâna de mână este
eliberată. Acţionaţi pedala de frână (8)!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare(9)!

Schimbarea direcţiei de deplasare


3
INDICAŢIE
Direcţia de deplasare poate fi schimbată şi F

în timpul deplasării. Piciorul poate rămâne pe


pedala de acceleraţie. Stivuitorul este încetinit 4
şi apoi accelerat din nou în direcţia opusă (în
marşarier).
– Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie
(7).
– Deplasaţi comutatorul direcţiei de depla-
sare (3) sau (4) în direcţia de deplasare
opusă.
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (7). 7321_003-022

Poziţia neutră 9 5
– Pentru a comuta în poziţia neutră, apăsaţi 6
comutatorul de direcţie (3) sau (4) în direcţia
de deplasare opusă. 1

2
4

5
3

7
9

0
8

75 %
2
234,7 h
12:15

7312_003-008

175927 [RO] 111


5 Utilizare
Conducerea

Conducerea (operarea cu o singură


pedală cu versiunea care include 2 F1 F2

comutatoare de înclinare)
1
PERICOL
Risc de accidente!
– Operaţi stivuitorul numai de pe scaunul şoferului.

INDICAŢIE
Sistemele hidraulice funcţionează doar dacă
şoferul se află pe scaunul şoferului.

INDICAŢIE
7321_003-024

Respectaţi normele de siguranţă la volan;


consultaţi ⇒ Capitolul „Reglementări de
siguranţă pentru condus“, P. 5-95.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
Scaunul şoferului este prevăzut cu un între-
rupător pentru scaun. În cazul unei erori de
operare sau unei defecţiuni, mesajul SWW
SCAUN INCHIS apare pe afişaj şi pe unitatea
de operare (consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul
SW SCAUN INCHIS“, P. 5-213).
– Fixaţi centura de siguranţă.
Catarama are buton de cataramă (echipament
special). În cazul unei erori de operare sau
unei defecţiuni, mesajul CENTURA DE SIG
apare pe afişaj şi pe unitatea de operare
(consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul CENTURA
DE SIG“, P. 5-212).
– Trageţi maneta de operare „ridicare -
coborâre“(1)înapoi şi ridicaţi căruciorul
cu furcă până când se atinge garda la sol
necesară.
– Trageţi maneta de operare pentru „încli-
nare“(2) înapoi, înclinând astfel catargul
înapoi.
– Nu preluaţi deocamdată încărcătura!

112 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

Comutator direcţie de mers


8 3
– Selectaţi direcţia de deplasare cu comuta-
torul pentru direcţia de deplasare (5). 4
Săgeata corespunzătoare (3, 4) pentru
direcţia de deplasare selectată se aprinde 1
3

6
8

75 %

pe unitatea de afişare şi operare.


4 9 2

2 7 234,7 h

5 12:15
0

F1
F2

F
5
INDICAŢIE
Dacă locul este gol, comutatorul pentru 6
direcţia de deplasare este în poziţie neutră.

Deplasarea înainte 7
– Eliberaţi frâna de parcare (8).
– Apăsaţi comutatorul de direcţie (5) înainte.
7312_003-007

Săgeata pentru deplasarea înainte (3) se


aprinde.
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (6).
Stivuitorul se deplasează în faţă. Viteza este
controlată de poziţia pedalei de acceleraţie.
Când pedala de acceleraţie este eliberată,
stivuitorul frânează electric până când se
opreşte.
Atâta timp cât locul şoferului este ocupat,
stivuitorul va rămâne nemişcat, chiar şi în
pantă.

PERICOL
Risc de accidente! Când stivuitorul este gol, poate
începe să alunece uşor la vale.
– Acţionaţi frâna de parcare (8).

PERICOL
Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero
(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior (7)!

175927 [RO] 113


5 Utilizare
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia
de contact este acţionată, comutatorul de oprire
de urgenţă nu a fost apăsat, comutatorul pentru
scaun este activat, iar frâna de mână este eliberată.
Acţionaţi pedala de frână!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare(8)!

Deplasarea în marşarier
8 3
– Eliberaţi frâna de parcare (8).
– Apăsaţi comutatorul pentru direcţia de 4
deplasare (5) înapoi.
Săgeata pentru deplasarea în marşarier (4) se
3 8
1
6 75 %
4 9 2

2 7 234,7 h

5 12:15
0

aprinde. F1
F2

F
5

INDICAŢIE
În acelaşi timp, este emis un sunet de semnali- 6
zare (echipament special) ca avertisment sau
se aprind lumina de rezervă şi farurile frontale
(numai dacă există sistem de lumini (echipa- 7
ment special), conform StVZO - Regulile de
circulaţie pe drumurile publice). 7312_003-007

– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (6).


Stivuitorul se deplasează înapoi.
Viteza este controlată de poziţia pedalei de
acceleraţie. Când pedala de acceleraţie este
eliberată, stivuitorul frânează electric până
când se opreşte.
Atâta timp cât locul şoferului este ocupat,
stivuitorul va rămâne nemişcat, chiar şi în
pantă.

PERICOL
Risc de accidente! Când stivuitorul este gol, poate
începe să alunece uşor la vale.
– Acţionaţi frâna de parcare.

PERICOL
Risc de accidente! Stivuitoarele cu frânare zero
(echipament special) nu au funcţie de frânare
electrică!
– Frânaţi stivuitorul utilizând frâna de picior (7).

114 175927 [RO]


Utilizare 5
Conducerea

PERICOL
Risc de accidente!
Frâna electrică funcţionează numai când cheia
de contact este acţionată, comutatorul de oprire
de urgenţă nu a fost apăsat, comutatorul pentru
scaun este activat, iar frâna de mână este eliberată.
Acţionaţi pedala de frână!
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare(8)!

Schimbarea direcţiei de deplasare


8 3
INDICAŢIE
4
Direcţia de deplasare poate fi schimbată şi
în timpul deplasării. Piciorul poate rămâne pe
pedala de acceleraţie. Stivuitorul este încetinit
3 8
1
6 75 %
4 9 2

2 7 234,7 h

5 12:15
0

şi apoi accelerat din nou în direcţia opusă (în F1


F2

F
5
marşarier).
– Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie
(6). 6
– Apăsaţi comutatorul de direcţie (5) în
direcţia de deplasare opusă (înapoi pentru
marşarier şi înainte pentru deplasarea 7
înainte).
7312_003-007
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (6).

Poziţia neutră
– Pentru a comuta în poziţia neutră, apăsaţi
comutatorul de direcţie (5) în direcţia de
deplasare opusă (înapoi pentru marşarier
şi înainte pentru deplasarea înainte).

175927 [RO] 115


5 Utilizare
Conducerea

Conducerea (operarea cu două 8


pedale)
1
PERICOL
2
Risc de accidente!
3 8
1
6 75 %
4 9 2
234,7 h
2 7
12:15
5
0

– Operaţi stivuitorul numai de pe scaunul şoferului.


F1 F2
3
INDICAŢIE
Sistemele hidraulice funcţionează doar dacă
şoferul se află pe scaunul şoferului.
4

INDICAŢIE
Respectaţi normele de siguranţă la volan; 7 6 5
consultaţi ⇒ Capitolul „Reglementări de
7312_003-045

siguranţă pentru condus“, P. 5-95.


– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
Scaunul şoferului este prevăzut cu un întreru-
pător pentru scaun. Dacă există o eroare de
operare sau o defecţiune, mesajul SW SCAUN
INCHIS apare pe afişaj şi pe unitatea de
operare (consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul SW
SCAUN INCHIS“, P. 5-213.
– Fixaţi centura de siguranţă.
Catarama are buton de cataramă (echipament
special). Dacă există o eroare de operare sau
o defecţiune, mesajul CENTURA DE SIG
apare pe afişaj şi pe unitatea de operare
(consultaţi ⇒ Capitolul „Mesajul CENTURA
DE SIG“, P. 5-212.
– Împingeţi maneta 360° de ridicare-coborâre
a „catargului de ridicare“ (4) la dreapta până
când se atinge garda la sol necesară.
– Trageţi maneta „ridicare catarg“ 360° (4) în-
apoi pentru a înclina catargul înapoi.
– Nu preluaţi deocamdată încărcătura!

116 175927 [RO]


Utilizare