Sunteți pe pagina 1din 84

1

00:00:00,000 --> 00:00:33,000


Traducerea �i adaptarea:
veveri�a_bc & afrodita

2
00:00:49,616 --> 00:00:52,244
Ajutor! Ajutor!

3
00:00:52,318 --> 00:00:53,546
Sunt mort?

4
00:00:53,620 --> 00:00:56,214
Nu e�ti mort.

5
00:00:56,289 --> 00:00:58,655
Ai fost luat �mpotriva voin�ei tale.

6
00:00:58,725 --> 00:01:00,625
Kobe? Cine-i acolo?

7
00:01:05,365 --> 00:01:08,266
Doctore Phil?
Ce naiba se �nt�mp�?

8
00:01:08,334 --> 00:01:12,031
Nu �tiu. Realizam un spectacol despre
adolescen�ii cu probleme de abandon...

9
00:01:12,105 --> 00:01:13,834
�i deodat�, m-am trezit aici.

10
00:01:13,907 --> 00:01:17,001
M�i da' ce-o s� se mai supere copiii �ia.

11
00:01:18,344 --> 00:01:19,936
Bun�, domnilor.

12
00:01:20,013 --> 00:01:22,573
Nu m� �ti�i, dar eu v� �tiu pe voi.

13
00:01:22,649 --> 00:01:25,880
Am�ndoi tr�i�i din
jocuri cu alte persoane...

14
00:01:25,952 --> 00:01:28,853
dar, ast�zi, ve�i juca
pentru vie�ile voastre.

15
00:01:28,922 --> 00:01:32,790
Chiar acum, am�ndoi
respira�i dintr-un gaz mortal.

16
00:01:32,859 --> 00:01:35,828
Ave�i la dispozi�ie 120 de secunde
pentru a ajunge la antidot...

17
00:01:35,895 --> 00:01:37,192
sau ve�i muri.

18
00:01:37,263 --> 00:01:39,288
Vai, Doamne!
Am face bine s� plec�m de aici!

19
00:01:39,365 --> 00:01:41,458
S� �nceap� jocul.

20
00:01:42,602 --> 00:01:44,467
Acolo!

21
00:01:51,277 --> 00:01:54,212
Love�te bra�ul de metal cu ceva.

22
00:01:54,280 --> 00:01:55,872
Acolo.

23
00:02:05,058 --> 00:02:08,118
La naiba!

24
00:02:09,062 --> 00:02:10,723
Scuze.

25
00:02:10,797 --> 00:02:14,130
Shaquille, nu sunt sup�rat pe tine...

26
00:02:14,200 --> 00:02:17,033
dar suntem la un minut distan�� de moarte.

27
00:02:17,103 --> 00:02:19,503
Termin� cu tonul acela pesimist.

28
00:02:19,572 --> 00:02:22,006
Controleaz�-�i succesul.

29
00:02:28,281 --> 00:02:31,580
D� naibii odat� la co�!

30
00:02:34,320 --> 00:02:35,981
Pentru ce naiba a fost asta?

31
00:02:36,055 --> 00:02:37,750
Mi-ai r�nit sentimentele.

32
00:02:37,824 --> 00:02:40,884
Sentimentele tale?
La naiba cu sentimentele tale!

33
00:02:40,960 --> 00:02:43,087
Toat� lumea cu sentimentele!

34
00:02:43,163 --> 00:02:46,189
"Sunt obez. " "Copilul meu e o
pu�lama. " "Ajut�-m�. Ajut�-m�."

35
00:02:46,266 --> 00:02:47,528
T�ce�i naibii din gur�!

36
00:02:47,600 --> 00:02:49,591
De ce nu pot vindeca pe nimeni?

37
00:02:49,669 --> 00:02:54,129
Sunt at�t de prost �i ne�nsemnat!
Mama avea dreptate! Mama avea dreptate!

38
00:02:54,207 --> 00:02:57,904
Hei, hei! Adun�-te.
E�ti un doctor str�lucit.

39
00:02:57,977 --> 00:03:00,002
Nu chiar.

40
00:03:00,079 --> 00:03:00,918
Ce?

41
00:03:01,019 --> 00:03:04,209
Eu doar le spun oamenilor
s� "revin� la realitate".
42
00:03:04,284 --> 00:03:06,718
Nici m�car nu sunt psihiatru.

43
00:03:06,786 --> 00:03:08,515
Sunt... un electrician.

44
00:03:09,689 --> 00:03:13,022
Te-am dezam�git, Shaq.
Te-am dezam�git.

45
00:03:21,334 --> 00:03:22,892
Da!

46
00:03:26,272 --> 00:03:27,864
Au mai r�mas 30 de secunde!

47
00:03:30,677 --> 00:03:33,145
Asta n-o s� mearg� niciodat�.

48
00:03:33,213 --> 00:03:36,273
Desigur- el vrea s� ne t�iem picioarele.

49
00:03:37,450 --> 00:03:39,384
Tu primul.

50
00:03:39,452 --> 00:03:41,750
Pe naiba.

51
00:03:41,821 --> 00:03:43,755
Da.

52
00:03:43,823 --> 00:03:45,814
Probabil c� nu e�ti destul de b�rbat.

53
00:03:45,892 --> 00:03:47,587
Cred c� mama ta avea dreptate.

54
00:03:49,829 --> 00:03:51,387
Niciodat�.

55
00:03:51,464 --> 00:03:54,797
Cine e la�ul acum, mam�?

56
00:03:54,867 --> 00:03:56,801
O nimica toat�.

57
00:04:00,540 --> 00:04:03,998
- Vai, Doamne!
- Am f�cut-o. Suntem salva�i.

58
00:04:04,077 --> 00:04:06,637
- Ce s-a �nt�mplat?
- E cel�lalt picior.

59
00:04:10,817 --> 00:04:12,444
Nenoro-

60
00:04:24,998 --> 00:04:26,761
Nimeni nu a crezut

61
00:04:26,833 --> 00:04:29,563
�n primii ani ai secolului al 21-lea

62
00:04:29,636 --> 00:04:31,661
c� lumea noastr� era urm�rit�...

63
00:04:31,738 --> 00:04:35,640
la fel cum un om cu un microscop
ar putea privi creaturile

64
00:04:35,708 --> 00:04:37,471
dintr-o pic�tur� de ap�.

65
00:04:58,131 --> 00:05:01,123
Totu�i �n neantul spa�iului

66
00:05:01,200 --> 00:05:04,761
un r�u teribil se preg�tea s� se dezl�n�uie

67
00:05:04,837 --> 00:05:08,739
asupra unei rase umane car nici nu b�nuia.

68
00:05:21,154 --> 00:05:24,089
Te-ai sculat devreme.
Vino �napoi �n pat.

69
00:05:25,391 --> 00:05:27,757
Haide.

70
00:05:29,395 --> 00:05:31,090
Te rog.

71
00:05:52,585 --> 00:05:54,576
Alo? Alo?

72
00:05:56,489 --> 00:05:58,389
Tom!

73
00:06:00,293 --> 00:06:04,127
�tiu c� �i-a fost dor de mine. �i mie mi-a
fost dor de tine. Doamne, ar�i grozav.

74
00:06:04,197 --> 00:06:06,688
Am vrut s� vin s� �i mul�umesc pentru c�
mi-ai aranjat acel interviu pentru slujb�.

75
00:06:06,766 --> 00:06:10,293
Nu e un moment potrivit.

76
00:06:10,370 --> 00:06:12,930
Am nevoie de ceva care s� m� �in� ocupat�
acum c� Cody nu mai e �n cas�.

77
00:06:13,005 --> 00:06:14,973
Tocmai a �mplinit 11 ani.

78
00:06:15,041 --> 00:06:16,770
L-am �nrolat la �coala militar� anul trecut.

79
00:06:16,843 --> 00:06:19,107
Ar trebuie s� fie un program grozav.

80
00:06:19,178 --> 00:06:22,238
B�iete, copiii, �tii tu,
cresc at�t de repede.

81
00:06:22,315 --> 00:06:24,783
Am auzit c� ai �nceput iar s� ai �nt�lniri.

82
00:06:24,851 --> 00:06:27,081
Dup� c�te te �tiu pe tine,
pun pariu c� e de�teapt�.

83
00:06:27,153 --> 00:06:28,643
"Quixotic"
84
00:06:28,721 --> 00:06:30,348
90 de puncte!

85
00:06:43,936 --> 00:06:47,064
�tii, munca ta cu cei mai �n
v�rst� chiar m-a inspirat, Tom.

86
00:06:47,140 --> 00:06:50,769
Adic�, au at�tea s� ne �nve�e...

87
00:06:50,843 --> 00:06:52,970
�i noi avem at�tea s�-i �nv��m pe ei.

88
00:06:53,045 --> 00:06:55,980
�tii, p�n� la urm� �i...
de fapt sunt ca noi...

89
00:06:56,048 --> 00:06:58,608
doar c�... mai �n v�rst�.

90
00:06:58,684 --> 00:07:02,176
�n fine, sper c� o nou� carierea m� va ajuta

91
00:07:02,255 --> 00:07:05,782
s� nu m� mai g�ndesc la...
amintirile mele nepl�cute.

92
00:07:05,858 --> 00:07:10,022
Sunt sigur� c� �i tu ai amintiri.
E genul de om pe care nu-l ui�i niciodat�.

93
00:07:10,096 --> 00:07:12,121
Uneori, m� trezesc �n toiul nop�ii

94
00:07:12,198 --> 00:07:14,928
�ntreb�ndu-m� unde e
�i apoi �mi amintesc.

95
00:07:15,001 --> 00:07:19,461
�tiu c� �i �ie �i-e dor de el,
dar de fapt cel mai greu mi-a fost mie.

96
00:07:19,539 --> 00:07:21,507
Eu tr�nc�nesc �n continuare, dar
dac� nu-�i exteriorizezi emo�iile...
97
00:07:21,574 --> 00:07:25,237
se adun� �n tine �i la
un moment dat vor r�bufni.

98
00:07:25,311 --> 00:07:28,041
Cu c�t �ncerci mai mult,
cu at�t devine mai greu...

99
00:07:28,114 --> 00:07:30,412
P�n� la un moment dat
c�nd nu te mai descurci.

100
00:07:31,551 --> 00:07:34,543
Ca �i cum ai c�ra o povar� enorm�.

101
00:07:34,620 --> 00:07:36,645
C�teodat� problemele devin at�t de mari.

102
00:07:39,559 --> 00:07:42,027
- �i atunci ce �i spui?
- Iisuse!

103
00:07:42,094 --> 00:07:45,495
Da, po�i apela la religie
sau la familie �i prieteni...

104
00:07:45,565 --> 00:07:48,159
dar p�n� la urm�,
tot �n agonie e�ti.

105
00:07:48,234 --> 00:07:50,725
Poate c� de asta vreau s� devin asistent�.

106
00:07:50,803 --> 00:07:51,603
Pur �i simplu

107
00:07:51,604 --> 00:07:54,705
�n�eleg at�t de bine
sentimentele oamenilor.

108
00:07:54,774 --> 00:07:57,504
Cred c� dintotdeauna am
avut o �nclina�ie spre a fi-

109
00:07:59,412 --> 00:08:01,175
Vai-

110
00:08:26,606 --> 00:08:29,905
Ryan, du-te acas�.
Lucrezi de 16 ore �n continuu.

111
00:08:29,976 --> 00:08:32,240
Haide, am nevoie de orele suplimentare.

112
00:08:32,311 --> 00:08:34,211
Nu-�i face griji, bine?

113
00:08:34,280 --> 00:08:36,748
Sunt deschis-

114
00:08:38,851 --> 00:08:43,288
Ryan! Ce faci?

115
00:08:44,757 --> 00:08:47,157
Alea erau lingouri de aur-

116
00:08:49,295 --> 00:08:51,286
Nu, nu maimu�ele!

117
00:08:56,602 --> 00:08:59,070
Au sc�pat!

118
00:09:03,342 --> 00:09:05,674
La naiba, Tom!
Ce naiba s-a �nt�mplat acolo?

119
00:09:05,745 --> 00:09:07,838
Haide, Ed.
S-ar fi putut �nt�mpla oricui.

120
00:09:07,914 --> 00:09:10,508
Da?
�tii care e problema ta?

121
00:09:10,583 --> 00:09:13,643
Imediat ce treaba se �ngreuneaz�,
renun�i.

122
00:09:13,719 --> 00:09:16,085
Ai dreptate. Renun�.
123
00:09:16,155 --> 00:09:17,816
Nu �n�elegi, nu-i a�a?

124
00:09:17,890 --> 00:09:20,859
Ai putea fi cel mai bun, numai de ai
vedea lucrurile �n profunzimea lor.

125
00:09:20,927 --> 00:09:23,418
- Nu �tiu.
- Scute�te-m�.

126
00:09:23,496 --> 00:09:26,624
Ce pot s�-�i spun, Ed?
Cred c� nu-s bun de nimic.

127
00:09:26,699 --> 00:09:28,428
Poate c� nu am ce �mi trebuie.

128
00:09:28,501 --> 00:09:32,403
Despre ce vorbe�ti? Tu ai securizat
unitatea H-500 aceea cu probleme, nu-i a�a?

129
00:09:32,471 --> 00:09:34,268
Haide. Aia a fost u�oar�.

130
00:09:42,582 --> 00:09:44,982
Tom Ryan.
Nu te-am mai v�zut de ceva vreme.

131
00:09:45,051 --> 00:09:49,249
P�i, �mi petrec fiecare minut
al vie�ii lucr�nd pe o macara.

132
00:09:49,322 --> 00:09:51,313
Doamne, �mi ur�sc slujba.

133
00:09:56,028 --> 00:09:58,087
Yo, Tom! Pe unde ai fost?

134
00:09:58,164 --> 00:09:59,654
Mahalik.

135
00:09:59,732 --> 00:10:01,563
Yo, C.J.,
�sta e b�iatul meu Tom Ryan.
136
00:10:01,634 --> 00:10:03,795
Am lucrat �mpreun� la docuri.

137
00:10:05,104 --> 00:10:07,766
- Hei, Tom. Ce-�i mai face familia, m�i?
- �i aduci aminte de Marilyn?

138
00:10:07,840 --> 00:10:10,365
- Scumpa ta so�ie- cum a� putea uita?
- M-a p�r�sit.

139
00:10:10,443 --> 00:10:13,378
Da, �tiu.
M-am culcat cu ea de vreo c�teva ori.

140
00:10:13,446 --> 00:10:14,879
- Ce?
- �i eu.

141
00:10:14,947 --> 00:10:17,973
Voi vorbi�i de Marilyn?
E o partid� grozav�.

142
00:10:18,050 --> 00:10:20,314
B�tr�nu' meu mi-a f�cut cuno�tin�� cu ea.

143
00:10:20,386 --> 00:10:22,411
De c�nd cu divor�ul,
via�a mea parc� n-ar mai avea nici un scop.

144
00:10:22,488 --> 00:10:24,285
�n jum�tate din timp m� simt ca un zombie.

145
00:10:24,357 --> 00:10:26,723
Yo, s� nu faci glume cu zombie.
Chestiile alea- sunt o realitate.

146
00:10:26,792 --> 00:10:29,226
Yo, o �tii pe Nashawn,
de pe Strada 120?

147
00:10:29,295 --> 00:10:30,284
Da.

148
00:10:30,363 --> 00:10:33,127
Mi-a spus c� a auzit un zombie umbl�ndu-i
prin gunoi cu c�teva zile �n urm�.

149
00:10:33,199 --> 00:10:35,030
Diminea�a urm�toare,
a ap�rut ca disp�rut�.

150
00:10:35,101 --> 00:10:37,228
Ce? Bine, stai a�a.

151
00:10:37,303 --> 00:10:39,237
Cum naiba "apari ca disp�rut"?

152
00:10:39,305 --> 00:10:42,001
Pentru c� nu �tie nimeni unde e�ti
c�nd lumea �i d� seama c� nu e�ti acolo!

153
00:10:42,074 --> 00:10:43,336
B�ie�i, �ncerc s� �ntreb-

154
00:10:43,409 --> 00:10:46,503
Deci tu �mi spui c� po�i s� apari
�i s� dispari �n acela�i timp.

155
00:10:46,579 --> 00:10:49,104
Nu, m�i. Nu po�i s� apari �i
s� dispari �n acela�i timp.

156
00:10:49,181 --> 00:10:51,206
- Tipa nu e David Copperfield!
- B�ie�i-

157
00:10:51,283 --> 00:10:52,682
Nu, nu.

158
00:10:52,752 --> 00:10:55,186
Dar nu po�i s� nu fii �ntr-un loc
�i s� apari cu totalitate �ntr-altul.

159
00:10:55,254 --> 00:10:57,245
A�a c� atunci c�nd apari,
nu ai disp�rut niciodat�.

160
00:10:57,323 --> 00:10:59,689
�i c�nd e�ti disp�rut,
nu apari niciodat�.

161
00:10:59,759 --> 00:11:02,387
Dec�t dac�... e�ti zombie.

162
00:11:02,461 --> 00:11:03,894
La naiba!

163
00:11:03,963 --> 00:11:06,898
Hei, aia chiar e o chestie plauzibil�.
Ar trebui s� deschizi un blog despre asta.

164
00:11:06,966 --> 00:11:09,867
- O s� pun asta pe MySpace.
- A�a s� faci!

165
00:11:09,935 --> 00:11:11,596
Hei, Tom.

166
00:11:11,671 --> 00:11:14,697
�tii ce trebuie s� faci, m�i?
Trebuie s� evadezi din toate astea.

167
00:11:14,774 --> 00:11:17,675
- Trebuie s� iei o pauz�.
- Nu �tiu ce s� zic.

168
00:11:17,743 --> 00:11:21,235
Nu, nu. Are dreptate, m�i. Ar trebui s�
vii cu noi la pescuit �ntr-un weekend.

169
00:11:21,313 --> 00:11:24,282
Eu �i cu Mahalik, am g�sit
un loc grozav vara trecut�.

170
00:11:24,350 --> 00:11:26,682
Da. Un loc grozav.

171
00:11:33,993 --> 00:11:36,291
Hei. �i-e frig?

172
00:11:38,030 --> 00:11:40,260
Pu-Pu�in.

173
00:11:48,641 --> 00:11:50,438
Hei. Uite m�i-

174
00:11:50,509 --> 00:11:52,374
Nu sunt pe dos sau ceva de genu' �sta, bine?

175
00:11:52,445 --> 00:11:55,881
E �n regul�, m�i.
Nici eu.

176
00:11:59,185 --> 00:12:01,449
- Hei, ce faci?
- Lini�te�te-te, m�i.

177
00:12:01,520 --> 00:12:03,954
�ncercam doar s� iau ni�te alune.

178
00:12:11,263 --> 00:12:13,754
C.J., ce faci?

179
00:12:13,833 --> 00:12:16,461
Vreau doar s� m�n�nc ni�te arahide.

180
00:12:16,535 --> 00:12:19,868
Vezi? Arahide.

181
00:13:17,196 --> 00:13:19,391
Vai, scumpule.

182
00:13:33,145 --> 00:13:35,238
Da...
am prins o gr�mad� de pe�te

183
00:13:35,314 --> 00:13:36,804
Da.

184
00:13:38,450 --> 00:13:40,315
Cod negru.

185
00:13:40,386 --> 00:13:42,479
Drace.

186
00:13:42,555 --> 00:13:45,456
Tom, nu-
Nu vreau s� crezi c�-

187
00:13:45,524 --> 00:13:47,355
Sper c� asta nu-�i afecteaz� p�rerea-

188
00:13:47,426 --> 00:13:49,724
De ce faci a�a ceva, �i asta e
prima oar� c�nd m� �nt�lnesc cu el?

189
00:14:01,974 --> 00:14:04,272
Iar ai �nt�rziat, Tom.

190
00:14:04,343 --> 00:14:07,540
- Bun�, Marilyn.
- Credeam c� te mu�i.

191
00:14:07,613 --> 00:14:11,515
E tot ce �mi pot permite deocamdat�. Ai luat
totul dup� divor�, cu excep�ia numelui meu.

192
00:14:11,584 --> 00:14:13,848
Nu, de fapt, judec�torul mi-a dat asta ieri.

193
00:14:13,919 --> 00:14:16,217
Acum e�ti cunoscut oficial
drept "Horace P. MacTitties".

194
00:14:17,456 --> 00:14:20,357
Sunt sigur c� noul t�u so� e mul�umit.

195
00:14:20,426 --> 00:14:23,088
E un om bun.
Un sus�in�tor, spre deosebire de tine.

196
00:14:23,162 --> 00:14:24,993
Nu �i-a p�sat niciodat� de copiii no�tri.

197
00:14:25,064 --> 00:14:27,555
Hei, nu e adev�rat.
Sunt un tat� grozav.

198
00:14:27,633 --> 00:14:30,101
Copii!

199
00:14:30,169 --> 00:14:31,193
Tat�?

200
00:14:37,343 --> 00:14:39,208
- Bun�, tat�.
- Bun�, Rachel.

201
00:14:39,278 --> 00:14:42,042
Ce mi faci... prin�eso?

202
00:14:43,048 --> 00:14:44,913
E �ncuiat.

203
00:14:48,153 --> 00:14:49,677
Hei! Las�-m� s� te ajut scumpo.

204
00:14:49,755 --> 00:14:51,245
- Eu ar trebui s� fac asta.
- Nu-i nimic.

205
00:14:51,323 --> 00:14:53,314
- Chiar nu m� deranjeaz�.
- Nici pe mine.

206
00:14:53,392 --> 00:14:55,257
Bine. Ia-o tu.

207
00:14:55,327 --> 00:14:57,727
Ne vedem mar�i.

208
00:14:57,796 --> 00:14:59,127
Hei, Marilyn.

209
00:14:59,198 --> 00:15:02,429
Ar�i bine a�a, �ns�rcinat�.

210
00:15:03,836 --> 00:15:06,100
Nu sunt �ns�rcinat�!

211
00:15:06,171 --> 00:15:09,163
N-am vrut s�-
�mi pare r�u.

212
00:15:09,241 --> 00:15:12,108
Dac� vrei s� �ndrep�i lucrurile, poate
c� ar trebui s� �ncepi cu copiii no�tri.

213
00:15:12,177 --> 00:15:15,112
Ai dreptate. Copiii sunt
tot ce am pe lumea asta.

214
00:15:15,180 --> 00:15:17,842
Adic�, copiii... �i ma�ina mea.
215
00:15:23,222 --> 00:15:27,249
Domnule Koji, se pare c� avem nevoie
de altcineva pentru contul Norris.

216
00:15:27,326 --> 00:15:28,816
Iar�i?

217
00:15:28,894 --> 00:15:31,954
Cu fiecare zi �n care cineva nu are grij�
de femeia asta, pierd o mul�ime de bani.

218
00:15:32,031 --> 00:15:35,489
- Ce s-a �nt�mplat cu ultima fat�?
- Yoko. Ia uita�i-v�.

219
00:15:35,567 --> 00:15:38,001
Sfinte Sisoe!

220
00:15:38,070 --> 00:15:40,664
Cineva s� pun� un prosop sau ceva
sub ea. Hristoase!

221
00:15:40,739 --> 00:15:44,641
E casa Norris, domnule Koji.
Se zice c� e blestemata.

222
00:15:44,710 --> 00:15:46,701
Nu exist� a�a ceva.

223
00:15:46,779 --> 00:15:48,440
Nu fi ridicol�.

224
00:15:48,514 --> 00:15:50,880
Sunt doar b�rfe vechi.

225
00:15:50,950 --> 00:15:54,613
Am nevoie de cineva acolo
azi sau am �ncurcat-o.

226
00:15:57,623 --> 00:15:59,614
Bun�. Sunt Cindy Campbell.

227
00:15:59,692 --> 00:16:01,956
Caut o slujb�
�n domeniul �ngrijirii la domiciliu.
228
00:16:03,395 --> 00:16:05,886
Am fost recomandat� de un prieten
de familie, dar din nefericire, s-a -

229
00:16:05,965 --> 00:16:08,729
Vai, Doamne!

230
00:16:08,801 --> 00:16:10,860
Nu o b�ga �n seam�.
Alunec� �i cade.

231
00:16:10,936 --> 00:16:14,235
Tu e�ti cea mai bun� angajat� nou� a mea.
E�ti preg�tit� s� �ncepi azi?

232
00:16:14,306 --> 00:16:16,240
E prea repede. Nu �tiu.

233
00:16:16,308 --> 00:16:18,572
Crede-m�.
O s�-�i plac� slujba asta.

234
00:16:18,644 --> 00:16:21,078
Haide, �i ar�t.
Ajungem acolo �n 10 minute.

235
00:16:33,325 --> 00:16:35,259
Haide! Haide!

236
00:16:45,904 --> 00:16:48,600
Domnule Koji?

237
00:16:50,943 --> 00:16:53,707
Alo?

238
00:17:03,756 --> 00:17:06,054
Vai, Doamne!

239
00:17:06,125 --> 00:17:07,456
Bine..

240
00:17:07,526 --> 00:17:09,892
Hai s� v� ridic�m �i s�...

241
00:17:09,962 --> 00:17:12,556
Bine, haide.
Hopa sus.

242
00:17:12,631 --> 00:17:15,259
- �mi pare r�u.
- Aici erai.

243
00:17:15,334 --> 00:17:17,131
V�d c� ai cunoscut-o pe doamna Norris-
e �n stare catatonic�.

244
00:17:17,202 --> 00:17:19,670
Da, doar �ncercam
s� o pun �napoi pe pat.

245
00:17:19,738 --> 00:17:21,797
Am crezut c� era r�nit�.

246
00:17:21,874 --> 00:17:24,069
�ti�i, c�nd am intrat, am v�zut-o
pur �i simplu stand �ntins� pe podea.

247
00:17:24,143 --> 00:17:26,873
Sigur, sigur. Ajut. Tu apuc-o de
picioare, iar eu o apuc de bra�e.

248
00:17:26,945 --> 00:17:29,243
Doamn� Norris, sunt aici pentru
a avea grij� de dumneavoastr�.

249
00:17:30,549 --> 00:17:33,143
Da, �i eu sunt �nc�ntat� de cuno�tin��.

250
00:17:34,820 --> 00:17:38,221
Vezi? Slujba asta e perfect� pentru tine.
Las�-m� s�-�i ar�t �i restul casei.

251
00:17:38,290 --> 00:17:40,383
Pe aici.

252
00:17:40,459 --> 00:17:42,427
Deci, ce crezi?

253
00:17:42,494 --> 00:17:48,399
Nu �tiu. E ceva ciudat cu casa asta.
254
00:17:48,467 --> 00:17:51,231
- O prezen��.
- O prezen��? Nu fi prostu��.

255
00:17:51,303 --> 00:17:53,066
- Nu e nimic �n neregul� cu casa asta.
- E ciudat.

256
00:17:53,138 --> 00:17:56,574
�ntotdeauna am visat c� voi tr�i �ntr-o
astfel de cas� �mpreun� cu so�ul meu...

257
00:17:56,642 --> 00:17:59,770
dar cred c� astea apar�in de domeniul...

258
00:18:01,046 --> 00:18:02,104
trecutului.

259
00:18:02,181 --> 00:18:04,274
Cine vrea s� vad� ce e la etaj?

260
00:18:05,350 --> 00:18:08,615
E un cartier grozav. Aproape de
�coal� �i de locuri de cump�r�turi.

261
00:18:08,687 --> 00:18:12,123
Peste tot sunt du�umele din lemn masiv.
Au trecut de aproape toate inspec�iile.

262
00:18:12,191 --> 00:18:15,752
Curtea cea mare din spate are
o lungime de 100 de picioare.

263
00:18:21,333 --> 00:18:23,301
�i aici e baia.

264
00:18:23,368 --> 00:18:24,995
Foarte mare, foarte...

265
00:18:26,672 --> 00:18:28,833
dr�gu��.

266
00:18:28,907 --> 00:18:30,465
E dr�gu��.

267
00:18:30,542 --> 00:18:32,772
Se pare c�
e un loc de munc� grozav...

268
00:18:32,845 --> 00:18:35,643
dar nu pot s� scap de
sentimentul acesta de... r�u.

269
00:18:35,714 --> 00:18:37,682
R�u? Prostii.

270
00:18:42,421 --> 00:18:44,981
�ti�i ceva despre persoanele
care au locuit aici?

271
00:18:45,057 --> 00:18:48,686
Persoane. Nu, nimic despre persoane.
Nu-mi aduc aminte de nimic.

272
00:18:48,760 --> 00:18:52,196
Domnule Koji, s-a �nt�mplat
cumva ceva ciudat �n casa asta?

273
00:18:52,264 --> 00:18:53,856
Ciudat? Nu fi prostu��.

274
00:18:53,932 --> 00:18:55,832
Casa asta e perfect normal�.

275
00:18:55,901 --> 00:18:59,667
Sunt sigur� c� ave�i dreptate �i totu�i...
e ca �i cum cineva ne-ar urm�ri.

276
00:19:02,708 --> 00:19:04,699
Domnule Koji?

277
00:19:04,776 --> 00:19:08,143
Eram...
doar �nc�ntat c� te-am angajat.

278
00:19:08,213 --> 00:19:11,148
Foarte, foarte entuziasmat!

279
00:19:11,216 --> 00:19:16,916
Oferim asigurare medical� �i dentar�
�i vacan�� pl�tit� timp de dou� s�pt�m�ni!
280
00:19:16,989 --> 00:19:20,516
Sper c�...
po�i �ncepe ast�zi!

281
00:19:20,592 --> 00:19:22,651
Poate c� ai putea sta �ntreaga s�pt�m�n�!

282
00:19:22,728 --> 00:19:24,423
Dac� accep�i slujba asta...

283
00:19:24,496 --> 00:19:26,691
avem oportunit�i minunate pentru tine.

284
00:19:26,765 --> 00:19:30,223
Domnule Koji, e ceva ce
nu �mi spune�i despre asta?

285
00:19:35,707 --> 00:19:38,870
Eram... murdar.

286
00:19:40,179 --> 00:19:44,013
Deci... slujba?

287
00:19:44,082 --> 00:19:45,709
O accept.

288
00:19:50,956 --> 00:19:53,789
Ia-�i m�nu�a!
Sunt �n curte!

289
00:19:53,859 --> 00:19:56,794
Robbie, haide.
S� mergem!

290
00:19:56,862 --> 00:19:59,695
Nu a�a te vei apropia de el.

291
00:19:59,765 --> 00:20:01,960
Uite, Rach, astea sunt chestii b�rb�te�ti.

292
00:20:02,034 --> 00:20:05,231
Trebuie s� ai �ncredere �n mine.

293
00:20:05,304 --> 00:20:08,239
<i>Bine, Robbie, e�ti preg�tit
pentru Expresul Tom Ryan?</i>

294
00:20:18,650 --> 00:20:22,086
Da, poate, �ntr-o zi,
pot s� fiu exact ca tine.

295
00:20:22,154 --> 00:20:25,214
Bine,
�tiu c� v-am dezam�git...

296
00:20:25,290 --> 00:20:27,986
dar nu ave�i idee c�t e de greu s� fii tat�.

297
00:20:28,060 --> 00:20:31,655
P�i, c�nd �ncepi,
anun��-m�.

298
00:20:41,073 --> 00:20:42,768
E�ti bine?

299
00:20:42,841 --> 00:20:44,433
Ochii mei! Ochii mei!

300
00:20:48,080 --> 00:20:52,244
Mult... mai bine.

301
00:20:53,352 --> 00:20:55,445
- �mi pare r�u.
- E �n regul�.

302
00:20:55,520 --> 00:20:57,647
Am mai primit mingi �n fa��.

303
00:20:57,723 --> 00:21:00,521
Bun�. Sunt Cindy Campbell,
noua voastr� vecin�.

304
00:21:00,592 --> 00:21:02,560
Tom, Tom Ryan.

305
00:21:02,628 --> 00:21:05,096
Stai aici singur�?

306
00:21:05,163 --> 00:21:07,154
P�i, am grij� de doamna Norris...
307
00:21:07,232 --> 00:21:10,963
dar... da, pentru prima oar�
�n via�� sunt pe cont propriu.

308
00:21:11,036 --> 00:21:12,469
Cunosc sentimentul.

309
00:21:13,538 --> 00:21:16,837
- Nu a fost �ntotdeauna a�a.
- �tiu.

310
00:21:16,908 --> 00:21:19,035
Credeai c� �i-ai g�sit jum�tatea.

311
00:21:19,111 --> 00:21:21,045
Da.

312
00:21:21,113 --> 00:21:23,104
�i apoi �ntr-o bun� zi vii acas�...

313
00:21:23,181 --> 00:21:26,480
�i �i g�se�ti a�a zisa jum�tate
�n pat cu un str�in.

314
00:21:26,551 --> 00:21:29,816
Bine, nu chiar un str�in-
Sammy Sosa.

315
00:21:31,023 --> 00:21:33,150
�i sun� cunoscut?

316
00:21:34,760 --> 00:21:36,352
Nu, deloc.

317
00:21:37,162 --> 00:21:39,596
Dar �tiu cum e
s� sim�i at�ta durere...

318
00:21:39,665 --> 00:21:42,498
�i cea mai rea parte e c�
trebuie s� suferi �n tot acest timp-

319
00:21:42,567 --> 00:21:44,967
- Singur?
- Se pare c� avem multe �n-
320
00:21:45,037 --> 00:21:47,505
Comun.

321
00:21:47,572 --> 00:21:50,268
- Deja ne termin�m unul altuia-
- Cina.

322
00:21:51,610 --> 00:21:53,771
Propozi�iile.

323
00:21:54,946 --> 00:21:58,973
P�i... poate c� tot ce
ne trebuie e un prieten.

324
00:21:59,051 --> 00:22:01,611
Mi-ar pl�cea asta.

325
00:22:01,687 --> 00:22:03,951
Ei bine, a� face bine s�
m� �ntorc la doamna Norris.

326
00:22:04,022 --> 00:22:06,490
E timpul s� �i introduc cateterul
�i dup� asta...

327
00:22:06,558 --> 00:22:08,549
Trebuie s� o frec intre
�ncre�iturile ei grase...

328
00:22:08,627 --> 00:22:10,754
�i trebuie s� �i cur� bubele.

329
00:22:10,829 --> 00:22:12,592
Trebuie s� o deschid
�i apoi-

330
00:22:43,328 --> 00:22:45,592
... s� golesc punga de colostomie...

331
00:22:45,664 --> 00:22:47,859
S� �terg saliva.

332
00:22:47,933 --> 00:22:49,798
E minunat.

333
00:22:49,868 --> 00:22:52,530
- Ne mai vedem pe aici?
- Cu siguran��.

334
00:22:52,604 --> 00:22:54,697
Bine.

335
00:22:56,274 --> 00:22:58,765
Bine, doamn� Norris,
e timpul s� spargem balonul acela de saliv�.

336
00:24:22,861 --> 00:24:24,886
Doamn� Norris?

337
00:24:24,963 --> 00:24:27,523
A�i observat vreo ceva ciudat la casa asta?

338
00:24:27,599 --> 00:24:30,534
- Da! Da!
- Nu?

339
00:24:30,602 --> 00:24:31,569
Da!

340
00:24:31,636 --> 00:24:34,434
Probabil c� ave�i dreptate.
Cred c� sunt prostu��.

341
00:24:36,641 --> 00:24:38,472
Lini�ti�i-v� acum.

342
00:24:38,543 --> 00:24:41,273
Uite a�a. Bun.

343
00:24:41,346 --> 00:24:44,577
Vai, s�r�cu�a.
Nu trebuie s� fi�i speriat�.

344
00:24:44,649 --> 00:24:47,743
Sunt aici ca s� am grij� de dumneavoastr�.

345
00:24:47,819 --> 00:24:51,186
�ti�i, cred c� dumneavoastr� �i cu mine
vom fi prietene grozave.

346
00:24:51,256 --> 00:24:55,056
Serios. A�a e. Lini�ti�i-v�.

347
00:24:55,126 --> 00:24:57,526
Ia s� cur��m urechile astea.

348
00:24:57,596 --> 00:25:00,463
Bine. �n regul�.

349
00:25:00,532 --> 00:25:04,161
A�a e.
Ce bine e.

350
00:25:06,338 --> 00:25:08,806
Bine.

351
00:25:08,874 --> 00:25:11,365
V� place, nu-i a�a?

352
00:25:11,443 --> 00:25:14,742
E bine �i cald.
E bine, nu-i a�a?

353
00:25:15,313 --> 00:25:17,975
Vai, Doamne!

354
00:25:18,049 --> 00:25:20,415
�mi pare at�t de r�u!

355
00:26:39,497 --> 00:26:42,398
Robbie!

356
00:26:42,467 --> 00:26:44,401
Haide!

357
00:26:44,469 --> 00:26:46,733
Hai s� arunc�m cu mingea!

358
00:26:55,614 --> 00:26:58,515
�mi pare at�t de r�u. Nu te-am v�zut.
E�ti �n regul�?

359
00:26:58,583 --> 00:27:01,177
E �n regul�.
G�tul mi-a atenuat lovitura.

360
00:27:01,252 --> 00:27:04,847
Slav� Domnului.
Mi-am ie�it din pepeni. Fiul meu-

361
00:27:04,923 --> 00:27:07,187
Ce s-a �nt�mplat?
Ar�i speriat�.

362
00:27:07,258 --> 00:27:09,123
Nimic. Doar c�-

363
00:27:09,194 --> 00:27:11,628
Ceva se �nt�mpl� �n casa asta.

364
00:27:11,696 --> 00:27:13,960
Asear� am v�zut o fa��.

365
00:27:14,032 --> 00:27:16,694
- Avea nas?
- Da.

366
00:27:16,768 --> 00:27:18,531
Chiar sun� a fa��.

367
00:27:18,603 --> 00:27:22,061
�i apoi a mai fost o m�n� ciudat� la du�...

368
00:27:22,140 --> 00:27:24,404
�i o chestie oribil� pe sc�ri.

369
00:27:24,476 --> 00:27:26,808
Nu pot s� mai trec prin a�a ceva din nou.

370
00:27:26,878 --> 00:27:29,870
M-am prins.
E un alt tip.

371
00:27:29,948 --> 00:27:33,111
�nc� �l mai iube�ti, nu-i a�a?
V� doresc tot binele din lume.

372
00:27:33,184 --> 00:27:36,210
A�teapt�! Nu �n�elegi.

373
00:27:36,287 --> 00:27:40,155
E dureros s� vorbesc despre asta,
dar meri�i s� �tii.

374
00:27:42,027 --> 00:27:44,427
Am fost m�ritat� odat�.

375
00:27:44,496 --> 00:27:48,728
- D�-te din calea mea, t�rfo!
- Nu m� face tu pe mine t�rf�! Cine e�ti tu!

376
00:27:48,800 --> 00:27:50,665
Tac�-�i fleanca, curvo!

377
00:27:53,138 --> 00:27:56,801
P�i... de fapt, c�s�torit� de dou� ori.

378
00:27:58,576 --> 00:28:00,635
So�ul meu �i cu mine ne tr�iam visul.

379
00:28:00,712 --> 00:28:04,375
Doamnelor �i domnilor,
concurenta dumneavoastr�, Cindy Campbell.

380
00:28:06,384 --> 00:28:09,649
Stai calm�, Cindy.
Aminte�te-�i antrenamentul. Concentreaz�-te.

381
00:28:11,823 --> 00:28:14,792
G�nde�te �ntotdeauna,
unde merge urm�torul pumn-

382
00:28:14,859 --> 00:28:17,487
Dup� 20 de lupte, eram ne�nvins�.

383
00:28:17,562 --> 00:28:19,689
O singur� lupt�toare st�tea
�ntre mine �i centur�.

384
00:28:19,764 --> 00:28:21,755
O faci pe tipa asta.
Nu �nseamn� nimic.

385
00:28:21,833 --> 00:28:23,562
Tiffany Stone!

386
00:28:29,240 --> 00:28:30,673
Cindy, ascult�-m�.
387
00:28:30,742 --> 00:28:33,438
�tiu c� e�ti speriat�, dar cred �n tine.
Po�i c�tiga asta.

388
00:28:33,511 --> 00:28:36,810
�i dac� chiar c�tig, George,
�mi spui ce �nseamn� porecla mea?

389
00:28:36,881 --> 00:28:38,815
Da. Promit.

390
00:28:38,883 --> 00:28:41,613
Bine. Acum doar �ine-te de �nghionteli
�i love�te cu dreapta.

391
00:28:41,686 --> 00:28:43,711
Fii atent� la jocul de picioare.

392
00:28:43,788 --> 00:28:46,313
Haide!

393
00:28:54,799 --> 00:28:58,496
Mai f� asta �nc� o dat�
�i �i scad un punct, m-ai auzit?

394
00:29:01,072 --> 00:29:03,973
Am prins-o, am prins-o!
Ba, ia fi�i aten�i aici!

395
00:29:11,282 --> 00:29:13,978
Nu mai suport!

396
00:29:24,262 --> 00:29:26,355
�i atunci mi-am pierdut cump�tul

397
00:29:26,431 --> 00:29:28,729
�i am f�cut cea mai mare gre�eal� a vie�ii.

398
00:29:28,800 --> 00:29:30,734
Cindy, nu!

399
00:29:31,970 --> 00:29:33,437
Cinci cen�i!

400
00:29:40,011 --> 00:29:43,003
Nu!

401
00:30:23,188 --> 00:30:25,588
D�-te la o parte!

402
00:30:25,657 --> 00:30:27,955
George!

403
00:30:28,026 --> 00:30:31,621
Nu!

404
00:30:31,696 --> 00:30:35,029
Dac� n-a� fi dat acel pumn,
nimic nu s-ar mai fi �nt�mplat.

405
00:30:35,099 --> 00:30:37,897
- M� consider vinovat� pentru tot.
- �i a�a ar trebui.

406
00:30:37,969 --> 00:30:41,905
Da, Cindy, trecutul e trecut.

407
00:30:41,973 --> 00:30:44,635
Poate c� ar trebui s� te g�nde�ti la viitor.

408
00:30:44,709 --> 00:30:46,700
Dac� voi mai iubi vreodat�...

409
00:30:46,778 --> 00:30:49,212
trebuie s� fie cu cineva
care va fi al�turi de mine.

410
00:30:49,280 --> 00:30:52,613
P�i, nu am recomand�ri prea bune �n acest
domeniu. �ntreab�-l numai pe fiul meu.

411
00:30:52,684 --> 00:30:55,380
L-am �ntrebat.
Ce e un "iubitor de scul�"?

412
00:30:56,855 --> 00:30:58,948
Nu e chiar a�a de important.

413
00:30:59,023 --> 00:31:01,548
Ce conteaz� e c�
am dezam�git foarte multe persoane.

414
00:31:04,095 --> 00:31:07,258
- Ar trebui s� plec.
- A�teapt�!

415
00:31:08,833 --> 00:31:11,859
Poate c� nu mi-e sortit s� fiu fericit�...

416
00:31:13,638 --> 00:31:17,199
dar ceva legat de tine
m� face s� vreau s� �ncerc.

417
00:31:35,727 --> 00:31:37,922
- Ce se �nt�mpl�?
- Nu �tiu!

418
00:31:40,832 --> 00:31:43,323
De ce e cerul at�t de �ntunecat?

419
00:31:43,401 --> 00:31:45,494
De ce bate v�ntul �nspre furtuna?

420
00:31:47,305 --> 00:31:49,773
De ce nu are nimeni din noi usc�toare?

421
00:31:49,841 --> 00:31:53,299
N-am mai v�zut astfel de nori �nainte!

422
00:32:02,120 --> 00:32:04,054
- E�ti bine?
- Da.

423
00:32:04,122 --> 00:32:06,056
- �i vine s� crezi ce fulger?
- Nu.

424
00:32:06,124 --> 00:32:09,093
Furtuna aceea e at�t de violent�.
N-am mai v�zut a�a ceva niciodat�.

425
00:32:09,160 --> 00:32:11,890
- Nici eu.
- Imagineaz�-�i s� fii acolo afar�.

426
00:32:11,963 --> 00:32:15,330
Ultima a sunat foarte aproape.

427
00:32:15,400 --> 00:32:18,528
Nu-�i face griji- fulgerul nu
love�te de dou� ori �n acela�i loc.

428
00:32:20,505 --> 00:32:23,303
- Unde Rachel?
- Credeam c� e cu tine.

429
00:32:27,512 --> 00:32:29,412
Aici erai.

430
00:32:37,922 --> 00:32:40,186
Bine. Asta e. Suntem bine.

431
00:32:40,258 --> 00:32:42,783
Ultimul fulger mirosea ca-

432
00:32:42,860 --> 00:32:45,021
Un rahat gigant.

433
00:32:45,096 --> 00:32:49,089
Da... fulgerul.

434
00:32:49,167 --> 00:32:51,658
M� duc s�-l caut pe Robbie.

435
00:32:55,506 --> 00:32:57,599
Porne�te-o din nou,
vezi dac� merge.

436
00:32:57,675 --> 00:33:00,803
Nu �tiu ce se �nt�mpl�. Ma�ina nu
func�ioneaz�, pur �i simplu nu func�ioneaz�.

437
00:33:00,878 --> 00:33:03,870
Porne�te!

438
00:33:03,948 --> 00:33:06,280
Hai!

439
00:33:07,919 --> 00:33:11,355
Fundul mi s-a oprit din r�h�it!
De ce?
440
00:33:11,422 --> 00:33:12,381
Ce mai faci, Marvin?

441
00:33:12,382 --> 00:33:14,516
Tocmai am reparat
ma�ina asta; acum e moart�.

442
00:33:14,592 --> 00:33:17,186
- �ncearc� s� schimbi solenoidul.
- Bun� idee.

443
00:33:17,261 --> 00:33:19,525
Moarte Americii!

444
00:33:21,332 --> 00:33:23,698
Rahat!

445
00:33:44,188 --> 00:33:45,678
Fugi�i!

446
00:34:35,306 --> 00:34:38,332
Frumoase haine!

447
00:34:38,409 --> 00:34:40,400
Mersi.

448
00:34:41,546 --> 00:34:44,447
- Unde �i-e ma�ina, G?
- Mi�c�, b�!

449
00:35:00,565 --> 00:35:03,329
Alo?

450
00:35:04,535 --> 00:35:06,469
"Haro"?

451
00:35:07,738 --> 00:35:09,729
Hibachi. Benihana. Teriyaki.

452
00:35:09,807 --> 00:35:13,004
Nagasaki. Okinawa.
Hokkaido. Yokohama.

453
00:35:13,077 --> 00:35:17,013
Karate. Judo. Sumo. Samurai.
454
00:35:17,081 --> 00:35:21,017
Nissan. Honda. Mitsubishi. Subaru.

455
00:35:21,085 --> 00:35:24,919
Hara-kiri. Tsunami.
Kamikaze. Banzai.

456
00:35:24,989 --> 00:35:29,119
Yamaha. Nikon. Casio. Aiwa.

457
00:35:30,495 --> 00:35:34,363
Minolta. Hitachi. Seiko. Toshiba.

458
00:35:34,432 --> 00:35:36,923
Buddha! Shitake kimono!

459
00:35:37,001 --> 00:35:41,870
Tempura. Sushi. Sashimi!

460
00:35:41,939 --> 00:35:43,668
Fujitsu!

461
00:35:50,448 --> 00:35:52,814
Nu pot citi a�a ceva.

462
00:35:52,884 --> 00:35:55,444
A�a e mai bine.

463
00:36:00,391 --> 00:36:02,291
S� mergem, scumpo!
S� mergem! S� mergem!

464
00:36:03,694 --> 00:36:05,286
Robbie, tata e acas�!

465
00:36:09,233 --> 00:36:11,565
Ce e?
Ce se �nt�mpl�?

466
00:36:11,636 --> 00:36:13,866
Moarte.

467
00:36:25,550 --> 00:36:28,576
- Tat�, vorbe�te cu mine. Ce se �nt�mp�?
- Nu e timp pentru explica�ii.

468
00:36:28,653 --> 00:36:30,382
Atac extraterestru!

469
00:36:30,454 --> 00:36:33,321
P�i, de fapt,
cam asta e tot.

470
00:36:33,391 --> 00:36:35,825
Umple asta cu m�ncare.
Plec�m din casa asta �n 60 de secunde.

471
00:36:37,662 --> 00:36:41,564
Fundu' meu!

472
00:36:44,135 --> 00:36:46,000
Penisul.

473
00:36:46,837 --> 00:36:48,031
Trebuie s� mergem.

474
00:36:53,277 --> 00:36:55,438
- Cindy!
- Tom!

475
00:36:55,513 --> 00:36:57,413
- Fugi!
- Unde te duci?

476
00:36:57,481 --> 00:37:01,383
Trebuie s� fie cineva, cineva care s�
�tie cum s� opreasc� toate astea.

477
00:37:01,452 --> 00:37:03,545
- N-ai �n�elege.
- �n�eleg.

478
00:37:03,621 --> 00:37:07,113
- Vino cu mine.
- Mi-ar pl�cea, dar copiii mei.

479
00:37:07,191 --> 00:37:10,092
Cred c�... asta �nseamn� la revedere.

480
00:37:10,161 --> 00:37:13,653
C�nd se va termina totul, promite-mi c� m�
vei c�uta, c� nu m� vei uita niciodat�...

481
00:37:13,731 --> 00:37:16,632
c� nu vei renun�a p�n� c�nd
nu voi fi �n bra�ele tale.

482
00:37:16,701 --> 00:37:19,033
- Viu?
- Da.

483
00:37:19,103 --> 00:37:20,866
Promit.

484
00:37:24,442 --> 00:37:26,069
Adio, Cindy.

485
00:37:31,115 --> 00:37:32,810
Hei, a�teapt�!

486
00:37:32,883 --> 00:37:36,614
Un solenoid... pentru noroc.

487
00:37:47,298 --> 00:37:49,789
Marvin!
Ai b�gat un solenoid?

488
00:37:49,867 --> 00:37:52,199
Da, am luat unul de drogatul acela.

489
00:37:52,270 --> 00:37:53,931
- Urc�.
- De ce?

490
00:37:54,005 --> 00:37:55,983
Pentru c� sunte�i �n
responsabilitatea mea acum

491
00:37:55,984 --> 00:37:57,839
�i fie c� v� place sau
nu, sunt tot ce ave�i.

492
00:38:01,879 --> 00:38:04,143
- Hei. Hei!
- Slav� Domnului.

493
00:38:04,215 --> 00:38:06,342
Hei! Ce faci?

494
00:38:06,417 --> 00:38:09,352
- Urc� �n ma�in�, Marvin.
- Haide, Tom, termin-o cu glumele.

495
00:38:09,420 --> 00:38:11,945
Urc� �n ma�in�, Marvin,
sau vei muri.

496
00:38:12,023 --> 00:38:14,423
Da, bine.

497
00:38:17,328 --> 00:38:20,195
- Nu, a�teapt� s�-
- Tot �ncuiat�.

498
00:38:20,264 --> 00:38:22,858
- De ce atingi m�nerul �n acela�i timp?
- Ce vrei s� zici?

499
00:38:22,933 --> 00:38:24,730
- Bine, la trei.
- Numeri acum?

500
00:38:24,802 --> 00:38:26,827
Unu, doi, trei, deschide u�a!

501
00:38:26,904 --> 00:38:29,236
- Bine, la trei
- Unu, doi-

502
00:38:29,307 --> 00:38:31,002
Trei.

503
00:38:31,075 --> 00:38:33,373
- Nu face asta. �ncerci s� m� enervezi.
- Tot e �ncuiat�.

504
00:38:33,444 --> 00:38:35,435
O fac la trei. Unu, doi-

505
00:38:35,513 --> 00:38:37,105
Nu num�ra c�nd num�r �i eu.
Am o problem� cu asta.
506
00:38:37,181 --> 00:38:38,978
- Ce e cu tine?
- �ntoarce-�i gura �ntr-o parte.

507
00:38:39,050 --> 00:38:41,245
- Dac� te ui�i la mine pierd num�r�toarea.
- Ce, e�ti nebun?

508
00:38:41,319 --> 00:38:43,651
- Unu, doi, trei!
- Doi, trei!

509
00:38:43,721 --> 00:38:46,053
- Nu o face �n acela�i timp.
- Ai spus "trei".

510
00:38:46,123 --> 00:38:47,647
- Tu faci la "patru". �tii s� numeri?
- Patru.

511
00:38:47,725 --> 00:38:49,383
- De ce s� fie la "treiul" t�u
sau la "patru" al meu?

512
00:38:49,384 --> 00:38:50,359
E un singur "trei".

513
00:38:50,527 --> 00:38:52,525
- �ncerc s� m� urc �n ma�in�.
- Atunci tu f�-o la "trei".

514
00:38:52,596 --> 00:38:55,292
Ai spus, "trei". Deci o faci
la "trei" sau eu o fac la "doi"?

515
00:38:55,366 --> 00:38:57,197
- Pentru numele lui Dumnezeu!
- Am auzit "trei".

516
00:38:57,268 --> 00:38:58,826
Dac� am ajuns la "trei",
tu f�-o la "patru".

517
00:38:58,903 --> 00:39:00,495
- Acum e "patru".
- De ce s� o faci la "patru"?
518
00:39:00,571 --> 00:39:02,436
Mi-ai zis "patru" mai �nt�i
�i mi l-ai furat pe "patru" al meu.

519
00:39:02,506 --> 00:39:04,167
- Dar trebuie s� num�r p�n� la "trei"
mai �nt�i. - L-ai furat pe "patru" al meu.

520
00:39:04,241 --> 00:39:06,641
- Doar las�-m� s� spun "trei".
- Acuma trebuie s� te a�tept, ai?

521
00:39:06,711 --> 00:39:08,269
- Vrei ca negrul s� a�tepte din nou?
- F� ce vrei.

522
00:39:08,346 --> 00:39:11,281
- Asta �i f�ceam.
- De ce faci a�a ceva?

523
00:39:11,349 --> 00:39:13,874
De ce s� pui m�na c�nd spun
eu "trei"? Despre asta era vorba.

524
00:39:13,951 --> 00:39:15,418
Tot o mai fac la "patru"?

525
00:39:15,486 --> 00:39:17,681
C�nd spun eu "trei",
nu-�i mai face griji de "patru".

526
00:39:17,755 --> 00:39:19,188
Ai tot timpul din lume!

527
00:39:19,256 --> 00:39:21,419
Po�i s� te duci acas�,
s� te ui�i la televizor

528
00:39:21,420 --> 00:39:23,352
�i s� te �ntorci �i apoi s� deschizi u�a!

529
00:39:23,427 --> 00:39:24,621
- Bine.
- Unu-

530
00:39:24,695 --> 00:39:27,255
Nu. Nici un "unu". Am plecat.
Nu mul�umesc.

531
00:39:27,331 --> 00:39:30,892
O iau pe urm�toarea.
E bine a�a?

532
00:39:30,968 --> 00:39:33,198
- Iisuse.
- Atitudine.

533
00:39:35,306 --> 00:39:37,069
Serios, a� prefera s� mor.

534
00:39:39,143 --> 00:39:41,270
"O fat� avea o ra�� pe
post de animal de companie."

535
00:39:41,345 --> 00:39:43,540
"O hr�nea �i avea grij� de ea."

536
00:39:43,614 --> 00:39:48,278
"Dar �ntr-o zi ra�a a sc�pat
�i a fugit de la fat�."

537
00:39:48,352 --> 00:39:50,912
"Ra�a fugi pe strad�
�i continu� s� fug�..."

538
00:39:50,988 --> 00:39:52,649
"P�n� c�nd g�si un iaz"

539
00:39:52,723 --> 00:39:56,352
Domnule pre�edinte,
tocmai am primit informa�ii...

540
00:39:56,427 --> 00:39:58,725
planeta e atacat� de extratere�tri.

541
00:39:58,796 --> 00:40:00,388
Bine.

542
00:40:00,464 --> 00:40:02,227
"Ra�a se �ntoarse"-

543
00:40:02,299 --> 00:40:05,200
Domnule? Deja au ras de pe fa�a
p�m�ntului c�teva din ora�ele noastre.

544
00:40:05,269 --> 00:40:07,669
Dac� nu se face nimic,
ne vor omor� pe to�i.

545
00:40:07,738 --> 00:40:09,933
�n�eleg. P�i, m� ocup
de asta �n c�teva minute.

546
00:40:10,007 --> 00:40:13,602
Dar acum, trebuie s� aflu
ce se �nt�mpl� cu ra�a aia.

547
00:40:13,677 --> 00:40:17,408
Domnule, cu fiecare moment care trece,
mai mul�i oameni vor muri.

548
00:40:17,481 --> 00:40:19,915
Oamenii vor muri
indiferent de...

549
00:40:19,984 --> 00:40:22,578
dar ra�a asta �nc� mai are o �ans�.

550
00:40:22,653 --> 00:40:27,317
Am mai citit povestea, domnule pre�edinte.

551
00:40:27,391 --> 00:40:29,416
Ra�a moare.

552
00:40:30,928 --> 00:40:33,419
Dumnezeule!
E oribil.

553
00:40:33,497 --> 00:40:36,523
Domnule pre�edinte, extratere�trii?
Suntem ataca�i.

554
00:40:36,600 --> 00:40:39,433
Vrei s� zici, chiar acum p�rin�ii
tuturor acestor copii ar putea fi mor�i?

555
00:40:40,971 --> 00:40:43,496
Copii! Copii, v� rog!
556
00:40:43,574 --> 00:40:45,940
Nu e at�t de r�u pe c�t pare.

557
00:40:46,010 --> 00:40:47,843
Nu au murit singuri. Sunt
sigur c� au murit al�turi

558
00:40:47,844 --> 00:40:49,605
de toate celelalte persoane
pe care le-a�i iubit.

559
00:40:51,248 --> 00:40:53,546
P�n� �i Mo� Cr�ciun?

560
00:40:53,617 --> 00:40:56,586
Nu, sigur c� nu.
Nu exist� Mo� Cr�ciun.

561
00:41:00,057 --> 00:41:02,525
Exact ca �i Z�na M�selu��,
inventat� �n totalitate.

562
00:41:03,427 --> 00:41:05,952
Iepura�ul de Pa�ti-
Nu a existat niciodat�.

563
00:41:07,131 --> 00:41:09,326
Orgasmul femeilor.

564
00:41:09,400 --> 00:41:12,369
A�tepta�i �i vede�i ce se �nt�mpl�
c�nd ve�i �ncerca s�-l atinge�i.

565
00:41:13,471 --> 00:41:16,372
Ce s-a �nt�mplat?
P�rin�ii vo�tri divor�eaz�?

566
00:41:16,440 --> 00:41:19,637
Le pot da �i un sfat,
dac� vre�i.

567
00:41:19,710 --> 00:41:22,543
Am uitat.
Sunt cu to�ii mor�i.

568
00:41:22,613 --> 00:41:25,878
�n regul� acum, s� trecem la o
alt� poveste, "Rumpelforeskin."

569
00:41:25,950 --> 00:41:28,646
"Stiltzkin", domnule.
Trebuie s� v� ducem la Casa Alb�.

570
00:41:28,719 --> 00:41:30,380
Pur �i simplu nu-i �n�eleg pe copii.

571
00:41:30,454 --> 00:41:33,514
- Aminte�te-mi s� semnez legea
aia a avortului. - Da, domnule.

572
00:41:46,036 --> 00:41:47,799
Pute�i ie�i pe u�ile din fa��...

573
00:41:47,872 --> 00:41:50,136
sau prin g�urile largi
din lateralele avionului.

574
00:41:50,207 --> 00:41:52,198
Realiz�m c� ave�i de ales
�ntre liniile aeriene...

575
00:41:52,276 --> 00:41:55,439
�i v� mul�umim
c� a�i ales Southern Coast Air.

576
00:41:55,513 --> 00:41:56,810
- Mul�umesc.
- Alo?

577
00:42:00,117 --> 00:42:03,052
Hei! E a mea! Eu am g�sit-o!

578
00:42:04,421 --> 00:42:07,185
- Cindy?
- Brenda?

579
00:42:07,258 --> 00:42:10,750
Vai, Doamne.
A trecut at�t de mult timp.

580
00:42:10,828 --> 00:42:13,228
Da, prea mult.
581
00:42:13,297 --> 00:42:15,197
Credeam c� ai murit.

582
00:42:15,266 --> 00:42:17,257
�i eu credeam c� ai murit.

583
00:42:17,334 --> 00:42:19,734
Ce faci aici?
Ai fost �n acest avion?

584
00:42:19,803 --> 00:42:21,862
Nu. �ncerc s� fac rost de o poveste bun�.

585
00:42:21,939 --> 00:42:24,669
Sunt reporter� acum.
Lucrez pentru un ziar local.

586
00:42:24,742 --> 00:42:26,334
Chiar te descurci bine.

587
00:42:26,410 --> 00:42:29,937
Eram �ntr-o misiune.
Ia uit�-te la asta.

588
00:42:30,014 --> 00:42:31,709
Aici e Detroit.

589
00:42:33,484 --> 00:42:36,009
�i aici e Detroit dup� atac.

590
00:42:38,756 --> 00:42:40,553
Vai, Doamne.

591
00:42:40,624 --> 00:42:43,286
Atacul a fost devastator.

592
00:42:43,360 --> 00:42:46,056
S-a terminat, Cindy.
Omenirea a pierdut r�zboiul.

593
00:42:46,130 --> 00:42:48,121
Nu, nu. �nc� mai e speran��.

594
00:42:48,198 --> 00:42:50,996
Am motive s� cred c� e cineva
aici care are r�spunsurile...

595
00:42:51,068 --> 00:42:54,333
poate chiar �i o cale s� ripost�m.

596
00:42:54,405 --> 00:42:57,738
Haide.
Ar face o poveste grozav�.

597
00:42:57,808 --> 00:43:00,140
Poate. Dar cum ajungem acolo?

598
00:43:00,210 --> 00:43:02,144
Niciuna din ma�inile
acestea nu func�ioneaz�.

599
00:43:02,212 --> 00:43:04,077
Stai. Vezi dac� func�ioneaz� asta.

600
00:43:07,084 --> 00:43:10,383
Hei! Am ultima ma�in� care
mai merge din New York!

601
00:43:10,454 --> 00:43:13,389
�sta e drumul nostru, t�rfelor!

602
00:43:18,128 --> 00:43:20,824
Ai avut dreptate, Cindy.
A func�ionat destul de bine.

603
00:43:32,242 --> 00:43:34,107
Uit�-te la to�i ace�ti r�ni�i.

604
00:43:34,178 --> 00:43:35,770
E at�t de trist.

605
00:43:37,047 --> 00:43:39,538
Un �obolan uria�, m�i!

606
00:43:39,617 --> 00:43:41,517
Canalizarea asta a durat
o ve�nicie s-o repar�m!

607
00:43:41,585 --> 00:43:44,281
M�i, o s� am nevoie de o
baie fierbinte dup� toate-
608
00:43:44,355 --> 00:43:46,016
Ce naiba s-a �nt�mplat aici?

609
00:43:50,594 --> 00:43:53,290
- Zombie!
- Drace.

610
00:43:54,832 --> 00:43:56,231
S� mergem!

611
00:43:57,701 --> 00:43:59,362
Nu-i l�sa s� te mu�te!

612
00:43:59,436 --> 00:44:02,234
Ve�ti bune!
Tot pot sim�i curentul electric.

613
00:44:02,306 --> 00:44:05,434
Bunico?
Zombie o au pe bunic�-mea!

614
00:44:05,509 --> 00:44:08,239
Mori, bunico! Mori! Mori!

615
00:44:08,312 --> 00:44:11,975
- Te-am iubit! Te-am iubit!
- Mahalik?

616
00:44:12,049 --> 00:44:14,415
Uite ce i-au f�cut bunicii mele!

617
00:44:19,323 --> 00:44:21,257
Femeia aceea m-a crescut
de c�nd am fost n�scut.

618
00:44:29,033 --> 00:44:31,831
Hei, are ma�in�. Are ma�in�.

619
00:44:31,902 --> 00:44:33,893
D�-ne ma�ina �i cheile!

620
00:44:33,971 --> 00:44:37,566
Asta nu e ma�ina mea.
V-a� da-o, dar nu pot. Nu e ma�ina mea.
621
00:44:37,641 --> 00:44:41,475
Nu e ma�ina mea. Nu v� face�i griji, copii.
U�ile sunt �ncuiate.

622
00:44:41,545 --> 00:44:43,240
�n nici un caz nu se poate s�-

623
00:44:43,313 --> 00:44:46,908
Scoate robotul din ciocolat�.
Dar �ine de bunul sim�. Chelner!

624
00:44:48,218 --> 00:44:50,448
- Tati!
- Copii!

625
00:44:58,696 --> 00:45:00,960
De ce?

626
00:45:01,031 --> 00:45:03,090
Bine.

627
00:45:03,167 --> 00:45:06,136
�napoi! �napoi!

628
00:45:10,140 --> 00:45:12,734
D�-mi arma.
Iau ma�ina.

629
00:45:12,810 --> 00:45:14,801
Ce fac cu el?

630
00:45:14,878 --> 00:45:17,210
Nu vreau ma�ina.
Am doar nevoie de arm�.

631
00:45:17,281 --> 00:45:19,545
�n niciun caz nu renun� la arm�.
Vreau ma�ina.

632
00:45:19,616 --> 00:45:23,609
Deci, ai nevoie de arm�,
iar tu vrei o ma�in�.

633
00:45:23,687 --> 00:45:26,884
- Ce vrei?
- P�i, n-am avut niciodat� un cu�it.
634
00:45:26,957 --> 00:45:29,619
Bine. Hai s� facem schimb cu to�ii la trei.

635
00:45:29,693 --> 00:45:32,560
Unu, doi, trei.

636
00:45:34,565 --> 00:45:36,533
E bine a�a?

637
00:45:36,600 --> 00:45:39,728
Nu prea cred.

638
00:45:41,371 --> 00:45:44,499
Tat�, ne iau ma�ina.

639
00:45:44,575 --> 00:45:48,238
Da, p�i, hai s� mergem mai departe.

640
00:45:48,312 --> 00:45:51,247
Ce?
Asta e tot? Renun�i?

641
00:45:51,315 --> 00:45:53,647
Da, a�a e. Renun�.

642
00:45:53,717 --> 00:45:56,049
Vrei un erou?
G�se�te pe altcineva.

643
00:45:56,120 --> 00:45:58,520
De ce?

644
00:45:59,923 --> 00:46:02,551
S� mergem.

645
00:46:02,626 --> 00:46:04,992
Acuma, s� vedem dac� am �n�eles:

646
00:46:05,062 --> 00:46:08,964
Fata �mbr�i�eaz� ra�a
�i apoi ra�a moare?

647
00:46:09,032 --> 00:46:11,592
Domnule pre�edinte,
na�iunea e atacat�.

648
00:46:11,668 --> 00:46:13,363
D�-mi-l pe Homer Landsquiddy.

649
00:46:13,437 --> 00:46:15,928
Vre�i s� zice�i, "Homeland Security".
"Siguran�a Patriei".

650
00:46:17,508 --> 00:46:20,204
Domnule, femeia aceasta a fost martor�
al unui din atacuri.

651
00:46:20,277 --> 00:46:22,871
- Ce po�i s� ne spui?
- Sunt indestructibili.

652
00:46:22,946 --> 00:46:25,608
Hainele au fost arse
de pe corpurile tuturor.

653
00:46:25,682 --> 00:46:28,310
Erau oameni goi peste tot.

654
00:46:28,385 --> 00:46:30,853
- Tu ai fost dezbr�cat�?
- Nu.

655
00:46:30,921 --> 00:46:32,718
Slav� Domnului.
Ceva ve�ti bune �n sf�r�it.

656
00:46:32,790 --> 00:46:34,621
D�-i un suvenir.

657
00:46:54,645 --> 00:46:58,206
Lil' Kim-
Lil' Kim are sandwichul meu.

658
00:46:59,683 --> 00:47:02,447
P�zea-
Russell Crowe are un telefon!

659
00:47:02,519 --> 00:47:05,079
R. Kelly, nu te pi�a pe mine!

660
00:47:06,190 --> 00:47:08,249
"My lovely lady lumps!"

661
00:47:08,325 --> 00:47:10,316
Unde suntem?

662
00:47:10,394 --> 00:47:13,591
Nu sunt sigur�,
dar cred c� suntem aproape.

663
00:47:13,664 --> 00:47:17,122
Ar trebui s� fie pe l�ng� mila 62.

664
00:47:17,201 --> 00:47:18,930
E ceva �n neregul�?

665
00:47:19,002 --> 00:47:21,300
Nu, doar c�...

666
00:47:21,371 --> 00:47:24,807
Am �nt�lnit un tip
�i m� �ntrebam dac� e �n siguran��.

667
00:47:24,875 --> 00:47:26,809
L-ai pl�cea, Brenda.

668
00:47:26,877 --> 00:47:29,937
Cum �l cheam�?
S-ar putea s�-l fi iubit deja.

669
00:47:30,013 --> 00:47:31,776
Tom Ryan.

670
00:47:31,849 --> 00:47:34,977
Am f�cut-o.
Un chinez mare �i gras?

671
00:47:35,052 --> 00:47:38,146
Nu... Nu.

672
00:47:38,222 --> 00:47:41,589
Dar e genul de b�rbat cu care mi-ar pl�cea
s� �mi petrec restul vie�ii.

673
00:47:46,730 --> 00:47:48,755
Cindy! Uite!
674
00:47:56,773 --> 00:47:58,468
Ce e locul �sta?

675
00:47:58,542 --> 00:48:01,272
Nu �tiu, dar tat�l b�iatului
e pe acolo pe undeva.

676
00:48:01,345 --> 00:48:03,279
Va trebui s� ne furi��m �n�untru.

677
00:48:03,347 --> 00:48:05,338
Dar nu vom trece neobservate �mbr�cate a�a.

678
00:48:05,415 --> 00:48:08,350
- Brenda, uite.
- E un b�iat minunat.

679
00:48:36,680 --> 00:48:38,910
Ezekiel?

680
00:48:38,982 --> 00:48:40,916
Ezekiel, unde e�ti?

681
00:48:46,490 --> 00:48:50,756
Ezekiel,
ne lu�m la �ntrecere?

682
00:48:50,827 --> 00:48:52,761
S� nu tri�ezi.

683
00:49:15,652 --> 00:49:17,210
El e!

684
00:49:17,287 --> 00:49:19,585
E dr�gu�.

685
00:49:22,592 --> 00:49:27,427
Prieteni, prieteni. Nu v� teme�i de zgomotul
f�cut de cei despre care nu vorbim.

686
00:49:27,497 --> 00:49:29,692
E un armisti�iu bl�nd intre satul nostru

687
00:49:29,766 --> 00:49:32,291
�i creaturile de dincolo de sat.

688
00:49:32,369 --> 00:49:34,234
Acum, cine ar vrea s� spun� rug�ciunea?

689
00:49:36,273 --> 00:49:38,104
Ezekiel.

690
00:49:39,409 --> 00:49:41,400
Pipi.

691
00:49:41,478 --> 00:49:44,413
Vagin cu pipi.

692
00:49:46,650 --> 00:49:48,743
Amin.

693
00:49:56,893 --> 00:49:59,123
Tat�?

694
00:49:59,196 --> 00:50:01,858
Holly.

695
00:50:01,932 --> 00:50:04,264
Cu ce scop �ntrerupi

696
00:50:04,334 --> 00:50:08,737
serbarea parteneriatului domestic

697
00:50:08,805 --> 00:50:11,103
dintre Mordecai �i Hoss?

698
00:50:11,174 --> 00:50:13,108
G�rzile au prins doi intru�i l�ng� caban�.

699
00:50:19,816 --> 00:50:21,249
Cine sunte�i?

700
00:50:21,318 --> 00:50:24,378
Trebuie s� vorbesc cu tine.
Am fost trimis� de c�tre fiul t�u.

701
00:50:24,454 --> 00:50:26,513
Nu fi ridicol�.
702
00:50:26,590 --> 00:50:28,854
- Nu am niciun fiu.
- Nu e adev�rat!

703
00:50:28,925 --> 00:50:31,223
�tiu cine e�ti.
Am v�zut pozele.

704
00:50:31,294 --> 00:50:34,422
- Eram t�n�r. Aveam nevoie de slujb�.
- Nu.

705
00:50:34,498 --> 00:50:36,090
La casa doamnei Norris.

706
00:50:36,166 --> 00:50:38,566
Nu �tiam a cui cas� era.

707
00:50:38,635 --> 00:50:41,069
M-au drogat.
Dar nu conteaz�.

708
00:50:41,138 --> 00:50:45,268
Sunte�i intru�i.
Consiliul v� va decide soarta.

709
00:50:51,381 --> 00:50:54,908
Chestiunea intru�ilor este acum pe rol.

710
00:50:54,985 --> 00:50:58,580
Dar mai �nt�i, Martha,
ai ceva ve�ti?

711
00:50:58,655 --> 00:51:01,021
Nathaniel Winston
�i Alice Smith

712
00:51:01,091 --> 00:51:03,059
m-au informat de inten�iile lor.

713
00:51:03,126 --> 00:51:06,323
Are de g�nd s� fac� sex cu
ea c�t de cur�nd posibil.

714
00:51:06,396 --> 00:51:10,457
Ea are de g�nd s� porneasc� o
ceart� u�oar� �i apoi s� cedeze.

715
00:51:16,973 --> 00:51:19,999
Amos, ceva te deranjeaz�?

716
00:51:21,044 --> 00:51:25,447
Acum sunt majoritari cei
care vor s� spun� "io-s"...

717
00:51:25,515 --> 00:51:27,847
�n loc de "eu sunt".

718
00:51:27,918 --> 00:51:30,250
- Eu sunt pentru.
- Eu sunt �mpotriv�.

719
00:51:31,388 --> 00:51:33,686
Lini�te!

720
00:51:33,757 --> 00:51:35,622
Avem treburi mai importante de discutat.

721
00:51:35,692 --> 00:51:39,150
M� tem c� prezen�a intru�ilor

722
00:51:39,229 --> 00:51:42,687
�i va atrage pe cei despre care nu vorbim.

723
00:51:42,766 --> 00:51:45,963
Dac� vorbe�ti despre cei
despre care nu vorbim...

724
00:51:46,036 --> 00:51:48,334
nu �nseamn� c� ai vorbit

725
00:51:48,405 --> 00:51:50,202
despre ceea ce nu vorbim?

726
00:51:50,273 --> 00:51:53,208
Nu vorbi despre
despre ceea ce

727
00:51:53,276 --> 00:51:58,077
spunem c� nu vorbim...

728
00:52:07,390 --> 00:52:11,053
�n�eleptule Hale. Ar trebui s�-i
primim pe intru�i printre noi.

729
00:52:11,128 --> 00:52:14,586
Jeremiah, n-ar trebui s�-�i �ii gura?

730
00:52:14,664 --> 00:52:17,394
�mi pare r�u, �n�eleptule Hale...

731
00:52:17,467 --> 00:52:21,665
dar uneori limba mea se mi�c� dincolo
de abilit�ile mele de a o controla.

732
00:52:23,573 --> 00:52:27,373
Asta e o chestiune �n leg�tur�
cu care am mult� experien��.

733
00:52:27,444 --> 00:52:30,538
Poate c� l-a� putea ajuta �ntr-o
camer� �n care nu mai sunt �i al�ii.

734
00:52:31,915 --> 00:52:34,145
Sau pute�i s� v� uita�i cu to�ii.
Nu-mi pas�.

735
00:52:34,217 --> 00:52:37,050
Lini�te.

736
00:52:40,757 --> 00:52:45,217
Dup� asta, ce-ar fi s�-�i iei
chestia despre care nu vorbim...

737
00:52:45,295 --> 00:52:47,490
�i s� o bagi �n locul �n care �mi place-

738
00:52:47,564 --> 00:52:49,498
Lini�te!

739
00:52:49,566 --> 00:52:51,898
�n�elep�ii vor sta la sfat.

740
00:53:00,443 --> 00:53:02,104
Mult mai bine.

741
00:53:35,312 --> 00:53:39,248
Nu sunt la mine acas�, nu-i a�a?

742
00:53:39,316 --> 00:53:41,216
Nu.

743
00:53:44,387 --> 00:53:49,120
Intru�ilor, am decis s�
v� l�sam s� sta�i cu noi...

744
00:53:49,192 --> 00:53:52,491
ca s� fi�i ap�ra�i de cei despre care nu-

745
00:53:52,562 --> 00:53:54,689
sau nu.

746
00:53:54,764 --> 00:53:56,254
Vorbim.

747
00:53:56,333 --> 00:53:59,359
Dar acum c� face�i parte din satul nostru...

748
00:53:59,436 --> 00:54:01,495
�n�elege�i asta:

749
00:54:01,571 --> 00:54:03,698
Nu ve�i mai putea pleca niciodat�.

750
00:54:03,773 --> 00:54:07,004
Nu! Nu!

751
00:54:07,077 --> 00:54:09,602
Cum a murit fiul t�u?

752
00:54:09,679 --> 00:54:12,204
- Soarta lumii e �n joc.
- �tii ce s� faci.

753
00:54:12,282 --> 00:54:13,943
Tu ai fost? Tu l-ai ucis?

754
00:54:14,017 --> 00:54:15,951
Asta e o chestie pe care nu o vom tolera.

755
00:54:16,019 --> 00:54:18,510
- Sunt pentru asta.
- Sunt �mpotriv�-i.

756
00:54:21,858 --> 00:54:25,123
Satul �sta nu mai e ce a fost.

757
00:54:27,530 --> 00:54:30,897
Doar la c�teva ore de
la atacul devastator...

758
00:54:30,967 --> 00:54:34,266
liderii ��rilor din �ntreaga lume
s-au adunat la Na�iunile Unite.

759
00:54:34,337 --> 00:54:37,033
Pentru asta, cea mai
nefericit� din momentele a umanit�ii...

760
00:54:37,107 --> 00:54:39,439
rasa uman� a apelat, ca un �ntreg...

761
00:54:39,509 --> 00:54:41,443
la �n�elepciunea �i
abilit�ile de conduc�tor

762
00:54:41,511 --> 00:54:44,036
ale pre�edintelui Statelor Unite.

763
00:54:44,114 --> 00:54:48,050
Doamnelor �i domnilor,
pre�edintele Statelor Unite.

764
00:54:48,118 --> 00:54:50,086
F�-i praf tigrule.

765
00:54:50,153 --> 00:54:52,144
Adic� dumneavoastr�, domnule.

766
00:54:52,222 --> 00:54:54,019
Da, desigur.

767
00:55:03,033 --> 00:55:07,231
Deci... un indian, un francez
�i Papa mergeau cu avionul.

768
00:55:07,304 --> 00:55:11,206
Pilotul spune, "Hei, e vreo unul
din voi care s� nu fie circumcis?"

769
00:55:11,274 --> 00:55:14,209
A�a ca Papa �i ridica sutana �i spune...

770
00:55:14,277 --> 00:55:16,973
"Taci, prostule.
Nici m�car nu vorbe�ti engleza."

771
00:55:18,581 --> 00:55:20,913
Israelitul �i cere japonezului
s� �i deschid� ochii...

772
00:55:20,984 --> 00:55:23,418
dar japonezul spune,
"Nu m� uit str�mb, evreu nebun.

773
00:55:23,486 --> 00:55:26,853
Tu mi-ai v�ndut ochelarii �tia ieftini."

774
00:55:26,923 --> 00:55:29,585
Care e diferen�a �ntre
un belgian �i o gr�mad� de rahat?

775
00:55:29,659 --> 00:55:33,220
Belgianul bea vin,
dar rahatul de c�ine miroase bine.

776
00:55:37,634 --> 00:55:41,536
Dar, serios acuma,
sunt aici ast�zi la...

777
00:55:42,305 --> 00:55:45,103
"NU"... pentru c� P�m�ntul a fost atacat.

778
00:55:45,175 --> 00:55:48,042
Sunt fericit s� v� anun� c� se poate
s� fi g�sit o metod� de a riposta.

779
00:55:48,111 --> 00:55:50,602
Consilierii mei militari de la Pentagram�

780
00:55:50,680 --> 00:55:52,443
au reu�it s� fac� imposibilul.

781
00:55:52,515 --> 00:55:56,178
Au capturat una din armele cu raze
fierbin�i ale extratere�trilor.

782
00:55:56,252 --> 00:56:00,518
Dup� cum �ti�i, raza fierbinte distruge
corpul, l�s�nd �n urm� doar haine.

783
00:56:00,590 --> 00:56:03,753
Inginerii no�tri au reu�it s� inverseze
polaritatea armei

784
00:56:03,827 --> 00:56:07,126
cu speran�a c� acum poate
fi �ntoars� �mpotriva

785
00:56:07,197 --> 00:56:09,256
invadatorilor extratere�tri.

786
00:56:13,536 --> 00:56:16,562
Ei bine, unde eram?

787
00:56:16,639 --> 00:56:19,802
Da. Ne a�tept�m ca scuturile
extraterestre s� fie vulnerabile

788
00:56:19,876 --> 00:56:22,367
la aceast� arm� reconfigurat�.

789
00:56:24,347 --> 00:56:27,714
Oameni buni, v� rog! V� rog!

790
00:56:27,784 --> 00:56:30,302
V� rog, oameni buni. Acum, �tiu c� aceast�

791
00:56:30,303 --> 00:56:33,120
nou� tehnologie poate
p�rea �nfrico��toare...

792
00:56:33,189 --> 00:56:36,625
dar cred c� �n ad�ncul acestui tun

793
00:56:36,693 --> 00:56:38,126
sta cea mai bun� �ans� a noastr�.

794
00:56:38,194 --> 00:56:40,628
L�sa�i-m� s� v� demonstrez.
795
00:56:40,697 --> 00:56:43,393
Ia s� vedem dac� e conectat� chestia asta.

796
00:56:45,969 --> 00:56:48,130
Nu e o priveli�te prea pl�cut�.

797
00:56:48,204 --> 00:56:50,468
Toate at�rna pe aici.

798
00:56:50,540 --> 00:56:52,508
Uita�i-v� la chestia asta mic� �i roz.

799
00:56:59,549 --> 00:57:02,609
Cineva s� aduc� ni�te lubrifiant,
s� ung chestiile astea pe aici.

800
00:57:02,685 --> 00:57:05,017
A�a.

801
00:57:17,700 --> 00:57:20,863
Harper. Doamne Dumnezeule,
to�i oamenii ace�tia sunt dezbr�ca�i.

802
00:57:20,937 --> 00:57:24,304
Nu v� e ru�ine?
Nu ave�i un pic de decen�� �n voi?

803
00:57:24,374 --> 00:57:25,782
- Domnule, �i dumneavoastr�
sunte�i dezbr�cat.

804
00:57:25,783 --> 00:57:26,638
Da?

805
00:57:26,709 --> 00:57:29,371
- Credeam c� e o hain� de piele �ncre�it�.
- Domnule!

806
00:57:29,446 --> 00:57:31,038
- útia nu sunt nasturi?
- Nu!

807
00:57:31,114 --> 00:57:33,446
Tr�geam de chestia asta �n
sus �i �n jos ca de un fermoar.
808
00:57:33,516 --> 00:57:35,177
Domnule pre�edinte, v� rog.

809
00:57:35,251 --> 00:57:37,685
Uite ra�a aia din nou.

810
00:57:43,760 --> 00:57:45,694
Yo, m�i, vezi iarba asta ro�ie?

811
00:57:45,762 --> 00:57:47,753
Nu.

812
00:57:47,831 --> 00:57:49,765
Tat�, c�t mai e p�n� la mama?

813
00:57:49,833 --> 00:57:51,664
Nu �tiu.

814
00:57:51,734 --> 00:57:54,328
Nu �tiu c�t o s� o mai pot c�ra pe sora ta.

815
00:57:54,404 --> 00:57:57,703
Am mers tot timpul.

816
00:57:57,774 --> 00:58:00,368
- Atunci cine naiba-
- Te pl�tesc.

817
00:58:00,443 --> 00:58:03,037
Stai aproape, Rachel.

818
00:58:03,112 --> 00:58:06,548
Tat�, uite!

819
00:58:06,616 --> 00:58:09,414
Hei! Hei! B�ie�i!
Vreau s� ajut!

820
00:58:09,486 --> 00:58:11,420
Robbie! Nu.

821
00:58:13,056 --> 00:58:16,423
Nu mi�ca. Pentru numele lui Dumnezeu,
stai acolo. M� �ntorc imediat!
822
00:58:16,493 --> 00:58:19,485
Hei! Hei, b�ie�i!
Vreau s� ajut.

823
00:58:21,898 --> 00:58:23,661
Grozav!

824
00:58:23,733 --> 00:58:26,327
- A�teapt�!
- E�ti nebun?

825
00:58:26,402 --> 00:58:28,529
Nu!
Vor pl�ti jum�tate din colegiu pentru mine.

826
00:58:29,939 --> 00:58:31,804
Mi�to.

827
00:58:31,875 --> 00:58:33,706
Robbie!

828
00:58:33,776 --> 00:58:35,710
- Da!
- Ce s-a �nt�mplat cu tine?

829
00:58:35,778 --> 00:58:39,043
Hei, ia uite la tipu' �la.
E at�t de grozav!

830
00:58:41,117 --> 00:58:44,848
Robbie! Robbie!

831
00:58:50,326 --> 00:58:52,851
Rachel! Rachel!

832
00:58:52,929 --> 00:58:55,227
F�tuco, e�ti singur�?

833
00:58:55,298 --> 00:58:57,357
Trebuie s� vii cu mine.

834
00:58:57,433 --> 00:58:59,424
V� �in �n siguran��, da, copii?

835
00:59:01,004 --> 00:59:03,063
- Ai cumva un fr�ior?
- Las-o �n pace!

836
00:59:06,543 --> 00:59:08,204
Fugi�i, copii!

837
00:59:09,045 --> 00:59:10,740
Spre tripod,
dac� trebuie!

838
00:59:10,813 --> 00:59:13,145
Nu te duce! Am o roat�
Ferris �i un cimpanzeu...

839
00:59:13,216 --> 00:59:15,650
�i un pat mare �i moale
�n care ne putem b�ga cu to�ii.

840
00:59:20,189 --> 00:59:22,589
Nu, te rog!

841
00:59:22,659 --> 00:59:25,892
Nu fa�a mea real�!

842
00:59:25,962 --> 00:59:27,987
Nu!

843
00:59:33,636 --> 00:59:35,228
Aici.

844
00:59:35,305 --> 00:59:38,399
Urma�i-m� c�tre un loc sigur.

845
00:59:38,474 --> 00:59:41,602
Urma�i-m� pe mine c�tre un loc sigur.

846
00:59:41,678 --> 00:59:42,485
Nu sunt prea sigur�.

847
00:59:42,486 --> 00:59:44,613
- Sunt un excelent apreciator
al caracterului oamenilor.

848
00:59:44,681 --> 00:59:47,172
�n regul�. Da.
849
01:00:12,342 --> 01:00:15,277
A�a.

850
01:00:15,345 --> 01:00:16,573
Brenda.

851
01:00:16,646 --> 01:00:21,015
Da! Ai reu�it!

852
01:00:21,084 --> 01:00:24,781
Ai �nv�at repede
�i ai f�cut un unt splendid.

853
01:00:24,854 --> 01:00:27,322
E�ti sigur� c� nu ai mai
b�tut untul p�n� acum?

854
01:00:27,390 --> 01:00:29,881
P�i, nu �i spunem b�tutul
untului acolo de unde vin eu.

855
01:00:37,600 --> 01:00:39,397
Vagin cu pipi.

856
01:00:53,583 --> 01:00:55,517
Repede! �n pivni��.

857
01:00:55,585 --> 01:00:58,110
Nu!

858
01:00:58,187 --> 01:01:01,213
Asta e pivni�a.
Aia e latrina.

859
01:01:01,290 --> 01:01:02,882
La naiba!

860
01:01:05,428 --> 01:01:06,759
Repede!

861
01:01:32,422 --> 01:01:35,255
Hei! Nu sunte�i mon�tri.

862
01:01:37,527 --> 01:01:39,085
B�tr�na doamn� Henderson?

863
01:01:39,162 --> 01:01:41,562
�i Joe Fa�� de Porc!

864
01:01:46,769 --> 01:01:48,634
Ce s-a �nt�mplat?

865
01:01:48,705 --> 01:01:50,195
E Henry.

866
01:01:50,273 --> 01:01:52,833
A suferit un atac de cord

867
01:01:52,909 --> 01:01:54,900
cauzat de cu�itul s�u.

868
01:01:56,345 --> 01:01:58,245
Cine a f�cut asta?

869
01:01:58,314 --> 01:02:00,248
A fost... Ezekiel.

870
01:02:02,085 --> 01:02:04,076
Henry, ai nevoie de un spital.

871
01:02:04,153 --> 01:02:06,644
Nu e prea t�rziu.
Te putem ajuta.

872
01:02:06,723 --> 01:02:09,851
Poate c� ai putea �ncepe prin
a nu te �mpinge �n cu�it.

873
01:02:12,962 --> 01:02:14,623
Nu-�i face griji pentru el,
Cindy.

874
01:02:14,697 --> 01:02:18,155
L-am trimis pe cel mai calificat
s�tean al nostru dup� medicamente.

875
01:02:31,247 --> 01:02:33,238
Sunt mort.

876
01:02:33,316 --> 01:02:35,910
V� rog, l�sa�i-m� singur cu Cindy �i Brenda.

877
01:02:35,985 --> 01:02:37,577
Am multe s� le spun.

878
01:02:40,923 --> 01:02:43,016
Asculta�i-m� cu aten�ie.

879
01:02:43,092 --> 01:02:45,083
Nu mai am mult de tr�it.

880
01:02:45,161 --> 01:02:47,129
- La�ule.
- Brenda!

881
01:02:47,196 --> 01:02:50,996
Ce? 50 Cent a fost �mpu�cat de nou� ori.
�i e �nc� viu �i nev�t�mat.

882
01:02:51,067 --> 01:02:54,127
Spune-mi, Henry, cine l-a ucis pe b�iat?
Tu ai fost?

883
01:02:54,203 --> 01:02:58,037
Nu, i-am iubit pe el �i
pe mama lui foarte mult.

884
01:02:58,107 --> 01:03:00,098
Trebuia s� fi fost cu el c�nd a murit.

885
01:03:00,176 --> 01:03:02,440
A fost oribil.

886
01:03:02,512 --> 01:03:04,537
Ce s-a �nt�mplat?
Trebuie s�-mi spui.

887
01:03:04,614 --> 01:03:06,775
S-au dus la un meci de box.

888
01:03:06,849 --> 01:03:09,283
A fost o lupt� pentru titlul de campioan�.

889
01:03:10,753 --> 01:03:13,586
�i a fost un accident teribil.
890
01:03:13,656 --> 01:03:15,817
Vai, Doamne.

891
01:03:26,702 --> 01:03:28,636
Doar �n America!

892
01:03:33,342 --> 01:03:36,038
�n tot acest timp, l-am
c�utat pe uciga�ul s�u

893
01:03:36,112 --> 01:03:38,080
c�nd de fapt eu am fost aceea, Brenda.

894
01:03:38,147 --> 01:03:40,081
A fost numai vina mea.

895
01:03:40,149 --> 01:03:42,879
Henry, fiul t�u mi-a spus
c� dac� �l voi g�si pe uciga�ul s�u...

896
01:03:42,952 --> 01:03:44,920
voi �ti cum s� �nving extratere�trii.

897
01:03:44,987 --> 01:03:47,922
�i avea dreptate.
Nu vezi?

898
01:03:47,990 --> 01:03:51,118
Tot ce trebuie s� faci este s�...

899
01:03:54,430 --> 01:03:56,523
Cine naiba i-a dat �stuia
drumul din �nchisoare?

900
01:03:56,599 --> 01:03:58,362
Fratele lui, �eriful.

901
01:04:09,612 --> 01:04:11,842
Poftim, iubito.

902
01:04:11,914 --> 01:04:13,848
Vom muri, nu-i a�a?

903
01:04:13,916 --> 01:04:18,046
Nu vei p�i nimic.
Nu am pierdut pe nimeni, momentan.

904
01:04:18,120 --> 01:04:21,578
- L-ai pierdut pe Robbie.
- Cu excep�ia lui Robbie.

905
01:04:21,657 --> 01:04:26,060
Nimic din toate astea nu conteaz� acum.
Tot ce conteaz� este c� sunt aici, cu tine.

906
01:04:26,128 --> 01:04:28,062
�ncearc� s� dormi pu�in, bine?

907
01:04:29,332 --> 01:04:31,391
C�nt�-mi "Somn u�or �i Noapte Bun�".

908
01:04:33,169 --> 01:04:35,535
Nu-I �tiu pe acesta.

909
01:04:35,605 --> 01:04:38,130
�mi c�n�i "Muntele t�cut"?

910
01:04:38,207 --> 01:04:40,266
�mi pare r�u Rachel,
nici pe acesta nu-I �tiu.

911
01:04:51,020 --> 01:04:52,988
<i>?Vrei banii?</i>

912
01:04:53,055 --> 01:04:55,489
<i>?Atunci trebuie s� fii
o curvuli�� nimfoman�?</i>

913
01:04:57,159 --> 01:05:00,720
<i>?D� din fund pentru bac�i�
dac� e�ti o curvuli�� nimfoman�?</i>

914
01:05:00,796 --> 01:05:04,254
<i>?Apleac�-te dac� e�ti
o curvuli�� nimfoman�?</i>

915
01:05:04,333 --> 01:05:06,995
<i>?Nu, nu este o curvuli��?</i>

916
01:05:07,069 --> 01:05:09,435
<i>?Curvuli�a nimfoman�?</i>

917
01:05:17,013 --> 01:05:19,447
Intr�.

918
01:05:19,515 --> 01:05:22,109
Ia loc.

919
01:05:22,184 --> 01:05:25,176
- Oliver m� numesc.
- Tom Ryan.

920
01:05:27,123 --> 01:05:29,887
Eu am g�sit locul �sta.
E destul� m�ncare.

921
01:05:30,860 --> 01:05:33,727
Al�turi de dou� cadavre proaspete...

922
01:05:33,796 --> 01:05:36,993
a celor c�rora le "apar�inea" locul.
Putem sta aici pentru totdeauna.

923
01:05:37,066 --> 01:05:39,830
- �i-e fric�?
- Bine�n�eles c� �mi este fric�.

924
01:05:39,902 --> 01:05:42,063
Mie nu.
Am fost destul� vreme �n preajma mor�ii.

925
01:05:42,138 --> 01:05:44,629
Conduceam o ambulan��,
prin ora�...

926
01:05:44,707 --> 01:05:48,302
dar, se pare, c� nu am fost
destul de bun.

927
01:05:48,377 --> 01:05:50,709
Se pare c� omoram mai
mul�i oameni dec�t salvam.

928
01:05:50,780 --> 01:05:53,476
Ceva la acea siren� m� incita.

929
01:05:53,549 --> 01:05:57,110
M�cel!

930
01:05:57,186 --> 01:05:59,620
Dar acum este diferit.
Este r�zboi.

931
01:05:59,689 --> 01:06:01,987
Nu, este exterminare.

932
01:06:02,058 --> 01:06:04,822
Nu este cu nimic mai special dec�t
un r�zboi �ntre oameni �i viermi...

933
01:06:04,894 --> 01:06:07,226
sau dragoni �i lupi...

934
01:06:07,296 --> 01:06:11,426
sau oameni c�lare pe dragoni,
arunc�nd cu lupi �n viermi.

935
01:06:11,500 --> 01:06:15,197
La naiba, Tom.
Nu pricepi ce �ncerc s� �i spun?

936
01:06:15,271 --> 01:06:17,762
Extratere�trii �tia
trebuie s� aib� o sl�biciune.

937
01:06:17,840 --> 01:06:20,240
Am auzit c� japonezii au
omor�t c�iva cu Kikkoman.

938
01:06:20,309 --> 01:06:23,142
Kikkoman.
Dar este...este sos de soia.

939
01:06:23,212 --> 01:06:24,975
Da.
Este slab �n sodiu.

940
01:06:25,047 --> 01:06:28,210
Ceea ce �ncerc s� spun, Tom, este c� noi doi
ar trebui s� ne lupt�m cu aceste creaturi.

941
01:06:28,284 --> 01:06:30,684
Noi ar trebui s� "r�s�rim" de sub p�m�nt.
942
01:06:30,753 --> 01:06:32,812
Bine�n�eles, ar trebui s�
ne �ngrop�m mai �nt�i...

943
01:06:32,888 --> 01:06:34,219
dar va merita.

944
01:06:34,290 --> 01:06:36,417
Adierea v�ntului.
F�r� soare acoperit. Viermi.

945
01:06:36,492 --> 01:06:39,484
C�nd vom construi proprii
no�tri tripozi, cu 4 picioare.

946
01:06:39,562 --> 01:06:41,530
Trebuie s� �i ar�t ceva.

947
01:06:44,400 --> 01:06:47,892
�i �ncol�im pe la spate
�i �i speriem de moarte.

948
01:06:52,908 --> 01:06:55,399
Ne-ar fi prins bine
ni�te lope�i, nu crezi?

949
01:07:04,587 --> 01:07:06,817
Tat�.

950
01:08:12,922 --> 01:08:15,390
Tati.

951
01:08:15,458 --> 01:08:17,085
Rachel!

952
01:08:19,628 --> 01:08:23,462
Rachel! Rachel!

953
01:08:32,808 --> 01:08:35,743
Care este secretul, Brenda?
Ce �mi scap�?

954
01:08:37,947 --> 01:08:40,916
Te rog!
Al�i mon�tri deghiza�i?
955
01:08:48,824 --> 01:08:52,453
Cindy!

956
01:09:08,244 --> 01:09:11,441
Ajutor! Ajutor!

957
01:09:12,815 --> 01:09:15,807
Am promis c� am s� te g�sesc,
nu-i a�a?

958
01:09:29,598 --> 01:09:32,396
Unde suntem?
Ce e asta?

959
01:09:32,468 --> 01:09:35,528
Un fel de co� ata�at tripodului.

960
01:09:35,604 --> 01:09:37,265
Doamne!

961
01:09:37,339 --> 01:09:40,240
�tiu, este groaznic!
Dar de ce?

962
01:09:40,309 --> 01:09:42,140
Ce or s� ne fac� extratere�trii?

963
01:09:42,211 --> 01:09:44,145
Nu �tiu, dar �i iau pe to�i...

964
01:09:44,213 --> 01:09:46,909
tineri, b�tr�ni, boga�i, s�raci, Chingy.

965
01:09:58,093 --> 01:10:00,186
- Tati!
- Rachel!

966
01:10:00,262 --> 01:10:03,663
- Nu!
- Tati! Ajutor!

967
01:10:03,732 --> 01:10:05,632
Tom!

968
01:10:15,477 --> 01:10:18,139
Sunt moart�?

969
01:10:18,214 --> 01:10:20,307
Nu e�ti moart�.

970
01:10:30,025 --> 01:10:32,459
- Brenda!
- Cindy!

971
01:10:32,528 --> 01:10:35,326
Se putea �i mai r�u.

972
01:10:38,133 --> 01:10:41,398
- Vre�i s� facem schimb?
- Da.

973
01:10:41,470 --> 01:10:44,371
Brenda, uite.

974
01:10:44,440 --> 01:10:48,035
Nu pot s� cred!
Extratere�trii au omor�t un dinozaur!

975
01:10:52,214 --> 01:10:56,310
Oamenilor, bine a�i venit �n
interiorul tripodului de comand�.

976
01:10:57,119 --> 01:10:59,587
Unde e Rachel?
Ce ai f�cut cu fata mea?

977
01:10:59,655 --> 01:11:03,523
Toate la timpul lor, Tom.
Dar mai �nt�i s� juc�m un joc.

978
01:11:03,592 --> 01:11:07,392
Dispozitivele pe care le purta�i
se vor activa �n 60 de secunde.

979
01:11:07,463 --> 01:11:11,923
Comutatorul de pe peretele din
spatele lui Cindy le va dezactiva.

980
01:11:12,001 --> 01:11:13,866
Dar unde este cheia?
981
01:11:13,936 --> 01:11:15,528
�i voi da un indiciu, Cindy.

982
01:11:16,972 --> 01:11:18,701
S� �nceap� jocul.

983
01:11:18,774 --> 01:11:22,505
Nu... Nu �n�eleg.

984
01:11:22,578 --> 01:11:27,208
Bine...
poate asta te va ajuta s� "vezi".

985
01:11:34,156 --> 01:11:37,751
Vrei s�... tai ceva?

986
01:11:37,826 --> 01:11:41,091
Asta ar trebui s� fie evident, da.

987
01:11:43,132 --> 01:11:44,599
Nu.

988
01:11:46,735 --> 01:11:49,761
Nu!
Cheia este �n spatele ochiului t�u, bine?

989
01:11:55,778 --> 01:11:59,111
Zoltar, vino aici!
Asta chiar o va face!

990
01:12:03,152 --> 01:12:05,416
Ochi fals.

991
01:12:05,487 --> 01:12:07,819
Dup� lupta de la bar din '96.

992
01:12:16,231 --> 01:12:20,167
Sper c� asta nu va interveni �ntre noi.

993
01:12:20,235 --> 01:12:22,226
Bine�n�eles c� nu.

994
01:12:29,011 --> 01:12:31,639
Este prea t�rziu s� mai probez asta?
995
01:12:31,714 --> 01:12:33,579
Lini�te!
Jocul nu s-a terminat �nc�.

996
01:12:36,085 --> 01:12:37,746
- Rachel!
- Tati!

997
01:12:37,820 --> 01:12:40,254
- Robbie!
- Tati!

998
01:12:44,193 --> 01:12:48,425
Singurul lucru care �i �ine
copiii �n via��, Tom, e�ti tu.

999
01:12:48,497 --> 01:12:50,988
M�car ne-am distrat bine -

1000
01:12:54,670 --> 01:12:57,332
Nu te a�teptai la asta, nu-i a�a?

1001
01:12:57,406 --> 01:13:00,341
Ba dimpotriv�,
contam pe asta.

1002
01:13:06,115 --> 01:13:08,811
L-am numit...
"sp�rg�torul de nuci".

1003
01:13:08,884 --> 01:13:10,818
De ce?

1004
01:13:10,886 --> 01:13:13,616
Bine�n�eles.

1005
01:13:19,294 --> 01:13:24,459
Tempura. Sushi. Sashimi!

1006
01:13:28,404 --> 01:13:30,668
Doamne.
Dumnezeule.

1007
01:13:30,739 --> 01:13:34,334
Bine�n�eles. Urmeaz� s�ngele.
Henry era tat�l lui vitreg.
1008
01:13:34,410 --> 01:13:36,901
E�ti adev�ratul tat� al copila�ului!

1009
01:13:36,979 --> 01:13:38,879
Unde ai apucat s� o cuno�ti?

1010
01:13:38,947 --> 01:13:41,415
�n vacan�a de prim�var� din Cabo.
�i ce?

1011
01:13:41,483 --> 01:13:43,815
Ne-am combinat.
Serios acum, cui �i pas�?

1012
01:13:43,886 --> 01:13:45,217
Ce e asta?

1013
01:13:47,723 --> 01:13:49,657
Bucur�-te de Sf�rctecator, Tom.

1014
01:13:52,928 --> 01:13:55,021
Te rog, fiul t�u nu �i-ar fi dorit asta.

1015
01:13:55,097 --> 01:13:57,895
Sufletul s�u r�t�ce�te pe P�m�nt
din cauza durerii pe care i-ai provocat-o.

1016
01:13:57,966 --> 01:14:00,594
Nu. Am traversat o �ntreag�
Galaxie pentru r�zbunare.

1017
01:14:00,669 --> 01:14:02,864
Dar este vina mea.
Las�-i pe ceilal�i s� plece.

1018
01:14:02,938 --> 01:14:06,101
Nu prea cred.

1019
01:14:06,175 --> 01:14:09,576
Hei, Cindy!
Uite, sunt la televizor! Uit�-te!

1020
01:14:14,183 --> 01:14:15,878
�i-ai pierdut min�ile?!
1021
01:14:15,951 --> 01:14:18,385
Nimeni... nu o p�lmuie�te... pe Brenda!

1022
01:14:18,454 --> 01:14:20,615
Zoltar, ajutor!

1023
01:14:20,689 --> 01:14:24,125
Ce nasol!

1024
01:14:24,193 --> 01:14:27,560
�tiu c� por�i pic� �ntregii
omeniri pentru moartea fiului t�u, dar...

1025
01:14:27,629 --> 01:14:29,961
Un "wet willy"!

1026
01:14:30,032 --> 01:14:33,263
Omor�ndu-ne pe noi nu-I vei
aduce �napoi pe b�ie�elul t�u.

1027
01:14:33,335 --> 01:14:36,236
Nu. Ve�i pl�ti cu to�ii
pentru ce a�i f�cut.

1028
01:14:36,305 --> 01:14:38,398
�i �n plus, am construit deja
chestia asta.

1029
01:14:39,842 --> 01:14:42,902
C�nd vei fi prins �n capcan�,
lan�urile se vor bloca.

1030
01:14:42,978 --> 01:14:44,969
Copiii t�i vor fi �n siguran��...

1031
01:14:45,047 --> 01:14:47,641
�ns� tu vei muri �n chinuri cumplite.

1032
01:14:47,716 --> 01:14:50,378
Po�i s� te "�ii" de
persoanele pe care le iube�ti?

1033
01:14:50,452 --> 01:14:52,379
Ai la dispozi�ie 60 de secunde.

1034
01:14:53,956 --> 01:14:54,838
Nu.

1035
01:14:54,839 --> 01:14:57,819
Nu v� face�i griji, copii.
N-am s� renun� la voi.

1036
01:14:59,361 --> 01:15:01,295
Este �n regul� s� renun�i, tat�.

1037
01:15:01,363 --> 01:15:03,923
Tot ce trebuia s� faci era
s� �mi ar�i c� m� iube�ti.

1038
01:15:05,200 --> 01:15:07,464
�i mie s� �mi ar�i ce
�nseamn� s� fii b�rbat.

1039
01:15:07,536 --> 01:15:10,061
�i mie s� �mi ar�i c�
pot iubi din nou.

1040
01:15:11,240 --> 01:15:12,969
Te iert�m, tat�.

1041
01:15:24,186 --> 01:15:26,154
�epii s-au oprit!

1042
01:15:29,825 --> 01:15:32,191
- Copii!
- Tati!

1043
01:15:36,532 --> 01:15:39,501
Cumva ne... cru�i via�a?

1044
01:15:39,568 --> 01:15:41,502
Oricine poate purta pic�...

1045
01:15:41,570 --> 01:15:43,868
dar a ierta necesit� curaj.

1046
01:15:43,939 --> 01:15:47,875
- Invazia a luat sf�r�it.
- �i?

1047
01:15:47,943 --> 01:15:51,003
�i presupun c� �mi pare r�u,
sau ceva de genu'. Nu �tiu.

1048
01:15:51,079 --> 01:15:52,706
Spune-o ca �i c�nd
ai vorbi serios.

1049
01:15:52,781 --> 01:15:54,715
Bine.

1050
01:15:54,783 --> 01:15:57,377
�mi pare r�u c� am ucis
milioane de oameni! �n fine, tot aia!

1051
01:15:57,452 --> 01:16:00,114
Stai... unde e Brenda?

1052
01:16:02,724 --> 01:16:04,351
Ce?

1053
01:16:04,426 --> 01:16:06,826
Este pace acum.
Nu f�ceam dec�t s� "sigilez" afacerea.

1054
01:16:08,096 --> 01:16:11,429
Haide Brenda.
S� mergem.

1055
01:16:11,500 --> 01:16:15,402
Pa, Zoltar!
S� nu-mi pierzi num�rul!

1056
01:16:17,506 --> 01:16:19,497
Spune-mi c� nu ai contractat ceva.

1057
01:16:19,575 --> 01:16:22,476
Nu, este-n ordine.
Mi-a spus c� era virgin�.

1058
01:16:24,680 --> 01:16:27,046
Suntem termina�i.

1059
01:16:42,264 --> 01:16:44,198
Mami!

1060
01:16:49,071 --> 01:16:50,368
Mul�umesc.

1061
01:16:52,774 --> 01:16:54,503
Uita�i, copii, bunicu'.

1062
01:16:56,478 --> 01:16:58,207
Nu, el este noul meu so�.

1063
01:17:04,987 --> 01:17:09,617
Cred c� este at�t de romantic cum
reu�e�te dragostea s� dea peste oricine.

1064
01:17:14,508 --> 01:17:16,986
�i astfel, dragostea
triumf� �n cele din urm�...

1065
01:17:17,065 --> 01:17:19,363
�i invadatorii au fost distru�i.

1066
01:17:19,434 --> 01:17:22,164
Pentru c� aceast� lume, lumea noastr�...

1067
01:17:22,237 --> 01:17:24,205
este lumea oamenilor.

1068
01:17:24,272 --> 01:17:27,298
Ne-am c�tigat dreptul
de a tr�i aici...

1069
01:17:27,376 --> 01:17:31,745
�i at�ta vreme c�t iubim,
omenirea va triumfa.

1070
01:17:31,813 --> 01:17:35,647
To�i du�manii no�tri au e�uat �n
�ncercarea lor de a ne �nfr�nge...

1071
01:17:35,717 --> 01:17:40,450
�nfr�n�i chiar de planurile lor infame.

1072
01:17:40,522 --> 01:17:43,980
Peste toate lumile,
peste toate galaxiile...

1073
01:17:44,059 --> 01:17:47,722
domin�m, singuri.
1074
01:17:47,796 --> 01:17:52,426
Nimic nu ne poate amenin�a existen�a,
nimic nu ne poate �nfr�nge sufletul.

1075
01:17:52,501 --> 01:17:54,435
�i de ce?

1076
01:17:54,503 --> 01:17:57,802
Dintre toate calit�ile
care ne fac unici...

1077
01:17:57,873 --> 01:18:00,535
dragostea este puterea
noastr� cea mai de pre�...

1078
01:18:00,609 --> 01:18:03,237
�i datorit� dragostei,
omenirea va supravie�ui.

1079
01:18:07,282 --> 01:18:10,513
Mul�umesc.
Bun� ziua �i bine a�i venit la spectacol.

1080
01:18:10,585 --> 01:18:14,351
Avem un invitat special cu
ni�te informa�ii speciale.

1081
01:18:14,423 --> 01:18:17,654
A�a este, se afl� �n cl�dire!
Omul care a salvat lumea!

1082
01:18:17,726 --> 01:18:19,990
Aplauda�i-I pe Tom Ryan!

1083
01:18:23,065 --> 01:18:25,659
- Da!
- Prietenul meu cel mai bun.

1084
01:18:41,516 --> 01:18:44,314
Asta-i tot?

1085
01:18:44,386 --> 01:18:46,081
Bine.

1086
01:18:50,292 --> 01:18:53,659
- A�adar, e�ti �ndr�gostit.
- Sunt, sunt �ndr�gostit.

1087
01:18:58,800 --> 01:19:01,200
A �nnebunit.
B�iatul clar a �nnebunit.

1088
01:19:09,544 --> 01:19:12,138
- E�ti adorabil c�nd e�ti �ndr�gostit.
- Mul�umesc.

1089
01:19:12,214 --> 01:19:13,471
Poveste�te-ne despre ea.

1090
01:19:13,472 --> 01:19:15,513
Este minunat�.
Este cu adev�rat extraordinar�.

1091
01:19:15,584 --> 01:19:17,245
Este mai complicat.

1092
01:19:17,319 --> 01:19:19,583
Da, spuneai c�
este, complex�, presupun.

1093
01:19:19,654 --> 01:19:21,485
Mai taci!

1094
01:19:30,098 --> 01:19:33,363
E�ti nebun!
Tom Ryan este nebun!

1095
01:19:33,435 --> 01:19:35,460
- Sunt nebun!
- Mul�umit?

1096
01:19:35,537 --> 01:19:37,505
- E�ti fericit?
- Sunt foarte fericit! Uite!

1097
01:19:42,377 --> 01:19:44,368
Tom.
Am �n�eles, ai curaj.

1098
01:19:46,948 --> 01:19:50,509
Da!
1099
01:19:50,585 --> 01:19:52,382
Pantof!

1100
01:19:57,225 --> 01:19:59,716
O iubesc pe Cindy Campbell!

1101
01:20:21,650 --> 01:20:23,447
Bine, deci, Tom...
Cindy nu este aici?

1102
01:20:23,518 --> 01:20:26,282
�tiu c� este aici.
Cindy, �tiu c� e�ti �n cl�dire.

1103
01:20:26,354 --> 01:20:28,686
- Cindy! Cindy!
- Cindy! Cindy!

1104
01:20:28,757 --> 01:20:33,751
- S-o aducem aici chiar �n acest moment.
- O iubesc pe aceast� femeie! O iubesc!

1105
01:20:42,237 --> 01:20:48,208
Dumnezeule!

1106
01:21:00,509 --> 01:22:01,209
Traducerea �i adaptarea:
veveri�a_bc & afrodita