Sunteți pe pagina 1din 10

CURS 1

Curs introductiv
Informaţii generale despre profesor

Nume şi prenume:
BURCEA ŞTEFAN GABRIEL
Grad didactic:
lector universitar doctor
Apartenenţă:
Facultatea/Departamentul de
Administraţie şi Management Public
Adresa de e-mail:
stefan.burcea@gmail.com
Program de consultaţii:
Joi, ora 12:00, sala 0032
Vineri,
2 ora 14:00, sala 3503
Obiectivele cursului

îmbunătăţirea cunoştinţelor de management strategic şi


înţelegerea aplicabilităţii acestora în organizaţiile din
sectorul public şi non-guvernamental;
dezvoltarea vocabularului de specialitate specific;
creşterea capacităţii de analiză şi adaptare a
particularităţilor planificării strategice la diferite situaţii şi
contexte date;
perfecţionarea gândiri manageriale în sensul înţelegerii şi
asumării viziunii strategice de succes.

3
Sistemul de evaluare

Participarea activă la curs:


10 puncte
Susţinerea la termen a proiectului de disciplină:
10 puncte
Test de verificare a cunoştiinţelor:
10 puncte
Prezenţa (activă) la seminar:
10 puncte
Examenul scris în sesiune
(inclusiv punctajul din oficiu):
60 puncte
TOTAL:
100 puncte
4
Participarea activă la curs şi seminar

 presupune:
1. pregătirea aplicaţiilor de la seminar
2. implicarea activă în rezolvarea aplicaţiilor practice la curs

 standard:
minim 3 intervenţii notabile la seminar
minim 5 intervenţii notabile la curs

 condiţii de acordare a punctajului:


punctajul se acordă proporţional cu gradul de implicare

 punctaj alocat:
10 puncte
5
Susţinerea la termen a proiectului de disciplină

 presupune:
1. elaborarea proiectului (.doc) în echipe de 2-3 studenţi
2. susţinerea proiectului (.ppt) la termenul stabilit / echipă
completă

 standard:
respectarea cerinţelor (structură şi conţinut) proiectului

 condiţii de acordare a punctajului:


punctajul se acordă proporţional cu calitatea proiectului

 punctaj alocat:
10 puncte
6
Test de verificare a cunoştiinţelor

 presupune:
1. înţelegerea materiei aferente (platforma online.ase.ro)
2. prezenţa la seminar pentru susţinerea testului
(săptămâna 7-13 nov./săptămâna 14-20 nov.)

 standard:
subiecte formulate în maniera celor de la examen

 condiţii de acordare a punctajului:


punctajul se acordă proporţional cu nivelul de cunoştiinţe

 punctaj alocat:
10 puncte
7
Prezenţa la curs şi seminar

 presupune:
prezenţa fizică la curs şi seminar

 standarde:
minim 5 prezenţe la curs ŞI
minim 4 prezenţe la seminar

 condiţii de acordare a punctajului:


punctajul se acordă dacă standardele se respectă
CUMULATIV; în caz contrar nu se acordă punctajul

 punctaj alocat:
10 puncte
8
Examenul scris în sesiune

 presupune:
1. înţelegerea materiei cuprinsă în suportul de curs
disponibil pe platforma online.ase.ro, ţinând cont de
subiectele propuse transmise
2. prezenţa la examen în condiţii de disciplină strictă

 standarde CUMULATIVE:
minim 30 de puncte (inclusiv 10 puncte din oficiu) sunt
necesare pentru promovarea examenului scris (în sesiune)
minim 45 de puncte (punctaj total) sunt necesare pentru
promovarea la disciplina EPSIP

 punctaj alocat:
60 puncte
9
SUCCES !!!

10