Sunteți pe pagina 1din 2

MODALITĂȚI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII

ÎN ORELE DE MATEMATICĂ

Prof. Înv. Pr. Popa Mihaela


Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu” Buzău

Creativitatea este un concept fundamental din psihologie, care este impus de numeroasele
probleme sociale, economice, culturale, educaționale care cer o adaptare permanentă a omului la
noile provocări. Progresul socio-uman este asigurat prin intermediul școlii, care are un rol foarte
bine determinat în dezvoltarea potențialului intelectual reprezentat de inteligență și creativitate.
În ciuda faptului că matematica este ştiinţa conceptelor celor mai abstracte, de o extremă
generalitate, majoritatea copiilor îndrăgeşte matematica şi aşteaptă cu plăcere aceste ore. Nu este
mai puţin adevărat că dascălul are rolul, locul şi menirea sa de a-i motiva pe elevi să o studieze cu
plăcere şi de a o face accesibilă şi puternic ancorată în realitate, de a le explica utilitatea şi
aplicabilitatea ei în viaţa de zi cu zi.
Poincaré afirma că: ”Scopul principal al învăţământului matematic este de a dezvolta
anumite facultăţi psihice şi, printre ele, intuiţia nu e cea mai puţin preţioasă. Prin ea, lumea
matematică rămâne în contact cu lumea reală şi chiar dacă matematica pură ar putea să se lipsească
de ea, tot la ea ar trebui să recurgem pentru a umple prăpastia care separă simbolul de realitate.
Practicianul va avea totdeauna nevoie de ea şi la fiecare matematician pur trebuie să existe 100 de
practicieni”. Procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de valorificarea tuturor
dimensiunilor şi laturilor personalităţii viitorilor adulţi. Este vremea „ inteligenţelor multiple” şi a
„gândirii critice”, a alternativelor educaţionale.
Școala are un rol decisiv în depistrea, formrea și manifestarea aptitudinilor creatoare. Există
o serie de factori care sunt considerați responsabili de dezvoltarea creativității elevilor:
a) modalitatea în care sunt structurate finalitățile învățământului actual; idelul
educațional își propune să realizeze o dezvoltare liberă, integrală și armonioasă armonioasă a
personalității umane, formarea personlității autonome și creative.
b) planurile și programele de învățământ care să prevadă și lecții speciale în vederea
cultivării ingeniozității
c) climatul în care se desfășoară educația; o atmosferă descătușată de conformism, nu
însă de conducere, eliberată de stereotipii, dr nu și de ordine și de logică feră un climat care
generează receptivitatea față de noile experiențe și dorința de activitate
Participarea motivată şi activă la lecţie, precum şi stimularea creativităţii şi creşterea
interesului pentru aceasta pot fi soluţionate prin folosirea metodelor R.W.C.T. (Reading and
Writing for Critical Thinking). Cu ajutorul acestora elevii sunt antrenaţi, ca într-un joc, într-o
continuă participare şi colaborare, dar solicită elevii şi la comunicare, întrucât fiecare doreşte să
comunice, crescând astfel motivarea învăţării. Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă
de ceilalţi, răspunsurile nu sunt ridiculizate, ci, prin argumentele celorlalţi, cel care a emis o soluţie
greşită îşi schimbă opinia, preluînd-o pe cea corectă. Fiecare membru are respect pentru colegii din
clasă şi pentru opiniile acestora. Sunt eliminate motivele de stres, emoţiile scad, se atenuează.
Receptarea mesajelor şi a informaţiilor se face prin comunicare elev – elev sau învăţător –
elev, ceea ce contribuie la învăţarea de tip activ.
O atenţie deosebită trebuie acordată stabilirii regulilor de lucru în grup şi apoi utilizării unor
acţiuni specifice, cum ar fi :
 momentul de activizare numit „spargerea gheţii”;
 vizualizarea ca mijloc de receptare a cunoştinţelor în mod logic, plăcut, relaxant, ce duce la
stabilirea de conexiuni multiple, conexiuni care devin baza unei învăţări mai trainice
 valorificarea experienţei de viaţă a elevilor în cadrul activităţilor desfăşurate.
Alegerea celor mai eficiente metode pentru o anumită activitate didactică e în exclusivitate,
rezultatul deciziei cadrului didactic; în luarea acestei decizii el trebuie să ţină seama de: obiectivele
urmărite în cadrul lecţiei, specificul conţinutului de învăţat, particularităţile elevilor, propriile
competenţe pedagogice şi metodice. Prezentul proiect analizeazǎ în ce măsură, aplicarea cu
prioritate a strategiilor bazate pe metode activ-participative, asigură succesul şcolar la matematică
în ciclul primar.
Una din metodele care stimulează creativitatea și care s-a dovedit o tehnică de instruire
eficientă este metoda rezolvării creative de probleme sau problematizarea. Esența acestei metode

S-ar putea să vă placă și