Sunteți pe pagina 1din 6

Cele mai importante

institutii UE
Institutiile Uniunii Europene
Uniunea Europeana este rezultatul uniunii politice a diferitelor state suverane si democratice,
care cedeaza voluntar o parte din suveranitatea lor pentru a forma o unitate de ordin superior.
Aceasta situatie se produce pentru prima data in istoria umanitatii si de aceea institutiile care
se creaza si care dirijeaza si impulsioneaza procesul formeaza un sistem original si unic in
lume.
 In mod efectiv statele membre accepta sa delege o parte din suveranitatea lor unor institutii
independente ce reprezinta pe rand interesele comunitare, nationale si pe cele ale cetatenilor.
Nucleul sistemului institutional european este format din trei organisme: Parlamentul
European, ce reprezinta cetatenii, Consiliul, ce reprezinta guvernele si Comisia care este
organismul ce apara in mod traditional interesele comunitare ale UE.
La acest “triunghi institutional” se adauga alte doua institutii: Curtea de Justitie si Curtea de
Conturi. Alte cinci organisme specializate completeaza edificiul.
Parlamentul European
Parlamentul European, ales la fiecare 5 ani prin sufragiu universal direct ii reprezinta pe cei
374 milioane de cetateni europeni. Candidatii si reprezentantii alesi se grupeaza imprejurul
marilor tendinte si partide politice existente in tarile   membre.
Consiliul Uniunii Europene
  Consiliul este format din ministrii guvernelor tarilor membre. Constituie principala instanta
de decizie a Uniunii Europene,  institutia cea mai puternica, care are cuvantul decisiv in
aproape toate temele.
Presedentia consiliului este rotativa si o ocupa sefii de state sau de guvern ale fiecarei tari
membre pe o perioada de sase luni.
 
 Comisia Europeana
             Comisia Europeana personifica si apara in interes general Uniunea. Presedintele si
membrii Comisiei sunt numiti de catre statele membre in urma aprobarii de catre Parlamentul
European. Comisia este motorul sistemului institutional   comunitar pentru ca:
    Are dreptul de initiativa legislativa, propune texte de lege ce se prezinta
Parlamentului si Consiliului.
    Este instanta executiva, garanteaza executia legilor europene (Directive,
Regulamente si Decizii), bugetului si a programelor adoptate de catre Parlament si
Consiliu.
    Este gardianul tratatelor, supravegheaza indeplinirea Dreptului comunitar, impreuna
cu Curtea de Justitie.
    Este reprezentantul Uniunii pe scena internationala, negociaza acorduri
internationale, in principal de comert si cooperare.
               
Curtea de justitie
             Curtea de Justitie europeana garanteaza respectarea Dreptului comunitar si
uniformitatea interpretarii. Este capabila sa  recunoasca litigii intre diferite state membre.
Institutii comunitare, companii si particulari. In 1989 s-a creat Curtea Primei  Instante.
             
  
Curtea de conturi
Curtea de conturi europeana verifica legalitatea si regularitatea veniturilor si cheltuielilor
Uniunii si se asigura de buna   gestiune financiara a bugetului european.
     Banca Central Europeana
   Banca Central Europeana stabileste si aplica politica monetara europeana; dirijeaza
operatiunile de schimb si garanteaza buna functionare a sistemelor de plati.
  Comitetul Economic si Social 
Comitetul Economic si Social este reprezentantul punctelor de vedere si intereselor societatii
civile organizate in fata   Comisiei, Consiliului si Parlamentului European. Trebuie consultat
in teme de politica economica si sociala, poate da  sfaturi asupra unor probleme pe care le
considera de importanta speciala.
  Comisia Regiunilor
  Comisia Regiunilor supravegheaza respectarea identitatii si prerogativelor regionale si
locale. Este consultata     obligatoriu in probleme legate de politica regionala, mediul ambient
si educatie. Este formata din reprezentantii   entitatilor regionale si locale.
 
  Banca Europeana de Investitii
 Banca Europeana de Investitii (BEI) este institutia financiara a Uniunii Europene. Finanteaza
proiecte de investitii pentru a    contribui la dezvoltarea echilibrata a Uniunii.
 
Avocatul european al poporului
   Avocatul european al poporului poate fi consultat de catre o persoana fizica (cetatenii) sau
juridica (institutii sau  companii)     rezidenta in Uniune si se considera victima al unui act de
“proasta administrare” din partea institutiilor sau    organelor comunitare.

Instituții
Există trei instituții politice care dețin puterea executivă și legislativă a Uniunii. Consiliul
Uniunii Europene reprezintă guvernele, Parlamentul reprezintă cetățenii și Comisia reprezintă
interesul european. În esență, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul sau o altă parte
formulează o cerere de legislație Comisiei. Comisia redactează o versiune și o prezintă
Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene, unde, în majoritatea cazurilor, ambele trebuie
să-și dea acordul. Deși natura exactă a acesteia depinde de procedura legislativă utilizată,
odată aprobată și semnată de ambele organe, ea devine lege. Obligația Comisiei este să se
asigure că legislația este pusă în aplicare și să-i aducă în fața Curții pe cei care nu respectă
dispozițiile sale.
Parlamentul European
Parlamentul European (PE) împarte autoritatea legislativă și bugetară a Uniunii cu Consiliul
Uniunii Europene (care nu trebuie confundat cu Consiliul European). Cei 751 de membri ai
săi sunt aleși la fiecare cinci ani prin vot universal și se situează în funcție de apartenența
politică. Ei reprezintă aproape 500 de milioane de cetățeni (al doilea cel mai mare electorat
democratic din lume) și formează singurul organ ales în mod direct în Uniune. În ciuda
faptului că formează una din cele două camere legislative ale Uniunii, ea are competențe mai
slabe decât Consiliul în anumite domenii sensibile și nu are inițiativă legislativă. Cu toate
acestea, are competențe asupra Comisiei pe care Consiliul nu le are.

Președintele Parlamentului este Antonio Tajani (PPE), care a fost ales de Parlament în 2017.


Consiliul European

Consiliul European oferă direcții politice la nivel de șef de stat sau de guvern către Uniune

Consiliul European este grupul de șefi de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE.
Acesta se reunește de patru ori pe an pentru a defini agenda politică a Uniunii și a da un
impuls integrării. Președintele Consiliului European este persoana responsabilă pentru
prezidarea și conducerea activității instituției, care a fost desemnată drept cel mai înalt
organism politic al Uniunii Europene.

Actualul președinte este Donald Tusk.


Consiliul Uniunii Europene
Consiliul Uniunii Europene (informal cunoscut sub numele de "Consiliul de Miniștri" sau
doar "Consiliul") este un organism care deține competențe legislative și unele puteri executive
limitate și, prin urmare, este principalul organism decizional al Uniunii. Președinția sa se
rotește între state la fiecare șase luni, dar fiecare trei președinții cooperează acum la un
program comun. Acest organism este separat de Consiliul European, care este un organism
similar, dar este compus din lideri naționali.
Consiliul este alcătuit din douăzeci și opt de miniștri naționali (câte unul per stat). Cu toate
acestea, Consiliul se reunește în diverse forme, în funcție de subiect. De exemplu, dacă se
discută despre agricultură, Consiliul va fi compus din fiecare ministru național pentru
agricultură. Ei reprezintă guvernele lor și sunt responsabili față de sistemele lor politice
naționale. Voturile sunt luate fie cu majoritate, fie cu unanimitate, cu voturi alocate în funcție
de populație. Consiliul împarte puterea legislativă și bugetară cu Parlamentul și conduc, de
asemenea, politica externă și de securitate comună.

Președinția actuală este deținută de Austria (perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018).


Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) este ramura judiciară a UE. Acesta este
responsabilă pentru interpretarea dreptului european și a tratatelor UE. Este alcătuită din
camerele: Curtea de Justiție, Tribunalul și Tribunalul Funcției Publice.

Sediul CJEU este la Luxembourg.


Banca Centrală Europeană
.

Sediul Băncii Central Europene până în 2014.

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală a zonei euro (statele care au adoptat


moneda euro), controlând astfel politica monetară în acest domeniu cu o agendă de menținere
a stabilității prețurilor.

Acesta se află în centrul Sistemului European al Băncilor Centrale, care cuprinde toate băncile
naționale ale UE. Banca este guvernată de un consiliu de guvernatori ai băncilor naționale și
de un președinte.
Curtea Europeană de Conturi
Curtea de Conturi Europeană (ECA), în ciuda numelui său, nu are putere judecătorească. Ea
se asigură că fondurile contribuabililor din bugetul Uniunii Europene au fost cheltuite în mod
corect. Curtea oferă Consiliului și Parlamentului un raport de audit pentru fiecare an financiar.
Parlamentul folosește acest lucru pentru a decide dacă să aprobe gestionarea de către Comisie
a bugetului. De asemenea, Curtea oferă opinii și propuneri privind legislația financiară și
acțiunile antifraudă.Curtea de Conturi a fost înființată în 1975. A fost creată ca o instituție
independentă datorită sensibilității problemei fraudei în Uniune. Este compusă dintr-un
membru din fiecare stat membru numit de Consiliu la fiecare șase ani. La fiecare trei ani, unul
dintre ei este ales ca președinte al curții.
Un cadru instituțional unic

UE beneficiază de un cadru instituţional unic în lume, în care:

 priorităţile generale sunt stabilite de Consiliul European, care reuneşte liderii naţionali
şi europeni
 deputaţii europeni, aleşi prin vot direct, reprezintă interesele cetăţenilor în cadrul
Parlamentului European
 interesele Uniunii în ansamblu sunt promovate de Comisia Europeană, ai cărei membri
sunt desemnaţi de guvernele naţionale
 guvernele promovează interesele statelor membre, în cadrul Consiliului Uniunii
Europene.
Stabilirea agendei

Consiliul European stabilește direcția politică generală a UE, însă nu are putere de legiferare.
Este condus de un președinte (în prezent, de Donald Tusk) și este format din șefii de stat sau
de guvern și președintele Comisiei. Se reunește pe parcursul câtorva zile de cel puțin 2 ori
într-un interval de 6 luni.
Adoptarea legislaţiei europene
Elaborarea şi adoptarea legislaţiei europene implică 3 instituţii:

 Parlamentul European, care reprezintă cetăţenii UE şi este ales direct de către aceştia
 Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă statele membre. Preşedinţia Consiliului
este deţinută, prin rotaţie, de statele membre.
 Comisia Europeană, care reprezintă interesele Uniunii în ansamblu.
Împreună, aceste trei instituţii elaborează politicile şi legislaţia care se aplică în toată Uniunea,
prin intermediul „procedurii legislative ordinare” (fosta „codecizie”). În principiu, Comisia
propune actele legislative, iar Parlamentul şi Consiliul le adoptă. Ulterior, Comisia şi statele
membre le implementează, iar Comisia trebuie să se asigure că legislaţia europeană este
corect aplicată.
Procesul decizional în UE – informaţii suplimentare
Lista preşedinţiilor Consiliului UE în perioada 2014-2020
 
Alte instituții și organisme ale UE
Două alte instituţii europene joacă in rol vital:

 Curtea de Justiţie garantează respectarea dreptului european


 Curtea de Conturi controlează modul de finanţare a activităţilor Uniunii.
Atribuţiile şi responsabilităţile acestor instituţii sunt prevăzute în tratate, acestea constituind
baza a tot ceea ce face UE. Tratatele stabilesc, de asemenea, regulamentele şi procedurile pe
care instituţiile UE trebuie să le respecte. Ele sunt adoptate de către şefii de stat şi/sau de către
prim-miniştrii statelor membre şi ratificate de către parlamentele naţionale.
UE dispune şi de alte instituţii şi organisme interinstituţionale specializate:

 Banca Centrală Europeană răspunde de politica monetară europeană


 Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) îi oferă sprijin Înaltului Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, funcţie deţinută în prezent de
Federica Mogherini. Aceasta conduce lucrările Consiliului Afaceri Externe şi trasează
direcţiile politicii externe şi de securitate comune, asigurând, în acelaşi timp, consistenţa şi
coordonarea acţiunilor desfăşurate de UE pe plan extern.
 Comitetul Economic şi Social European reprezintă societatea civilă, angajatorii şi
salariaţii
 Comitetul European al Regiunilor reprezintă autorităţile regionale şi locale
 Banca Europeană de Investiţii finanţează proiectele de investiţii ale UE şi sprijină
întreprinderile mici prin intermediul Fondului european de investiţii
 Ombudsmanul European investighează plângerile privind proasta administrare de
către instituţiile şi organismele UE
 Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor are rolul de a asigura protecţia datelor
cu caracter personal ale cetăţenilor
 Oficiul pentru Publicaţii publică informaţii despre UE
 Oficiul European pentru Selecţia Personalului recrutează personal pentru instituţiile şi
organismele UE
 Şcoala Europeană de Administraţie organizează cursuri de formare în diverse domenii
pentru personalul instituţiilor UE
 numeroase agenţii specializate şi organisme descentralizate desfăşoară o serie de
activităţi de natură tehnică, ştiinţifică sau de gestionare
Instituții transparente și democratice
UE face în continuare eforturi pentru ca instituțiile sale să fie mai transparente și mai
democratice. Deciziile sunt luate în cel mai transparent mod posibil și luând în considerare
interesele cetățenilor.
Parlamentul European, ai cărui membri sunt aleși prin vot direct, a fost învestit cu noi
prerogative, iar parlamentele naționale joacă acum un rol mai important, participând la
procesul decizional alături de instituțiile europene.
UE respectă și principiul democrației reprezentative: cetățenii săi sunt reprezentați direct la
nivelul Uniunii în Parlamentul European, în timp ce statele membre sunt reprezentate
în Consiliul European și în Consiliul Uniunii Europene.
Cetățenii europeni sunt încurajați să contribuie la viața democratică a Uniunii exprimându-și
opiniile cu privire la politicile UE pe parcursul elaborării acestora sau sugerând îmbunătățiri
ale reglementărilor și politicilor în vigoare. Inițiativa cetățenească europeană le oferă
cetățenilor posibilitatea de a se implica și mai mult în politicile care le afectează viața. De
asemenea, pot depune plângeri și adresa întrebări cu privire la aplicarea dreptului UE.

S-ar putea să vă placă și