Sunteți pe pagina 1din 1

=De altfel, Fiul Omului nu pregetă să intervină terapeutic chiar şi în zi de sâmbătă, scandalizând aceleaşi mărimi

politico-eclesiale - cărturarii şi fariseii - care-L acuză de blasfemie. Minunile Sale, majoritatea vindecări
spectaculoase sau chiar resuscitări, nu pot fi contestate, aşa încât preopinenţii Săi caută zadarnic să-L încurce la
nivelul expresiei printr-un soi de sofisme - le putem numi astfel -, precum acela că minunile Sale sunt rodul
colaborării cu belzebul (diavolul). La toate obiecţiile şi provocările cărturarilor şi fariseilor, răspunsul, lapidar şi
concludent, nu se lasă aşteptat.