Sunteți pe pagina 1din 310

Cuprins

9 Prefa fa
15 Mulfumiri
17 Introducere
29 Capitolul 1. Trei modele psihologice ale
functionarii umane
57 Capitolul 2. Cele trei procese fundamentale ale
Eului care conduc la maturitatea psihica
105 Capitolul 3. Tulburarile de personalitate,
privite din exterior
162 Capitolul 4. Cele doua aparari ale femeii maltratate:
apararea morala impotriva obiectelor rele §i apararea
prin clivaj
207 Capitolul 5. Procesul ciclic al molestarii §i
intoarcerea victimei la eel care o abuzeaza
268 Capitolul 6. 0 abordare din perspectiva relatiilor
de obiect a psihoterapiei femeii batute
313 Bibliografie

Iluzia iubirii • Cuprins


Prefata

Am fa.cut cuno§tinta cu relatiile umane autodistructive inca


din perioada primilor mei ani de practica terapeutica. Zi de zi
ascultam diver§i pacienµ descriindu-mi umilirea, respingerea §i
critica la care erau supu§i de catre membrii familiei pe care ii
iubeau. Era dureros de limpede pentru mine ca majoritatea pro­
blemelor intampinate de pacientii mei aveau la baza faptul ca
aveau nevoie de rudele lor apropiate §i aratau loialitate pentru
aceste rude de care erau respin§i in repetate randuri. Alµ pacienµ
sufereau din acelea§i cauze, dar intr-o etapa diferita a vieµi: erau
ata§ati de partenerii adulµ, adesea soµ sau soµi, care ii injoseau,
ii exploatau sau ii criticau. Pur §i simplu nu puteam intelege de
ce pacientii aparent normali nu renuntau la aceste relatii negati­
ve §i autodistructive. Cand, in sfar§it, i-am intrebat, fara mena­
jamente, pe ace§ti pacienti de ce refuza sa renunte la membrii
familiei sau la parteneri §i le-am sugerat sa dezvolte relatii noi in
afara situaµei distructive curente, m-am lovit de cele mai multe
ori de furie §i de neincredere. Ace§ti pacienti imi spuneau pe
un ton moralizator. ca ,,sangele apa nu se face" §i ca ,,familia"
inseamna un angajament ,,pentru totdeauna", indiferent de cat

Iluzia iubirii • Prefata

S-ar putea să vă placă și