Sunteți pe pagina 1din 3

SANCTIUNI APLICATE PE TIPURI DE ABATERI IN CAZUL

NERESPECTARII DREPTURILOR CONSUMATORILOR

PROTECŢIA CONSUMATORULUI - SANCȚIUNI PE TIPURI DE ABATERI

PROTECTIA CONSUMATORULUI SI NECESITATEA ACESTEIA

Constientizarea oamenilor asupra calitatii lor de consumatori este un fenomenrelativ


recent. Primul documentar in care au fost conturate drepturile fundamentale ale
consumatorilor il constituie Cartea drepturilor consumatorilor, definita de presedintele
american John Fitzgerald Kennedy, in anul 1992.Preocuparile la nivel european privind
drepturile consumatorului cunosc mai multe etape:adopatarea de catre Consiliul Europei a
Cartei pentru protectia consumatorilor(1973); elaborarea si adoptarea de catre Comisia
Europeana a primului Program de Protectia a Consumatorilor care include si drepturile
fundamentale ale acestora punandu-se accent pe protectia sanatatii si sigurantei
consumatorului.
Ansamblul de masuri care se constituie in politici de protectie a consumatorilor s-a
structurat in urma unei dezvolatri intense a productiei de masa.
Consumatorul are practic nevoie de anumite “condimente” protectioniste: un sistem
reglementativ care sa asigure protectie genarala si in domeniile periferice ale economicului si
socialului, organisme care sa aplice aceste reglementari in mod ferm.
In acest fel, cea mai eficienta protectie va fi cea individuala, prin cunoasterea legilor si
solicitarea respectarii lor.
Protectie inseamna recunoasterea ca orice consumator, chiar bine informat, poate
deveni victima abuzurilor impotriva carora e dator sa lupte, iar legea inseamna nu doar
eliminarea abuzurilor, ci si sanctionarea vinoavatilor. Consumatorul are obligatia de a se
informa si de a reflecta asupra achizitionarii. Constientizand abuzurile trebuie sa ceara
eliminarea lor, anularea clauzelor defavorizatoare si eventual reglementari contractuale noi.
Dincolo de propria protectie, se utilizeaza retragerea produselor de pe piata sau
suprimarea clauzelor abuzive si eventuala reparare a prejudiciilor constante.
Prin natura lor, miscarile de aparare a consumatorilor imbraca doua aspecte: o lupta
nonviolenta ( de informare) a consumatorilor si o serie de actiuni ale organizatiilor de
protectie a consumatorilor ( reclamtii, proteste).
Protectia consumatorilor reprezinta un ansamblu de dispozitii legale de natura publica sau
privata, care asigura respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor.

LEGISLATIA PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORULUI

Legea si consumatorul in Romania.

Statul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori,
asigurand informarea completa desprea caracteristicile esentiale ale produselor si serviciilor,
apara si asigura drepturile si interesele legitime impotriva unor practici abuzive.
In Romania, protectia consumatorilor se realizeaza de catre urmatoarele organisme ale
administratiei publice, conform atributiilor si competentelor ce le revin potrivit legii:
 Oficiul pentru Protectia Consumatorilor;
 Inspectoratul de Sanatate Publica;
 Directia farmaceutica pentru Controlul de Stat al Medicamentelor si Cercetarii
Farmaceutice din Ministerul Sanatatii si Familiei;
 Agentia Natioanala Sanitar-Veterinara din Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei;
 Agentia pentru Protectia Mediului din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si
Protectiei Mediului;
 Garada Financiara, organ in subordinea Ministerului Finantelor;
 Inspectoratl General al Politiei din Ministerul Administratiei Publice si
Internelor;
 Regia Autonoma a Registrului Auto Roman;
 Biroul Roman de Metrologie Legala;
 Institutul Roaman de Standardizare;
 Corpul de Control al Primariilor.

Legislatia romana , prin Ordinul Guvernului nr21/1992, aprobata si modificata prin Legea
nr.11/1994, articolul 3, stabileste principalele drepturi ale consumatorilor:
 De a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sa a li se presta
un serviciu, care ar putea prejudicia viata, sanatatea, ori a afecta drepturile si
interesele lor legitima;
 De a fi informati complet, concret si precis asupra caracteristicilor esentiale
ale produselor/ serviciilor, astfel incat decizia adoptata in legatura cu acestea
sa corespunda cat mai bine nevoilor lor; a fi educati in calitatea lor de
consumatori;
 De a avea acces la pieta ce le asigura o gama variata de produse/ servicii de
calitate;
 De a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a
produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevazute de lege;
 De a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorilor, in scopul apararii
intereselor lor.
Cele mai frcvente incalcari ale drepturile consumatorilor sunt cauzate de:
comercializarea de produse cu abateri calitative sau care pot pune in pericol viata/sanatatea/
securitatea consumatorilor, comercializarea de produse falsificate sau contrafacute, pastrarea
si depozitarea produselor destinate comercializarii in mentinerea calitatii lor, comercializarea
produselor cu elemente de idea altor valori ale caracteristicilorntificare incomplete,
prezentarea prin publicitate, in prospecte, cataloage, mass-media etc.,a altor valori ale
caracteristicilor produselor/ serviciilor decat cele reale.
Cadrul legal pentru protecia si aparera drepturilor consumatorilor in tara noastra este
completat si de numeroase legi si actele normative care reglementeaza acest domeniu.

SANCTIUNI PE TIPURI DE ABATERI

Definitie : Încălcarea prevederilor legale referitoare la protecția consumatorilor atrage


răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.
TIPURI DE ABATERI :
1. A. Introducerea pe piață a unor produse necorespunzătoare:
- introducerea pe piață a produselor care nu respectă condițiile prescrise sau declarate;
- producerea, importul sau comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.
Sancțiuni
- amendă contravențională de la 3000 la 30000 lei, iar produsele periculoase, falsificate sau
contrafăcute se confiscă de organele abilitate de lege și se distrug sau se valorifică, după caz,
conform prevederilor legale.
B. Afectarea stării de sănătate a populației
- comercializarea de produse/prestarea de servicii care, utilizate în condiții normale, pot pune
în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor;
- folosirea , în cadrul serviciilor prestate, a unor produse și proceduri nesigure sau netestate;
Sancțiuni
- amendă contravențională de la 3000 la 30000 lei;
C. Nerespectarea drepturilor consumatorilor
- neremedierea deficiențelor apărute la produse sau servicii ori neînlocuirea
produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate și care nu
sunt imputabile consumatorului;
- Încălcarea de către furnizorii de servicii financiare, de servicii de intermediere imobiliară, în
cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, a regulilor prevăzute în art.9 al OG nr. 21/1992.
(în relațiile cu consumatorii, agenții economici au obligația de a se comporta în mod corect și
de a nu folosi practici comerciale abuzive)
Sancțiuni
- Amendă contravențională de la 1000 la 10000 lei;
- Amendă contravențională de la 2000 la 20000 lei.

S-ar putea să vă placă și