Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Valahia din Targoviște

Facultatea de Știinte Umaniste

Specializarea: Kinetoterapie si motricitate specială,anul 3

Stagiu de pracitcă în centre


speciale de asistență socială
(Eseu)

Prof. Coordonator: Lect. Univ. Dr. : Cristian Florian Savu

Student: Dragan Alexandru

Târgoviște – 2020
Cuprins
CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE...............................................................................3
1.1. Definitia Asistentei Sociale..........................................................................3
1.2. Definitia Serviciilor Sociale..........................................................................3
1.3. Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale.................................................4
Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale:...................................................4
1.4 Categoriile de persoane care necesita in mod special asistenta sociala.....4
CAPITOLUL 2 – Rolul tratamentului în centrele de asistență socială....................6
2.1. Rolul asistenței sociale................................................................................6
2.2. Rolul asistentei sociale in integrarea socio-profesionala............................7
CAPITOLUL 3 – Programe de recuperare aplicate în vederea imbunătățirii
calității vieții vârstnicului aparent sănătos...........................................................8
CAPITOLUL 4 – CONCLUZIE....................................................................................9
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................10
CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

1.1. Definitia Asistentei Sociale

Asistenta Sociala - desemneaza un asamblu de institutii, programe, masuri,


activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor,
grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate,
care datorita unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau
psihologica nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un
mod normal, decent de viata!

1.2. Definitia Serviciilor Sociale

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si actiuni


realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup,
in vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei
si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si
promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de catre
autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau
persoane juridice publice ori private, in conditiile actelor normative in vigoare.

Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale - Legea nr.


292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile tinta,
precum si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei
Aociale, in forma reluata si completata in 2011, este in acord cu principiile si
politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in sens mai larg, cu
principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de fiinta umana
si drepturile ei inalienabile.
1.3. Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale

Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale:

Obiectivul interventiei asistentei sociale este de ai sprijini pe cei aflati in


dificultate sa obtina conditiile necesare unei vieti decente, ajutandu-i sa-si
dezvolte propriile capacitati si competente.

Aceste persoane sau grupuri, pe o perioada mai scurta sau mai lunga, nu pot
duce o viata activa autosuficienta fara un ajutor economic sau fara un suport
fizic, moral, social, cultural, ajutor venit din exterior. Acest ajutor are in vedere
o perioada limitata de timp, care dureaza pana cand persoana cu nevoi speciale
isi gaseste resurse sociale, psihologice, economice pentru a putea duce o viata
normala.

1.4 Categoriile de persoane care necesita in mod special asistenta


sociala

Urmatoarele categorii de persoane constituie in mod special obiectul


interventiei activitatilor de asistenta sociala:

 familii sarace: familii fara venituri sau cu venituri mici in care unul dintre
parinti este somer, familii monoparentale, familii cu multi copii al caror necesar
depaseste veniturile parintilor;
 copii care traiesc in mediu familial si social advers, abandonati si
institutionalizati;
 minori delincventi, tineri neintegrati;
 persoane dependente de droguri si/sau alcool;
 persoane abuzate fizic si sexual;
 persoane cu handicap fizic si/sau psihic;
 persoane cu boli cronice si degenerative fara sustinatori legali;
 persoane in varsta aflate in incapacitate de autoservire;
 persoane care au suferit in urma calamitatilor naturale, sociale;
 persoane care au suferit discriminari (sociale, fizice, economice,
psihologice) - grupari minoritare cu mai putine drepturi fata de populatia
majoritara.
Asistenta sociala, ca parte esentiala a protectiei sociale, reprezinta un mod
operativ de punere in aplicare a programelor de protectie sociala pentru
categoriile sus mentionate. Ea asigura prin serviciile sale specifice atenuarea
partiala a inegalitatilor existente.

Sistemul de asistenta sociala se bazeaza pe principiul sprijinirii persoanelor


aflate in dificultate la un moment dat in functie de necesitatile lor, sursa
financiara fiind reprezentata de fonduri bugetare de stat sau fonduri obtinute
de la indivizi sau comunitate; in acest caz, prestatia se face in functie de nevoile
existente, conform principiului solidaritatii sociale si nu dependent de
contributia personala anterioara.

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prin sistemul de asigurari sociale nu


este precizat decat in limite mici prin lege, urmand a fi specificat prin analiza
individuala a cazurilor, pentru care este nevoie de anchete sociale efectuate de
specialisti:

 ajuta oamenii sa-si imbunatateasca competentele si capacitatea de a-si


rezolva singuri problemele;
 asistentul social are menirea de a ajuta oamenii sa obtina resursele
materiale necesare asigurarii unei calitati a vietii la un nivel decent facilitand
accesul spre serviciile sociale adecvate, in cadrul legal oferit de politicile sociale
ale tarii;
 asistentul social stimuleaza organizatiile si institutiile in oferirea unor
servicii adecvate nevoilor indivizilor, familiilor, grupurilor care recurg la ajutor;
 asistentul social va trebui sa urmareasca imbunatatirea relatiilor
clientului ce celelalte sisteme si subsisteme de care depinde integrarea sa
sociala. Facilitarea interactiunilor dintre indivizi si celelalte persoane care
traiesc in mediul lor va contribui la o mai buna adaptare a acestora la cerintele
mediului social si le va spori sansele dezvoltarii autonomiei;
 asistentul social are rolul de a influenta relatiile dintre diferite institutii si
organizatii implicate in activitatile de asistare, in sensul unei mai bune
colaborari in favoarea clientilor;
 influentarea politicilor sociale pentru favorizarea aparitiei acelor legi sau
masuri care sa conduca la un mai mare grad de echitate sociala a cetatenilor si
sa asigure o calitate mai buna a vietii pentru categoriile defavorizate de
populatie.

CAPITOLUL 2 – Rolul tratamentului în centrele de asistență


socială

2.1. Rolul asistenței sociale

Asistența socială promovează sau reface o interacțiune reciproc benefică


între indivizi și societate, în vederea ridicării calității vieții sociale atât la nivel
individual și familial cât și la nivel de grup și comunitar. Reciprocitatea
legăturilor interpersonale este una din caracteristicile asistenței sociale, dat
fiind că ceea ce incearcă ca să facă este să includă pe cei aflați la marginea
societății prin practici care le asigură îngrijire, dobândirea unor bunuri necesare
și împărțirea sentimentelor. Indiferent de cauzalitatea care a determinat
dificultățile de integrare ale unor persoane, mediul fizic, relațional și
organizațional este cel care oferă oportunități și resurse pentru realizarea
aspirațiilor lor.
Indivizii trebuie să contribuie și ei, cât mai eficient posibil, la propria lor
bunăstare, precum și la bunăstarea celorlalți din mediul apropiat lor și la
bunăstarea întregii societăți. Toate acțiunile asistenței sociale trebuie să
conducă la creșterea demnității și a capacității de autodeterminare a indivizilor.

Misiunea asistenţei sociale este de a interveni în favoarea persoanelor defavori
zate, marginalizate sau cu risc de excluziune socială, prin oferirea de
sprijin pentzru obţinerea condiţiilor unei vieţi decente şi prin susţinerea
dezvoltării propriilor lor capacităţi şi competenţe, în vederea integrării
lor sociale corespunzătoare.
Unul dintre paradoxurile asistenței sociale este că, având ca preocupare
principală categoriile cele mai vulnerabile ale societății, ea are de asemenea
rolul de a menține echilibrul social și ordinea socială

2.2. Rolul asistentei sociale in integrarea socio-profesionala

Integrarea sociala si profesionala se realizeaza in etape, etape ce


depind decalitatea procesului educational-recuperativ, cat si de o serie
de factori subiectivi ceprivesc dezvoltarea psihica a subiectului.

In conditii defavorabile de educatie, deficientul de auz devine un


singuratic sau seizoleaza de lumea auzitorilor. Acolo unde exista preocupari
constante pentru educatie secreeaza un mediu securizant si se produc
restructurari comportamentale care pun inevidenta capacitatile de insertie
sociala.

Literatura de specialitate subliniaza o serie de caracteristici care trebuie sa fie


prioritare inperioada copilariei si care ajuta insertia sociala:

- stimularea si formarea capacitatii de comunicare a copiilor,


- dezvoltarea unor caracteristici de perceptie kinestezice, care
contribuie la formarea structurii fonetice,
- dezvoltarea perceptiei vizuale si formarea capacitatilor de imitarea a
miscarilorcorpului, ale fetei, gurii, ale buzelor ce se produc in emisia
verbala,
- formarea capacitatii de intelegere a comportamentului celorlalti
si facilitarearaporturilor cu cei din jur,
- dezvoltarea atentiei, a capacitatii de memorare, motivatie pentru
activism, joc,scene mimate,
- participarea la comunicare,
- formarea increderii in sine,
- dezvoltarea nevoii de participare la viata de grup.

CAPITOLUL 3 – Programe de recuperare aplicate în vederea


imbunătățirii calității vieții vârstnicului aparent sănătos

Domeniul de competenţă:

- servicii de asistenţă socială acordată persoanelor vârstnice.


Categorii de beneficiari: 

- persoane vârstnice cu domiciliul stabil în sectorul 6 Bucureşti (persoane


vârstnice = persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare).
Servicii oferite:

- informare şi consiliere în problematica persoanelor vârstnice;


- efectuează evaluările sociale ȋn vederea asigurării serviciilor de asistență
socială pentru persoanele vârstnice care domiciliază ȋn sectorul 6;
- anchete sociale – evaluare primară la solicitarea persoanei vârstnice
domiciliate pe raza sectorului 6, în vederea încheierii unui act juridic de
înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce-i aparţin în scopul
întreţinerii şi ȋngrijirii sale;
- anchete sociale – evaluare primară la solicitarea persoanei vârstnice sau
a instanţei de judecată privind rezilierea actului juridic încheiat de
persoana vârstnică în scopul întreţinerii şi ingrijirii sale;
- premiul de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie.
- pentru persoane vârstnice defavorizate:

o instituţionalizarea persoanelor vârstnice;


o ȋngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente;
o masă la
cantină 
CAPITOLUL 4 – CONCLUZIE

In concluzie,beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului


naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate
persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de
lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni
realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor,
grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi
promovarea coeziunii sociale.
BIBLIOGRAFIE

https://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/asistenta-sociala.html

https://ro.scribd.com/doc/39333582/Asistenta-Sociala-Functii-Si-Caracteristici

https://www.academia.edu/9390784/Asistenta_sociala_a_persoanelor_cu_nevoi_speciale

https://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_30_serviciul-asistenta-persoane-
varstnice_pg_0.htm

S-ar putea să vă placă și